SS-ISO/IEC 27001:2014

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2013 IDT)

Standard · Svensk standard
SS-ISO/IEC 27001:2014

Status

Upphävd

Korrigeras av

Ersatt av

PDF

1.255 SEK
128,96 €
Inklusive korrigering och/eller tillägg

Tryckt

1.255 SEK
128,96 €
Inklusive korrigering och/eller tillägg

PDF + Tryckt

2.008 SEK
2.510 SEK
Inklusive korrigering och/eller tillägg

Många verksamheters värde består idag i allt större utsträckning av information. Detta gäller inte bara rent IT-baserade företag, utan även företag som faktiskt producerar något fysiskt, till exempel bilar och flygplan. Det stora värdet ligger ofta inte i den fysiska bilen eller flygplanet, utan i information om hur de tillverkas, vilka komponenter som används, hur de kopplas ihop och hur systemen är uppbyggda.

ISO 27000-serien ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för organisationer som strävar efter förbättrad intern kontroll över informationssäkerheten. Standarderna är framtagna och verifierade av ledande experter runt om i värden. Genom att arbeta med ISO 27000-serien slipper du därför uppfinna hjulet på nytt – istället du kan lägga din energi på att förebyggande hantera risker och hot.

SS-ISO/IEC 27001:2014 anger de krav du bör följa för att införa, underhålla och förbättra ett ledningssystem inom informationssäkerhet. ISO 27001 kan tillämpas på alla organisationer, oavsett bransch, storlek och verksamhet. Den är även utformad så att den kan integreras med besläktade system så som ISO 9001 och ISO 14001.

Nyheter i denna utgåva, jämfört med den tidigare från 2006, är bl a:

  • Helt ny struktur enligt ISOs nya mall för ledningssystem.
  • Mer renodlade krav vilket ger större frihet att anpassa ledningssystemet till den egna organisationen.
  • 2 nya typer av riskbegrepp; informationssäkerhetsrisk och risk kopplat till själva ledningssystemet.
  • PDCA-modellen är inte längre ett krav vilket öppnar för organisationen att själv välja den mest lämpliga processmodellen.

 
Provläs som pdf
 
Andra har köpt
   
 
Utbildningar
   
 
 
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext