31 träffar på

Standardisering SIS/TK 171

Stegar

Stegar är en av de produkter som ligger i topp i den europeiska olycksstatistiken för konsumentprodukter. Kommittén arbetar med standarder för att genomföra riskanalyser för att få ner antalet olyc...

Ansvarig projektledare

Bodil Möller

Standardisering SIS/TK 173

Byggnadsställningar

Byggnadsställningar underlättar det dagliga arbetet vid till exempel ny- och ombyggnation. Det är viktigt att byggnadsställningar är säkra och uppfyller de krav som ställs för att de ska klara de p...

Ansvarig projektledare

Thomas Ahlskog

Standardisering SIS/TK 179

Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas

Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas återfinns i någon form i kort sagt samtliga byggnader som vi vistas i. Kommittén arbetar aktivt för att dessa produkter ska motsvara alla de...

Ansvarig projektledare

Anna-Carin Näreskog

Standardisering SIS/TK 180

Murverk och Puts

Murverk kan utföras med allt från bränd tegelsten, kalksandsten, betonghålblock, lättklinkerblock till lättbetongblock. Murverk putsas och den ut- eller invändiga putsen blir en del av murverket. K...

Ansvarig projektledare

Annika Almqvist

Standardisering SIS/TK 182

Trä

Trä är ett vanligt förekommande byggmaterial och används både för utomhus- som inomhusmiljö. Träprodukter, främst av gran och furu i Sverige, omfattar rundvirke, sågade hyvlade trävaror, impregneri...

Ansvarig projektledare

Annika Andersson Stenmark

Standardisering SIS/TK 183

Geoteknik och geokonstruktioner

Vid varje nytt byggnadsverk är det naturligtvis viktigt med en bra grund som stadigt går att bygga vidare på. Kommittén arbetar fram standarder för provning samt dimensionering för konstruktioner i...

Ansvarig projektledare

Annika Andersson Stenmark

Standardisering SIS/TK 185

Cement och byggkalk

Cement är en viktig betståndsdel i betong, som används i stor omfattning i det moderna byggandet. Det är därför ett samhällsekonomiskt och tekniskt viktigt byggmaterial. Byggkalk används som bindem...

Ansvarig projektledare

Annika Almqvist

Standardisering SIS/TK 187

Ballast

Ballast används i all typ av konstruktion, både för husbyggnad och anläggning, och är en av huvudingredienserna i såväl betong och murbruk som asfalt, dessutom används den obunden i många former so...

Ansvarig projektledare

Annika Almqvist

Standardisering SIS/TK 188

Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong

Eurokoderna är de gemensamma europeiska dimensionerings- och konstruktionsreglerna för bärverk till byggnader och anläggningar. Kommittén bevakar och deltar i arbetet med eurokoder för stålkonstruk...

Ansvarig projektledare

Måns Sjölander

Standardisering SIS/TK 189

Innemiljö och energianvändning i byggnader

Byggnader svarar för ca. 40% av energianvändningen inom EU. I såväl nya som befintliga hus finns stora möjligheter till energieffektivisering och förbättrad innemiljö. Denna kommitté arbetar med k...

Ansvarig projektledare

Kerstin Söderberg

Standardisering SIS/TK 190

Betong

Betong är ett av våra vanligaste byggmaterial. Möjligheten att välja olika betongkvaliteter för skilda ändamål är mycket stor, liksom formbarheten och beständigheten. Många faktorer inverkar på den...

Ansvarig projektledare

Annika Almqvist

Standardisering SIS/TK 191

Förtillverkade betongprodukter

Att tillverka byggdelar under väl kontrollerade former inomhus möjliggör god kvalitet samt reducerade byggtider och priser. Europastandarder har blivit bra instrument för att åstadkomma entydig kra...

Ansvarig projektledare

Annika Almqvist

Standardisering SIS/TK 192

Betongreparationer

Betong är starkt, men inte desto mindre kan man förr eller senare behöva underhålla, reparera och/eller förstärka betongkonstruktionen. De samhällsekonomiska värden som består av betongkonstruktion...

Ansvarig projektledare

Annika Almqvist

Standardisering SIS/TK 193

Takprodukter och taksäkerhet

Taket har en fundamental funktion att skydda byggnaden och de människor som befinner sig däri, medan taksäkerhetsanordningar är utrustning som skyddar och underlättar för personer som arbetar på ta...

Ansvarig projektledare

Anna-Carin Näreskog

Standardisering SIS/TK 194

Undertakssystem

Undertaket är inte bara det vi ser när vi lyfter blicken i ett rum. Undertaket har en nyckelroll i byggnaden som en av de viktigaste och mest krävande tekniska mötespunkterna. Det kan både dölja o...

Ansvarig projektledare

Thomas Ahlskog

Standardisering SIS/TK 197

Byggakustik

Många störs av grannar som spelar för hög musik eller exempelvis ljudet från fläktarna. Men det är svårt att avgöra vad som är acceptabelt. Många efterfrågar bra ljudmiljö, vilket också är en vikti...

Ansvarig projektledare

Anna-Carin Näreskog

Standardisering SIS/TK 198

Vatten- och avloppssystem

Vatten är ett av världens viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att vi hittar gemensamma normer för vattenkvalitén på dricksvattnet samt omhändertagandet av det vatten som hamnar i avloppet. ...

Ansvarig projektledare

Emma Lindahl

Standardisering SIS/TK 199

Skorstenar

En rätt anpassad skorstenslösning är en förutsättning för att garantera effektiv och säker eldning, oavsett typ av eldstad. Därmed är skorstenen en av de allra viktigaste delarna i en byggnad. Komm...

Ansvarig projektledare

Kerstin Söderberg

Standardisering SIS/TK 200

Bärande lager

Hur klarar ett långsträckt byggnadsobjekt som en bro rörelser och påfrestningar exempelvis från trafik eller temperaturskillnader? Bärande lager är en vital konstruktionsdel för moderna broar och s...

Ansvarig projektledare

Joel Jonsson

Standardisering SIS/TK 202

Vägmaterial

De allra flesta av oss använder dagligen vägnätet för att förflytta oss och ta oss dit vi ska, utan att reflektera över vägarnas kvalitet. Och så ska det naturligtvis vara. Kommittén arbetar därför...

Ansvarig projektledare

Annika Almqvist

Standardisering SIS/TK 203

Eurokoder

Eurokoder är benämningen på de gemensamma europeiska dimensioneringsreglerna för bärverk. Kommittén leder det svenska arbetet med eurokoderna och ansvarar för grundläggande dimensioneringregler och...

Ansvarig projektledare

Annika Andersson Stenmark

Standardisering SIS/TK 209

Hållbarhet hos byggnadsverk

Byggnader och byggd miljö använder hälften av allt det material som tas upp ur jorden. Och under sin livstid svarar de för nästan hälften av all åtgång av primärenergi i Europa och ansvarar för 40 ...

Ansvarig projektledare

Yacine Slamti

Standardisering SIS/TK 211

Hissar och rulltrappor

Dagligen sker det stora mängder av transporter med hissar, rulltrappor och rullramper av både människor och last. För att dessa korta resor ska ske säkert och utan olyckor arbetar den svenska kommi...

Ansvarig projektledare

Jörgen Wyke

Standardisering SIS/TK 263

Linbanor

Vi vill gärna kunna ta oss till toppen, smidigt och säkert. Kommittén för linbanor arbetar för att ta fram standarder för linbaneanläggningars säkerhet, både för passagerare och för de yrkesverksam...

Ansvarig projektledare

Jörgen Wyke

Standardisering SIS/TK 285

Pannanläggningar

Vilka standarder, EU-direktiv och myndighetskrav gäller för dina pannanläggningar? Pannanläggningar ska konstrueras och tillverkas enligt det nya europeiska regelverket och därtill hörande standar...

Ansvarig projektledare

Pierre Carpentier

Standardisering SIS/TK 289

Gassystem

Vad bör man tänka på när det gäller gassystem, gasnät, gasapparater etc. eller när man planerar att bygga nya gasrörledningar? Hur uppfyller du föreskrifterna, EU-direktiv med hjälp bla av standard...

Ansvarig projektledare

Pierre Carpentier

Standardisering SIS/TK 298

Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar

Tryckbärande anordningar omfattas av bl.a. EUs direktiv 97/23/EG, vanligen benämnt PED. Vad bör man tänka på när man planerar att beställa, beräkna, konstruera, tillverka, importera, använda en anl...

Ansvarig projektledare

Pierre Carpentier

Standardisering SIS/TK 407

Värmemätare

Kravet inom EU att undanröja tekniska handelshinder har satt press på arbetet med harmonisering av bestämmelser och standarder. Det gäller inte minst värmemätare. Genom den ”new approach” som antog...

Ansvarig projektledare

Ali Husseini

Standardisering SIS/TK 460

Bygghissar

Bygghissar används både för material- och för persontransporter vid byggarbetsplatser. Det är därför viktigt att bygghissarna är rätt utformade för rätt ändamål. Genom att åstadkomma enhetliga regl...

Ansvarig projektledare

Hikmet Hussain

Standardisering SIS/TK 554

Pooler och spabad

Det är en naturlig del av vårt samhälle att ha tillgång till vatten att leka, simma eller bara vara i. Självklart vill vi att pooler och badanläggningar ska vara säkra att vistas i oavsett om vi ba...

Ansvarig projektledare

Bodil Möller

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext