Globala lösningar för ett smartare samhälle

SIS verkar i de internationella nätverken ISO och CEN som skapar standarder. Hos oss utformar aktörer best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ett smart hållbart samhälle.

Snart halksäsong – nytt projekt ska minska olyckor för fotgängare

Drygt 25 000 fotgängare skadas varje år i halkolyckor på grund av snö och is. Nu har Trafikverket, RISE och SIS tagit fram ett förslag på hur man kan mäta och märka skosulors egenskaper mot halka.

Gå en utbildning på SIS och få kunskap direkt från källan

Kvalitet, miljö, arbetsmiljö, medicinteknik, informationssäkerhet, maskinsäkerhet och CE-märkning.

Öppnar dörren för smart industri

Hållbara produkter, självkörande bilar och cirkulär ekonomi – här finns behov av ett effektivt informationsflöde. Därför är standarder helt avgörande för framtidens smarta industri.

Standarder och Agenda 2030

Standarder är globalt accepterad best practice som ger stöd och skapar möjligheter för organisationer och hela samhällen att skapa en hållbar verksamhet.

 

Standarder för ledningssystem

Informationssäkerhet

ISO 27000

En tydlig struktur och rutiner för informationssäkerhet minskar säkerhetsrisker

Hållbarhet

ISO 26000

Ledningssystem för socialt ansvarstagande

Arbetsmiljö

ISO 45001

Alla har rätt till en säker och bra arbetsmiljö

Kvalitetsledning

ISO 9001

Världens mest använda standard för kvalitetsledning

Miljöledning

ISO 14001

Arbeta systematiskt med att minska din organisations miljöpåverkan

Vad är en standard?

En smart gemensam lösning på ett återkommande problem

Arbetar ditt företag efter de senaste standarderna?

Prova SIS Abonnemang kostnadsfritt i 14 dagar