Mer om metodiken

För att överhuvudtaget kunna arbeta med socialt ansvar på ett bra sätt, krävs att ledningen är med på noterna, ger ett tydligt mandat till de ansvariga och tilldelar resurser. Annars blir det svårt att implementera ISO 26000. – Det behövs en tydlig förankring av arbetet så att det genomsyrar hela organisationen och får verklig effekt. Om inte, blir det inte mycket av arbetet, säger Malin Möller och pratar av egen erfarenhet.

Det behövs mål och visioner och det behövs en bra projektledare – till exempel miljö- och/eller kvalitetschefen – eftersom denne ofta redan är bekant med andra standarder.

Skapa arbetsgrupp

– Det är bra att ha med en person som är van vid ledningssystem och har en förståelse för hur de fungerar, påpekar Malin Möller. Även personalchefer och kommunikatörer tar ofta rollen som SR-ansvariga. Ett personligt engagemang och intresse är en fördel. Men att endast ha en person som aktivt arbetar med allt som ryms i ISO 26000 är ett misstag. Det behövs olika kompetenser eftersom standarden spänner över flera områden, så som arbetsrätt, kemikaliehantering och PR. SR-frågorna bör inte läggas på en avdelning då de spänner över så många fält och skär rakt igenom traditionella avdelningar i organisationen. – Det bästa är att sätta samman en arbetsgrupp bestående av allt från jurister, miljöexperter, personalvetare och kommunikatörer, säger Malin Möller.

Gap-analys visar nuläget

Malin Möllers råd är att inleda arbetet med att göra en så kallad Gap-analys (self assessment/genomlysning) med hjälp av standarden för att veta hur långt organisationen kommit i relation till det som standarden rekommenderar. Gap-analysen tydliggör vilken nivå organisationen befinner sig på inom olika delområden och var »gapen« till standarden är som störst. Analysen genomförs konkret genom att lyfta ut de »bör« satser som finns i standarden och checka av om organisationen uppnår dessa i dagsläget. – De flesta bör-satser är lagda i texten med ett »–« framför, säger Malin Möller.

Viktigt att reflektera

Malin Möller påpekar att det kan vara lätt att lite för snabbt »checka av« vissa huvudområden i standarden. Det är viktigt att reflektera ordentligt innan en fråga helt avfärdas. Det kan till exempel vara arbetsrätt eller korruption som många svenska företag spontant inte anser vara ett problem. Men det kan ändå finnas riskmoment som bör genomlysas. Ställ frågan; vad kan egentligen korruption, mänskliga rättigheter eller arbetsrätt vara inom ramen för vår verksamhet? Det kan vara mycket mer än det uppenbara som mutor i Ryssland eller barnarbete i Indien.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext