7912 träffar på

Standard · Svensk standard SS 40100:2015

Elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information med XBRL

Elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information med XBRL

Språk

Publicerad

2015-07-08

PDF · 0 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO/IEC 27001:2014

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2013 IDT)

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2013 IDT)

Språk

Publicerad

2014-02-27

PDF · 1.195 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO/IEC 27002:2014

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder (ISO/IEC 27002:2013, IDT)

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder (ISO/IEC 27002:2013, IDT)

Språk

Publicerad

2014-02-27

PDF · 1.595 SEK
Standard · Svensk standard SS 10700:2013

Lärande - Information om utbildningar - Datautbytesformat

Lärande - Information om utbildningar - Datautbytesformat

Språk

Publicerad

2013-12-02

PDF · 0 SEK
Standard · Svensk standard SS 10701:2016

Lärande - Information om elever vid antagning till gymnasieskolan - Datautbytesformat

Lärande - Information om elever vid antagning till gymnasieskolan - Datautbytesformat

Språk

Publicerad

2016-03-09

PDF · 0 SEK
Standard · Svensk standard SS 14500

Dataskydd - Kontrollsiffror

Dataskydd - Kontrollsiffror

Språk

Publicerad

1987-04-22

PDF · 435 SEK
Standard · Svensk standard SS 16250

Storheter och enheter - Datalagring och dataöverföring

Storheter och enheter - Datalagring och dataöverföring

Språk

Publicerad

1984-05-20

PDF · 435 SEK
Standard · Svensk standard SS 30805

Datarepresentation - Teckenmängd OCR-B - Form och mått för tryckbild

Datarepresentation - Teckenmängd OCR-B - Form och mått för tryckbild

Språk

Publicerad

1981-09-15

PDF · 1.095 SEK
Standard · Svensk standard SS 30806

Blanketter - Tryckkvalitet vid OCR-skrift

Blanketter - Tryckkvalitet vid OCR-skrift

Språk

Publicerad

1984-04-01

PDF · 975 SEK
Standard · Svensk standard SS 3652

Vägtrafikinformatik - OVLS

Vägtrafikinformatik - OVLS

Språk

Publicerad

1996-11-27

PDF · 1.195 SEK
Standard · Svensk standard SS 4361490

Datorer och kontorsmaskiner - Mätmetoder för elektriska och magnetiska närfält

Datorer och kontorsmaskiner - Mätmetoder för elektriska och magnetiska närfält

Språk

Publicerad

1995-11-30

PDF · 706 SEK
Standard · Svensk standard SS 4410168

Multimediautrustning - Säkerhet

Multimediautrustning - Säkerhet

Språk

Publicerad

2000-08-04

PDF · 306 SEK
Standard · Svensk standard SS 613027

Dokument för kontor - Blanketter - Formgivning

Dokument för kontor - Blanketter - Formgivning

Språk

Publicerad

1994-02-16

PDF · 855 SEK
Standard · Svensk standard SS 614314:2015

Identifieringskort - Certifierade identitetskort av typ ID-1

Identifieringskort - Certifierade identitetskort av typ ID-1

Språk

Publicerad

2015-09-29

PDF · 745 SEK
Standard · Svensk standard SS 614331:2011

Identifieringskort - Elektroniskt ID-certifikat

Identifieringskort - Elektroniskt ID-certifikat

Språk

Publicerad

2011-12-23

PDF · 1.095 SEK
Standard · Svensk standard SS 614332:2011

Identifieringskort - Elektroniskt ID-kort - Svensk profil

Identifieringskort - Elektroniskt ID-kort - Svensk profil

Språk

Publicerad

2011-12-23

PDF · 1.195 SEK
Standard · Svensk standard SS 636127

Datarepresentation - Svensk 7-bits teckenkod för datautbyte

Datarepresentation - Svensk 7-bits teckenkod för datautbyte

Språk

Publicerad

1984-04-01

PDF · 645 SEK
Standard · Svensk standard SS 636725

Datamedia - Skivpacke med 12 skivor - 200 megaoktetter

Datamedia - Skivpacke med 12 skivor - 200 megaoktetter

Språk

Publicerad

1982-02-15

PDF · 1.295 SEK
Standard · Svensk standard SS 637001

Satellitbaserad positionsbestämning - GPS - Terminologi

Satellitbaserad positionsbestämning - GPS - Terminologi

Språk

Publicerad

1994-11-23

PDF · 1.295 SEK
Standard · Svensk standard SS 637003:2015

Geografisk information - Belägenhetsadresser - Begrepp och principer

Geografisk information - Belägenhetsadresser - Begrepp och principer

Språk

Publicerad

2015-10-01

PDF · 745 SEK
Standard · Svensk standard SS 637004:2009

Geografisk information - Väg- och järnvägsnät - Applikationsschema

Geografisk information - Väg- och järnvägsnät - Applikationsschema

Språk

Publicerad

2009-08-18

PDF · 1.495 SEK
Standard · Svensk standard SS 637005

Geografisk information - Tekniska försörjningssystem - Begrepps- och tillämpningsmodell

Geografisk information - Tekniska försörjningssystem - Begrepps- och tillämpningsmodell

Språk

Publicerad

2000-03-14

PDF · 1.295 SEK
Standard · Svensk standard SS 637006:2006

Geografisk information - Typoberoende representation av geografiska företeelser

Geografisk information - Typoberoende representation av geografiska företeelser

Språk

Publicerad

2007-04-03

PDF · 1.195 SEK
Standard · Svensk standard SS 637006:2006

Geografisk information - Typoberoende representation av geografiska företeelser

Geografisk information - Typoberoende representation av geografiska företeelser

Språk

Publicerad

2006-04-10

PDF · 1.295 SEK
Standard · Svensk standard SS 637007:2006

Geografisk information - Representation av förändringar i datamängder

Geografisk information - Representation av förändringar i datamängder

Språk

Publicerad

2007-04-03

PDF · 545 SEK
Standard · Svensk standard SS 637007:2006

Geografisk information - Representation av förändringar i datamängder

Geografisk information - Representation av förändringar i datamängder

Språk

Publicerad

2006-04-10

PDF · 645 SEK
Standard · Svensk standard SS 637008:2015

Geografisk information - Vattensystem - Regler för nationella tillämpningar och för Inspires hydrografitema

Geografisk information - Vattensystem - Regler för nationella tillämpningar och för Inspires hydrografitema

Språk

Publicerad

2015-03-19

PDF · 1.395 SEK
Standard · Svensk standard SS 637009:2016

Geografisk information - Data om skog och brukande av skog

Geografisk information - Data om skog och brukande av skog

Språk

Publicerad

2016-03-23

PDF · 1.495 SEK
Standard · Svensk standard SS 637040:2016

Geografisk information - Detaljplan - Applikationsschema för planbestämmelser

Geografisk information - Detaljplan - Applikationsschema för planbestämmelser

Språk

Publicerad

2016-03-03

PDF · 1.195 SEK
Standard · Svensk standard SS 662241

Informationsteknisk utrustning - Alfanumeriska tangentbord för svenskt bruk

Informationsteknisk utrustning - Alfanumeriska tangentbord för svenskt bruk

Språk

Publicerad

2000-06-06

PDF · 1.710 SEK
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext