SS 280000:2015

Hjärtsäker zon - Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården - Generella krav och rekommendationer

Standard · Svensk standard
SS 280000:2015

Status

Gällande

Välj

PDF

0 SEK
0,00 €

Denna standard anger termer och definitioner i anslutning till hjärtsäker zon. Standarden anger också krav på hjärtstartare samt krav och rekommendationer för utbildning, underhåll, tillgänglighet och ansvar i anslutning till användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården.

Standarden definierar bland annat:

  • Vad är en hjärtsäker zon?
  • Vilka krav bör ställas på handhavande, utbildning, service och underhåll?
  • Vilka krav bör ställas för tillgänglighet, ansvar och registrering?
  • Hur kan vi underlätta för den som tillhandahåller hjärtstartare?
  • Hur kan vi gynna användningen för att på så sätt rädda liv?
  •  Hur kan standarden användas som upphandlingsunderlag?

Standarden SS 280000 Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården – Generella krav och rekommendationer är förbetald av HLR-rådet och Hjärt-Lungfonden

 

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext