1271 träffar på

Standard · Svensk standard SS 162010

Vulkat gummi - Materialspecifikationer

Vulkat gummi - Materialspecifikationer

Språk

Publicerad

2005-04-13

PDF · 855 SEK
Standard · Svensk standard SS 162209

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av kvarstående töjning vid normal och förhöjd temperatur - Provning vid konstant belastning

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av kvarstående töjning vid normal och förhöjd temperatur - Provning vid konstant belastning

Språk

Publicerad

1995-11-30

Upphävd

1998-04-17

PDF · 435 SEK
Standard · Svensk standard SS 162213

Gummi och termoelast - Bedömning av inverkan på stål (korrosion) i fuktig atmosfär

Gummi och termoelast - Bedömning av inverkan på stål (korrosion) i fuktig atmosfär

Språk

Publicerad

1986-04-01

Upphävd

1998-04-24

PDF · 375 SEK
Standard · Svensk standard SS 162214

Gummi och termoelast - Bedömning av inverkan på silver (korrosion) i torr atmosfär

Gummi och termoelast - Bedömning av inverkan på silver (korrosion) i torr atmosfär

Språk

Publicerad

1986-04-01

Upphävd

1998-04-17

PDF · 375 SEK
Standard · Svensk standard SS 162222

Gummi och termoelast - Bedömning av brandmotstånd

Gummi och termoelast - Bedömning av brandmotstånd

Språk

Publicerad

1986-04-01

Upphävd

2004-08-06

PDF · 375 SEK
Standard · Svensk standard SS 162226

Gummi - Bestämning av sprickbildning i utomhusatmosfär

Gummi - Bestämning av sprickbildning i utomhusatmosfär

Språk

Publicerad

1980-12-25

Upphävd

1998-04-17

PDF · 435 SEK
Standard · Svensk standard SS 162602

Elaster (Gummi och termoelaster) - Allmänna upplysningar

Elaster (Gummi och termoelaster) - Allmänna upplysningar

Språk

Publicerad

1983-05-20

Upphävd

2004-08-06

PDF · 975 SEK
Standard · Svensk standard SS 162610

Gummi typ 61 - Naturgummi, NR, och styrengummi, SBR

Gummi typ 61 - Naturgummi, NR, och styrengummi, SBR

Språk

Publicerad

1995-09-20

Upphävd

2005-04-08

PDF · 375 SEK
Standard · Svensk standard SS 162630

Gummi typ 63 - Nitrilgummi, NBR

Gummi typ 63 - Nitrilgummi, NBR

Språk

Publicerad

1995-09-20

Upphävd

2005-04-08

PDF · 375 SEK
Standard · Svensk standard SS 162631

Gummi typ 631 - Hydrerat nitrilgummi, HNBR

Gummi typ 631 - Hydrerat nitrilgummi, HNBR

Språk

Publicerad

1996-11-27

Upphävd

2005-04-08

PDF · 375 SEK
Standard · Svensk standard SS 162632

Gummi typ 632 - Nitrilgummi blandat med polyvinylcloridgummi, NBR/PVC

Gummi typ 632 - Nitrilgummi blandat med polyvinylcloridgummi, NBR/PVC

Språk

Publicerad

1996-11-27

Upphävd

2005-04-08

PDF · 375 SEK
Standard · Svensk standard SS 162640

Gummi typ 64 - Kloropengummi, CR

Gummi typ 64 - Kloropengummi, CR

Språk

Publicerad

1995-09-20

Upphävd

2005-04-08

PDF · 375 SEK
Standard · Svensk standard SS 162650

Gummi typ 65 - Etenakrylgummi, AEM

Gummi typ 65 - Etenakrylgummi, AEM

Språk

Publicerad

1996-11-27

Upphävd

2005-04-08

PDF · 375 SEK
Standard · Svensk standard SS 162670

Gummi typ 67 - Fluorgummi, FPM

Gummi typ 67 - Fluorgummi, FPM

Språk

Publicerad

1995-09-20

Upphävd

2005-04-08

PDF · 375 SEK
Standard · Svensk standard SS 162690

Gummi typ 69 - Epiklorhydringummi, ECO

Gummi typ 69 - Epiklorhydringummi, ECO

Språk

Publicerad

1996-11-27

Upphävd

2005-04-08

PDF · 375 SEK
Standard · Svensk standard SS 162700

Gummi typ 70 - Etenpropengummi, EPM och EPDM

Gummi typ 70 - Etenpropengummi, EPM och EPDM

Språk

Publicerad

1995-09-20

Upphävd

2005-04-08

PDF · 375 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 10280

Järn och stål - Bestämning av titanhalt - Spektrofotometrisk metod med diantipyrylmetan

Järn och stål - Bestämning av titanhalt - Spektrofotometrisk metod med diantipyrylmetan

Språk

Publicerad

1995-09-22

PDF · 645 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 1043-1:2011

Plast - Symboler och förkortningar - Del 1: Grundpolymerer och deras speciella egenskaper (ISO 1043-1:2011)

Plast - Symboler och förkortningar - Del 1: Grundpolymerer och deras speciella egenskaper (ISO 1043-1:2011)

Språk

Publicerad

2011-12-07

PDF · 1.120 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 1043-2:2011

Plast - Symboler och förkortningar - Del 2: Fyllmedel och armeringsmaterial (ISO 1043-2:2011)

Plast - Symboler och förkortningar - Del 2: Fyllmedel och armeringsmaterial (ISO 1043-2:2011)

Språk

Publicerad

2011-12-07

PDF · 545 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 10700

Järn och stål - Bestämning av manganhalt - Spektrofotometrisk flamatomabsorptionsmetod (ISO 10700:1994)

Järn och stål - Bestämning av manganhalt - Spektrofotometrisk flamatomabsorptionsmetod (ISO 10700:1994)

Språk

Publicerad

1995-09-22

PDF · 645 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 10720:2007

Järn och stål - Bestämning av kvävehalt - Smältextraktion i inert gas med detektion genom bestämning av värmeledningsförmåga (ISO 10720:1997)

Järn och stål - Bestämning av kvävehalt - Smältextraktion i inert gas med detektion genom bestämning av värmeledningsförmåga (ISO 10720:1997)

Språk

Publicerad

2007-04-19

PDF · 645 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 10927:2011

Plast - Bestämning av polymerers molekylvikt och molekylviktsfördelning med MALDI-TOF-MS (ISO 10927:2011)

Plast - Bestämning av polymerers molekylvikt och molekylviktsfördelning med MALDI-TOF-MS (ISO 10927:2011)

Språk

Publicerad

2011-06-01

PDF · 745 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11337:2011

Plast - Polyamid - Bestämning av kaprolaktan och laurolaktan med gaskromatografi (ISO 11337:2010)

Plast - Polyamid - Bestämning av kaprolaktan och laurolaktan med gaskromatografi (ISO 11337:2010)

Språk

Publicerad

2011-01-26

PDF · 745 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11357-1:2009

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 1: Allmänna principer (ISO 11357-1:2009)

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 1: Allmänna principer (ISO 11357-1:2009)

Språk

Publicerad

2009-11-18

PDF · 975 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11357-2:2014

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 2: Bestämning av temperatur och steghöjd för glasövergång (ISO 11357-2:2013)

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 2: Bestämning av temperatur och steghöjd för glasövergång (ISO 11357-2:2013)

Språk

Publicerad

2014-04-01

PDF · 545 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11357-3:2013

Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization (ISO 11357-3:...

Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization (ISO 11357-3:2011)

Språk

Publicerad

2013-01-22

PDF · 545 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11357-4:2015

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 4: Bestämning av specifik värmekapacitet (ISO 11357-4:2014)

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 4: Bestämning av specifik värmekapacitet (ISO 11357-4:2014)

Språk

Publicerad

2015-01-28

PDF · 645 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11357-5:2014

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 5: Bestämning av karakteristiska reaktionskurvetemperaturer och tider, entalpi av reaktion och grad...

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 5: Bestämning av karakteristiska reaktionskurvetemperaturer och tider, entalpi av reaktion och graden av omvandling (ISO 11357-5:2013)

Språk

Publicerad

2014-04-01

PDF · 645 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11357-6:2013

Plast - Differentialsvepkaliometri (DSC) - Del 6: Bestämning av oxidations-induktionstid (isotermisk OIT) och oxidations-induktionstemperatur (dyna...

Plast - Differentialsvepkaliometri (DSC) - Del 6: Bestämning av oxidations-induktionstid (isotermisk OIT) och oxidations-induktionstemperatur (dynamisk OIT) (ISO 11357-6:2008)

Språk

Publicerad

2013-01-22

PDF · 645 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11357-7:2015

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 7: Bestämning av kristallisationskinetik (ISO 11357-7:2015)

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 7: Bestämning av kristallisationskinetik (ISO 11357-7:2015)

Språk

Publicerad

2015-09-28

PDF · 645 SEK
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext