1300 träffar på

Standard · Svensk standard SS 162010

Vulkat gummi - Materialspecifikationer

This standard gives requirements for the specification of vulcanised rubber based on the properties of individual rubber types. The standard contains specification tables for the physical propertie...

Språk

Publicerad

2005-04-13

PDF · 895 SEK
Standard · Svensk standard SS 162209

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av kvarstående töjning vid normal och förhöjd temperatur - Provning vid konstant belastning

Språk

Publicerad

1995-11-30

Upphävd

1998-04-17

PDF · 460 SEK
Standard · Svensk standard SS 162213

Gummi och termoelast - Bedömning av inverkan på stål (korrosion) i fuktig atmosfär

Språk

Publicerad

1986-04-01

Upphävd

1998-04-24

PDF · 395 SEK
Standard · Svensk standard SS 162214

Gummi och termoelast - Bedömning av inverkan på silver (korrosion) i torr atmosfär

Språk

Publicerad

1986-04-01

Upphävd

1998-04-17

PDF · 395 SEK
Standard · Svensk standard SS 162222

Gummi och termoelast - Bedömning av brandmotstånd

Språk

Publicerad

1986-04-01

Upphävd

2004-08-06

PDF · 395 SEK
Standard · Svensk standard SS 162226

Gummi - Bestämning av sprickbildning i utomhusatmosfär

Språk

Publicerad

1980-12-25

Upphävd

1998-04-17

PDF · 460 SEK
Standard · Svensk standard SS 162602

Elaster (Gummi och termoelaster) - Allmänna upplysningar

Språk

Publicerad

1983-05-20

Upphävd

2004-08-06

PDF · 1.025 SEK
Standard · Svensk standard SS 162610

Gummi typ 61 - Naturgummi, NR, och styrengummi, SBR

Språk

Publicerad

1995-09-20

Upphävd

2005-04-08

PDF · 395 SEK
Standard · Svensk standard SS 162630

Gummi typ 63 - Nitrilgummi, NBR

Språk

Publicerad

1995-09-20

Upphävd

2005-04-08

PDF · 395 SEK
Standard · Svensk standard SS 162631

Gummi typ 631 - Hydrerat nitrilgummi, HNBR

Språk

Publicerad

1996-11-27

Upphävd

2005-04-08

PDF · 395 SEK
Standard · Svensk standard SS 162632

Gummi typ 632 - Nitrilgummi blandat med polyvinylcloridgummi, NBR/PVC

Språk

Publicerad

1996-11-27

Upphävd

2005-04-08

PDF · 395 SEK
Standard · Svensk standard SS 162640

Gummi typ 64 - Kloropengummi, CR

Språk

Publicerad

1995-09-20

Upphävd

2005-04-08

PDF · 395 SEK
Standard · Svensk standard SS 162650

Gummi typ 65 - Etenakrylgummi, AEM

Språk

Publicerad

1996-11-27

Upphävd

2005-04-08

PDF · 395 SEK
Standard · Svensk standard SS 162670

Gummi typ 67 - Fluorgummi, FPM

Språk

Publicerad

1995-09-20

Upphävd

2005-04-08

PDF · 395 SEK
Standard · Svensk standard SS 162690

Gummi typ 69 - Epiklorhydringummi, ECO

Språk

Publicerad

1996-11-27

Upphävd

2005-04-08

PDF · 395 SEK
Standard · Svensk standard SS 162700

Gummi typ 70 - Etenpropengummi, EPM och EPDM

Språk

Publicerad

1995-09-20

Upphävd

2005-04-08

PDF · 395 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 10280

Järn och stål - Bestämning av titanhalt - Spektrofotometrisk metod med diantipyrylmetan

Språk

Publicerad

1995-09-22

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 1043-1:2011

Plast - Symboler och förkortningar - Del 1: Grundpolymerer och deras speciella egenskaper (ISO 1043-1:2011)

This part of ISO 1043 defines abbreviated terms for the basic polymers used in plastics, symbols for components of these terms, and symbols for special characteristics of plastics. It includes only...

Språk

Publicerad

2011-12-07

PDF · 1.180 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 1043-2:2011

Plast - Symboler och förkortningar - Del 2: Fyllmedel och armeringsmaterial (ISO 1043-2:2011)

This part of ISO 1043 specifies uniform symbols for terms referring to fillers and reinforcing materials. It includes only those symbols that have come into established use, and its main aim is bot...

Språk

Publicerad

2011-12-07

PDF · 575 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 1043-3:2016

Plast - Symboler och förkortningar - Del 3: Mjukgörare (ISO 1043-3:2016)

ISO 1043-3:2016 provides uniform symbols for components of terms relating to plasticizers to form abbreviated terms. It includes, in general, only those abbreviated terms that have come into establ...

Språk

Publicerad

2016-11-23

PDF · 545 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 10700

Järn och stål - Bestämning av manganhalt - Spektrofotometrisk flamatomabsorptionsmetod (ISO 10700:1994)

Språk

Publicerad

1995-09-22

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 10720:2007

Järn och stål - Bestämning av kvävehalt - Smältextraktion i inert gas med detektion genom bestämning av värmeledningsförmåga (ISO 10720:1997)

Språk

Publicerad

2007-04-19

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 10927:2011

Plast - Bestämning av polymerers molekylvikt och molekylviktsfördelning med MALDI-TOF-MS (ISO 10927:2011)

This International Standard specifies a general method for determining the average molecular mass and molecular mass distribution of polymers (see Reference [1]) from 2 000 g·mol-1 to 20 000 g·mol-...

Språk

Publicerad

2011-06-01

PDF · 785 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11337:2011

Plast - Polyamid - Bestämning av kaprolaktan och laurolaktan med gaskromatografi (ISO 11337:2010)

This International Standard specifies a method for determining e-caprolactam and ?-laurolactam in polyamides by gas chromatography. It is suitable particularly for the determination of e-caprolacta...

Språk

Publicerad

2011-01-26

PDF · 785 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11357-1:2016

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 1: Allmänna principer (ISO 11357-1:2016)

ISO 11357-1:2016 specifies several differential scanning calorimetry (DSC) methods for the thermal analysis of polymers and polymer blends, such as - thermoplastics (polymers, moulding compounds a...

Språk

Publicerad

2016-11-01

PDF · 1.025 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11357-2:2014

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 2: Bestämning av temperatur och steghöjd för glasövergång (ISO 11357-2:2013)

This part of ISO 11357 specifies methods for the determination of the glass transition temperature and the step height related to the glass transition of amorphous and partially crystalline plastics.

Språk

Publicerad

2014-04-01

PDF · 575 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11357-3:2013

Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization (ISO 11357-3:...

ISO 11357-3:2011 specifies a method for the determination of the temperatures and enthalpies of melting and crystallization of crystalline or partially crystalline plastics.

Språk

Publicerad

2013-01-22

PDF · 575 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11357-4:2015

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 4: Bestämning av specifik värmekapacitet (ISO 11357-4:2014)

This part of ISO 11357 specifies methods for determining the specific heat capacity of plastics by differential scanning calorimetry.

Språk

Publicerad

2015-01-28

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11357-5:2014

Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 5: Bestämning av karakteristiska reaktionskurvetemperaturer och tider, entalpi av reaktion och grad...

This part of ISO 11357 specifies a method for the determination of reaction temperatures and times, enthalpies of reaction, and degrees of conversion using differential scanning calorimetry (DSC). ...

Språk

Publicerad

2014-04-01

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 11357-6:2013

Plast - Differentialsvepkaliometri (DSC) - Del 6: Bestämning av oxidations-induktionstid (isotermisk OIT) och oxidations-induktionstemperatur (dyna...

ISO 11357-6:2008 specifies methods for the determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT) of polymeric materials by means of differenti...

Språk

Publicerad

2013-01-22

PDF · 680 SEK
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext