Utbildningar

Handböcker

Standarder

Skapa och införa

För att kunna komma igång med arbetet behövs en plan som hjälper er att på ett strukturerat sätt komma upp på banan. I korthet kan vi säga så här:

1. Skapa arbetsgrupp

Det underlättar om någon medlem är van vid ledningssystem och har en förståelse för hur de fungerar.

2. Gap-analys visar nuläget

Gör en så kallad Gap-analys (self assessment/genomlysning) med hjälp av standarden för att veta hur långt organisationen kommit i relation till det som standarden rekommenderar.

3. Avsätt tid för reflektion

Under arbetets gång bockas huvudområden i standarden av. Det är viktigt att reflektera ordentligt så att man inte går förbi en fråga alltför lättvindigt.


Här hittar du en mer fullmatad beskrivning >>
Artiklar

 

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext