ISO 27000 – Ledningssystem för informationssäkerhet

ISO 27000-serien ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för organisationer som strävar efter förbättrad intern kontroll över informationssäkerheten.

Ett ledningssystem enligt ISO 27000 ger ett systematiskt arbetssätt för cyber- och informationssäkerhet. Genom att implementera kravstandarden ISO 27001 rustar du ditt företag för att aktivt leda och ständigt förbättra organisationens behov av cyber- och informationssäkerhet.

ISO 27000-serien baseras på att utifrån riskhantering applicera säkerhetsåtgärder så att organisationen tillgångar, så som finansiell information, immateriella rättigheter, anställdas information och hantering av tredjepartsdata kan skyddas.

SIS tekniska kommitté för informationssäkerhet
Visa alla