Standardutveckling · SIS/TK 579

Facility Management

Facility management (FM) är en sektor i utveckling. Genom aktiv och effektiv FM samordnar och optimerar en organisation sina fastigheter, byggnader, lokaler, utrustning och tjänster. Definitionen på FM i en av våra standarder är ”integration av processer inom en organisation för att upprätthålla och utveckla de överenskomna tjänster som stödjer och förbättrar effektiviteten hos kärnverksamheten”. Standarderna som SIS tar fram syftar till att harmonisera synsätt, strategier och angreppsätt när det gäller FM som till följd av historiska och kulturella förhållanden har skapats olika i olika länder.

SIS tekniska kommitté för FM, SIS/TK 579, är mest aktiv i arbetet i den internationella ISO-kommittén för FM, ISO/TC 267, som grundades 2011. Det finns också en europeisk standardiseringskommitté på CEN för FM, CEN/TC 348, och samarbetet mellan ISO och CEN blir mer och mer omfattande. Ett viktigt och omfattande resultat av samarbetet är en ledningssystemstandard som publicerades 2018, "Facility management - Ledningssystem - Krav med tillämpningsanvisningar".

Arbetet i TK 579 syftar till att göra Sveriges röst väl hörd i de internationella diskussionerna och på så sätt vara med att skapa globala standarder som passar svenska intressen väl.

För att se vad som är gjort och vad som pågår, se menyknapparna "Utgivet" och "Arbetar nu med" nedan.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 10 standarder
CEN ISO/IEC TR 17021-11, Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 11: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för Facility Management
ISO 41015, Facility Management — Förändring av organisatoriskt beteende för förbättrade FM-resultat
EN ISO 41015, Facility Management — Förändring av organisatoriskt beteende för förbättrade FM-resultat
ISO 6707-4, Bygg- och anläggningsarbeten - Vokabulär - Del 4: -
ISO/TR 41016, Facility management - Omfattning, nyckelbegrepp och fördelar
CEN ISO/TR 41016, Facility management - Omfattning, nyckelbegrepp och fördelar
ISO 41017, Facility Management — Vägledning om akut hantering av förebyggande av epidemier på arbetsplatsen
ISO 41018, Facility Management — Utveckling av policy för hantering av anläggningar
EN ISO 41017, Facility Management — Vägledning om akut hantering av förebyggande av epidemier på arbetsplatsen
EN ISO 41018, Facility Management — Utveckling av policy för hantering av anläggningar
Visa fler Visa färre
Utgivet 13 standarder
Deltagare 1 företag och organisationer
Ifma Sverige, STOCKHOLM
Internationellt deltagande 15 internationella kommittéer
ISO/TC 267, Facility management
ISO/TC 267/AG 1, Roadmap
ISO/TC 267/AG 2, Communication
ISO/TC 267/WG 4, Strategy and policy
ISO/TC 267/WG 5, Human experience
CEN/TC 348, Facility Management
CEN/TC 348/WG 1, Facility management - Terms and Definitions
CEN/TC 348/WG 2, Facility Management Agreements
CEN/TC 348/WG 3, Quality in Facility Management
CEN/TC 348/WG 4, Taxonomy of Facility Management
CEN/TC 348/WG 5, Processes in Facility Management
CEN/TC 348/WG 6, Space measurement in Facility Management
CEN/TC 348/WG 7, Guide to Benchmark for Facility Management
CEN/TC 348/WG 8, Functions, Roles, Responsibilities and Competencies of the Facility Manager
CEN/TC 348/WG 9, Development of EN 15221-9
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Sociologi, service, företagsorganisation och -ledning och administration (03) Ledningssystem (04) Kvalitet (06) Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Anläggningsarbete (93)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kurser i standardutveckling

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling.

För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Christa Ahlenblom
Projektledare
christa.ahlenblom@sis.se

Åse Lyngstad
Projektassistent
ase.lyngstad@sis.se