SS-EN 15224:2017

Ledningssystem för kvalitet - EN ISO 9001:2015 för hälso- och sjukvården

Standard · Svensk standard
SS-EN 15224:2017

Status

Gällande

PDF

1.465 SEK
150,17 €

Tryckt

1.465 SEK
150,17 €

PDF + Tryckt

2.344 SEK
2.930 SEK

Att införa ett ledningssystem för kvalitet är ett strategiskt beslut inom en hälso- och sjukvårdsorganisation, vilket kan bidra till att förbättra organisationens övergripande prestanda och skapa en bra grund för initiativ till hållbar utveckling.


De tänkbara fördelarna för en hälso- och sjukvårdsorganisation med att införa ett ledningssystem för kvalitet baserat på denna standard är att:
a)ständigt kunna erbjuda produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård som uppfyller kundkrav och tillämpliga författningskrav;


b)underlätta möjligheten att öka kundtillfredsställelsen;


c)hantera risker och möjligheter kopplade till organisationens förutsättningar och mål;


d)visa överensstämmelse med krav som specificerats i ledningssystemet för kvalitet. Denna standard kan användas av interna och externa parter.

Denna standard omfattar krav på kvalitetsledning men specificerar inte krav för specifika tjänster inom hälso- och sjukvård. De krav på ledningssystem för kvalitet som anges i denna standard utgör komplement till krav på produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård.


Denna standard tillämpar processinriktning, och som delar ingår PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act) och riskbaserat tänkande.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext