Nationellt valda parametrar, NDP

Nationella val och NA-bilagor
Varje eurokod innehåller ett antal nationellt valbara parametrar, NDP. De nationella valen ska enligt överenskommelse inom CEN/TC 250 "Structural Eurocodes" publiceras i en nationella bilaga, bilaga NA, som kan innehålla:
– värden och/eller klasser där alternativ ges i eurokoden
– värden som ska tillämpas där endast en beteckning anges i eurokoden
– data som är specifika för landet (geografiska, klimatologiska, m.m.)
– vilken metod som ska tillämpas där alternativa metoder anges i eurokoden.

Den kan också innehålla:
– beslut gällande tillämpningen av informativa bilagor,
– hänvisningar till icke motstridande kompletterande information som underlättar användningen av eurokoden. 

Publicering av NA-bilagor
Flera länder, däribland Sverige, har av olika anledningar frångått principen att publicera de nationella valen i eurokodernas NA-bilagor. I Sverige är det Boverket och Transportstyrelsen som beslutar om och publicerar de nationella valen, se http://www.boverket.se och http://www.transportstyrelsen.se/pbl.

Användarna av eurokoderna rekommenderas att alltid försäkra sig om att man har tillgång till de senaste utgåvorna av tillämpningsföreskrifterna.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext