Bygghandlingar 90 - Ritningar

Här hittar du ritningar för fri nedladdning som förekommer i publikationerna Bygghandlingar 90 del 4 – Redovisning av hus och Bygghandlingar 90 Del 6 – redovisning av ombyggnad

Del 4 – Redovisning av hus

kap 10.11 Planritningar

10.11a
10.11b

kap 10.12 Sektioner och vyer

10.12a
10.12b

Kap 10.2 Samordningsritningar

10.2a
10.2b

kap 11.2 Takplan

11.2a

kap 11.4 Glastak

11.4a
11.4b

kap 12.2 Redovisningssätt

12.2b
12.2c

kap 12.3 Beklädnadsskikt

12.31a
12.32a

kap 12.4 Fasadelement

12.4a
12.4b
12.4c

kap 12.52 Förteckningsritning, fönster Fönster , förteckningsritning

12.52a

kap 12.63 Detaljbestämning, portar Portar, detaljbestämning

12.63a

kap 13.23 Innervägar, detaljbestämning

13.23b
13.23c
13.23d

kap 13.33 Undertak, detajbestämning

13.33a

kap 13.42 Dörrar, förteckningsritning

13.42a
13.42b

kap 14.1 Golv, invändiga ytskikt

14.1a
14.1b
14.1c

kap 15.24 Balkonger, uppställningsritningar

15.24a

kap 15.33 Skärmtak, detaljbestämning

15.33a

kap 15.14 Trappor, uppställningsritningar

15.141a
15,141b
15.142a
15.142b

kap 16.11 Skåpinredningar, typbestämning

16.11a

kap 16.22 Hygienrum, typbestämning

16.22a

kap 16.33 Hissar inredning, typbestämning

16.33a

kap 17.1 Byggnadsarea

17.1a

kap 17.2 Byggnads brandgränser

17.2a

Del 6 – redovisning av ombyggnad

kap 1 Förundersökningar

1.311
1.312
1.313

Kap 2 Ritningsymboler

2.111
2.112
2.113

kap 3.11 Orienteringsritningar

3.111
3.112
3.113

kap 3.12 Rivningsritningar

3.121
3.122
3.123
3.124
3.125
3.126
3.127

kap 3.13 Planritningar

3.131

kap 3.14 Sektioner och vyer

3.141

kap 3.15 Samordningsritning

3.151
3.151a
3.151b

kap 3.16 Inre rumsbildande delar

3.161
3.162
3.163

kap 3.17 Konstruktionsritningar

3.171
3.172
3.173

Kap 3.18 VVS ritningar

3.181
3.182

kap 3.19 El ritningar

3.191
3.192

kap 3.20 Relationshandlingar

3.201

Kap 4.12 Rumsbeskrivningar

4.121
4.122
4.123
4.124

SIS rekommenderar

Bygg 90-4
Böcker & verktyg
Bygg 90-4

Bygghandlingar 90 Del 4 - Redovisning av Hus

Bygghandlingar 90, Del 4, Redovisning av Hus ger rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga handlingar för projekt, som till form och konstruktion ska motsvara ställda eller un... LÄS MER…

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext