SS-EN ISO 9001:2008

Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2008)

Standard · Svensk standard
SS-EN ISO 9001:2008

Status

Gällande

Korrigeras av

PDF

1.365 SEK
139,92 €
Inklusive korrigering och/eller tillägg

Tryckt

1.365 SEK
139,92 €
Inklusive korrigering och/eller tillägg

PDF + Tryckt

2.184 SEK
2.730 SEK
Inklusive korrigering och/eller tillägg

OBS! En senare utgåva finns publicerad, SS-EN ISO 9001:2015

 

Varje organisation vill förbättra sitt sätt att arbeta, vare sig det gäller att öka sin marknadsandel och pressa ner kostnaderna, hantera riskerna mer effektivt eller öka kundtillfredsställelse. Ett ledningssystem för kvalitet ger dig det ramverk du behöver för att övervaka och förbättra prestanda i vilket område du än väljer.

Världens mest etablerade ramverk för kvalitet
ISO 9001 är en del i en serie av standarder för kvalitetsledningssystem. Den kan hjälpa till att ta fram det bästa i din organisation genom att du kan förstå dina processer för att leverera dina produkter och tjänster till dina kunder.

Över 1 miljon företag och andra organisationer i 178 länder över hela världen är certifierade mot SS-EN ISO 9001. SS-EN ISO 9001 sätter standarden, inte bara för kvalitetsledningssystem, utan för ledningssystem i allmänhet.

Den hjälper alla slag av organisationer att lyckas genom ökad kundtillfredsställelse, motiverad personal och ständig förbättring. SS-EN ISO 9001 hjälper dig att effektivt hantera din verksamhet och möta dina kunders krav.

SS-EN ISO 9001 definierar kraven på ett kvalitetsledningssystem där en organisation:

  • behöver visa sin förmåga att alltid tillhandahålla en produkt som uppfyller kundkrav och myndighetskrav,
  • vill öka kundtillfredsställelse genom att effektivt tillämpa systemet. Detta sker med hjälp av processer för att ständigt förbättra systemet och för att säkerställa att produkterna verkligen uppfyller gällande krav.


Vem är SS-EN ISO 9001 relevant för?
ISO 9001 är lämplig för alla företag och andra organisationer som vill förbättra sin verksamhet, oavsett storlek, ägarförhållande eller verksamhetsområde. Den bästa avkastningen på investeringen kommer vid de företag som är beredda att tillämpa kraven i standarden i hela organisationen snarare än på särskilda platser, avdelningar eller divisioner.
Dessutom är SS-EN ISO 9001 konstruerad att vara förenlig med andra ledningssystemstandarder och specifikationer, som OHSAS 18001 för arbetsmiljö och ISO 14001 för miljö. Tillämpningen av dessa standarder och ämnesområden kan integreras. Standarderna har många gemensamma principer, så att välja ett integrerat ledningssystem kan erbjuda utmärkt värde för pengarna.

Fördelar med ISO 9001:

  • Engagerar ledningen
  • Förbättrar affärsresultat och hanterar affärsrisk
  • Sparar pengar
  • Effektiviserar verksamheten och minskar avfallet
  • Uppmuntrar intern kommunikation och höjer moralen
  • Ökar kundtillfredsställelse
  • Lockar investeringar, förbättrar varumärket och avlägsnar handelshinder

 

 

Provläs som pdf

 

Andra har köpt

 

 

 

Utbildningar

 

 

 

 

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext