SS-ISO/IEC 27001:2006

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2006, IDT)

Standard · Svensk standard
SS-ISO/IEC 27001:2006

Status

Upphävd

Ersatt av

PDF

1.195 SEK
128,86 €

Tryckt

1.195 SEK
128,86 €

PDF + Tryckt

1.912 SEK
2.390 SEK

Många verksamheters värde består idag i allt större utsträckning av information. Detta gäller inte bara rent IT-baserade företag, utan även företag som faktiskt producerar något fysiskt, till exempel bilar och flygplan. Det stora värdet ligger ofta inte i den fysiska bilen eller flygplanet, utan i information om hur man tillverkar denna, vilka komponenter har man, hur kopplas de ihop och hur systemen är uppbyggda.

 

ISO 27000-serien ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för organisationer som strävar efter förbättrad intern kontroll över informationssäkerheten. Standarderna är framtagna och verifierade av ledande experter runt om i värden.

 

Genom att arbeta med ISO 27000-serien slipper du uppfinna hjulet på nytt, istället du kan lägga din energi på att förebyggande hantera risker och hot.

 

ISO/IEC 27001:2006 anger de åtgärder och krav du bör följa för att införa ett ledningssystem inom informationssäkerhet. ISO 27001 kan tillämpas på alla organisationer, oavsett bransch, storlek och verksamhet och är utformad så att den kan integreras med besläktade system så som ISO 9001 och ISO 14001

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext