SS-EN 15011:2011

Lyftkranar - Portal- och traverskranar

Standard · Svensk standard
SS-EN 15011:2011

Status

Upphävd

Ersatt av

PDF

1.465 SEK
153,12 €

Tryckt

1.465 SEK
153,12 €

PDF + Tryckt

2.344 SEK
2.930 SEK

Denna Europastandard gäller för portal- och traverskranar som är fast monterade eller som kan förflyttas med hjälp av bärhjul på räl, kranbanor eller belagda hårdgjorda ytor. Denna Europastandard gäller inte lösa lyftredskap, montering och demontering, kranbanor och bärande konstruktioner. Den behandlar inte heller ytterligare belastningar till följd av att lyftkranar monteras på ett flytande eller lutande underlag.


Denna Europastandard anger krav avseende alla väsentliga risker, riskfyllda situationer och riskfyllda händelser som kan beröra portal- och traverskranar när dessa används på avsett sätt och under förhållanden som tillverkaren förutsett (se paragraf 4).


Denna Europastandard omfattar inte krav för personlyft.


De särskilda risker som kan uppstå till följd av explosionsfarlig atmosfär, joniserande strålning och användning i elektromagnetiska fält som överskrider kraven enligt SS-EN 61000-6-2 behandlas inte i denna Europastandard.


Denna Europastandard gäller för portal- och traverskranar som tillverkats efter publiceringsdatum av detta dokument som SS-EN-standard.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext