Stödjande dokument

Med "stödjande dokument" avses här, både sådana dokument som kan vara till hjälp vid tillämpning av eurokoderna, och sådana dokument som kan vara till hjälp vid deras utarbetande. Stödjande dokument av olika slag ges ut av standardiseringen (CEN och dess medlemmar), EG-kommissionen, nationella regelgivare (t.ex. Boverket), kommersiella handboksutgivare, branschorganisationer, branschinstitut, etc. Vidare finns det hemsidor, elektroniska dokument och beräkningsprogram. Även sådana tas med här.

Nedan förtecknas allmänna, övergripande dokument, som huvudsakligen är fritt tillgängliga och kan hämtas hem. Handböcker, vägledningar, datorprogram etc som säljs av SIS Förlag finner du under menyerna till vänster. Vi har valt att nedan presentera dokumenten sorterade efter utgivare. Förteckningen gör inga som helst anspråk på att vara komplett. Endast vad gäller publikationer från SIS, CEN, ISO och EG-kommissionen (Allmänt om eurokoder) har vi sökt ge en mer fullständig förteckning över de mer relevanta dokumenten.

Produkt från CEN och SIS

Eurokod-ordlista

Produkter från EU-kommissionen, JRC/ELSA och EU-finansierade projekt

Guidance Paper D CE Marking under the Construction Products Directive (January 2004)
Guidance Paper J Transitional arrangements under the Construction Products Directive (September 2002)
Guidance Paper L Application and use of Eurocodes (November 2003)

 

Frågor & beställning

Kontakt SIS Helpdesk >>
Kontakt SIS kundservice >>

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext