SS-ISO 37001:2017

Ledningssystem mot mutor - Krav och vägledning (ISO 37001:2016, IDT)

Standard · Svensk standard
SS-ISO 37001:2017

Status

Gällande

PDF

1.465 SEK
150,17 €

Tryckt

1.465 SEK
150,17 €

PDF + Tryckt

2.344 SEK
2.930 SEK

Detta dokument anger krav och ger vägledning för att införa, genomföra, underhålla, granska och förbättra ett ledningssystem mot mutor. Systemet kan vara fristående eller integreras i ett övergripande ledningssystem. Detta dokument behandlar följande när det gäller organisationens verksamheter:

- mutor inom den offentliga, privata och ideella sektorn;
mutor som ges av organisationen;
mutor som ges av organisationens personal som agerar för organisationens räkning eller till förmån för organisationen;
mutor som tas emot av organisationen;
- mutor som tas emot av organisationens personal i samband med organisationens verksamheter;
mutor som tas emot av organisationens affärspartner i samband med organisationens verksamheter;
direkta och indirekta mutor (t.ex. en muta som erbjuds eller tas emot via en tredje part).

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext