Maskinsäkerhet, svets och bygg


Utbildningarna återspeglar den kunskap och erfarenhet som finns om konstruktion och krav för att CE-märka. Vi behandlar användning, samt de tillbud, olyckor och risker som är förknippade med maskiner, och utgör en grund för att bedöma och eliminera eller reducera riskerna under maskinens hela livscykel. Vi erbjuder även utbildningar kring svetsbeteckningar och konsekvensklassning.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon
08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.
Maskinsäkerhet och CE-märkning, grundkurs

För att få sälja sina produkter på EES-marknaden (EU och EFTA-länderna) måste företag som tillverkar eller importerar maskiner, delvis fullbordade maskiner och skyddsutrustningar med el-utrustning...

 

 

Svetsbeteckningar och konsekvensklasser för svetsförband

Svetsbeteckningar och konsekvensklasser för svetsförband

Standardiserade svetsbeteckningar är konstruktörens medel att kommunicera anvisningarna för svetsning till de som skall producera konstruktionen.    Denna utbildning riktar sig dig som...

Nya svetsbeteckningar och ny standard för Konsekvensklassning. Hur påverkas du?

Nya svetsbeteckningar och ny standard för Konsekvensklassning. Hur påverkas du?

Denna utbildning går igenom de relativt omfattande förändringarna i utformning av svetsbeteckningar och de förändringar i ansvar som sker i samband med revidering av SS-EN ISO 2553:2014 s...

Utförande och CE-märkning av stålkonstruktioner

Utförande och CE-märkning av stålkonstruktioner

Utförande och CE-märkning av stålkonstruktioner (2 dagar)- enligt SS-EN 1090 del 1 och 2 Utbildning för dig som behöver kunskap om regler och krav på utförande och CE-märkning av bärande stålkonst...

Grundutbildning i ATEX – Arbeta säkert i explosiva atmosfärer

Grundutbildning i ATEX – Arbeta säkert i explosiva atmosfärer

Vad är en explosiv atmosfär och vilka krav ställs på en arbetsplats där hantering av brandfarliga vätskor, gaser eller brännbart damm hanteras?


Manualers ABC enligt Maskindirektivet

Manualers ABC enligt Maskindirektivet

Under den här utbildningen får du som skribent lära dig vilka krav som ställs gällande uppfyllande av Produktansvarslagen, Maskindirektivet och kopplingen till harmoniserade standarder för framtagn...

Säkra maskinstyrsystem

Säkra maskinstyrsystem

Utbildningen vänder sig till dig som behöver veta vad generationsskiftet inom standarder för styrsystem innebär. Under kursen får du veta hur du bygger säkra maskinstyrningar där det ingår programv...
Praktisk riskbedömning och CE-märkning, påbyggnadskurs

Praktisk riskbedömning och CE-märkning, påbyggnadskurs

För dig som arbetar med maskiner (hos tillverkare och brukare) är det viktigt att kunna identifiera och hantera uppkomna risker. För att i ett tidigt skede i processen tänka risk behövs kunskap och...

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext