SS-ISO 10019:2005

Vägledning för val av konsulter för kvalitetsledningssystem samt användning av deras tjänster (ISO 10019:2005, IDT)

Standard · Svensk standard
SS-ISO 10019:2005

Status

Gällande

PDF

975 SEK
105,09 €

Tryckt

975 SEK
105,09 €

PDF + Tryckt

1.560 SEK
1.950 SEK

Denna standard ger vägledning för val av konsulter för kvalitetsledningssystem samt användning av deras tjänster.
Standarden är avsedd att hjälpa organisationer när en kvalitetskonsult väljs. Den ger vägledning om sättet att utvärdera kompetensen hos en kvalitetskonsult och den skapar förtroende för att organisationens behov och förväntningar på konsultens tjänster kommer att infrias.
ANM. 1 Denna standard är inte avsedd att användas för certifieringsändamål.
ANM. 2 Denna standard är främst avsedd att användas när ett ledningssystem för kvalitet införs, men den kan på samma sätt, med lämplig anpassning, användas för införandet av vilket annat ledningssystem som helst. Användbar när du arbetar med internrevision.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext