Trygghetskedjan 
      
 
 

Trygghetskedjan - äldrestandarden

 
 


Ny standard ska säkra kvaliteten på HVB-hem


Nu går flera aktörer samman för att ta fram en svensk kvalitetssäkring av HVB. Vården och omsorgen inom HVB står inför stora utmaningar på kort och lång sikt. Mycket sker i omvärlden som direkt eller indirekt påverkar HVB-verksamhet och genom en svensk standard kan vi skapa tydlighet och förbättra kvaliteten i vården och omsorgen för brukarna, leverantörerna av tjänster samt för beställarna.
Som en del i SIS, Swedish Standards Institutes satsning på verktyg som bidrar till att kvalitetssäkra svenska välfärdstjänster, den så kallade Trygghetskedjan, startar nu arbetet med en svensk standard för kvalitetssäkring av HVB.

Standarden är tänkt att användas för att:


• Ställa krav på de utförare som utför tjänster
• Förtydliga ansvarsförhållanden
• Användas som beställningsunderlag
• Styra och leda organisationer som är delaktiga i processerna
• Följa upp och analysera verksamheterna
• Ge underlag för internt förbättringsarbete och utvecklingsarbete

Om HVB
Hem för vård eller boende, HVB, bedriver behandling eller ger omvårdnad, stöd och fostran. Målgruppen är barn, ungdomar, vuxna eller familjer med till exempel missbruks- eller beteendeproblem. HVB-hem kan även ta emot ensamkommande barn som söker asyl eller har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.


TrygghetskedjanTrygghetskedjan

 


Var med och påverka 
 TYCK TILL!


 trygghetskedjan linkedintrygghetskedjan facebook
 
   
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext