SS 884000:2013

Kommunal företagslotsning - Ledning, process och personal

Standard · Svensk standard
SS 884000:2013

Status

Gällande

PDF

680 SEK
71,07 €

Tryckt

680 SEK
71,07 €

PDF + Tryckt

1.088 SEK
1.360 SEK

Idag finns inom många svenska kommuner en funktion med uppgift att vägleda företagarna igenom kommunal handläggning och service. Företagarna kan exempelvis få hjälp med information och samordning av ärendehantering och beslut genom en samlad process och funktion (ofta kallad företagslots). Det är viktigt för företagarna att dessa tjänster är anpassade till deras behov, har hög kvalitet och har ett likartat innehåll i de kommuner företagaren verkar.

 

Syftet med denna standard är att Sveriges kommuner ska öka kvaliteten i sina näringslivstjänster för företagare, och att skapa ett mer attraktivt kommunalt företagsklimat. Standarden möjliggör att korrekt myndighetsutövning vid exempelvis tillståndsgivningar, kombineras med en hög och effektiv servicenivå gentemot företagen, främst med avseende på bemötande, information och samordning.

 

Standarden är uppdelat i tre nivåer och beskriver:

·         hur kommunledningen ska arbeta

·         hur företagslotsning ska fungera i praktiken

·         vilken kompetens personalen ska ha

 

 

Standarden vänder sig till kommunledningar och alla som inom en kommun, eller på uppdrag av en kommun, hanterar företagsärenden. Den kan användas av alla svenska kommuner.

 

Behöver ni sprida standarden i organisationen kan vi erbjuda en förmånlig fleranvändarlicens anpassad efter kommunens storlek. Kontakta vår kundtjänst på telefon 08-555 523 10.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext