SIS-TR 33:2017

Geografisk information - Belägenhetsadresser - Handbok

Standard · Tekniska rapporter
SIS-TR 33:2017

Status

Gällande

PDF

1.255 SEK
131,17 €

Tryckt

1.255 SEK
131,17 €

PDF + Tryckt

2.008 SEK
2.510 SEK

1.1 Vad är en belägenhetsadress? En plats är enligt Svensk ordbok, utgiven av Svenska Akademien, ett område med välbestämt läge och begränsad omfattning, ibland mer eller mindre tänkt som en punkt. Läget för en geografisk plats kan alltid identifieras med koordinater i ett koordinatsystem men vissa geografiska platser kan också identifieras med en belägenhetsadress. Belägenhetsadresser är alltså ett sätt att ange geografiska platser utan att använda koordinater. Eftersom belägenhetsadresserna är entydiga, dvs. pekar ut bara en enda plats på marken, kan de sägas utgöra ett indirekt referenssystem. Andra indirekta referenssystem är t.ex. fastighetsbeteckningar och statistikområden.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext