SIS-OHSAS 18001:2007

Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav

Standard · Teknisk specifikation
SIS-OHSAS 18001:2007

Status

Gällande

PDF

1.195 SEK
125,67 €

Tryckt

1.195 SEK
125,67 €

PDF + Tryckt

1.912 SEK
2.390 SEK

Ett ledningssystem för arbetsmiljö gör det möjligt för en organisation att hantera sina arbetsmiljörisker och förbättra sin arbetsmiljöprestanda. OHSAS 18001:2007 specificerar kraven för hur ett sådant system byggs upp. Vill du certifiera ditt arbetsmiljöarbete är det dessa krav du ska uppnå.

Förutom ett bra arbetsmiljöarbete och goodwill är OHSAS 18001 särskilt viktig för organisationer som har påtagliga risker att hantera i sitt dagliga arbete och som berörs av många lagar och andra krav på arbetsmiljöarbetet.

Standarden vänder sig också till företag och organisationer som är beroende av en god arbetsmiljö för att kunna rekrytera kompetent personal.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext