Logga in

SIS i Almedalen 2018

Vi deltog i Almedalsveckan 2018 för att tydliggöra vårt uppdrag i samhället och nyttan med standarder och standardisering för samhällsutvecklingen. Vi inledde Almedalsveckan med ett mingel på temat export och handel som inleddes av vår vd Thomas Idermark och Oscar Wåglund Söderström, kommerseråd, Kommerskollegium. Varje dag arrangerade vi rundabordssamtal kring aktuella ämnen och dessutom ett seminarium om tjänstestandarder i välfärden. Därtill deltog vi också i andras arrangemang.

"Vi inleder nu på allvar diskussionen med svenska intressenter för att senare ta fram europeiska standarder inom offentlig upphandling. Sektorn har nu chansen att vara med och utforma reglerna istället för att som tidigare bara tolka och tillämpa. Vi hoppas på ett stort intresse att delta."

Thomas Idermark, vd SIS, inför vårt rundabordssamtal om upphandling och integritet.

De andra ämnena för rundabordssamtalen var framtida transporter, life science, självförsörjande fastigheter och textil återvinning.