SIS/TK 165/AG 10 Förpackningar och miljö

2014-02-10
Bild tillhörande text

Överallt i världen talas det om förpackningars inverkan på miljön. Företag, konsumenter, intressegrupper och myndigheter har alla sin åsikt och agenda.

Sverige har, tillsammans med Kina, drivit det internationella arbetet att ta fram standarder gällande förpackningars miljöpåverkan.

Arbetet bedrivs i ISOs tekniska kommittee, ISO/TC 122/SC 4 och startade år 2009. Den svenska arbetsgruppen har som huvudmål att göra den gällande Europastandarden till ISO standard. Den svenska spegelgruppen heter SIS/TK 165/AG 10 Förpackningar och miljö – Global standard. Denna tekniska kommittee är öppen för alla företag och organisationer att delta i.  

 

Inom ISO bedrivs arbetet i åtta arbetsgrupper:
 

 • WG 1 Requirements for use
 • WG 2 Packaging optimisation
 • WG 3 Reuse
 • WG 4 Recycling
 • WG 5 Energy recovery
 • WG 6 Chemical recovery
 • WG 7 Organic recovery
 • WG 8 Marking for material identification

 Sverige bevakar och deltar aktivt i dem alla.

 

Arbetet har resulterat i sex internationella standarder och två tekniska rapporter som nu finns publicerade;

 

SS-ISO 18601 Packaging and the environment - General requirements for the use of ISO standards in the field of packaging and the environment

SS-ISO 18602 Packaging and the environment - Optimization of the packaging system

SS-ISO 18603 Packaging and the environment - Reuse

SS-ISO 18604 Packaging and the environment - Material recycling

SS-ISO 18605 Packaging and the environment - Energy recovery

SS-ISO 18606 Packaging and the environment - Organic recycling

SIS-ISO/TR 16218 Packaging and the environment - Chemical recovery

SIS-ISO/TR 17098 Packaging material recycling - Report on substances and materials which may impede recycling

 

Är du intresserad av att köpa standarderna? Kontakta SIS Förlag på 08 - 555 523 10, sis.sales@sis.se, eller sök på dem i sökfältet högst upp på webbsidan.

 

Kommande arbete

Arbetet fortätter nu främst på tre fronter:

 • Eftersom EN-standarderna är harmoniserade mot EU-kommissionens förpackningsdirektiv görs en jämförelse mellan ISO och EN standard. Jämförelsen gör både av EC och av CEN. Resultatet av denna jämförelse kommer att bli avgörande för implementeringen av standarderna.

 

 • Arbete med att ta fram ”Märkning för materialidentifiering”. Detta är ett mycket efterlängtat arbete, men det är förknippat med stora utmaningar att uppnå koncensus kring. Arbetet leds på internationell nivå av WG 8.

 

 • Arbete med att ta fram en terminologistandard inom området förpackningars miljöpåverkan.
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext