78 träffar på

Utbildning · Kostnadsfritt seminarium

Frukostseminarium om standardisering inom kvalitetssäkring av HVB

Omfattning

½ dag
0 SEK
Utbildning

Standardisering för kommittédeltagaren – Grundkurs

För dig som arbetar med standardisering i någon av SIS tekniska kommittéer. Som nybliven kommittédeltagare kan det vara mycket att sätta sig in i. Därför erbjuder SIS en grundkurs och en forts...

Omfattning

1 dag
0 SEK
Utbildning

Säkra maskinstyrsystem

Utbildningen vänder sig till dig som behöver veta vad generationsskiftet inom standarder för styrsystem innebär. Under kursen får du veta hur du bygger säkra maskinstyrningar där det ingår programv...

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning

Att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet

Utbildningen ger dig kunskap om hur du inför ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt standarden ISO/IEC 27001 samt hur man lägger upp arbetet som ett projekt enligt ISO/IEC 27003, vägled...

Omfattning

3 dagar
19.900 SEK
Utbildning

Hur förbereder man organisationen för GDPR - kostnadsfritt frukostseminarium

Under frukostseminarium får du en inblick i ämnet och bakgrund till den nya EU-förordning om dataskydd för personuppgifter som kommer den 25 maj 2018, General Data Protection Regulation (GDPR).

Omfattning

½ dag
0 SEK
Utbildning

Produktutveckling för medicintekniska produkter

Under denna dynamiska två dagarsutbildning lär du dig hantera lagkrav, standarder och metoder för att utveckla säkra och användarvänliga medicintekniska produkter, från idé till färdig produkt.&nbs...

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning

Ny internationell standard för hållbara upphandlingar och inköp

Varje organisation och företag påverkar hållbar miljömässig, social och ekonomisk utveckling. Företag, myndigheter och ideella organisationer, liksom EU, FN och andra runt om i världen har under må...

Omfattning

½ dag
0 SEK
Utbildning

Intern revision - Grundkurs

Den interna revisionen är ett kostnadseffektivt verktyg för att utveckla alla typer av verksamheter.  Resultatet från den interna revisionen ska både användas som ett beslutsunderlag för ledni...

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning

Praktisk riskbedömning och CE-märkning, påbyggnadskurs

För dig som arbetar med maskiner (hos tillverkare och brukare) är det viktigt att kunna identifiera och hantera uppkomna risker. För att i ett tidigt skede i processen tänka risk behövs kunskap och...

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning · Konferens

SIS Perspektivdag 2017

Nu kan du äntligen säkra din plats till SIS Perspektivdag - Sveriges största mötesplats för dig som arbetar med ledningssystem och verksamhetsutveckling.

Omfattning

1 dag
4.995 SEK
Utbildning

Hur kan ledningssystem lyfta verksamheten - hur hänger det ihop?

Hur lyckas verksamheter att bli framgångsrika? Att ha kontroll på styrning av verksamheten och förstå hur det hela hänger ihop med väl fungerande ledningssystem för verksamheten, är verkligen framg...

Omfattning

1 dag
4.995 SEK
Utbildning

Ta tempen på din verksamhet - nå högre höjder med hjälp av internrevision

Ta tempen på din verksamhet och förstå hur den kan bidra till att nå högre höjder med hjälp av internrevision. Förstå vad verksamheten har för affärsmässig nytta av att göra internrevision genom at...

Omfattning

1 dag
4.995 SEK
Utbildning

Var med på tåget till framtiden - arbetsmiljö, en nationell och global fråga

Nu när standarden för arbetsmiljö har tagit form och justering samt putsning pågår, så kan det systematisk ledning av arbetsmiljö redan nu implementeras i verksamheten. När OSHAS 18001 övergår till...

Omfattning

1 dag
4.995 SEK
Utbildning

Skapa ett miljöledningssystem enligt nya ISO 14001:2015

Världens mest kända och mest tillämpade standard för miljöledning – ISO 14001 - kom i en ny omarbetad och förbättrad version hösten 2015. Huvuddragen känns igen från den förra version av standarden...

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning · Konferens

SIS Rördag 2017

  Nyfiken på att veta mer om tryckbärande rörsystem? Den 20 april är det dags för SIS Rördag 2017. En seminariedag där fokus ligger på att välja rätt produkt och att praktiskt ...

Omfattning

1 dag
1.500 SEK
Utbildning

Rollen som kvalitets- och miljösamordnare

Hur lyckas du i rollen som ansvarig för organisationens systematiska kvalitets- eller miljöledning? Vilka resurser bör du ha till ditt förfogande? Hur får du ledningen med dig? Med denna kurs hjälp...

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Utbildning

Riskhantering i praktiken

Riskhantering handlar om att hantera osäkerheter genom att systematiskt värdera och behandla de risker som påverkar en verksamhets förutsättningar att nå sina mål.

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning

Grunderna i kvalitetsledning enligt nya ISO 9001:2015

Kvalitetsledning handlar i grunden om att engagera chefer och medarbetare i att skapa nöjda kunder och en kostnadseffektiv verksamhet. ISO 9000-seriens standarder är kraftfulla verktyg i arbetet me...

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning

Grunderna i miljöledning enligt nya ISO 14001:2015

Världens mest kända och mest tillämpade standard för miljöledning – ISO 14001 - kom i en ny omarbetad och förbättrad version hösten 2015. Huvuddragen känns igen från den förra version av standarden...

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Utbildning

Kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9001:2015 - så lyckas du med övergången

Världens mest kända och tillämpade verksamhetsutvecklingsmodell – ISO 9001 – med över 1 miljon certifierade organisationer i 187 länder, kom i en ny omarbetad och förbättrad version hösten 2015. Hu...

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Utbildning

Nya ISO 13485 - så lyckas du med övergången

Vad är nytt med nya ISO 13485:2016? Hur påverkas organisationens ledningssystem? Utbildningsdag för dig som vill veta mer om förändringarna i den nya utgåvan och vad de innebär i praktiken. Målet ä...

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Utbildning

Kvalitetssystem för medicintekniska produkter enligt nya ISO 13485

Grundkurs enligt SS-EN ISO 13485. För att kunna CE-märka er medicintekniska produkt krävs någon form av kvalitetssäkring. Omfattningen av kvalitetssäkringen beror i sin tur på hur ni klassificerar ...

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning

Miljöledning enligt nya ISO 14001:2015 – så lyckas du med övergången

Världens mest kända och mest tillämpade standard för miljöledning – ISO 14001 - kom i en ny omarbetad och förbättrad version hösten 2015. Huvuddragen känns igen från den förra version av standarden...

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Utbildning

Arbetsmiljö OHSAS 18001 blir ISO 45001 - så lyckas du med övergången

En ny ISO standard för arbetsmiljö är under framtagning, beräknas utkomma Q4 2017. Den kommer att ersätta OSHAS 18001 och därmed får stor inverkan på de organisationer som jobbar systematiskt med s...

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Utbildning

 

För att få sälja sina produkter på EES-marknaden (EU och EFTA-länderna) måste företag som tillverkar eller importerar maskiner, delvis fullbordade maskiner och skyddsutrustningar med el-utrustning ...

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning

Skapa ett kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9001:2015

Ett ledningssystem för kvalitet bidrar till lönsamheten och skapar framgångsrika företag. Att utveckla, införa och förbättra ett kvalitetsledningssystem är utmanande projekt som förutsätter kunskap...

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning · Kostnadsfritt seminarium

SIS Seminarium 2017

Omfattning

½ dag
0 SEK
Utbildning

Intern revision för medicintekniska verksamheter enligt nya ISO 13485

Interna revisioner fungerar som ett av företagets viktigaste kontroll- och förbättringsverktyg. Intern revision innebär att regelbundet gå igenom, utvärdera och ifrågasätta sin verksamhet och dess ...

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Utbildning

Miljöledning för revisorn enligt nya ISO 14001:2015

Världens mest kända och mest tillämpade standard för miljöledning – ISO 14001 - kom i en ny omarbetad och förbättrad version hösten 2015. Huvuddragen känns igen från den förra versionen av standard...

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Utbildning · Kostnadsfritt seminarium

Låt standard bli ett effektivt arbetsverktyg

Välkommen till något av SIS tre frukostseminarier där vi går igenom en standards uppbyggnad, vad man bör tänka på och vilka verktyg som idag finns på marknaden för att underlätta användandet. Du mö...

Omfattning

½ dag
0 SEK
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext