1270 träffar på

Standard · Svensk standard SS 162010

Vulkat gummi - Materialspecifikationer

Vulkat gummi - Materialspecifikationer

Språk

Publicerad

2005-04-13

PDF · 855 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 10280

Järn och stål - Bestämning av titanhalt - Spektrofotometrisk metod med diantipyrylmetan

Järn och stål - Bestämning av titanhalt - Spektrofotometrisk metod med diantipyrylmetan

Språk

Publicerad

1995-09-22

PDF · 645 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 1043-1:2011

Plast - Symboler och förkortningar - Del 1: Grundpolymerer och deras speciella egenskaper (ISO 1043-1:2011)

Plast - Symboler och förkortningar - Del 1: Grundpolymerer och deras speciella egenskaper (ISO 1043-1:2011)

Språk

Publicerad

2011-12-07

PDF · 1.120 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 1043-2:2011

Plast - Symboler och förkortningar - Del 2: Fyllmedel och armeringsmaterial (ISO 1043-2:2011)

Plast - Symboler och förkortningar - Del 2: Fyllmedel och armeringsmaterial (ISO 1043-2:2011)

Språk

Publicerad

2011-12-07

PDF · 545 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 10700

Järn och stål - Bestämning av manganhalt - Spektrofotometrisk flamatomabsorptionsmetod (ISO 10700:1994)

Järn och stål - Bestämning av manganhalt - Spektrofotometrisk flamatomabsorptionsmetod (ISO 10700:1994)

Språk

Publicerad

1995-09-22

PDF · 645 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 10720:2007

Järn och stål - Bestämning av kvävehalt - Smältextraktion i inert gas med detektion genom bestämning av värmeledningsförmåga (ISO 10720:1997)

Järn och stål - Bestämning av kvävehalt - Smältextraktion i inert gas med detektion genom bestämning av värmeledningsförmåga (ISO 10720:1997)

Språk

Publicerad

2007-04-19

PDF · 645 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 10927:2011

Plast - Bestämning av polymerers molekylvikt och molekylviktsfördelning med MALDI-TOF-MS (ISO 10927:2011)

Plast - Bestämning av polymerers molekylvikt och molekylviktsfördelning med MALDI-TOF-MS (ISO 10927:2011)

Språk

Publicerad

2011-06-01

PDF · 745 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11337:2011

Plast - Polyamid - Bestämning av kaprolaktan och laurolaktan med gaskromatografi (ISO 11337:2010)

Plast - Polyamid - Bestämning av kaprolaktan och laurolaktan med gaskromatografi (ISO 11337:2010)

Språk

Publicerad

2011-01-26

PDF · 745 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11357-1:2009

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 1: Allmänna principer (ISO 11357-1:2009)

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 1: Allmänna principer (ISO 11357-1:2009)

Språk

Publicerad

2009-11-18

PDF · 975 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11357-2:2014

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 2: Bestämning av temperatur och steghöjd för glasövergång (ISO 11357-2:2013)

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 2: Bestämning av temperatur och steghöjd för glasövergång (ISO 11357-2:2013)

Språk

Publicerad

2014-04-01

PDF · 545 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11357-3:2013

Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization (ISO 11357-3:...

Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization (ISO 11357-3:2011)

Språk

Publicerad

2013-01-22

PDF · 545 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11357-4:2015

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 4: Bestämning av specifik värmekapacitet (ISO 11357-4:2014)

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 4: Bestämning av specifik värmekapacitet (ISO 11357-4:2014)

Språk

Publicerad

2015-01-28

PDF · 645 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11357-5:2014

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 5: Bestämning av karakteristiska reaktionskurvetemperaturer och tider, entalpi av reaktion och grad...

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 5: Bestämning av karakteristiska reaktionskurvetemperaturer och tider, entalpi av reaktion och graden av omvandling (ISO 11357-5:2013)

Språk

Publicerad

2014-04-01

PDF · 645 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11357-6:2013

Plast - Differentialsvepkaliometri (DSC) - Del 6: Bestämning av oxidations-induktionstid (isotermisk OIT) och oxidations-induktionstemperatur (dyna...

Plast - Differentialsvepkaliometri (DSC) - Del 6: Bestämning av oxidations-induktionstid (isotermisk OIT) och oxidations-induktionstemperatur (dynamisk OIT) (ISO 11357-6:2008)

Språk

Publicerad

2013-01-22

PDF · 645 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11357-7:2015

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 7: Bestämning av kristallisationskinetik (ISO 11357-7:2015)

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 7: Bestämning av kristallisationskinetik (ISO 11357-7:2015)

Språk

Publicerad

2015-09-28

PDF · 645 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11358-1:2014

Plast - Viktanalys av polymerer - Del 1: Allmänna principer (ISO 11358-1:2014)

Plast - Viktanalys av polymerer - Del 1: Allmänna principer (ISO 11358-1:2014)

Språk

Publicerad

2014-08-19

PDF · 545 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11403-1:2014

Plast - Insamling och presentation av jämförbara data från flerpunktsmätningar - Del 1: Mekaniska egenskaper (ISO 11403-1:2014)

Plast - Insamling och presentation av jämförbara data från flerpunktsmätningar - Del 1: Mekaniska egenskaper (ISO 11403-1:2014)

Språk

Publicerad

2014-06-24

PDF · 645 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11403-2:2012

Plast - Insamling och presentation av jämförbara data från flerpunktsmätningar - Del 2: Termiska egenskaper och bearbetningstekniska egenskaper (IS...

Plast - Insamling och presentation av jämförbara data från flerpunktsmätningar - Del 2: Termiska egenskaper och bearbetningstekniska egenskaper (ISO 11403-2:2012)

Språk

Publicerad

2012-09-27

PDF · 855 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11403-3:2014

Plast - Insamling och presentation av jämförbara multipoint-data - Del 3: Miljöpåverkan på egenskaper (ISO 11403-3:2014)

Plast - Insamling och presentation av jämförbara multipoint-data - Del 3: Miljöpåverkan på egenskaper (ISO 11403-3:2014)

Språk

Publicerad

2014-10-30

PDF · 645 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11469

Plast - Generisk identifiering och märkning av plastprodukter (ISO 11469:2000)

Plast - Generisk identifiering och märkning av plastprodukter (ISO 11469:2000)

Språk

Publicerad

2000-06-30

PDF · 435 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 1183-1:2012

Plast - Metoder att bestämma densiteten hos icke-cellformiga plaster - Del 1: Doppningsmetod, vätskepyknometermetod och titreringsmetod (ISO 1183-1...

Plast - Metoder att bestämma densiteten hos icke-cellformiga plaster - Del 1: Doppningsmetod, vätskepyknometermetod och titreringsmetod (ISO 1183-1:2012)

Språk

Publicerad

2012-12-27

PDF · 645 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 1183-2:2004

Plast - Metoder att bestämma densiteten hos icke cellformiga plaster - Del 2: Metod med densitetsgradientkolonn (ISO 1183-2:2004)

Plast - Metoder att bestämma densiteten hos icke cellformiga plaster - Del 2: Metod med densitetsgradientkolonn (ISO 1183-2:2004)

Språk

Publicerad

2004-09-06

PDF · 645 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11833-1:2012

Plast - PVC-skivor - Beteckningar, dimensioner och karaktäristik - Del 1: Skivor med tjocklek ej mindre än 1 mm (ISO 11833-1:2012)

Plast - PVC-skivor - Beteckningar, dimensioner och karaktäristik - Del 1: Skivor med tjocklek ej mindre än 1 mm (ISO 11833-1:2012)

Språk

Publicerad

2012-08-22

PDF · 645 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 12058-1

Plast - Bestämning av viskositet med en kulefallsviskosimeter - Del 1: Metod med lutande rör (Höppler metoden) (ISO 12058-1:1997)

Plast - Bestämning av viskositet med en kulefallsviskosimeter - Del 1: Metod med lutande rör (Höppler metoden) (ISO 12058-1:1997)

Språk

Publicerad

2002-10-11

PDF · 475 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 13468-2:2006

Plast - Bestämning av total ljusflödestransmittans hos transparenta material - Del 2: Instrument med dubbla strålar (ISO 13468-2:1999)

Plast - Bestämning av total ljusflödestransmittans hos transparenta material - Del 2: Instrument med dubbla strålar (ISO 13468-2:1999)

Språk

Publicerad

2006-05-08

PDF · 475 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 13927:2015

Plast - Enkel värmeavgivningstest med en konisk strålningsvärmare och en termostapeldetektor (ISO 13927:2015)

Plast - Enkel värmeavgivningstest med en konisk strålningsvärmare och en termostapeldetektor (ISO 13927:2015)

Språk

Publicerad

2015-05-06

PDF · 855 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 14851:2004

Bestämning av slutlig aerob biologisk nedbrytning av plastmaterial i vatten - Metod avseende mätning av syrebehov i en sluten respirometer (ISO 148...

Bestämning av slutlig aerob biologisk nedbrytning av plastmaterial i vatten - Metod avseende mätning av syrebehov i en sluten respirometer (ISO 14851:1999)

Språk

Publicerad

2004-10-11

PDF · 855 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 14852:2004

Bestämning av slutlig aerob biologisk nedbrytning av plastmaterial i vatten - Metod avseende analys av avgiven koldioxid (ISO 14852:1999)

Bestämning av slutlig aerob biologisk nedbrytning av plastmaterial i vatten - Metod avseende analys av avgiven koldioxid (ISO 14852:1999)

Språk

Publicerad

2004-10-11

PDF · 745 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 14855-1:2012

Bestämning av slutlig aerob biologisk nedbrytning av plastmaterial under kontrollerade komposteringsförhållanden - Metod avseende analys av avgiven...

Bestämning av slutlig aerob biologisk nedbrytning av plastmaterial under kontrollerade komposteringsförhållanden - Metod avseende analys av avgiven koldioxid - Del 1: Generell metod (ISO 14855-1:2012)

Språk

Publicerad

2012-12-17

PDF · 745 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 14855-2:2009

Bestämning av den slutgiltiga aerobiska biologiska nedbrytningen av plastmaterial vid kontrollerad kompostering - Metod för analys av utvecklad kol...

Bestämning av den slutgiltiga aerobiska biologiska nedbrytningen av plastmaterial vid kontrollerad kompostering - Metod för analys av utvecklad koldioxid - Del 2: Viktanalys av utvecklad koldioxid ...

Språk

Publicerad

2009-09-15

PDF · 745 SEK
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext