Grundutbildning, Ledningssystem för informationssäkerhet

Grundutbildning, Ledningssystem för informationssäkerhet

Utbildning

Information är en av verksamheters viktigaste tillgångar, kanske rent utav den viktigaste. Digitaliseringen gör att mängden information ökar explosionsartat samtidigt att hanteringen av informationen blir allt mer komplex. Informationssäkerhet och Cyber Security är idag en ledningsfråga där styrelser och ledningsgrupper ställer krav på att vi lyckas balansera organisationens operativa krav mot de allt mer omfattande informationssäkerhetskraven så som till exempel det nya EU-direktivet, GDPR.

 

För att på ett effektivt och strukturerat sätt kunna säkerställa att man har rätt skydd av sin information och att verksamheten kan anpassa skyddet till framtida behov behövs ett ledningssystem för informationssäkerhet, ett LIS. LIS är baserat på de internationella standarderna i ISO 27000-serien.Riktar sig till

Utbildningen riktar sig till dig som kommer ansvara för eller vara involverad i verksamhetens informationssäkerhet och behöver grundläggande kunskap om ämnet. Utbildningen vänder sig också för dig som redan har viss erfarenhet. Utbildningen är lämplig för alla oavsett organisation, bransch, privat eller offentlig sektor.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska du ha kunskap om vilka aktiviteter som informationssäkerhetsansvarig du bör fokusera på. Vilka frågor du behöver ställa dig för att säkra  verksamhetensinformation, samt hur du arbetar systematiskt med informationssäkerhet. Utbildningen kombinerar teori med övningar och exempel från verkligheten.

Ur programmet

 Grunderna inom informationssäkerhet. Vad är informationssäkerhet?

 • Begrepp – Informationssäkerhet, IT-säkerhet, Cyber Security mm.
 • Riskhantering, informationsklassning och kravhantering etc

 

Ledningssystem - Att arbeta strukturerat och systematiskt.

 • Styrning och ledning
 • Översikt ISO 27000 serien
 • Fördjupning ISO 27001
 • Bilaga A och ISO 27002

 

Att förstå sin organisations samt säkerställa verksamhetsnytta och sätta mål:

 • Definiera omfattning (scopet)
 • Ambitionsnivå – certifierbart LIS, certifiering eller ”bara” ett LIS.

 

Förståelse för alla delar i ledningssystemet:

 • Leda och styra
 • Riskhantering
 • Införande
 • Förvaltning
 • Optimering
 • Certifiering

 

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext