SS 872500:2015

Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende

Standard · Svensk standard
SS 872500:2015

Status

Gällande

Välj

PDF

0 SEK
0,00 €

Information om korrigerad version

Standarden publicerades i sin första utgåva i april 2015 och en korrigerad version i januari 2017. I den korrigerade versionen har vissa krav förtydligats och rättats till samt vissa avsnittshänvisningar justerats. Alla ändrade passager har ändringsmarkeringar i marginalen

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext