4572 träffar på

Standard · Svensk standard SS-EN ISO/IEC 27002:2017

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder (ISO/IEC 27002:2013 med Cor 1:2014 and Cor 2:2015)

Denna standard ger vägledning för organisationens interna normer för informationssäkerhet och praktisk hantering av informationssäkerhet. Det innefattar val av, införande och förvaltning av säkerhe...

Språk

Publicerad

2017-03-06

PDF · 1.575 SEK
Standard · Svensk standard SS 32271:2016

Byggritningar - Ritningsnumrering

Denna standard redovisar principer och koder för numrering av ritningar som används i bygg- och förvalt-ningsprocesserna. Den omfattar ritningar för alla typer av byggnadsverk: hus med tillhörande ...

Språk

Publicerad

2016-03-11

PDF · 895 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 12100:2010

Maskinsäkerhet - Allmänna konstruktionsprinciper - Riskbedömning och riskreducering (ISO 12100:2010)

Standarden definierar grundläggande terminologi samt anger metoder och principer för riskbedömning och riskreducering för att kunna konstruera säkra maskiner. Princip...

Språk

Publicerad

2011-11-16

PDF · 1.465 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO 9000:2015

Ledningssystem för kvalitet - Principer och terminologi (ISO 9000:2015)

Ledningssystem för kvalitet. Principer och terminologi. SS-EN ISO 9000-familjen av standarder handlar huvudsakligen om kvalitetsledning. Alla kan ha en något annorlunda uppfattning om va...

Språk

Publicerad

2016-01-15

PDF · 1.365 SEK
Standard · Svensk standard SS-EN ISO/IEC 27001:2017

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2013 med Cor 1:2014 and Cor 2:2015)

Denna standard specificerar kraven för upprättande, införande, underhåll och ständig förbättring av ett led-ningssystem för informationssäkerhet inom ramarna för organisationen. Denna standard inne...

Språk

Publicerad

2017-03-06

PDF · 1.295 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO/IEC 27005:2013

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riskhantering för informationssäkerhet (ISO/IEC 27005:2011, IDT)

Denna internationella standard innehåller riktlinjer för hantering av informationssäkerhetsrisker. Denna internationella standard stödjer de allmänna koncept som specificeras i SS-ISO/IEC 27001 oc...

Språk

Publicerad

2013-03-06

PDF · 1.575 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO/IEC 27001:2014

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2013 IDT)

Många verksamheters värde består idag i allt större utsträckning av information. Detta gäller inte bara rent IT-baserade företag, utan även före...

Språk

Publicerad

2014-02-27

Upphävd

2017-02-28

PDF · 1.255 SEK
Standard · Svensk standard SS-ISO/IEC 27002:2014

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder (ISO/IEC 27002:2013, IDT)

Många verksamheters värde består idag i allt större utsträckning av information. Detta gäller inte bara rent IT-baserade företag, utan även före...

Språk

Publicerad

2014-02-27

Upphävd

2017-02-28

PDF · 1.675 SEK
Standard · Svensk standard SS 11023

Dokumentation - Translitterering av hebreiska tecken till latinska

Språk

Publicerad

1985-12-25

PDF · 575 SEK
Standard · Svensk standard SS 11032

Dokumentation - Uppbyggnad och underhåll av flerspråkiga tesaurer

Språk

Publicerad

1986-09-17

PDF · 1.255 SEK
Standard · Svensk standard SS 11106

Terminologins grunder - Definitionsskrivning och utformning av ordlistor

Språk

Publicerad

1986-02-15

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS 112100

Metalliska material - Dragprovning - Terminologi

Språk

Publicerad

1984-04-01

PDF · 575 SEK
Standard · Svensk standard SS 14121

Vektorstorheter - Terminologi och grafisk representation

Språk

Publicerad

1983-11-15

PDF · 575 SEK
Standard · Svensk standard SS 14141

Avrundningsregler

Språk

Publicerad

1982-05-20

PDF · 395 SEK
Standard · Svensk standard SS 14201

Statistik - Terminologi och beteckningar

Språk

Publicerad

1980-07-01

PDF · 1.025 SEK
Standard · Svensk standard SS 14400

Tekniska talserier - Renardtal och renardserier - Grundläggande principer och tabeller

Språk

Publicerad

1983-05-20

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS 16122

Storheter och enheter - Specialbeteckningar för SI-enheter och andra enheter i system med begränsadteckenuppsättning

Språk

Publicerad

1985-02-15

PDF · 575 SEK
Standard · Svensk standard SS 16211

Storheter och enheter - Omräkningsfaktorer

Språk

Publicerad

1981-06-25

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS 16216

Storheter och enheter - Presentation av storhetsvärden i diagram och tabeller

Språk

Publicerad

1989-06-07

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS 16250

Storheter och enheter - Datalagring och dataöverföring

Språk

Publicerad

1984-05-20

PDF · 460 SEK
Standard · Svensk standard SS 16601

Svensk metallstandard - Terminologi

Språk

Publicerad

1982-04-01

PDF · 895 SEK
Standard · Svensk standard SS 1796

Tryckluftsteknik - Terminologi - Generella begrepp

Språk

Publicerad

1989-09-13

PDF · 785 SEK
Standard · Svensk standard SS 1856

Splines med evolventprofil - Ritningsdata

Språk

Publicerad

1996-10-18

PDF · 460 SEK
Standard · Svensk standard SS 1865

Kugg- och snäckväxlar - Cylindriska kugghjul - Ritningsdata

Språk

Publicerad

1996-10-18

PDF · 460 SEK
Standard · Svensk standard SS 1866

Kugg- och snäckväxlar - Snäckskruvar - Ritningsdata

Språk

Publicerad

1996-10-18

PDF · 460 SEK
Standard · Svensk standard SS 1867

Kugg- och snäckväxlar - Snäckhjul - Ritningsdata

Språk

Publicerad

1996-10-18

PDF · 460 SEK
Standard · Svensk standard SS 1876

Kugg- och snäckväxlar - Koniska kugghjul - Ritningsdata

Språk

Publicerad

1996-10-18

PDF · 575 SEK
Standard · Svensk standard SS 1900-2

Ritningar och andra produkthandlingar - Del 2: Styrande dokument

Språk

Publicerad

1999-03-12

PDF · 680 SEK
Standard · Svensk standard SS 1902

Ritningsregler - Allmänna krav på ritningars utförande

Språk

Publicerad

1986-12-03

PDF · 395 SEK
Standard · Svensk standard SS 20101

Provning och kontroll - Terminologi

Språk

Publicerad

1981-05-20

PDF · 785 SEK
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext