Handbok

Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn

Köp denna standard
Pris: 395 SEK
standard ikon

Papper

Sverige har en lång tradition i fråga om standardavtal inom byggsektorn. Standardavtalen utgör gemensamt framförhandlade arbetsvillkor i form av allmänna bestämmelser med därtill hörande kontraktsformulär etc.
För att underlätta användningen och tillämpningen av dessa standardavtal publicerar nu BKK denna samlingsvolym med de mest använda dokumenten. Den innehåller: AB 04, ABT 06, ABK 09, ABM 07, AB-U 07, ABT-U 07, ABS 09 samt Hantverkarformuläret.
Denna andra utgåva av boken är uppdaterad med Hantverkarformuläret 14 (tidigare 09).

Ämnesområden

Byggnadsindustrin Allmänt (91.010.01)


Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-104988

Beteckning: Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt

Utgåva: 2

Utgiven: 2014-12-01

Antal sidor: 124

Förlag: Sv Byggtjänst AB