Handbok

Bygghandlingar 90 Del 5 - Redovisning av Installationer

Köp

Pris: 1 295 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 295 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna del behandlar redovisning av vvs- och elinstallationer. Utgåva 2 speglar utvecklingen på installationsområdet. Antalet system har utökats för att täcka in alla som är vanligt förekommande. Utgåvan behandlar även beskrivningar - viktiga dokument som kompletterar redovisningen i ritningar. Boken har också anpassats till användningen av IT och BIM.

Ämnesområden

Bygginstallationer Allmänt (91.140.01) Byggnader Allmänt (91.040.01)


Köp

Handbok

Bygghandlingar 90 Del 5 - Redovisning av Installationer
Pris: 1 295 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 295 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-102932

Beteckning: BYGG 90-5

Utgåva: 2

Utgiven: 2014-09-24

Antal sidor: 108

Förlag: SIS Förlag AB