8248 träffar på

Standard · Svensk standard SS-EN ISO/IEC 27002:2017

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder (ISO/IEC 27002:2013 med Cor 1:2014 and Cor 2:2015)

Denna standard ger vägledning för organisationens interna normer för informationssäkerhet och praktisk hantering av informationssäkerhet. Det innefattar val av, införande och förvaltning av säkerhe...

Språk

Publicerad

2017-03-06

PDF · 1.575 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO/IEC 27001:2017

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2013 med Cor 1:2014 and Cor 2:2015)

Denna standard specificerar kraven för upprättande, införande, underhåll och ständig förbättring av ett led-ningssystem för informationssäkerhet inom ramarna för organisationen. Denna standard inne...

Språk

Publicerad

2017-03-06

PDF · 1.295 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO/IEC 27005:2013

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riskhantering för informationssäkerhet (ISO/IEC 27005:2011, IDT)

Denna internationella standard innehåller riktlinjer för hantering av informationssäkerhetsrisker. Denna internationella standard stödjer de allmänna koncept som specificeras i SS-ISO/IEC 27001 oc...

Språk

Publicerad

2013-03-06

PDF · 1.575 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO/IEC 27001:2014

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2013 IDT)

Många verksamheters värde består idag i allt större utsträckning av information. Detta gäller inte bara rent IT-baserade företag, utan även före...

Språk

Publicerad

2014-02-27

Upphävd

2017-02-28

PDF · 1.255 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO/IEC 27002:2014

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder (ISO/IEC 27002:2013, IDT)

Många verksamheters värde består idag i allt större utsträckning av information. Detta gäller inte bara rent IT-baserade företag, utan även före...

Språk

Publicerad

2014-02-27

Upphävd

2017-02-28

PDF · 1.675 SEK
Standard · Svensk standard SS 10700:2013

Lärande - Information om utbildningar - Datautbytesformat

Denna standard specificerar krav vid utbyte av information om utbildningar i det svenska utbildnings-systemet. Denna standard omfattar — beskrivning av innebörden hos informationens olika delar; ...

Språk

Publicerad

2013-12-02

PDF · 0 SEK
Standard · Svensk standard SS 10701:2016

Lärande - Information om elever vid antagning till gymnasieskolan - Datautbytesformat

Denna standard specificerar krav vid utbyte av information när: — en grundskola meddelar ett gymnasieantagningskansli vilka studieresultat en elev har — ett mottagande gymnasieantagningskansli me...

Språk

Publicerad

2016-03-09

PDF · 0 SEK
Standard · Svensk standard SS 14500

Dataskydd - Kontrollsiffror

Språk

Publicerad

1987-04-22

PDF · 460 SEK
Standard · Svensk standard SS 16250

Storheter och enheter - Datalagring och dataöverföring

Språk

Publicerad

1984-05-20

PDF · 460 SEK
Standard · Svensk standard SS 30805

Datarepresentation - Teckenmängd OCR-B - Form och mått för tryckbild

Språk

Publicerad

1981-09-15

PDF · 1.155 SEK
Standard · Svensk standard SS 30806

Blanketter - Tryckkvalitet vid OCR-skrift

Språk

Publicerad

1984-04-01

PDF · 1.025 SEK
Standard · Svensk standard SS 3652

Vägtrafikinformatik - OVLS

Språk

Publicerad

1996-11-27

PDF · 1.255 SEK
Standard · Svensk standard SS 40100:2015

Elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information med XBRL

Du får tillgång till denna standard till ett reducerat pris genom att den är förbetald av SIS/TK 594. Standarden specificerar XBRL som datautbytesformat för elektronisk rapportering och utbyte a...

Språk

Publicerad

2015-07-08

PDF · 0 SEK
Standard · Svensk standard SS 4361490

Datorer och kontorsmaskiner - Mätmetoder för elektriska och magnetiska närfält

Språk

Publicerad

1995-11-30

PDF · 706 SEK
Standard · Svensk standard SS 4410168

Multimediautrustning - Säkerhet

This Guide contains guidelines for using the current editions of EN 60065 and IEC 60950 in evaluating the safety of multimedia equipment.

Språk

Publicerad

2000-08-04

PDF · 306 SEK
Standard · Svensk standard SS 613027

Dokument för kontor - Blanketter - Formgivning

Språk

Publicerad

1994-02-16

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS 614314:2015

Identifieringskort - Certifierade identitetskort av typ ID-1

Denna standard anger format, datainnehåll och fältindelning för certifierade identitetskort avsedda för visuell avläsning. . Denna standard anger krav på två olika layouter, liggande respektive stå...

Språk

Publicerad

2015-09-29

PDF · 785 SEK
Standard · Svensk standard SS 614331:2011

Identifieringskort - Elektroniskt ID-certifikat

This standard describes the contents of certificates for an Electronic Identification (EID) application using microprocessor cards for storing private keys. The certificate is based on IETF RFC 528...

Språk

Publicerad

2011-12-23

PDF · 1.155 SEK
Standard · Svensk standard SS 614332:2011

Identifieringskort - Elektroniskt ID-kort - Svensk profil

This Standard specifies a cryptographic token information application for use in cards compatible with ISO 7816-4, -5, -6, -8 and -15. This Standard does not cover the internal implementation wit...

Språk

Publicerad

2011-12-23

PDF · 1.255 SEK
Standard · Svensk standard SS 636127

Datarepresentation - Svensk 7-bits teckenkod för datautbyte

Språk

Publicerad

1984-04-01

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS 636725

Datamedia - Skivpacke med 12 skivor - 200 megaoktetter

Språk

Publicerad

1982-02-15

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS 637001

Satellitbaserad positionsbestämning - GPS - Terminologi

Språk

Publicerad

1994-11-23

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS 637003:2015

Geografisk information - Belägenhetsadresser - Begrepp och principer

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet. Följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet. http://www.sis.se/tema/e-nav/geod...

Språk

Publicerad

2015-10-01

PDF · 785 SEK
Standard · Svensk standard SS 637004:2009

Geografisk information - Väg- och järnvägsnät - Applikationsschema

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet. Följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet. http://www.sis.se/tema/e-nav/geod...

Språk

Publicerad

2009-08-18

PDF · 1.575 SEK
Standard · Svensk standard SS 637005

Geografisk information - Tekniska försörjningssystem - Begrepps- och tillämpningsmodell

Språk

Publicerad

2000-03-14

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS 637006:2006

Geografisk information - Typoberoende representation av geografiska företeelser

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet. Följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet. http://www.sis.se/tema/e-nav/geod...

Språk

Publicerad

2007-04-03

PDF · 1.255 SEK
Standard · Svensk standard SS 637006:2006

Geografisk information - Typoberoende representation av geografiska företeelser

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet. Följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet. http://www.sis.se/tema/e-nav/geod...

Språk

Publicerad

2006-04-10

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS 637007:2006

Geografisk information - Representation av förändringar i datamängder

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet. Följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet. http://www.sis.se/tema/e-nav/geod...

Språk

Publicerad

2007-04-03

PDF · 575 SEK
Standard · Svensk standard SS 637007:2006

Geografisk information - Representation av förändringar i datamängder

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet. Följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet. http://www.sis.se/tema/e-nav/geod...

Språk

Publicerad

2006-04-10

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS 637008:2015

Geografisk information - Vattensystem - Regler för nationella tillämpningar och för Inspires hydrografitema

Användningen av geografiska informationssystem (GIS) ökar i samhället och därmed ökar också behovet av att kunna utbyta geodata på ett enkelt sätt. Men att samla in information som man vill utbyta ...

Språk

Publicerad

2017-03-13

PDF · 1.465 SEK
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext