SS 40100:2015

Elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information med XBRL

Standard · Svensk standard
SS 40100:2015

Status

Gällande

PDF

0 SEK
0,00 €

Tryckt

0 SEK
0,00 €

PDF + Tryckt

0 SEK
0,00 €

Du får tillgång till denna standard till ett reducerat pris genom att den är förbetald av
SIS/TK 594.

Standarden specificerar XBRL som datautbytesformat för elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information mellan organisationer.

Denna standard specificerar grundläggande krav för att möjliggöra begreppsharmonisering, transparens, tillgänglighet och kvalitetssäkring av taxonomier för finansiell information.

Denna standard specificerar inte vilken information eller vilka rapporter som XBRL ska användas för. Dessa detaljer specificeras i taxonomier.

ANM. I denna standard avses med XBRL version 2.1, där det är tillämpligt.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext