9 träffar på

Standardisering SIS/TK 484

Ljussäkerhet

År 2004 startade standardiseringsarbetet inom området ljussäkerhet och syftet för kommittén har hela tiden varit att det enbart ska finnas säkra och funktionsdugliga ljus på den svenska marknaden. ...

Ansvarig projektledare

Victoria Tengstrand

Standardisering SIS/TK 440

Laboratorieutrustning

I laboratorium hanteras bland annat kemikalier och gaser som kan ha en skadlig inverkan vid olyckshändelser. Därför är det viktigt att korrekt och tillförlitlig utrustning finns på plats. Deltagarn...

Ansvarig projektledare

Erik Lundin

Standardisering SIS/TK 495

Kosmetik samt analysmetoder för allergener

I vardagslivet kommer vi i kontakt med material och produkter som kan orsaka allergier. Hela 20 procent av den svenska befolkningen lider av kontaktallergi. Kommittén arbetar med att förbättra folk...

Ansvarig projektledare

Lena Morgan

Standardisering SIS/TK 182

Trä

Trä är ett vanligt förekommande byggmaterial och används både för utomhus- som inomhusmiljö. Träprodukter, främst av gran och furu i Sverige, omfattar rundvirke, sågade hyvlade trävaror, impregneri...

Ansvarig projektledare

Annika Andersson Stenmark

Standardisering SIS/TK 415

Motorbränslen

Kommittén för Motorbränslen, SIS/TK 415, arbetar med standarder som specificerar fordonsbränslen och marina bränslen men även flytande och gasformiga bränslen till värme- och kraftanläggningar och ...

Ansvarig projektledare

Annika Koningen

Standardisering SIS/TK 436

Explosiva varor för civilt bruk

Explosiva varor innefattar bland annat krut, sprängämnen, ammunition och används i en mängd olika sammanhang. De stora användarna är sprängämnes- och ammunitionstillverkare, försvarsmakten samt gru...

Ansvarig projektledare

Standardisering SIS/TK 443

Pyroteknik

Pyrotekniska produkter omfattar allt ifrån fyrverkerier till krockkuddar. Eftersom dessa produkter innehåller ämnen med explosiva egenskaper ställs det krav på klassificering och kontroll. Fyrver...

Ansvarig projektledare

Erik Lundin

Standardisering SIS/TK 582

Spillskydd

Nu har arbetet med att ta fram en nationell standard för spillskydd startat. Med spill avses farliga utsläpp av kemikalier - från småskaligt läckage i det fördolda - till stora olyckor i maritim mi...

Ansvarig projektledare

Peter Hartzell

Standardisering SIS/TK 296

Gasflaskor

Vill du vara alltid uppdaterad med de nya regler (ADR, TPED, PED) och standarder som kommer? Behöver du kanske hjälp med tolkning av regelverk, föreskrifter, EU-direktiv och standarder? Vill du trä...

Ansvarig projektledare

Pierre Carpentier

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext