Standardutveckling · SIS/TK 579

Facility Management

Facilities Management, FM, är en snabbt växande bransch, inte minst på den globala arenan. Befintliga FM-företag växer över lands- och regionsgränser och helt nya företag äntrar marknaden. Dessutom breddas branschens ämnesomfång; fastighetstjänster, arbetsplatstjänster, produktionstjänster, back office-tjänster och IT-tjänster ingår alla i dagens definition av Facilities Management. I vår TK för FM speglar vi framför allt arbetet med globala standarder inom ISO, men vi följer också den rent europeisk grupp som har gjort de flesta av de befintliga standarderna inom området. ISOs arbete kommer till stor del att bygga på europastandarderna. För att se vad som är gjort och vad som pågår, se menyknapparna "Utgivet" och "Arbetar nu med" nedan.

ISO-kommittén, ISO/TC 267, är konstituerad sedan november 2012.

Arbetet i TK 579 syftar till att göra Sveriges röst väl hörd i de internationella diskussionerna och på så sätt vara med att skapa globala standarder som passar svenska intressen väl.

Ytterst syftar arbetet till att förbilliga FM-branschens transaktionskostnader samt att tydliggöra och i monetära termer mäta de värden som modern FM skapar. 

ISO, och följaktligen TK 579 har inledningsvis arbetat med att skapa två standarder baserade på europeiska standarder i EN 15221-serien; 

1. Facktermer och definitioner. 

2. Guide för att upprätta kontrakt 

Man har dessutom publicerat en ledningssystemstandard för FM, ISO 41001, Facility management - Krav på ledningssytem, och tillämpningsvägledning.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 6 standarder
CEN ISO/TR 41013, Facility management - Omfattning, nyckelbegrepp och fördelar
ISO 41014, Facility Management - Development of Facility Management Strategy
ISO 41015, Facility management - Influencing behaviours for improved facility outcomes and user experience XX
EN ISO 41014, Facility Management - Development of Facility Management Strategy
EN ISO 41015, Facility management - Influencing behaviours for improved facility outcomes and user experience XX
ISO 6707-4, Bygg- och anläggningsarbeten - Vokabulär - Del 4: -
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
Almega AB, Stockholm
Ifma Sverige, STOCKHOLM
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 267, Facility management
CEN/TC 348, Facilities Management
CEN/TC 348/WG 1, Facility management - Terms and Definitions
CEN/TC 348/WG 2, Facility Management Agreements
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Sociologi, service, företagsorganisation och -ledning och administration (03) Ledningssystem (04) Kvalitet (06) Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Anläggningsarbete (93)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

www.sis.se/NTC

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Victoria Tengstrand
Projektledare
victoria.tengstrand@sis.se

Maria Andersson
Projektassistent
maria.andersson@sis.se