Var med och påverka

Ett socialt ansvarstagande ses allt mer som ett naturligt inslag i en organisations eller ett företags verksamhet. Genom att ta socialt ansvar bidrar organisationen till hållbar utveckling i samhället. SIS kommitté för socialt ansvarstagande erbjuder erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning kring användningen av den internationella standarden för socialt ansvar.

Det övergripande målet för nätverket är att öka det sociala ansvarstagandet bland svenska företag och organisationer. SS-ISO 26000, Vägledning för socialt ansvarstagande, publicerades i november 2011 med svensk översättning. Standarden innehåller riktlinjer för hur arbetet med socialt ansvarstagande ska bedrivas. Nätverket är en kunskapsbank och tolkningsforum för hur standarden kan användas i Sverige. Nätverket visar även på relationer till andra standarder och verktyg, samt också möjligheten för organisationer att verifiera sin användning av ISO 26000.

Internationell utbyte

Nätverket har kontaktytor med motsvarande internationella nätverk, bland annat finns ett nära utbyte med de nordiska länderna. Nätverket kommer också att återkoppla sina erfarenheter till ISO, den internationella standardiseringsorganisationen. ISO följer utvecklingen av hur standarden används i olika länder, erfarenheter som kommer att användas i samband med en framtida revidering av ISO 26000. Det internationella arbetet drivs gemensamt av SIS och den brasilianska standardiseringsorganisationen ABNT.

Ett värdefullt arbete

Begreppet socialt ansvarstagande (social responsibility) är även känt som CSR (Corporate Social Responsibility). Den internationella standardiseringen har vidgat begreppet eftersom socialt ansvar inte bara berör företag utan alla typer av organisationer. Avsikten med detta arbete är att: underlätta för företag och organisationer att organisera och styra sitt sociala ansvarstagande att bidra till att förbättra arbets- och livsvillkor för människor att ge bättre möjlighet att jämföra olika organisationers arbete med socialt ansvarstagande. Nätverket vänder sig till alla samhällsaktörer, såsom fackförbund, frivilligorganisationer, konsumenter, näringsliv, offentlig sektor, samt konsulter, forskare och akademiker.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté Socialt ansvarstagande, SIS/TK 478, om du vill träffa andra som arbetar med standarden, fördjupa din kompetens och bidra till vidareutveckling av kommande utgåva av standarden. Du jobbar kanske idag med hållbarhetsfrågor, kommunikation och PR, upphandling, miljö eller affärsetik. Om du är intresserad av att delta, kontakta oss så berättar vi mer om arbetet.

Läs mer om kommittéarbete inom SIS här  >>

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext