111 träffar på

Standard · Svensk standard SS-EN ISO 9001:2015

Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

Det här är ISO 9001 kvalitetsledningssystem ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. ISO 9001 är världens mest använda standard...

Språk

Publicerad

2015-10-15

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 13485:2016

Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål (ISO 13485:2016)

This International Standard specifies requirements for a quality management system where an organization needs to demonstrate its ability to provide medical devices and related services that consis...

Språk

Publicerad

2016-03-09

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 9001:2008

Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2008)

OBS! En senare utgåva finns publicerad, SS-EN ISO 9001:2015   Varje organisation vill förbättra sitt sätt att arbeta, vare sig det gäller att öka sin marknadsandel och pressa ner kos...

Språk

Publicerad

2008-11-26

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 14001:2015

Miljöledningssystem - Krav och vägledning (ISO 14001:2015)

Det här är ISO 14001 miljöledningssystem ISO 14001 är en ledningssystemssystemstandard för miljö. Det är den mest använda miljöstandarden i världen. Det finns 324 148 certifikat utfärdade...

Språk

Publicerad

2015-11-19

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 13485:2012

Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål (ISO 13485:2003)

Lagen om medicintekniska produkter ställer krav på att tillverkaren ska ha ett godkänt kvalitetsledningssystem. Denna standard har tagits fram för att hjälpa tillver...

Språk

Publicerad

2012-03-08

PDF · 1.255 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO/IEC 27002:2017

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder (ISO/IEC 27002:2013 med Cor 1:2014 and Cor 2:2015)

Denna standard ger vägledning för organisationens interna normer för informationssäkerhet och praktisk hantering av informationssäkerhet. Det innefattar val av, införande och förvaltning av säkerhe...

Språk

Publicerad

2017-03-06

PDF · 1.575 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 31000:2009

Riskhantering - Principer och riktlinjer (ISO 31000:2009, IDT)

Denna internationella standard innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga, privata eller kommunala verksamheter, organ...

Språk

Publicerad

2010-03-30

PDF · 1.025 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 13485:2016

Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål (ISO 13485:2016)

I denna internationella standard anges krav för ett kvalitetsledningssystem där en organisation måste visa sin förmåga att tillhandahålla medicintekniska produkter och relaterade tjänster vilka gen...

Språk

Publicerad

2016-12-16

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 19011:2011

Vägledning för revision av ledningssystem (ISO 19011:2011)

Varje företag eller annan organisation behöver veta hur väl den egna verksamheten fungerar t.ex. ifråga om kvalitet eller miljö, och ibland också hur leverant&...

Språk

Publicerad

2011-12-16

PDF · 1.465 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 50001:2011

Energiledningssystem - Krav med vägledning för användning (ISO 50001:2011)

Denna internationella standard specificerar krav för upprättande, införande, underhåll och förbättring av ett energiledningssystem. Systemets syfte är att hjälpa en organisation att tillämpa ett sy...

Språk

Publicerad

2011-12-09

PDF · 1.255 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 9000:2015

Ledningssystem för kvalitet - Principer och terminologi (ISO 9000:2015)

Ledningssystem för kvalitet. Principer och terminologi. SS-EN ISO 9000-familjen av standarder handlar huvudsakligen om kvalitetsledning. Alla kan ha en något annorlunda uppfattning om va...

Språk

Publicerad

2016-01-15

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier (ISO/IEC 17025:2005)

--> 1.1 Standarden specificerar allmänna kompetenskrav för provning och/eller kalibrering, inklusive provtagning. Den omfattar provning och kalibrering utförd enligt standardmetoder, icke-sta...

Språk

Publicerad

2005-08-08

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS 22304:2014

Samhällssäkerhet — Ledningssystem för kontinuitet — Vägledning till SS-EN ISO 22301

Denna standard för ledning av kontinuitet anger krav för att planera, upprätta, införa, tillämpa, övervaka, underhålla och ständigt förbättra ett dokumenterat ledningssystem för att skydda mot, min...

Språk

Publicerad

2014-09-23

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS 624070:2009

Ledningssystem för kompetensförsörjning - Krav

Standarden omfattar övergripande krav på ett ledningssystem för kompetensförsörjning och specifika krav på processen för kompetensförsörjning. Alla krav i denna standard är allmänna och avsedda at...

Språk

Publicerad

2009-11-18

PDF · 785 SEK
Standard · Svensk standard SS 807500:2014

Occupational health and safety indicators - Guidelines and examples

Denna standard ger vägledning för att utforma och utvärdera arbetsmiljöprestanda genom arbetsmiljöindikatorer. Den är tillämpbar på alla verksamheter oavsett typ, storlek, lokalisering eller organi...

Språk

Publicerad

2014-08-29

PDF · 1.025 SEK
Standard · Svensk standard SS 854000:2014

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner - Vägledning

Denna standard är en vägledningsstandard och innehåller inga krav, vilket innebär att den inte är avsedd för certifiering eller tredjepartsrevision. Användaren avgör själv till vilken grad man vill...

Språk

Publicerad

2014-04-02

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS 895400:2014

Ledningssystem för hållbar IT - Vägledning

Denna standard ger vägledning till organisationer att införa ett ledningssystem för hållbar IT, etablera, doku-mentera, införa, underhålla och ständigt förbättra organisationens arbete inom hållbar...

Språk

Publicerad

2014-05-05

PDF · 1.255 SEK
Standard · Svensk standard SS 627750

Energiledningssystem - Kravspecifikation

This standard specifies the requirements of an energy management system which enables an organisation to formulate an energy policy and energy objectives, while taking into consideration legal requ...

Språk

Publicerad

2004-08-09

Upphävd

2009-08-24

PDF · 575 SEK
Standard · Svensk standard SS 627750

Energiledningssystem - Kravspecifikation

This standard specifies the requirements of an energy management system which enables an organisation to formulate an energy policy and energy objectives, while taking into consideration legal requ...

Språk

Publicerad

2003-10-24

Upphävd

2009-08-24

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 10001:2008

Kvalitetsledning - Kundtillfredsställelse - Vägledning om etisk kod för organisationer (ISO 10001:2007, IDT)

Denna internationella standard tillhandahåller vägledning för att planera för, konstruera, utveckla, införa, underhålla och förbättra uppförandekoder för kundtillfredsställelse. Denna internationel...

Språk

Publicerad

2008-06-26

PDF · 1.255 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 10003:2008

Kvalitetsledning - Kundtillfredsställelse - Vägledning om extern lösning av tvist mellan organisation och kund (ISO 10003:2007, IDT)

This International Standard provides guidance for an organization to plan, design, develop, operate, maintain and improve an effective and efficient dispute-resolution process for complaints that h...

Språk

Publicerad

2008-04-07

PDF · 1.025 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 10005:2005

Ledningssystem för kvalitet - Vägledning för kvalitetsplaner (ISO 10005:2005, IDT)

Denna standard ger vägledning för att utarbeta, granska, godkänna, tillämpa och ändra kvalitetsplaner. En organisation kan tillämpa standarden oberoende av om den har ett ledningssystem enligt ISO ...

Språk

Publicerad

2005-09-05

PDF · 1.255 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 10006

Ledningssystem för kvalitet - Vägledning för kvalitetsledning i projekt

Denna standard ger vägledning för tillämpningen av kvalitetsledning i projekt. Denna standard är tillämpbar för projekt av olika komplexitet, små eller stora, med kort eller lång varaktighet, i oli...

Språk

Publicerad

2003-09-12

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 10007:2004

Ledningssystem för kvalitet - Vägledning för konfigurationsledning (ISO 10007:2003, IDT)

This International Standard gives guidance on the use of configuration management within an organization. It is applicable to the support of products from concept to disposal. It first outlines the...

Språk

Publicerad

2004-03-08

PDF · 1.025 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 14066:2011

Växthusgaser - Kompetenskrav för validerings- och verifieringsgrupper för växthusgaser (ISO 14066:2011, IDT)

This International Standard specifies competence requirements for validation teams and verification teams. This International Standard complements the implementation of ISO 14065. This Internatio...

Språk

Publicerad

2011-06-01

PDF · 895 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 15489-1:2016

Dokumentation - Hantering av verksamhetsinformation - Del 1: Grunder och principer (ISO 15489-1:2016, IDT)

This part of ISO 15489 defines the concepts and principles from which approaches to the creation, capture and management of records are developed. This part of ISO 15489 describes concepts and prin...

Språk

Publicerad

2016-04-20

PDF · 895 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 18091:2014

Ledningssystem för kvalitet - Riktlinjer för tillämpning av ISO 9001:2008 i kommuner, landsting och regioner (ISO 18091:2014, IDT)

The objective of ISO 18091:2014 is to provide local governments with guidelines for achieving reliable results through the application of ISO 9001:2008 on an integral basis. These guidelines do not...

Språk

Publicerad

2014-05-08

PDF · 1.255 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 22315:2015

Samhällssäkerhet - Massevakuering - Vägledning för planering (ISO 22315:2014, IDT)

ISO 22315:2014 provides guidelines for mass evacuation planning in terms of establishing, implementing, monitoring, evaluating, reviewing, and improving preparedness. It establishes a framework for...

Språk

Publicerad

2015-01-16

PDF · 895 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 22397:2014

Samhällssäkerhet - Vägledning för att upprätta privat-offentlig samverkan (ISO 22397:2014, IDT)

ISO 22397:2014 provides guidelines for establishing partnering arrangements among organizations to manage multiple relationships for events impacting on societal security. It incorporates principle...

Språk

Publicerad

2014-10-15

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 22398:2013

Samhällssäkerhet - Vägledning för övningar (ISO 22398:2013, IDT)

ISO 22398:2013 recommends good practice and guidelines for an organization to plan, conduct, and improve its exercise projects which may be organized within an exercise programme. It is applicable ...

Språk

Publicerad

2013-09-23

PDF · 1.025 SEK
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext