285 träffar på

Standard · Svensk standard SS 137003:2015

Betong - Användning av EN 206 i Sverige

Standarden uppdaterades 2016-02-16. Om du köpt standarden innan detta datum vänligen kontakta SIS kundservice så skickar de en uppdaterad version av denna standard. kundservice@sis.se alt. 08-555 5...

Språk

Publicerad

2015-05-08

PDF · 1.155 SEK
Standard · Svensk standard SS 137006:2015

Betongkonstruktioner - Utförande - Tillämpning av SS-EN 13670:2009 i Sverige

Denna standard: — redovisar kompletterande svenska krav, råd och rekommendationer där sådana fordras eller tillåts i SS-EN 13670 och SS-EN 447 — ger anvisningar för tillämpningen av de info...

Språk

Publicerad

2015-05-06

PDF · 785 SEK
Standard · Svensk standard SS 25268:2007

Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell

Standarden klassindelar krav som kan ställas på verksamhetslokaler beträffande luftljudsisolering, stegljudsnivå, rumsakustik, ljudtrycksnivå inomhus från installationer, samt ljudisolering mot...

Språk

Publicerad

2007-10-18

PDF · 1.155 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN 1090-2:2008+A1:2011

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2: Stålkonstruktioner

Standarden uppdaterades 2016-03-07. Om du köpt standarden innan detta datum vänligen kontakta SIS kundservice så skickar de en uppdaterad version av denna standard. kundservice@sis.se alt...

Språk

Publicerad

2012-04-27

PDF · 1.785 SEK
Standard · Svensk standard SS 134203:2014

Cement - Sammansättning och fordringar för ordinära cement med låg alkalihalt (LA)

Denna standard anger de särskilda krav och kriterier för överensstämmelse som gäller för att de ordinära cementen CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-LL, CEM II/A-M och ...

Språk

Publicerad

2014-12-03

PDF · 495 SEK
Standard · Svensk standard SS 134204:2014

Cement - Sammansättning, och fordringar för nationella sulfatresistenta ordinära cement (NSR)

Denna standard anger de särskilda krav och kriterier för överensstämmelse som gäller för att de ordinära cementen CEM II/A-S och CEM II/A-V ska anses vara sulfatresistenta (NSR).

Språk

Publicerad

2014-12-03

PDF · 460 SEK
Standard · Svensk standard SS 212551:2013

Spännarmering - Allmänna krav

This standard SS 212551, specifies general requirements for uncoated high tensile strength steel products, which are widely used for the prestressing of concrete and are also used for other tensile...

Språk

Publicerad

2013-06-17

PDF · 1.025 SEK
Standard · Svensk standard SS 212552:2013

Spännarmering - Tråd

This standard, SS 212552, gives specific requirements for stress relieved cold drawn high tensile steel wire, either plain or indented. It is applicable to wire which has been straightened and st...

Språk

Publicerad

2013-06-17

PDF · 785 SEK
Standard · Svensk standard SS 212553:2013

Spännarmering - Lina

This standard, SS 212553, gives specific requirements for high tensile steel wire strand, which has been given a stress relieving heat treatment. It is applicable to the following products: a) 2...

Språk

Publicerad

2013-06-17

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS 212554:2013

Spännarmering - Stång

This standard, SS 212554, gives the specific requirements for round steel bar in straight lengths, plain or ribbed and supplied in either the hot rolled or hot rolled and processed condition.

Språk

Publicerad

2013-06-17

PDF · 785 SEK
Standard · Svensk standard SS 232813:2013

Trävaror - Spontat virke - Mått

Denna standard ger detaljmått och täckande bredd på spontat virke. ANM. Notera skillnaden i förhållande till handelsledet där den totala bredden anges.

Språk

Publicerad

2013-08-22

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS 990000:2014

Trädvård - Termer och definitioner

Du får tillgång till denna standard till ett reducerat pris genom att den är förbetald av Svenska Trädföreningen. I denna standard definieras begrepp som används i en upphandlingsprocess och ut...

Språk

Publicerad

2014-11-12

PDF · 0 SEK
Standard · Svensk standard SS 137003:2008

Betong - Användning av EN 206-1 i Sverige

Standarden redovisar kompletterande svenska krav och rekommendationer där sådana fordras eller tillåts i SS-EN 206-1 (Betong - Del 1: Fordringar, egenskaper, tillverkning och...

Språk

Publicerad

2008-12-18

Upphävd

2015-05-05

PDF · 895 SEK
Standard · Svensk standard SS 137010

Betongkonstruktioner - Täckande betongskikt

Standarden anger krav på täckande betongskikt för betongkonstruktioner dels med hänsyn till förankring och skarvning, dels med hänsyn till armeringens korrosionsskyd...

Språk

Publicerad

2002-03-22

Upphävd

2016-06-20

PDF · 495 SEK
Standard · Svensk standard SS 25267:2004

Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder

Standarden klassindelar krav som kan ställas på bostäder beträffande luftljudsisolering, stegljudsnivå, ljudtrycksnivå inomhus från installationer, isolering mot yttre ljudkällor, ljudtrycksnivå ut...

Språk

Publicerad

2008-01-10

Upphävd

2015-04-01

PDF · 1.935 SEK
Standard · Svensk standard SS 3522:2004

Byggnadsbeslag - Låsenhet för fast montering - Inbrottsskydd - Klassindelning

I standarden anges de byggnadstekniska- och inbrottskyddande krav som ställs på låsenheter och förstärkningsbehör." Samtliga komponenter eller låsenheter skall klassas enligt SS-EN 1303, SS-EN 1220...

Språk

Publicerad

2005-01-11

Upphävd

2014-12-19

PDF · 495 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 10406-1:2016

Fiberkompositarmering (FRP) för betong - Provning - Del 1: FRP-stänger och nät (ISO 10406-1:2015, IDT)

This part of ISO 10406 specifies test methods applicable to fibre-reinforced polymer (FRP) bars and grids as reinforcements or pre-stressing tendons in concrete.

Språk

Publicerad

2016-10-26

PDF · 1.025 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 10406-2:2016

Fiberkompositarmering (FRP) för betong - Provning - Del 2: FRP-väv (ISO 10406-2, IDT)

This part of ISO 10406 specifies test methods applicable to fibre-reinforced polymer (FRP) sheets for the upgrading of concrete members.

Språk

Publicerad

2016-10-26

PDF · 1.025 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 12122-3:2016

Träkonstruktioner - Bestämning av karakteristiska värden - Del 3: Limträ (ISO 12122-3:2016, IDT)

This part of ISO 12122 gives methods for the determination of characteristic values for a defined population of glued laminated timber products, calculated from test values. It presents methods for...

Språk

Publicerad

2016-08-23

PDF · 575 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 12122-4:2017

Träkonstruktioner - Bestämning av karakteristiska värden - Del 4: Träbaserade konstruktionselement (ISO 12122-4:2017, IDT)

ISO 12122-4:2017 gives methods of determination of characteristic values for a defined population of engineered wood products calculated from test values. This document presents methods for the det...

Språk

Publicerad

2017-02-08

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 13105-1:2016

Byggmaskiner och -utrustningar - Betongglättare - Del 1: Terminologi och handelsspecifikationer (ISO 13105-1:2014, IDT)

This part of ISO 13105 defines terms and commercial specifications for machines used for concrete surface floating and finishing (also known as power trowels). This includes pedestrian-controlled e...

Språk

Publicerad

2016-03-10

PDF · 575 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 13105-2:2016

Byggmaskiner och -utrustningar - Betongglättare - Del 2: Säkerhetskrav och verifiering (ISO 13105-2:2014, IDT)

This part of ISO 13105 specifies safety requirements for machines used for concrete surface floating and finishing. This includes pedestrian-controlled equipment and ride-on equipment. It is not ap...

Språk

Publicerad

2016-03-14

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 14484:2013

Riktlinjer för funktion vid utformning av betongkonstruktioner med fiberkompositmaterial (FRP) (ISO 14484:2013, IDT)

ISO 14484:2013 provides general principles for the verification and assessment of the performance of concrete structures with the applications of different fibre-reinforced polymer (FRP) systems va...

Språk

Publicerad

2013-06-28

PDF · 575 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 17740-1:2016

Byggmaskiner och -utrustningar - Installationssystem för stationära betongsystem - Del 1: Terminologi och handelsspecifikationer (ISO 17740-1:2015,...

This part of ISO 17740 defines terminology and commercial specifications for concrete placing systems which are stationary. This part of ISO 17740 is not applicable to concrete placing systems whi...

Språk

Publicerad

2016-01-28

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 18319:2016

Fiberkompositarmering (FRP) för betong: Specifikationer för FRP-väv (ISO 18319:2015, IDT)

This International Standard specifies requirements for fibre-reinforced polymer (FRP) sheets for upgrading of concrete members. The methodologies to express the mechanical properties as characteris...

Språk

Publicerad

2016-07-05

PDF · 495 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 18324:2016

Träkonstruktioner - Provningsmetoder - Vibrationer i golv (ISO 18324:2016, IDT)

This International Standard specifies test procedures to measure natural frequencies, modal damping ratios and static deflection under a concentrated load of laboratory or field timber floors. Thes...

Språk

Publicerad

2016-04-15

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 4866:2010

Vibration och stöt - Vibrationer i fasta konstruktioner - Vägledning för mätning av vibrationer och bedömning av dess effekt på konstruktioner (ISO...

This International Standard establishes principles for carrying out vibration measurement and processing data with regard to evaluating vibration effects on structures. It does not cover the source...

Språk

Publicerad

2010-04-27

PDF · 1.155 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 8903:2016

Trävaror av lövträ - Nominell storlekar (ISO 8903:2016, IDT)

This International Standard specifies nominal sizes of unplanned, square-edged and unedged, sawn timber.

Språk

Publicerad

2016-06-16

PDF · 395 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 13803:2014

Färg och lack - Bestämning av ljusspridning hos färgskikt genom mätning av diffust ljus vid 20 grader (ISO 13803:2014)

This International Standard specifies a test method for determining the haze of coatings. The method is suitable for the haze measurement of non-textures coatings on plane, opaque substrates. The...

Språk

Publicerad

2014-10-21

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 14713-1:2009

Oorganiska ytbeläggningar - Zinkbeläggningar - Rekommendationer för korrosionsskydd av järn och stål i konstruktioner - Del 1: Allmänna grunder för...

Denna del av ISO 14713 ger riktlinjer och rekommendationer för de generella konstruktionsprinciper, som är lämpliga för produkter som ska zinkbeläggas i korrosionsskyddande syfte. Standarden anger ...

Språk

Publicerad

2011-01-12

PDF · 895 SEK
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext