Globala lösningar för ett smartare samhälle

SIS är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling.

Fullmäktige 2021

Den 22 april 2021 är det dags för SIS fullmäktige då vi går igenom 2020 års verksamhet och blickar framåt. Även i år hålls mötet digitalt.

Vi är ett ”Great Place to Work”

Svenska institutet för standarder, SIS, är certifierad enligt Great Place to Work. Certifieringen grundar sig på Great Place to Work internationella standard för utvärdering av arbetsplatser. Med certifieringen visar vi att SIS är en god arbetsplats

Välkommen Robot! Affärsnytta med flexibel robotik

Den 27 maj är det dags för Välkommen Robot! – ett digitalt event för tillverkningsindustrin. Med tema samspelet mellan människa och robot undersöker vi hur flexibel robotik kan öka affärsnyttan. Ett spännande innehåll digitalt serverat från en studio i Stockholm! Läs mer och boka din plats här.

Standarder för munskydd och andningsskydd

Ett steg i kampen mot Corona är bland annat användningen av säkra och CE-märkta produkter. Standarderna för munskydd och andningsskydd är en förutsättning för att tillverkare enkelt och effektivt ska kunna tillverka skydd som lever upp till en viss nivå av kvalitet och funktion.

Svensk expert hjälper WHO ta fram globalt vaccinationsintyg

Inom WHO, EU och Sverige pågår ett intensivt arbete med att ta fram vaccinationsintyg för covid-19. ”Digitala intyg om vaccination skapar möjlighet till rörelsefrihet igen”, säger Gunnar Klein, professor i e-hälsa och svensk representant i WHO:s expertgrupp.

Utbilda dig online i vår – kompetensutveckling på distans

SIS mest eftertraktade utbildningar inom bland annat miljö- och kvalitetsledning, arbetsmiljöledning, kontinuitetshantering och internrevision finns på distans. Möt framtiden med ökad kompetens.

SIS hantering av coronakrisen och vårt bidrag till att bromsa spridningen

SIS är – tillsammans med en lång rad organisationer, företag och myndigheter – en viktig del i den infrastruktur i Sverige som säkerställer att det finns kvalitetskriterier för bland annat produkter och tjänster som produceras i och importeras till Sverige, bland annat inom vård- och omsorgssektorn.

Populära standarder

Informationssäkerhet

ISO 27000

Tydlig struktur och rutiner för informationssäkerhet minskar säkerhetsrisker

Hållbarhet

ISO 26000

Ledningssystem för organisationers samhällsansvar.

Arbetsmiljö

ISO 45001

Alla har rätt till en säker och bra arbetsmiljö

Kvalitetsledning

ISO 9001

Världens mest använda standard för kvalitetsledning

Miljöledning

ISO 14001

Arbeta systematiskt med att minska din organisations miljöpåverkan

Vad är en standard?

En smart gemensam lösning på ett återkommande problem

Arbetar ditt företag efter de senaste standarderna?

Prova SIS Abonnemang kostnadsfritt i 14 dagar