79 träffar på

Utbildning

Miljöledning enligt nya ISO 14001:2015 – så lyckas du med övergången

Världens mest kända och mest tillämpade standard för miljöledning – ISO 14001 - kom i en ny omarbetad och förbättrad version hösten 2015. Huvuddragen känns igen från den förra version av standarden...

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Utbildning · Kostnadsfritt seminarium

Servicerobotar inom vård och omsorg - etablering av innovativ teknik

Har roboten en given plats i vår framtid, och i sådana fall hur kan behov och teknik mötas? Om en robot kan förbättra livet för en vän, nära anhörig, eller kanske dig själv på ålderns höst, hur ska...

Omfattning

½ dag
0 SEK
Utbildning

Kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9001:2015 - så lyckas du med övergången

Världens mest kända och tillämpade verksamhetsutvecklingsmodell – ISO 9001 – med över 1 miljon certifierade organisationer i 187 länder, kom i en ny omarbetad och förbättrad version hösten 2015. Hu...

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Utbildning · Kostnadsfritt seminarium

SIS Ordförandeträff

Välkommen till vårens ordförandeträff

Omfattning

½ dag
0 SEK
Utbildning

 

För att få sälja sina produkter på EES-marknaden (EU och EFTA-länderna) måste företag som tillverkar eller importerar maskiner, delvis fullbordade maskiner och skyddsutrustningar med el-utrustning ...

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning

Optimerad hantering av informationssäkerhetsrisker

Att systematiskt identifiera, analysera och förebygga de risker som en verksamhet utsätts för är en viktig del i informationssäkerhetsarbetet. Att effektivt arbeta med riskhantering innebär att ver...

Omfattning

1 dag
6.900 SEK
Utbildning

Riskhantering för medicinska informationssystem

Utbildningen är ett verktyg för upprättande och effektivisering av företagets interna riskhanteringsplan och riskhanteringsprocess. Mjukvaruutveckling ställer högre krav på en koordinerad och effek...

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning

Grunderna i informationssäkerhet - steg 2 enligt ISO 27000

Utbildningen ger dig den kunskap kring förbättringsarbete du behöver för att kunna leda säkerhetsarbetet inom din organisation med utgångspunkt från ISO 27002. Du kommer lära dig hur du på ett stra...

Omfattning

3 dagar
19.900 SEK
Utbildning

Praktisk riskbedömning och CE-märkning, påbyggnadskurs

För dig som arbetar med maskiner (hos tillverkare och brukare) är det viktigt att kunna identifiera och hantera uppkomna risker. För att i ett tidigt skede i processen tänka risk behövs kunskap och...

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning

Riskhantering för medicinteknik

Regelverket ställer krav att tillverkare av medicintekniska produkter utför riskanalyser genom hela produktens livscykel. Genom att skapa struktur och processer för att identifiera och hantera risk...

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Utbildning · Kostnadsfritt seminarium

Kom och lär dig vad standarder på metaller ger för fördelar i ditt arbete

SIS Metallseminarium 30 maj    Seminariet är ett ypperligt tillfälle att få en helhetsbild av vad SIS har att erbjuda. Du kommer att få lära dig mer om utvecklingen av standarder och...

Omfattning

1 dag
0 SEK
Utbildning · Kostnadsfritt seminarium

Erfarenhetsutbyte kring att skapa lönsamhet med ett människocentrerat ledarskap

Ett människocenterat ledarskap syftar till att VD, ledningsgrupp och styrelse aktivt skapar en organisation som sätter människan först. Men vad betyder det egentligen att vara människocentrerad? Hu...

Omfattning

½ dag
0 SEK
Utbildning

Riskhantering för medicinteknik - praktisk tillämpning

Du som arbetar med riskhantering av medicintekniska produkter vet att för att få en fungerande och effektiv riskhanteringsprocess måste ni få denna att samverka med era andra processer. Den ska hel...

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Utbildning

Skapa ett miljöledningssystem enligt nya ISO 14001:2015

Världens mest kända och mest tillämpade standard för miljöledning – ISO 14001 - kom i en ny omarbetad och förbättrad version hösten 2015. Huvuddragen känns igen från den förra version av standarden...

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning

Skapa ett kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9001:2015

Ett ledningssystem för kvalitet bidrar till lönsamheten och skapar framgångsrika företag. Att utveckla, införa och förbättra ett kvalitetsledningssystem är utmanande projekt som förutsätter kunskap...

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning

Energiledning enligt ISO 50001:2011

ISO 50001 är ett effektivt verktyg som hjälper dig att kartlägga och effektivisera din energianvändning. Energiledning handlar om att arbeta systematiskt med att på effektivaste möjliga sätt nyttja...

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Utbildning

Produktutveckling för medicintekniska produkter

Under denna dynamiska två dagarsutbildning lär du dig hantera lagkrav, standarder och metoder för att utveckla säkra och användarvänliga medicintekniska produkter, från idé till färdig produkt.&nbs...

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning

Efterlev GDPR med ett Ledningssystem för informationssäkerhet

Den 25 maj 2018 kommer en ny EU-förordning om dataskydd för personuppgifter, General Data Protection Regulation (GDPR). Reglerna i förordningen kommer att gälla som lag direkt och på samma sätt i a...

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Utbildning

Intern revision - Grundkurs

Den interna revisionen är ett kostnadseffektivt verktyg för att utveckla alla typer av verksamheter.  Resultatet från den interna revisionen ska både användas som ett beslutsunderlag för ledni...

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning

Att hantera informationssäkerhetsrisker

Utbildningen tar upp de olika hotbilder som finns och vilka typer av riskanalyser som är lämpliga samt behandlar informationssäkerhetsrisker gällande verksamhetens kontinuitetsplanering. Vi berör ä...

Omfattning

3 dagar
19.900 SEK
Utbildning · Kostnadsfritt seminarium

Remisseminarium 15 juni 2017 - ISO 22000 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet

Välkomna på remisseminarium om nya standardförslaget för ledningssystem för livsmedelssäkerhet, ISO/DIS 22000, Food Safety Management Systems – Requirements for any organisation in the food chain. ...

Omfattning

½ dag
0 SEK
Utbildning · Kostnadsfritt seminarium

Ny SIS-kommitté för Upphandling inom Byggsektorn, Construction Procurement

Nu startar ett nytt ISO-arbete för Upphandling inom byggbranschen, Construction Procurement.   Syftet med arbetet är: Ta fram nya ISO-standarder inom ramen för ”procurement strategies and tac...

Omfattning

½ dag
0 SEK
Utbildning · Frukostseminarium

Ledningssystem för informationssäkerhet – kostnadsfritt seminarium

I allt fler verksamheter ställs krav på informationssäkerhet. Att information är och hanteras korrekt är livsviktigt för de flesta organisationer. ISO 27001 är den världsledande standarden för hur ...

Omfattning

½ dag
0 SEK
Utbildning · Frukostseminarium

Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö – kostnadsfritt seminarium

Ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001, miljö enligt 14001 och arbetsmiljö enligt OHSAS 18001 har blivit alltmer populära i hela världen. I Sverige är ungefär 5000 organisationer certifierade ...

Omfattning

½ dag
0 SEK
Utbildning

Standardisering för kommittédeltagaren – Grundkurs

För dig som arbetar med standardisering i någon av SIS tekniska kommittéer. Som nybliven kommittédeltagare kan det vara mycket att sätta sig in i. Därför erbjuder SIS en grundkurs och en forts...

Omfattning

1 dag
0 SEK
Utbildning

Grunderna i informationssäkerhet - steg 1 enligt ISO 27000

Utbildningen ger dig förståelse för standardens krav och syfte. Efter utbildningen kommer du att ha en första grund för att kunna förstå informationssäker- hetsarbetets olika faser samt de roller o...

Omfattning

3 dagar
19.900 SEK
Utbildning

Grundutbildning, Ledningssystem för informationssäkerhet

Information är en av verksamheters viktigaste tillgångar, kanske rent utav den viktigaste. Digitaliseringen gör att mängden information ökar explosionsartat samtidigt att hanteringen av information...

Omfattning

2 dagar
12.900 SEK
Utbildning

Hållbar utveckling utifrån ett ISO 26000 perspektiv – grundutbildning

Hållbar utveckling är en stark trend i samhället och vi lever i en föränderlig värld och organisationer ställs inför nya utmaningar. Samhället ställer krav på verksamheter att de ska hantera omstäl...

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Utbildning

Integrera ISO 26000 i ditt ledningssystem

Att ta sitt sociala ansvar och arbeta för hållbar utveckling, innefattar att identifiera de områden som kopplas till företaget och organisationens beslut och aktiviteter. ISO 26000 är en internatio...

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Utbildning

Kom igång med din hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning kan utföras med hjälp av olika metoder. Du får en introduktion till olika sätt att hållbarhetsredovisa och en praktisk genomgång av process för framtagning av hållbarhet...

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext