4197 träffar på

Standard · Utländsk standard DIN 58766

Production in optical engineering - Connection size for block for manufacturing of ophthalmic lenses - Diameter 43 mm

Språk

Publicerad

2017-02-22

PDF · 338 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN 868-2:2017

Förpackningsmaterial för medicintekniska produkter avsedda för sterilisering i sluten förpackning - Del 2: Steriliseringspapper - Krav och provning...

This European Standard specifies test methods and values for materials for sterile barrier systems and/or packaging systems that are intended to maintain sterility of terminally sterilized medical ...

Språk

Publicerad

2017-02-15

PDF · 785 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN 868-4:2017

Förpackningsmaterial för medicintekniska produkter avsedda för sterilisering i sluten förpackning - Del 4: Papperspåsar - Krav och provningsmetoder

This European Standard specifies test methods and values for paper bags manufactured from paper specified in EN 868-3, used as sterile barrier systems and/or packaging systems that are intended to ...

Språk

Publicerad

2017-02-15

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN 868-3:2017

Förpackningsmaterial för medicintekniska produkter avsedda för sterilisering i sluten förpackning - Del 3: Papper för användning vid tillverkning a...

This European Standard specifies test methods and values for paper, used in the manufacture of paper bags (specified in EN 868-4) and in the manufacture of pouches and reels (specified in EN 868-5)...

Språk

Publicerad

2017-02-15

PDF · 785 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN 868-6:2017

Förpackningsmaterial för medicintekniska produkter avsedda för sterilisering i sluten förpackning - Del 6: Papper avsett för steriliseringsprocesse...

This European Standard specifies test methods and values for paper used in the manufacture of preformed sterile barrier systems and/or packaging systems that are intended to maintain sterility of t...

Språk

Publicerad

2017-02-15

PDF · 785 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN 868-7:2017

Förpackningsmaterial för medicintekniska produkter avsedda för sterilisering i sluten förpackning - Del 7: Papper med fästmassa avsett för sterilis...

This European Standard specifies test methods and values for sealable adhesive coated paper manufactured from paper complying with EN 868-6, used as sterile barrier systems and/or packaging systems...

Språk

Publicerad

2017-02-15

PDF · 895 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 80369-3:2016

Finkalibriga kopplingar för vätskor och gaser inom hälso- och sjukvård - Del 3 : Kopplingar för enteralt bruk (ISO 80369-3:2016)

This part of ISO 80369 specifies the dimensions and requirements for the design and functional performance of small-bore connectors intended to be used for connections on enteral medical devices an...

Språk

Publicerad

2017-02-14

PDF · 0 SEK
Standard · Teknisk specifikation SIS-CEN/TS 14237:2016

Textilier för vård- och omsorgsenheter

Denna tekniska specifikation innehåller minimispecifikationer för köp av obehandlade textilier för vård- och omsorgsenheter. Syftet är att hjälpa vård- och omsorgsenheter att välja textilier som sk...

Språk

Publicerad

2017-02-14

PDF · 785 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 7199:2017

Hjärt- och kärlimplantat och artificiella organ - Blodgas-växlare (oxygenatorer) (ISO 7199:2016)

ISO 7199:2016 specifies requirements for sterile, single-use, extracorporeal blood-gas exchangers (oxygenators) intended for supply of oxygen to, and removal of carbon dioxide from, the blood of hu...

Språk

Publicerad

2017-02-13

PDF · 785 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 17049:2017

Design för tillgänglighet - Applicering av punktskrift på skyltar, utrustning och apparater (ISO 17049:2013, IDT)

ISO 17049:2013 specifies the fundamental requirements for braille used on signage, equipment and appliances, including the dimensional parameters of braille and the characteristics of materials use...

Språk

Publicerad

2017-02-08

PDF · 575 SEK
Standard · Svensk standard SS 8760016:2017

Sjukvårdstextil - Handdukar och badlakan

Denna standard specificerar krav på handdukar och badlakan, avsedda att användas i vårdmiljö.

Språk

Publicerad

2017-02-08

PDF · 460 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN 16585-1:2017

Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Utrustning ombord på rullande materiel - Del 1: Toaletter

This European Standard describes the specific ‘Design for PRM use’ requirements applying to rolling stock and the assessment of those requirements. The following applies to this standard: -the defi...

Språk

Publicerad

2017-02-06

PDF · 1.025 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN 16585-3:2017

Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Utrustning ombord på rullande materiel - Del 3: Fria passager och innerdörrar

This European Standard describes the specific ‘Design for PRM use’ requirements applying to rolling stock and the assessment of those requirements. The following applies to this standard: -the defi...

Språk

Publicerad

2017-02-06

PDF · 895 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN 16585-2:2017

Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Utrustning ombord på rullande materiel - Del 2: Sittplatser, ståplatser och förflytt...

This European Standard describes the specific ‘Design for PRM use’ requirements applying to rolling stock and the assessment of those requirements. The following applies to this standard: -the defi...

Språk

Publicerad

2017-02-06

PDF · 1.025 SEK
Standard · Teknisk specifikation SIS-ISO/TS 11405:2016

Tandvård - Testning av dentala materials adhesion till tandsubstans

This Technical Specification gives guidance on substrate selection, storage and handling as well as essential characteristics of different test methods for quality testing of the adhesive bond betw...

Språk

Publicerad

2017-02-06

PDF · 785 SEK
Standard · IEC standard IEC TR 80001-2-9:2017

Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 2-9: Application guidance - Guidance for use of security assura...

IEC TR 80001-2-9:2017(E) establishes a security case framework and provides guidance to health care delivery organizations (HDO) and medical device manufacturers (MDM) for identifying, developing, ...

Språk

Publicerad

2017-02-06

PDF · 325 SEK
Standard · Utländsk standard DIN 58932-3

Haematology - Determination of the concentration of blood corpuscles in blood - Part 3: Reference method for the determination of the concentration...

It is applicable to the analytical phase only. When applying the reference procedure specified in this standard the technical and metrological requirements ensure that reference values for the conc...

Språk

Publicerad

2017-01-25

PDF · 1.037 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN 16584-3:2017

Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Allmänna krav - Del 3: Optiska egenskaper och friktion

This European standard describes the specific ‘Design for PRM Use’ requirements applying to both infrastructure and rolling stock and the assessment of those requirements. The following applies to ...

Språk

Publicerad

2017-01-20

PDF · 785 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN 80601-2-35 A 1

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 2-35: Särskilda fordringar på värmefiltar, värmedynor och värmem...

Språk

Publicerad

2017-01-20

PDF · 257 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN 16584-1:2017

Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Allmänna krav - Del 1: Kontrast

Introduction Based on the Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC of the European Community and additional activities of a number of EC member states concerning "Obstacle-free Travell...

Språk

Publicerad

2017-01-20

PDF · 1.255 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN 16584-2:2017

Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Allmänna krav - Del 2: Information

Introduction Based on the Directive 2001/16/EC modified by Directive 2004/50/EC of the European Community and additional activities of a number of EC member states concerning "Obstacle-free Travell...

Språk

Publicerad

2017-01-20

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN 50527-2-1

Bedömning av exponering av arbetstagare med aktiva implanterbara medicintekniska produkter för elektriska och magnetiska fält - Del 2-1: Särskild b...

Språk

Publicerad

2017-01-19

PDF · 987 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN 50527-1

Bedömning av exponering av arbetstagare med aktiva implanterbara medicintekniska produkter för elektriska och magnetiska fält - Del 1: Allmänt

Språk

Publicerad

2017-01-19

PDF · 706 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 10993-6:2017

Biologisk värdering av medicintekniska produkter - Del 6: Prövning för lokala reaktioner efter implantation (ISO 10993-6:2016)

ISO 10993-6:2016 specifies test methods for the assessment of the local effects after implantation of biomaterials intended for use in medical devices. ISO 10993-6:2016 applies to materials that a...

Språk

Publicerad

2017-01-11

PDF · 1.025 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN 15224:2017

Ledningssystem för kvalitet - EN ISO 9001:2015 för hälso- och sjukvården

This international standard specifies requirements for a quality management system when a healthcare organization: a) needs to demonstrate its ability to consistently provide healthcare product or...

Språk

Publicerad

2017-01-10

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 9173-1:2016

Tandvård - Extraktionstänger - Del 1: Allmänna krav (ISO 9173-1:2016)

ISO 9173-1:2016 specifies the general performance requirements for extraction forceps used in dentistry.

Språk

Publicerad

2016-12-28

PDF · 495 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 3964:2016

Tandvård - Dimensioner för koppling av handstycken (ISO 3964:2016)

ISO 3964:2016 specifies the coupling between handpieces and motors connected to dental units. ISO 3964:2016 specifies the nominal dimensions, tolerances and the extraction force of coupling system...

Språk

Publicerad

2016-12-27

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 22870:2016

In vitro-diagnostik - Patientnära analyser - Krav på kvalitet och kompetens (ISO 22870:2016)

ISO 22870:2016 gives specific requirements applicable to point-of-care testing and is intended to be used in conjunction with ISO 15189. The requirements of this document apply when POCT is carried...

Språk

Publicerad

2016-12-23

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 16409:2016

Tandvård - Munhygienprodukter - Manuella interdentalborstar (ISO 16409:2016)

ISO 16409:2016 specifies requirements and test methods for performance criteria for manual interdental brushes with a round cross-section of the brush head and consisting of a wired stem with inser...

Språk

Publicerad

2016-12-22

PDF · 680 SEK
Standard · Utländsk standard DIN 13128

Medical instruments - Intestinal forceps type Allis

Språk

Publicerad

2016-12-21

PDF · 338 SEK
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext