SS 872500:2015

Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende

Standard · Svensk standard
SS 872500:2015

Status

Gällande

Välj

PDF

0 SEK
0,00 €

Denna standard anger krav på tjänster som levereras till äldre med omfattande biståndsbedömt behov i ordinärt och särskilt boende. Denna standard syftar till att säkerställa en god och säker omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering genom att utgå från den äldres behov. Denna standard är avsedd att användas vid kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av sådana tjänster samt kan användas som underlag vid, upphandling, utbildning, tillsyn och certifiering.

Du får tillgång till denna standard kostnadsfritt eftersom den är förbetald av
Socialdepartementet.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext