Handbok

Bygghandlingar 90 del 2 - Redovisningsteknik

Köp denna standard
Pris: 695 SEK
standard ikon

Papper

Utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antalet parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett viktigt led i kvalitetssäkringen av ett sådant projekt.

Del 2 Redovisningsteknik behandlar de detaljer och delar med vilka ritningar och texthandlingar byggs upp och hur symboler och beteckningar ska tolkas.

Ämnesområden

Generella regler (92.100.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-34463

Beteckning: BYGG 90-2

Utgåva: 2

Utgiven: 2003-09-26

Antal sidor: 148

Förlag: SIS Förlag AB