Handbok

Bygghandlingar 90 Del 4 - Redovisning av Hus

Köp
Pris: 1 295 SEK
standard ikon

Papper

Bygghandlingar 90, Del 4, Redovisning av Hus ger rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga handlingar för projekt, som till form och konstruktion ska motsvara ställda eller underförstådda funktionella och estetiska krav. Rekommendationerna avser i första hand kompletta handlingar, tillrättalagda för tillverkning och produktion på fabrik eller byggplats, oberoende av om de upprättas av projektör eller av tillverkare.

Del 4 ger även anvisningar om innehåll och utförande av handlingar som utförs enligt de olika bestämningsgraderna, allmän kravbestämning, typbestämning och detaljbestämning.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-75724

Beteckning: Bygg 90-4

Utgåva: 2

Utgiven: 2010-10-25

Antal sidor: 191

Förlag: SIS Förlag AB