8775 träffar på

Standard · Svensk standard SS-IEC 381-1

Industriell processtyrning - Analoga likströmssignaler

-

Språk

Publicerad

1984-11-15

PDF · 306 SEK
Standard · Svensk standard SS 637006:2006

Geografisk information - Typoberoende representation av geografiska företeelser

Denna standard syftar till att specificera ett gränssnitt för geografisk information där exakt kännedom om vilka typer av objekt som kan komma att hanteras inte är nödvändig vid tidpunkten för utve...

Språk

Publicerad

2006-04-10

PDF · 1.295 SEK
Standard · Svensk standard SS 637007:2006

Geografisk information - Representation av förändringar i datamängder

Denna standard beskriver en formell implementationsoberoende representation av förändringar i datamäng-der. Den är i princip en generalisering av den implementationsberoende representationen som fi...

Språk

Publicerad

2006-04-10

PDF · 645 SEK
Standard · Svensk standard SS 16250

Storheter och enheter - Datalagring och dataöverföring

-

Språk

Publicerad

1984-05-20

PDF · 435 SEK
Standard · Svensk standard SS 637007:2006

Geografisk information - Representation av förändringar i datamängder

This standard describes a formal, implementation independent representation of changes in datasets. It is in principle a generalisation of the implementation dependent representation being describe...

Språk

Publicerad

2007-04-03

PDF · 545 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN 50325-3

Industriella distribuerade kommunikationssystem baserade på ISO 11898 (CAN) - Del 3: SDS

This Part of EN 50325 specifies the following particular requirements for Smart Distributed System (SDS).- Requirements for interfaces between control devices and switching elements,- Normal servic...

Språk

Publicerad

2001-06-29

PDF · 987 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN 50325-1

Industriella distribuerade kommunikationssystem baserade på ISO 11898 (CAN) - Del 1: Allmänna fordringar

-

Språk

Publicerad

2003-04-07

PDF · 462 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN 50325-4

Industriella distribuerade kommunikationssystem baserade på ISO 11898 (CAN) - Del 4: CANopen

-

Språk

Publicerad

2003-04-07

PDF · 1.268 SEK
Standard · Svensk standard SS 637006:2006

Geografisk information - Typoberoende representation av geografiska företeelser

The aim of this standard is to define an interface for the exchange of geographic information where exact knowledge about what feature types will be managed is unnecessary at the time of developmen...

Språk

Publicerad

2007-04-03

PDF · 1.195 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN 50346

Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Provning av installerade kabelnät

This standard specifies procedures for testing the transmission performance of installed information technology cabling in premises. These procudures apply to both balanced copper and optical fibre...

Språk

Publicerad

2003-04-07

PDF · 1.602 SEK
Standard · Svensk standard SS 637004 CD

Geografisk information - Väg- och järnvägsnät - Begrepps- och tillämpningsmodell

-

Språk

Publicerad

1998-11-03

Upphävd

2006-03-08

Standard · Svensk standard SS 637004-1:2006

Geografisk information - Väg- och järnvägsnät - Del 1: Begreppsmodell och applikationsschema

Denna standard definierar modeller för information som beskriver väg- och järnvägsnät. Den definierar också hur annan information knyts till dessa nät. Standarden fokuserar på överföring av dessa i...

Språk

Publicerad

2006-04-10

Upphävd

2009-07-28

PDF · 1.595 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN 14890-2:2008

Gränssnitt för (mot) aktiva kort som används som säkra anordningar för signaturframställning - Del 2: Tilläggstjänster

Part 2 of this series contains Identification, Authentication and Digital Signature (IAS) services in addition to the SSCD services already described in Part 1 to enable interoperability and usage ...

Språk

Publicerad

2008-12-18

Upphävd

2014-12-14

PDF · 1.195 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 9241-303:2008

Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 303: Krav på elektroniska bildskärmar (ISO 9241-303:2008)

This part of ISO 9241 establishes image-quality requirements, as well as providing guidelines, for electronic visual displays. These are given in the form of generic independent of technology, tas...

Språk

Publicerad

2009-01-13

Upphävd

2011-12-06

PDF · 1.095 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 19118:2006

Geografisk information - Kodningsregler för datautbyte (ISO 19118:2005, IDT)

This International Standard specifies the requirements for defining encoding rules to be used for interchange of geographic data within the ISO 19100 series of International Standards.This Internat...

Språk

Publicerad

2006-05-08

Upphävd

2011-10-31

PDF · 1.395 SEK
Standard · Svensk standard SS 637004-1:2006

Geografisk information - Väg- och järnvägsnät - Del 1: Begreppsmodell och applikationsschema

This standard defines models for information describing road and railway networks. It also defines how other information is attached to these networks. The focus is on the transfer of this kind of ...

Språk

Publicerad

2007-05-23

Upphävd

2009-07-28

PDF · 1.495 SEK
Standard · Svensk standard SMS 2142

ISO-toleranser - Axlar: j5 t o m j7

-

Språk

Publicerad

1964-09-01

Upphävd

1990-09-12

Standard · Svensk standard SMS 2144

ISO-toleranser - Axlar: k4 t o m k16

-

Språk

Publicerad

1961-06-15

Upphävd

1990-09-12

Standard · Svensk standard SIS 248211

Tryckprovning av armerad slang

-

Språk

Publicerad

1975-06-01

Upphävd

1990-03-14

Standard · Svensk standard SIS 248214

Slang - Böjstyvhetsprovning i kyla

-

Språk

Publicerad

1976-07-01

Upphävd

1990-12-05

Standard · Svensk standard SIS 148321

Sinterbrons 83 21

-

Språk

Publicerad

1976-05-20

Upphävd

1986-10-22

Standard · Svensk standard SIS 148330

Sinterbrons 83 30

-

Språk

Publicerad

1976-05-20

Upphävd

1989-06-07

Standard · Svensk standard SIS 148101

Sinterstål 81 01

-

Språk

Publicerad

1976-05-20

Upphävd

1986-10-22

Standard · Svensk standard SIS 248261

Gasolslang av gummi

-

Språk

Publicerad

1974-05-15

Upphävd

1990-03-14

Standard · Svensk standard SIS 144640

Magnesium 46 40 - Typ MgAl8Zn1

-

Språk

Publicerad

1987-04-22

Upphävd

1987-06-25

Standard · Svensk standard SIS 145165

Mässing 51 65. CuZn38Pb1

-

Språk

Publicerad

1973-03-31

Upphävd

1985-11-15

Standard · Svensk standard SIS 145168

Mässing 51 68. CuZn39Pb2

-

Språk

Publicerad

1973-03-31

Upphävd

1985-11-15

Standard · Svensk standard SIS 145170

Mässing 51 70. CuZn39Pb3 (automatmässing)

-

Språk

Publicerad

1973-03-31

Upphävd

1985-11-15

Standard · Svensk standard SIS 145173

Mässing 51 73. CuZn41Pb

-

Språk

Publicerad

1973-03-31

Upphävd

1985-11-15

Standard · Svensk standard SIS 145272

Mässing 52 72. CuZn43Pb1Al

-

Språk

Publicerad

1973-03-31

Upphävd

1985-11-15

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext