Hur hållbart är ditt evenemang?

Evenemang, stora som små, världen över har mycket stor inverkan på miljön, arbetsmiljön det sociala och ekonomin. Vad gör din organisation för att minska den?

Det är standarden, ISO 20121, som ligger till grund för checklistan som vi på SIS har tagit fram. Använd dig av den när du vill genomföra ett mer hållbart event. Det bidrar bland annat till ett bättre samhälle, mindre påfrestningar på miljön och visar att din organisation har tagit ställning.

SIS checklista  >>

Det är klokt att ha en organiserad, processbaserad strategi för att hantera ekonomiska, miljörelaterade och sociala konsekvenser när du leder stora som små evenemang. Den underlättar för dig när du och din organisation säkerställer att ni leder, styr och förbättrar genomförandet av evenemang på ett hållbart sätt. Kontroll, möjligheter att minska resursförbrukningen och sänkning av era kostnader är andra fördelar. En introduktion av standarden kan till exempel leda till att ni minskar koldioxidutsläppen, ökar tryggheten och långsiktigt tar tillvara på lokala resurser vid era evenemang. Det visar också på att ni ställer krav och vill vidareutveckla er.

ISO 20121 bygger på ISOs standarder för ledningssystem, exempelvis ISO 9001 (kvalitetsledning), ISO 14001 (miljöledning) och schemat planera-utföra-kontrollera-handla. Ledningssystemet är flexibelt och ger svar på din och andra organisationers olika behov.

Planera-utföra-kontrollera-handla  >>


Din organisation kan certifiera ledningssystemet mot standarden. Det visar era kunder och omvärlden att ni arbetar systematiskt för att göra era evenemang mer hållbara. Och visar på ett ställningstagande från er sida.

Vi på SIS arbetar ständigt med att minska påverkan på miljön, det sociala och ekonomin på våra evenemang. Från våra dagliga möten till seminarier och mässor.

Vi har gjort ett ställningstagande och ställer krav på oss själva och arbetar därför utifrån vår checklista. Det slutar inte där. Vi ställer även krav på våra leverantörer att de också ska arbeta efter den.

Vill du vara med i kommittén och få tillgång till ett nätverk som är experter inom området?
Kontakta projektledare, Marcus Ihre för mer information.

Köp standarden här  >>

 


 

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext