Handbok

Bygghandlingar 90 del 3 - Redovisning av mått

Köp denna standard
Pris: 525 SEK
standard ikon

Papper

Utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antalet parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett viktigt led i kvalitetssäkringen av ett sådant projekt.

Del 3 Redovisning av mått. Mått ligger till grund för tillverkning, utsättning, montering och kontroll. Grundläggande förutsättning för måttsättning på ritning är byggmätning samt mätnoggranhet och byggtoleranser. Boken behandlar alla dessa delar.

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-37696

Beteckning: BYGG 90-3

Utgåva: 2

Utgiven: 2004-11-22

Antal sidor: 112

Förlag: SIS Förlag AB