SIS projektleder branschexperter som vill utveckla standarder tillsammans


Just nu arbetar vi med att ta fram standarder inom socialt ansvarstagande, klimatförändring, miljöpåverkan på produkter, ekodesign, antikorruption, hållbarhetskriterier, miljöledning, monetär värdering av miljöpåverkan och cirkulär ekonomi.

Delta i standardiseringsarbete


När du deltar i ett standardiseringsarbete hos SIS är du med och påverkar riktlinjer som har stor betydelse för din bransch. Du får också tidig information om vad som är på gång, något som är mycket värdefullt för din organisation. Samtidigt har du möjlighet att knyta värdefulla kontakter i Sverige och internationellt. Som deltagare i en SIS-kommitté är du en av dem som sätter standarden för din bransch.SIS/TK 478 Socialt ansvarstagande


Ett socialt ansvarstagande ses allt mer som ett naturligt inslag i en organisations eller ett företags verksamhet. Genom att ta socialt ansvar bidrar organisationen till hållbar utveckling i samhället.SIS/TK 207 Miljöledningssystem


Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för din organisation i form av minskad användning av resurser, men också genom en minskad miljöpåverkan på vår gemensamma miljö.SIS/TK 526 Hållbarhetskriterier för bioenergi


En ökad användning av bioenergi – för el, uppvärmning samt som drivmedel – är viktig både för marknaden och ur politiskt perspektiv. För att nå de miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar som bioenergi kan medföra krävs det att denna är hållbart producerad.


SIS/TK 558 Effektiv energianvändning


Energimyndigheten, Energiforsk, Sandvik, Siemens, SP, Jernkontoret och Vattenfall är med och utvecklar framtidens standarder inom det branschöverskridande området energieffektivisering.


 


Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext