21 träffar på

Utbildning

Att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet

Utbildningen ger dig kunskap om hur du inför ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt standarden ISO/IEC 27001 samt hur man lägger upp arbetet som ett projekt enligt ISO/IEC 27003, vägled...

Omfattning

3 dagar
19.900 SEK
Utbildning

Grunderna i informationssäkerhet - steg 1 enligt ISO 27000

Utbildningen ger dig förståelse för standardens krav och syfte. Efter utbildningen kommer du att ha en första grund för att kunna förstå informationssäker- hetsarbetets olika faser samt de roller o...

Omfattning

3 dagar
19.900 SEK
Utbildning

Grunderna i informationssäkerhet - steg 2 enligt ISO 27000

Utbildningen ger dig den kunskap kring förbättringsarbete du behöver för att kunna leda säkerhetsarbetet inom din organisation med utgångspunkt från ISO 27002. Du kommer lära dig hur du på ett stra...

Omfattning

3 dagar
19.900 SEK
Utbildning

Grunderna i kvalitetsledning enligt nya ISO 9001:2015

Kvalitetsledning handlar i grunden om att engagera chefer och medarbetare i att skapa nöjda kunder och en kostnadseffektiv verksamhet. ISO 9000-seriens standarder är kraftfulla verktyg i arbetet me...

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning

Grunderna i miljöledning enligt nya ISO 14001:2015

Världens mest kända och mest tillämpade standard för miljöledning – ISO 14001 - kom i en ny omarbetad och förbättrad version hösten 2015. Huvuddragen känns igen från den förra version av standarden...

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Utbildning

Intern revision - Grundkurs

Den interna revisionen är ett kostnadseffektivt verktyg för att utveckla alla typer av verksamheter.  Resultatet från den interna revisionen ska både användas som ett beslutsunderlag för ledni...

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning

Kvalitetssystem för medicintekniska produkter enligt nya ISO 13485

Grundkurs enligt SS-EN ISO 13485. För att kunna CE-märka er medicintekniska produkt krävs någon form av kvalitetssäkring. Omfattningen av kvalitetssäkringen beror i sin tur på hur ni klassificerar ...

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning

Regelverket för medicintekniska produkter

Du som aktör på den medicintekniska marknaden möts av en mängd regler. För att komma in och vara kvar på marknaden är det nödvändigt att känna till och uppfylla regelverket. Det främsta motivet bak...

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning

Skapa ett kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9001:2015

Ett ledningssystem för kvalitet bidrar till lönsamheten och skapar framgångsrika företag. Att utveckla, införa och förbättra ett kvalitetsledningssystem är utmanande projekt som förutsätter kunskap...

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning

Arbetsmiljöledning för revisorn

Som intern revisor av ledningssystem för arbetsmiljö behöver du grundläggande kunskaper inom området samt känna till relevant lagstiftning. Du behöver veta vad som är värt att hålla under uppsikt o...

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Utbildning

Att hantera informationssäkerhetsrisker

Utbildningen tar upp de olika hotbilder som finns och vilka typer av riskanalyser som är lämpliga samt behandlar informationssäkerhetsrisker gällande verksamhetens kontinuitetsplanering. Vi berör ä...

Omfattning

3 dagar
19.900 SEK
Utbildning

Att leda och ständigt förbättra

Utbildningen ger dig kunskap hur du kan leda och utveckla ett strategiskt informationssäkerhetsarbete när ett ledningssystem är infört. Du får kunskap om hur du bygger samman ledarskap, kommunikati...

Omfattning

3 dagar
19.900 SEK
Utbildning

Att revidera och granska

Utbildningen lär dig hur du kan utveckla din roll som exempel revisionsledare inom informationssäkerhet och hur revisionen kan koordineras som en del av uppföljningen av hela ledningssystemet. Vi...

Omfattning

2 dagar
16.900 SEK
Utbildning

Grunderna i arbetsmiljöledning och skapa ett arbetsmiljöledningssystem

Med ett ledningssystem för arbetsmiljö kan du på ett systematiskt sätt leda, styra och utveckla organisationens arbetsmiljöarbete. Det hjälper dig att upptäcka och förebygga risker, bidrar till bät...

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning

Intern revision - Fortsättning

Utvecklas som revisor! Detta är dagen för dig som vill se en bättre effekt av revisionerna du gör genom att kommunicera dina resultat på ett verkningsfullt sätt. Vi ger dig arbetssätten och verktyg...

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Utbildning

Intern revision för medicintekniska verksamheter enligt nya ISO 13485

Interna revisioner fungerar som ett av företagets viktigaste kontroll- och förbättringsverktyg. Intern revision innebär att regelbundet gå igenom, utvärdera och ifrågasätta sin verksamhet och dess ...

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Utbildning

Miljöledning för revisorn enligt nya ISO 14001:2015

Världens mest kända och mest tillämpade standard för miljöledning – ISO 14001 - kom i en ny omarbetad och förbättrad version hösten 2015. Huvuddragen känns igen från den förra versionen av standard...

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Utbildning

Rollen som kvalitets- och miljösamordnare

Hur lyckas du i rollen som ansvarig för organisationens systematiska kvalitets- eller miljöledning? Vilka resurser bör du ha till ditt förfogande? Hur får du ledningen med dig? Med denna kurs hjälp...

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Utbildning

Skapa ett miljöledningssystem enligt nya ISO 14001:2015

Världens mest kända och mest tillämpade standard för miljöledning – ISO 14001 - kom i en ny omarbetad och förbättrad version hösten 2015. Huvuddragen känns igen från den förra version av standarden...

Omfattning

2 dagar
12.500 SEK
Utbildning

Kvalitets- och miljöarbete som skapar engagemang och ständig förbättring

Vässa organisationens förbättringsarbete och håll ledningssystemet levande. Höj ambitionsnivån, våga sätta utmanande mål och satsa på analys och utvärdering.

Omfattning

1 dag
6.400 SEK
Utbildning · Konferens

SIS Rätt Säkerhet

Omfattning

1 dag
4.995 SEK
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext