109 träffar på

Standard · Svensk standard SS-EN ISO 9001:2015

Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

Det här är ISO 9001 kvalitetsledningssystem ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. ISO 9001 är världens mest använda standard...

Språk

Publicerad

2015-10-15

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 13485:2016

Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål (ISO 13485:2016)

This International Standard specifies requirements for a quality management system where an organization needs to demonstrate its ability to provide medical devices and related services that consis...

Språk

Publicerad

2016-03-09

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 14001:2015

Miljöledningssystem - Krav och vägledning (ISO 14001:2015)

Det här är ISO 14001 miljöledningssystem ISO 14001 är en ledningssystemssystemstandard för miljö. Det är den mest använda miljöstandarden i världen. Det finns 324 148 certifikat utfärdade...

Språk

Publicerad

2015-11-19

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 13485:2012

Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål (ISO 13485:2003)

Lagen om medicintekniska produkter ställer krav på att tillverkaren ska ha ett godkänt kvalitetsledningssystem. Denna standard har tagits fram för att hjälpa tillver...

Språk

Publicerad

2012-03-08

PDF · 1.255 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO/IEC 27002:2017

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder (ISO/IEC 27002:2013 med Cor 1:2014 and Cor 2:2015)

Denna standard ger vägledning för organisationens interna normer för informationssäkerhet och praktisk hantering av informationssäkerhet. Det innefattar val av, införande och förvaltning av säkerhe...

Språk

Publicerad

2017-03-06

PDF · 1.575 SEK
Standard · Svensk standard SS 624070:2009

Ledningssystem för kompetensförsörjning - Krav

Standarden omfattar övergripande krav på ett ledningssystem för kompetensförsörjning och specifika krav på processen för kompetensförsörjning. Alla krav i denna standard är allmänna och avsedda at...

Språk

Publicerad

2009-11-18

PDF · 785 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 13485:2016

Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål (ISO 13485:2016)

I denna internationella standard anges krav för ett kvalitetsledningssystem där en organisation måste visa sin förmåga att tillhandahålla medicintekniska produkter och relaterade tjänster vilka gen...

Språk

Publicerad

2016-12-16

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 19011:2011

Vägledning för revision av ledningssystem (ISO 19011:2011)

Varje företag eller annan organisation behöver veta hur väl den egna verksamheten fungerar t.ex. ifråga om kvalitet eller miljö, och ibland också hur leverant&...

Språk

Publicerad

2011-12-16

PDF · 1.465 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 50001:2011

Energiledningssystem - Krav med vägledning för användning (ISO 50001:2011)

Denna internationella standard specificerar krav för upprättande, införande, underhåll och förbättring av ett energiledningssystem. Systemets syfte är att hjälpa en organisation att tillämpa ett sy...

Språk

Publicerad

2011-12-09

PDF · 1.255 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 9000:2015

Ledningssystem för kvalitet - Principer och terminologi (ISO 9000:2015)

Ledningssystem för kvalitet. Principer och terminologi. SS-EN ISO 9000-familjen av standarder handlar huvudsakligen om kvalitetsledning. Alla kan ha en något annorlunda uppfattning om va...

Språk

Publicerad

2016-01-15

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 9001:2008

Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2008)

OBS! En senare utgåva finns publicerad, SS-EN ISO 9001:2015   Varje organisation vill förbättra sitt sätt att arbeta, vare sig det gäller att öka sin marknadsandel och pressa ner kos...

Språk

Publicerad

2008-11-26

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO 31000:2009

Riskhantering - Principer och riktlinjer (ISO 31000:2009, IDT)

Denna internationella standard innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga, privata eller kommunala verksamheter, organ...

Språk

Publicerad

2010-03-30

PDF · 1.025 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier (ISO/IEC 17025:2005)

--> 1.1 Standarden specificerar allmänna kompetenskrav för provning och/eller kalibrering, inklusive provtagning. Den omfattar provning och kalibrering utförd enligt standardmetoder, icke-sta...

Språk

Publicerad

2005-08-08

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS 22304:2014

Samhällssäkerhet — Ledningssystem för kontinuitet — Vägledning till SS-EN ISO 22301

Denna standard för ledning av kontinuitet anger krav för att planera, upprätta, införa, tillämpa, övervaka, underhålla och ständigt förbättra ett dokumenterat ledningssystem för att skydda mot, min...

Språk

Publicerad

2014-09-23

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS 807500:2014

Occupational health and safety indicators - Guidelines and examples

Denna standard ger vägledning för att utforma och utvärdera arbetsmiljöprestanda genom arbetsmiljöindikatorer. Den är tillämpbar på alla verksamheter oavsett typ, storlek, lokalisering eller organi...

Språk

Publicerad

2014-08-29

PDF · 1.025 SEK
Standard · Svensk standard SS 854000:2014

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner - Vägledning

Denna standard är en vägledningsstandard och innehåller inga krav, vilket innebär att den inte är avsedd för certifiering eller tredjepartsrevision. Användaren avgör själv till vilken grad man vill...

Språk

Publicerad

2014-04-02

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS 895400:2014

Ledningssystem för hållbar IT - Vägledning

Denna standard ger vägledning till organisationer att införa ett ledningssystem för hållbar IT, etablera, doku-mentera, införa, underhålla och ständigt förbättra organisationens arbete inom hållbar...

Språk

Publicerad

2014-05-05

PDF · 1.255 SEK
Standard · Svensk standard SS 627750

Energiledningssystem - Kravspecifikation

This standard specifies the requirements of an energy management system which enables an organisation to formulate an energy policy and energy objectives, while taking into consideration legal requ...

Språk

Publicerad

2004-08-09

Upphävd

2009-08-24

PDF · 575 SEK
Standard · Svensk standard SS 627750

Energiledningssystem - Kravspecifikation

This standard specifies the requirements of an energy management system which enables an organisation to formulate an energy policy and energy objectives, while taking into consideration legal requ...

Språk

Publicerad

2003-10-24

Upphävd

2009-08-24

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 10012

Ledningssystem för mätning - Krav på mätprocesser och mätutrustning (ISO 10012:2003)

Denna standard specificerar allmänna krav och ger vägledning för handhavandet av mätprocesser och metrologisk bekräftelse av mätutrustning, som används för att stödja och visa uppfyllandet av metro...

Språk

Publicerad

2004-04-05

PDF · 1.255 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 14004:2016

Miljöledningssystem - Allmän vägledning för tillämpning (ISO 14004:2016)

This International Standard provides guidance for an organization on the establishment, implementation, maintenance and improvement of a robust, credible and reliable environmental management syste...

Språk

Publicerad

2016-03-09

PDF · 1.255 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 14015:2010

Miljöledning - Miljöbedömning av anläggningar och organisationer (ISO 14015:2001)

Denna internationella standard tillhandahåller vägledning för hur en EASO kan genomföras genom ett systematiskt förfarande med att identifiera miljöaspekter och miljöfrågor och i tillämpliga fall m...

Språk

Publicerad

2010-06-18

PDF · 1.255 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 14021

Miljömärkning och miljödeklarationer - Egna miljöuttalanden (Typ II miljömärkning) (ISO 14021:1999)

I denna internationella standard anges krav på egna miljöuttalanden för produk-ter såsom påståenden, symboler och grafiska bilder. Vidare beskrivs utvalda ter-mer som vanligen förekommer i egna mil...

Språk

Publicerad

2001-10-01

PDF · 2.150 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 14025:2010

Miljömärkning och miljödeklarationer - Typ III miljödeklarationer - Principer och procedurer (ISO 14025:2006)

Denna internationella standard fastställer principer och specificerar tillvägagångssätt för utarbetning av miljödeklarationsprogram och miljödeklarationer typ III. Den fastställer framför allt anvä...

Språk

Publicerad

2010-06-18

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 14031:2013

Miljöledning - Utvärdering av miljöprestanda - Vägledning (ISO 14031:2013)

This International Standard gives guidance on the design and use of environmental performance evaluation (EPE) within an organization. It is applicable to all organizations, regardless of type, siz...

Språk

Publicerad

2013-09-03

PDF · 1.025 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 14040:2006

Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och struktur (ISO 14040:2006)

Denna internationella standard beskriver principer och struktur för livscykelanalys (LCA), som innefattar: a) LCA-studiens definition av mål och omfattning, b) livscykelinventeringsanalysen (LCI)...

Språk

Publicerad

2009-03-04

PDF · 1.255 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 14044:2006

Miljöledning - Livscykelanalys - Krav och vägledning (ISO 14044:2006)

Denna internationella standard beskriver krav och anvisningar för livscykelanalys (LCA), som innefattar: a) LCA-studiens definition av mål och omfattning, b) livscykelinventeringsanalysen (LCI), ...

Språk

Publicerad

2009-03-04

PDF · 1.465 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 14045:2012

Miljöledning - Ekoeffektivitetsbedömning av produktsystem - Principer, krav och vägledning (ISO 14045:2012)

This International Standard describes the principles, requirements and guidelines for eco-effciency assessment for product systems, including: a) the goal and scope defnition of the eco-effciency a...

Språk

Publicerad

2012-05-23

PDF · 1.025 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 14046:2016

Miljöledning - Vattenpåverkan - Principer, krav och vägledning (ISO 14046:2014)

This International Standard specifies principles, requirements and guidelines related to water footprint assessment of products, processes and organizations based on life cycle assessment (LCA). T...

Språk

Publicerad

2016-02-19

PDF · 1.025 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 14050:2010

Miljöledning - Terminologi (ISO 14050:2009)

Denna standard innehåller definitioner av grundläggande begrepp inom miljöledning som publicerats i standarderna i ISO 14000-serien. Standarden är indelad i följande kapi...

Språk

Publicerad

2010-06-18

PDF · 1.365 SEK
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext