Maskindirektivet

Maskindirektivet anger vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för alla maskiner som släpps ut på marknaden inom EU. Utifrån direktivets krav ska CE- märkning göras av de maskiner som släpps på den europeiska marknaden, detta visar att maskinen fritt kan säljas på den europeiska marknaden eftersom den uppfyller maskindirektivets och eventuella andra krav.

Ett sätt att uppfylla maskindirektivets krav är att använda sig av harmoniserade standarder. Att en standard är harmoniserad mot maskindirektivet innebär att den är framtagen utifrån direktivets krav. Genom att följa en harmoniserad standard förutsätts det därför att direktivets krav uppfylls. De standarder som harmoniseras mot maskindirektivet listas i EU:s officiella tidning (Official Journal).

Mer information om maskindirektivet  >>

För att få hjälp att tolka kraven i maskindirektivet har Europakommissionen tagit fram en guide till direktivet, guiden finns även översatt till svenska.

Guide till maskindirektivet på engelska  >>

Maskindirektivets krav implementeras i svensk lagstiftning genom arbetsmiljöverkets föreskrifter, den föreskrift som behandlar säkerhet för maskiner heter AFS 2008:3

Arbetsmiljöverkets föreskrift; Maskiner AFS 2008:3  >>

SIS rekommenderar

Utbildning

Praktisk riskbedömning och CE-märkning, påbyggnadskurs

För dig som arbetar med maskiner (hos tillverkare och brukare) är det viktigt att kunna identifiera och hantera uppkomna risker. För att i ett tidigt skede i processen tänka risk behövs kunskap och... LÄS MER…

Utbildning

 

För att få sälja sina produkter på EES-marknaden (EU och EFTA-länderna) måste företag som tillverkar eller importerar maskiner, delvis fullbordade maskiner och skyddsutrustningar med el-utrustning ... LÄS MER…

SIS HB 542
Böcker & verktyg
SIS HB 542

Maskindirektivet - 101 frågor och svar

Vilket direktiv ska jag välja om flera är tillämpliga? Vem har ansvaret när en kund sluter ett avtal med ett företag som konstruerar och ett annat som tillverkar maskinen? Måste alla maskiner ... LÄS MER…

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext