36 träffar på

Standardisering Kortutfärdarnummer

Kortutfärdarnummer för ID- och transaktionskort

Kortutfärdarnummer för ID- och transaktionskort

Ansvarig projektledare

Marie-Louise Bandelin

Standardisering OID - NSAP

Object Identifier

Object Identifier

Ansvarig projektledare

Marie-Louise Bandelin

Standardisering SIS/TK 115

Terminologi och språkliga resurser

Terminologi och språkliga resurser

Ansvarig projektledare

Hikmet Hussain

Standardisering SIS/TK 166

Förpackningslogistik och spårbarhet

Förpackningslogistik och spårbarhet

Ansvarig projektledare

Latif Mohammed

Standardisering SIS/TK 189

Innemiljö och energianvändning i byggnader

Innemiljö och energianvändning i byggnader

Ansvarig projektledare

Kerstin Söderberg

Standardisering SIS/TK 255

Vägtrafikinformatik

Vägtrafikinformatik

Ansvarig projektledare

Therése Andrén

Standardisering SIS/TK 280

Information och automation i produktlivscykeln

Information och automation i produktlivscykeln

Ansvarig projektledare

Hikmet Hussain

Standardisering SIS/TK 302

Multimedia, kodning och representation

Multimedia, kodning och representation

Ansvarig projektledare

Mats Åhlin

Standardisering SIS/TK 320

Väg- och järnvägsinformation

Väg- och järnvägsinformation

Ansvarig projektledare

Therése Andrén

Standardisering SIS/TK 322

Post

Post

Ansvarig projektledare

Nina Burendahl

Standardisering SIS/TK 323

Geodata

Geodata

Ansvarig projektledare

Mats Åhlin

Standardisering SIS/TK 334

Hälso- och sjukvårdsinformatik

Hälso- och sjukvårdsinformatik

Ansvarig projektledare

Lena Morgan

Standardisering SIS/TK 408

Fjärrkommunikation med debiteringsmätare

Fjärrkommunikation med debiteringsmätare

Ansvarig projektledare

Ali Husseini

Standardisering SIS/TK 432

Hydrometri

Hydrometri

Ansvarig projektledare

Lorena Olivares

Standardisering SIS/TK 445

Teckenrepresentation och användargränssnitt

Teckenrepresentation och användargränssnitt

Ansvarig projektledare

Nina Burendahl

Standardisering SIS/TK 448

Teknik och stödsystem för personlig identifiering

Teknik och stödsystem för personlig identifiering

Ansvarig projektledare

Susanne Björkander

Standardisering SIS/TK 450

IT-standarder för Lärande

IT-standarder för Lärande

Ansvarig projektledare

Latif Mohammed

Standardisering SIS/TK 451

Finansiella system

Finansiella system

Ansvarig projektledare

Nina Burendahl

Standardisering SIS/TK 452

Vattensystem

Vattensystem

Ansvarig projektledare

Patrick Lindén

Standardisering SIS/TK 455

Utrustning för vägunderhåll

Utrustning för vägunderhåll

Ansvarig projektledare

Hikmet Hussain

Standardisering SIS/TK 466

Belägenhetsadresser

Belägenhetsadresser

Ansvarig projektledare

Mats Åhlin

Standardisering SIS/TK 489

Metadata för geodata

Metadata för geodata

Ansvarig projektledare

Therése Andrén

Standardisering SIS/TK 501

Fysisk planering

Fysisk planering

Ansvarig projektledare

Anders Skog

Standardisering SIS/TK 504

e-Tillgänglighet

e-Tillgänglighet

Ansvarig projektledare

Christina Stange

Standardisering SIS/TK 533

Byggnadsinformation

Byggnadsinformation

Ansvarig projektledare

Anders Skog

Standardisering SIS/TK 538

Skoglig information

Skoglig information

Ansvarig projektledare

Therése Andrén

Standardisering SIS/TK 542

IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT)

IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT)

Ansvarig projektledare

Mats Åhlin

Standardisering SIS/TK 543

Identifikation, interoperabilitet och statistik

Identifikation, interoperabilitet och statistik

Ansvarig projektledare

Latif Mohammed

Standardisering SIS/TK 544

Fysiskt informationsbevarande

Fysiskt informationsbevarande

Ansvarig projektledare

Latif Mohammed

Standardisering SIS/TK 545

Dokumentbeskrivningsspråk

Dokumentbeskrivningsspråk

Ansvarig projektledare

Latif Mohammed

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext