Remisser


Nya standardförslag kvalitetskontrolleras ett flertal gånger under framtagningen. Även en fastställd standard, svensk eller internationell, ses över med jämna mellanrum för att säkerställa aktualitet och relevans, en så kallad periodisk översyn. Ett viktigt led i denna kvalitetskontroll är remissförfarandet. Remissvar är därför viktiga. Alla har möjlighet att kommentera remisserna och lämna förslag till förbättringar.

Genom remissförfarandet får de som ska använda standarden möjlighet att testa den och framföra synpunkter på förslaget. Samtidigt sprids information om vilka standarder som snart kommer att publiceras. Vid respektive remiss ser du till vem du lämnar dina kommentarer och vilket datum de senast måste vara SIS tillhanda. Om du kontinuerligt vill få information om remisser inom ett visst område kontakta kontaktpersonen för den aktuella remissen. Det är även möjligt att leta, läsa och kommentera standardförslag direkt på skärmen utan kostnad med SIS tjänst Kommentera.

Beställ remiss

Vid varje remiss finns information om pris, senaste svarsdatum och till vem du skickar din beställning. I listan nedan ser du vilka remisser som är aktuella just nu.

Remisstitel Beställ via Pris Ansvarig kommitté Svarsdatum Ingående standardförslag
Femårsöversyn - Murverk och Puts elin.lindblom@sis.se 0 SEK Murverk och Puts, SIS/TK 180 2017-07-03 SS 220110, Modular bricks. Basic sizes
Femårsöversyn - Förbrukningsmaterial inom sjukvården mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2017-05-26 SS 872400, Medical compression hosiery - Requirements and test methods
Femårsöversyn - Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2017-05-18 ISO/DIS 32205, Construction drawings - Drawing sheets
Femårsöversyn - Luftkvalitet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Luftkvalitet, SIS/TK 423 2017-05-14 SS 28425, Air quality - Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of nitrogen oxides - Performance characteristics and calibration of automated measuring systems
Femårsöversyn - Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2017-05-10 SS 32222, Construction drawings - Drawing schedule
Femårsöversyn - Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2017-05-10 SS 32203, Construction drawings - Dimensioning
Femårsöversyn - Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2017-05-10 SS 31550, Signs - Public guidance sign within built-up areas
Femårsöversyn - Kemiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424 2017-05-01 SS 28148, Sampling of waste water - Technical guide
Femårsöversyn - Trycksårsprevention jenny.vesterberg@sis.se 400 SEK Trycksårsprevention, SIS/TK 595 2017-04-21 SS 8760011, Health care textiles - Hospital beds - Determination of resilience and durability
Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2017-04-17 ISO/DIS 14978, Geometrical Product Specifications (GPS) - General concepts and requirements for GPS measuring equipment
Femårsöversyn - Teknik och stödsystem för personlig identifiering martina.lindgren@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2017-04-13 SS 614332, Identification cards - Electronic ID card - Swedish profile
Femårsöversyn - Kemiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424 2017-04-03 SS 28187, Metal content of biological material determined by atomic absorption spectrometry - Digestion
Skeppsteknik josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Skeppsteknik, SIS/TK 477 2017-04-01 ISO/DIS 17339, Ships and marine technology - Life saving and fire protection - Sea anchors for survival craft and rescue boats
Femårsöversyn - Lyftredskap ylva.yassine@sis.se 0 SEK Lyftredskap, SIS/TK 222 2017-03-31 SMS 2558:1971, Schackles for lifting purposes. Grade 3. General technical requirements
Femårsöversyn - Teknik inom underhållningssektorn - Maskineri, utrustning och installation jennifer.arleheim@sis.se 0 SEK Lyftteknik inom underhållningssektorn, SIS/TK 463 2017-03-27 SS 7671501, Theatre machinery and lifting equipment for stageand studio - Safety rules for construction and operation
Innemiljö och energianvändning i byggnader anette.noren@sis.se 400 SEK Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189 2017-03-26 prEN 215, Thermostatic radiator valves - Requirements and test methods
Informationssäkerhet maria.andersson@sis.se 400 SEK Informationssäkerhet, SIS/TK 318 2017-03-26 ISO/IEC DIS 27034-3, Information technology - Security techniques - Application security - Part 3: Application security management process
Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning jenny.vesterberg@sis.se 400 SEK Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, SIS/TK 344 2017-03-25 ISO/DIS 21063, Prosthetics and orthotics — Soft orthoses — Uses, functions, classification and description
Informationssäkerhet maria.andersson@sis.se 400 SEK Informationssäkerhet, SIS/TK 318 2017-03-25 ISO/IEC DIS 29003, Information technology - Security techniques - Identity proofing
Femårsöversyn - Gasflaskor amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Gasflaskor, SIS/TK 296 2017-03-24 SS 367615, Gas cylinders - Valve outlets and couplings
Förpackningslogistik och spårbarhet martina.lindgren@sis.se 400 SEK Förpackningslogistik och spårbarhet, SIS/TK 166 2017-03-24 ISO/IEC DIS 21277, Information technology - Radio frequency identification device performance test methods - Crypto suite
Safety devices for protection against excessive pressure - Part 2: Bursting disc safety devices fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118 2017-03-24 prEN ISO 4126-2, Safety devices for protection against excessive pressure - Part 2: Bursting disc safety devices
Femårsöversyn - Naturvärdesinventering karin.ekstrom@sis.se 0 SEK Naturvärdesinventering, SIS/TK 555 2017-03-23 SS 199000, Biodiversity survey - Implementation, assessment and reporting
Gassystem josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Gassystem, SIS/TK 289 2017-03-23 prEN 437, Test gases - Test pressures - Appliance categories
Lyftkranar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Lyftkranar, SIS/TK 262 2017-03-23 prEN 17076, Anti-collision devices and systems for tower crane - Safety characteristics and requirements
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-03-23 prEN 17069-1, Railway applications - Systems and procedures for change of track gauge - Part 1: Automatic Variable Gauge Systems
Carbon based films - Classification of carbon based films and designation of diamond-like carbon fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Oorganiska ytbeläggningar, SIS/TK 116 2017-03-22 ISO/DIS 20523, Carbon based films - Classification of carbon based films and designation of diamond-like carbon
Informationssäkerhet maria.andersson@sis.se 400 SEK Informationssäkerhet, SIS/TK 318 2017-03-21 ISO/IEC DIS 27019, Information technology - Security techniques - Information security management guidelines based on ISO/IEC 27002 for process control systems specific to the energy utility industry
Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids -- Dimensions and tolerances -- Part 1: Metric series fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2017-03-21 ISO/DIS 11922-1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Dimensions and tolerances - Part 1: Metric series
Informationssäkerhet maria.andersson@sis.se 400 SEK Informationssäkerhet, SIS/TK 318 2017-03-21 ISO/IEC DIS 27007, Information technology - Security techniques - Guidelines for information security management systems auditing
Informationssäkerhet maria.andersson@sis.se 400 SEK Informationssäkerhet, SIS/TK 318 2017-03-21 ISO/IEC DIS 27021, Information technology - Security techniques - Competence requirements for information security management systems professionals
Thermoplastics pipes -- Universal wall thickness table fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2017-03-21 ISO/DIS 4065, Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table
IT-system och IT-tjänster martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-system och IT-tjänster, SIS/TK 303 2017-03-20 ISO/IEC DIS 24570, Software engineering - NESMA functional size measurement method - Definitions and counting guidelines for the application of function point analysis
Teknik och stödsystem för personlig identifiering martina.lindgren@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2017-03-20 ISO/IEC DIS 19286, Identification cards - Integrated circuit cards - Privacy-enhancing protocols and services
Motordrivna trädgårdsredskap ylva.yassine@sis.se 400 SEK Motordrivna trädgårdsredskap, SIS/TK 230 2017-03-20 EN ISO 5395-1:2013/prA1, Garden equipment - Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers - Part 1: Terminology and common tests - Amendment 1: Annex G (Vibration test code - Hand-arm vibration and Whole-body vibration) (ISO 5395-1:2013/DAM 1:2017)
Kosmetik samt analysmetoder för allergener mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Kosmetik samt analysmetoder för allergener, SIS/TK 495 2017-03-19 prEN ISO 21149, Cosmetics - Microbiology - Enumeration and detection of aerobic mesophilic bacteria (ISO/FDIS 21149:2017)
Kosmetik samt analysmetoder för allergener mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Kosmetik samt analysmetoder för allergener, SIS/TK 495 2017-03-19 prEN ISO 21148, Cosmetics - Microbiology - General instructions for microbiological examination (ISO/FDIS 21148:2017)
Kosmetik samt analysmetoder för allergener mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Kosmetik samt analysmetoder för allergener, SIS/TK 495 2017-03-19 prEN ISO 18415, Cosmetics - Microbiology - Detection of specified and non-specified microorganisms (ISO/FDIS 18415:2017)
Kosmetik samt analysmetoder för allergener mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Kosmetik samt analysmetoder för allergener, SIS/TK 495 2017-03-19 prEN ISO 16212, Cosmetics - Microbiology - Enumeration of yeast and mould (ISO/FDIS 16212:2017)
Innemiljö och energianvändning i byggnader anette.noren@sis.se 400 SEK Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189 2017-03-19 ISO/DIS 11855-6, Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 6: Control
Lantbruksmaskiner ylva.yassine@sis.se 400 SEK Lantbruksmaskiner, SIS/TK 228 2017-03-19 prEN ISO 25119-3, Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 3: Series development, hardware and software (ISO/DIS 25119-3:2017)
Fordonsergonomi ylva.yassine@sis.se 400 SEK Fordonsergonomi, SIS/TK 238 2017-03-19 ISO/DIS 16673, Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems - Occlusion method to assess visual demand due to the use of in-vehicle systems
Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2017-03-19 prEN 13329:2016/A1, Laminate floor coverings - Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins - Specifications, requirements and test methods
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2017-03-18 prEN 15534-6:2015/A1, Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 6: Specifications for fencing profiles and elements
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2017-03-17 prEN 15662, Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide residues using GC- and LC-based analysis following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE - Modular QuEChERS-method
Personlig fallskyddsutrustning michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Personlig fallskyddsutrustning, SIS/TK 403 2017-03-17 prEN 353-1:2014/A1:2017, Personal fall protection equipment - Guided type fall arresters including an anchor line - Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line
Rengöring, desinfektion och sterilisering anna.sjogren@sis.se 400 SEK Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349 2017-03-16 prEN 13704, Chemical disinfectants - Quantitative suspension test for the evaluation of sporicidal activity of chemical disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)
Tandvård anna.sjogren@sis.se 400 SEK Tandvård, SIS/TK 327 2017-03-16 prEN ISO 5832-2, Implants for surgery - Metallic materials - Part 2: Unalloyed titanium (ISO/DIS 5832-2:2017)
Femårsöversyn - Kemiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424 2017-03-16 SS 28128, Determination of phenolic compounds in water
Rengöring, desinfektion och sterilisering anna.sjogren@sis.se 400 SEK Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349 2017-03-16 prEN ISO 25424, Sterilization of health care products - Low temperature steam and formaldehyde - Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO/DIS 25424:2017)
Hissar och rulltrappor anna.sjogren@sis.se 400 SEK Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211 2017-03-16 prEN 81-77, Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions
Femårsöversyn - SS 146656 fredrik.stenberg@sis.se 0 SEK Lättmetaller, SIS/TK 129 2017-03-15 SS 146656, Aluminium - Alloying material
Crosslinked polyethylene (PE-X and PE-MDX) -- Effect of time and temperature on expected strength fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2017-03-14 ISO/DIS 10146, Crosslinked polyethylene (PE-X) pipes - Effect of time and temperature on the expected strength
SIS/SEK Storheter och enheter maria.andersson@sis.se 400 SEK SIS/SEK Storheter och enheter, SIS/TK 002 2017-03-14 prEN ISO 80000-11, Quantities and units - Part 11: Characteristic numbers (ISO/DIS 80000-11:2017)
IT-standarder för Lärande martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-standarder för Lärande, SIS/TK 450 2017-03-14 ISO/IEC DIS 2382-36, Information technology - Vocabulary - Part 36: Learning, education and training
Laboratoriemedicin mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Laboratoriemedicin, SIS/TK 331 2017-03-14 ISO/DIS 20186-1, Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for venous whole blood - Part 1: Isolated cellular RNA
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2017-03-13 ISO/DIS 7010:2011/Amd 198, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 198: Safety sign P043: Not for people in the state of intoxication
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2017-03-13 ISO/DIS 7010:2011/Amd 197, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 197: Safety sign W042: Warning; Arc flash
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2017-03-13 ISO/DIS 7010:2011/Amd 196, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 196: Safety sign P047: Do not ram into toboggans
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2017-03-13 ISO/DIS 7010:2011/Amd 195, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 195: Safety sign P046: Do not stretch out of toboggan
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2017-03-13 ISO/DIS 7010:2011/Amd 193, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 193: Safety sign M052: Keep distance between toboggans
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2017-03-13 ISO/DIS 7010:2011/Amd 192, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 192: Safety sign M051: Alighting from toboggan to the right
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2017-03-13 ISO/DIS 7010:2011/Amd 191, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 191: Safety sign M050: Alighting from toboggan to the left
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2017-03-13 ISO/DIS 7010:2011/Amd 190, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 190: Safety sign F007: Fire protection door
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2017-03-13 ISO/DIS 7010:2011/Amd 189, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 189: Safety sign P044: Use of smart glasses prohibited
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2017-03-13 ISO/DIS 7010:2011/Amd 188, Safety Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 188: Safety sign E021: Protection shelter sign W041: Warning; Asphyxiating atmosphere
Träbaserade skivor erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Trä, SIS/TK 182 2017-03-12 ISO/DIS 12460-2, Wood-based panels -- Determination of formaldehyde release -- Part 2: Small-scale chamber method
Kemiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424 2017-03-12 prEN 17075, Water quality - General requirements and performance test procedures for water monitoring equipment - Measuring devices
Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2017-03-10 prEN ISO 17892-12, Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 12: Determination of liquid and plastic tests (ISO/DIS 17892-12:2016)
Femårsöversyn - Fordonssäkerhet ylva.yassine@sis.se 0 SEK Fordonssäkerhet, SIS/TK 237 2017-03-10 SMS 3032, Vehicle safety belts. Testing
Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2: Stålkonstruktioner - 2nd Enquiry fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188 2017-03-09 prEN 1090-2, Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures
Laboratoriemedicin mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Laboratoriemedicin, SIS/TK 331 2017-03-08 prEN ISO 20186-2, Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for venous whole blood - Part 2: Isolated genomic DNA correct (ISO/DIS 20186-2:2016)
Laboratoriemedicin mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Laboratoriemedicin, SIS/TK 331 2017-03-08 prEN ISO 20186-1, Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for venous whole blood - Part 1: Isolated cellular RNA (ISO/DIS 20186-1:2016)
Laboratoriemedicin mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Laboratoriemedicin, SIS/TK 331 2017-03-08 ISO/DIS 20186-2, Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for venous whole blood - Part 2: Isolated genomic DNA correct
Teknik och stödsystem för personlig identifiering martina.lindgren@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2017-03-07 ISO/IEC DIS 7816-9, Identification cards - Integrated circuit cards - Part 9: Commands for card management
Teknik och stödsystem för personlig identifiering martina.lindgren@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2017-03-07 prEN 419221-5, Protection profiles for Trust Service Provider Cryptographic modules - Part 5: Cryptographic Module for Trust Services
Anodizing of aluminium and its alloys - Method for specifying decorative and protective anodic oxidation coatings on aluminium (ISO/DIS 7599:2016) fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Lättmetaller, SIS/TK 129 2017-03-06 prEN ISO 7599, Anodizing of aluminium and its alloys - Method for specifying decorative and protective anodic oxidation coatings on aluminium (ISO/DIS 7599:2016)
Anläggningsmaskiner ylva.yassine@sis.se 400 SEK Anläggningsmaskiner, SIS/TK 225 2017-03-06 ISO/DIS 19434, Mining - Classification of mine accidents
El- och elektronikutrustning för vägfordon ylva.yassine@sis.se 400 SEK El- och elektronikutrustning för vägfordon, SIS/TK 240 2017-03-06 ISO/DIS 20077-2, Road Vehicles - Extended vehicle (ExVe) methodology - Part 2: Methodology for designing the extended vehicle
Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar caroline.burley@sis.se 500 SEK Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298 2017-03-06 prEN 12953-4, Shell boilers - Part 4: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler
Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar caroline.burley@sis.se 500 SEK Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298 2017-03-06 prEN 13445-4:2014/A2, Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication
Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning jenny.vesterberg@sis.se 400 SEK Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, SIS/TK 344 2017-03-03 ISO/DIS 21064, Prosthetics and orthotics — Foot orthotics — Uses, functions classification and description
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2017-03-03 prEN 13655, Plastics - Thermoplastic mulch films recoverable after use, for use in agriculture and horticulture
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2017-03-03 prEN 13207, Plastics - Thermoplastic silage films and tubes for use in agriculture
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2017-03-03 prEN ISO 15023-2, Plastics - Poly(vinyl alcohol) (PVAL) materials - Part 2: Determination of properties (ISO/DIS 15023-2:2016)
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2017-03-03 prEN 438-9, High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 9: Classification and specifications for alternative core laminates
Grafisk teknik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Grafisk teknik, SIS/TK 434 2017-03-03 ISO/DIS 17972-4, Graphic technology - Colour data exchange format (CxF/X) - Part 4: Spot colour characterisation data (CxF/X-4)
Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning jenny.vesterberg@sis.se 400 SEK Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, SIS/TK 344 2017-03-03 ISO/DIS 21065, Prosthetics and orthotics —Terms relating to the treatment and rehabilitation of persons having a lower limb amputation
Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen malin.widebeck@sis.se 400 SEK Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 411 2017-03-03 ISO/DIS 6578, Refrigerated hydrocarbon fluids - Static measurement - Calculation procedure
Platta produkter av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 7: Rostfria stål fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Rostfria stål, SIS/TK 135 2017-03-03 ISO/DIS 9328-7, Steel flat products for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 7: Stainless steels
Femårsöversyn - SS 142169 fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Armering, SIS/TK 145 2017-03-02 SS 142169, Reinforcing steel - SS steel 21 69-13
Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Nominal outside diameters and nominal pressures - Part 1: Metric series fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2017-03-01 ISO/DIS 161-1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Nominal outside diameters and nominal pressures - Part 1: Metric series
Akustik och buller karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Akustik och buller, SIS/TK 110 2017-03-01 ISO/DIS 389-1, Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 1: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and supra-aural earphones
Bedömning av överensstämmelse anna-karin.jansson@sis.se 400 SEK Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316 2017-03-01 prEN ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC DIS 17025:2016)
Rörledningsprodukter och ventiler fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118 2017-03-01 ftSS 741, Identification marking for gas, liquid and ventilating installations
Massa och papper christine.allansson@sis.se 400 SEK Massa och papper, SIS/TK 157 2017-03-01 ISO/DIS 4094, Paper, board and pulps - General requirements for the competence of laboratories authorized for the issue of optical reference transfer standards of level 3
Järnmalm josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Järnmalm, SIS/TK 149 2017-02-27 ISO/DIS 22682, Iron ores -- Determination of trace elements -- Plasma spectrometric method
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2017-02-25 prEN ISO 11747:2012/A1:2016, Rice - Determination of rice kernel resistance to extrusion after cooking - Amendment 1 (ISO 11747:2012/AMD 1:2016)
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2017-02-25 prEN ISO 11746:2012/A1, Rice - Determination of biometric characteristics of kernels - Amendment 1 (ISO 11746:2012/DAM 1:2016)
Transportbehållare för farligt gods josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Transportbehållare för farligt gods, SIS/TK 291 2017-02-23 prEN 12493:2013+A1:2014/A2, LPG equipment and accessories - Welded steel pressure vessels for LPG road tankers - Design and manufacture
Aluminium och aluminiumlegeringar - Anodisering - Bedömning av kvaliteten på eftertätade anodiserskikt genom admittansmätning (ISO/DIS 2931:2016) fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Lättmetaller, SIS/TK 129 2017-02-23 prEN ISO 2931, Anodizing of aluminium and its alloys - Assessment of quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of admittance (ISO/DIS 2931:2016)
Byggakustik emma.lindahl@sis.se 400 SEK Byggakustik, SIS/TK 197 2017-02-23 prEN ISO 3822-3, Acoustics - Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations - Part 3: Mounting and operating conditions for in-line valves and appliances (ISO/DIS 3822-3:2016)
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-02-23 prEN 14531-1:2015/A1:2016, Railway applications - Methods for calculation of stopping and slowing distances and immobilization braking - Part 1: General algorithms utilizing mean value calculation for train sets or single vehicles
Tandvård anna.sjogren@sis.se 400 SEK Tandvård, SIS/TK 327 2017-02-23 prEN ISO 21533, Dentistry - Reusable cartridge syringes intended for intraligamentary injections (ISO/DIS 21533:2016)
Anodisering av aluminium och aluminiumlegeringar - Specifikation av hårdanodisering på aluminium och aluminiumlegeringar fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Lättmetaller, SIS/TK 129 2017-02-22 ISO/DIS 10074, Anodizing of aluminium and its alloys - Specification for hard anodic oxidation coatings on aluminium and its alloys
Femårsöversyn - Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2017-02-22 SS 32260, Construction drawings - Installations - Symbols and designation for heating, ventilation and sanitary installation and for automatic control
Fjäder och dun - Termer och definitioner christine.allansson@sis.se 400 SEK Textil, SIS/TK 160 2017-02-22 prEN 1885, Feather and down - Terms and definitions
Oorganiska ytbeläggningar fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Oorganiska ytbeläggningar, SIS/TK 116 2017-02-21 prEN ISO 14713-3, Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 3: Sherardizing (ISO/FDIS 14713-3:2016)
Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Test method for resistance to combined temperature cycling and external loading - Amendment 1 (ISO 13260:2010/DAmd 1:2017) fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2017-02-21 prEN ISO 13260:2011/A1, Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Test method for resistance to combined temperature cycling and external loading
Förpackningslogistik och spårbarhet martina.lindgren@sis.se 400 SEK Förpackningslogistik och spårbarhet, SIS/TK 166 2017-02-21 prEN 17071, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Electronic identification plate
Skogsmaskiner ylva.yassine@sis.se 400 SEK Skogsmaskiner, SIS/TK 231 2017-02-21 prEN 17067, Forestry machinery - Safety requirements on radio remote controls
Rengöring, desinfektion och sterilisering anna.sjogren@sis.se 200 SEK Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349 2017-02-20 ftSS 8760015, General requirements for distribution logistics of sterile medical devices intended for health care organization”
Lantbrukssprutor ylva.yassine@sis.se 400 SEK Lantbrukssprutor, SIS/TK 224 2017-02-20 prEN ISO 16119-5, Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for sprayers - Part 5: Aerial spray systems (ISO/DIS 16119-5:2016)
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-02-20 ISO/DIS 18639-6, PPE ensembles for firefighters undertaking specialist rescue activities - Part 6: Footwear
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-02-20 ISO/DIS 17723-1, Hazardous Materials Response Personal Protective Equipment - Part 1: Gas-Tight, Vapor-Protective Ensembles for Emergency Response Teams ("Type 1")
Tråd och trådprodukter fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Tråd och trådprodukter, SIS/TK 138 2017-02-20 ISO/DIS 17832, Non-parallel steel wire and cords for tyre reinforcement
Tryckkärlsstål caroline.burley@sis.se 400 SEK Tryckkärlsstål, SIS/TK 137 2017-02-20 prEN 13445-2:2014/A4:2016, Unfired pressure vessels - Part 2: Materials
Trä erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Trä, SIS/TK 182 2017-02-20 prEN 14915:2013/A1:2016, Solid wood panelling and cladding - Characteristics, requirements and marking
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2017-02-19 prEN 12814-4, Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 4: Peel test
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-02-17 prEN ISO 11393-5, Protective clothing for users of hand-held chain-saws - Part 5: Test methods and performance requirements for protective gaiters (ISO/DIS 11393-5:2016)
Papper och kartong - Bestämning av fukthalt i varuparti - Metod för torkning i värmeskåp christine.allansson@sis.se 400 SEK Massa och papper, SIS/TK 157 2017-02-17 prEN ISO 287, Paper and board - Determination of moisture content of a lot - Oven-drying method (ISO/DIS 287:2016)
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-02-17 prEN ISO 11393-6, Protective clothing for users of hand-held chain-saws - Part 6: Test methods and performance requirements for upper body protectors (ISO/DIS 11393-6:2016)
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-02-17 prEN ISO 11393-4, Protective clothing for users of hand-held chain-saws - Part 4: Test methods and performance requirements for protective gloves (ISO/DIS 11393-4:2016)
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-02-17 prEN ISO 11393-3, Protective clothing for users of hand-held chain-saws - Part 3: Test methods for footwear (ISO/DIS 11393-3:2016)
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-02-17 prEN ISO 11393-2, Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 2: Performance requirements and test methods for leg protectors (ISO/DIS 11393-2:2016)
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-02-17 prEN ISO 11393-1, Protective clothing for users of hand-held chain-saws - Part 1: Test rig for testing resistance to cutting by a chain-saw (ISO/DIS 11393-1:2016)
Femårsöversyn - Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2017-02-17 SS 923514, Floorings - Determination of heat dissipation
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-02-17 ISO/DIS 20138-1, Railway applications - Methods for calculation of stopping and slowing distances and immobilisation braking - Part 1: General algorithms utilizing mean value calculation for train sets or single vehicles
Konsument- och transportförpackningar malin.widebeck@sis.se 400 SEK Konsument- och transportförpackningar, SIS/TK 164 2017-02-17 prEN ISO 20848-3, Packaging - Plastics drums - Part 3: Plug/bung closure systems for plastics drums with a nominal capacity of 113,6 l to 220 l (ISO/DIS 20848-3:2016)
Kärnenergi josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2017-02-16 ISO/DIS 16793:2005/Amd 1, Nuclear fuel technology - Guide for ceramographic preparation of UO2 sintered pellets for microstructure examination
Femårsöversyn - Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2017-02-16 SS 24825, Fire tests - Floorings - Fire spread and smoke generation
Femårsöversyn - Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2017-02-16 SS 24823, Fire tests - Building products - Heat release andsmoke generation
Femårsöversyn - Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2017-02-16 SS 24822, Fire tests - Coverings - Fire protection ability
Femårsöversyn - Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2017-02-16 SS 24821, Fire tests - Building products - Ignitability
Femårsöversyn - Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2017-02-16 SS 24824, Fire tests - Roofings - Fire spread
Femårsöversyn - Luftbehandlingsteknik linn.holegard@sis.se 400 SEK Luftbehandlingsteknik, SIS/TK 170 2017-02-15 SMS 2849, Dust separating. Settling rate analysis with model cyclones
Femårsöversyn - Koppar emma.lindahl@sis.se 400 SEK Koppar, SIS/TK 132 2017-02-15 SMS 2354, Copper tubes for hydraulic and pneumatic plants
Femårsöversyn - Luftbehandlingsteknik linn.holegard@sis.se 400 SEK Luftbehandlingsteknik, SIS/TK 170 2017-02-15 SMS 2847, Dust separating. Dust feeders
Femårsöversyn - Luftbehandlingsteknik linn.holegard@sis.se 400 SEK Luftbehandlingsteknik, SIS/TK 170 2017-02-15 SMS 2852, Dust separating. Duct apertures for dust measurement
Metod för bedömning av kläders och andra textiliers utseende efter hushållstvätt och torkning christine.allansson@sis.se 400 SEK Textil, SIS/TK 160 2017-02-15 prEN ISO 15487, Textiles - Method for assessing appearance of apparel and other textile end products after domestic washing and drying (ISO/DIS 15487:2016)
Skogsmaskiner ylva.yassine@sis.se 400 SEK Skogsmaskiner, SIS/TK 231 2017-02-14 prEN 13525, Forestry machinery - Wood chippers - Safety
Keramiska plattor elin.lindblom@sis.se 400 SEK Keramiska plattor, SIS/TK 596 2017-02-14 prEN ISO 10545-3, Ceramic tiles - Part 3: Determination of water absorption, apparent porosity, apparent relative density and bulk density
Miljöledning anna-karin.jansson@sis.se 400 SEK Miljöledning, SIS/TK 207 2017-02-14 prEN ISO 14044:2006/A1, Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines (ISO 14044:2006/DAM 1:2016)
Luftbehandlingsteknik linn.holegard@sis.se 400 SEK Luftbehandlingsteknik, SIS/TK 170 2017-02-13 ISO/DIS 12759-3, Fans - Efficiency classification for fans - Part 3: Fans without drives at maximum operating speed
Betong johanna.naslund@sis.se 400 SEK Betong, SIS/TK 190 2017-02-13 ISO/DIS 1920-5, Testing of concrete - Part 5: Density and water penetration depth
Luftbehandlingsteknik linn.holegard@sis.se 400 SEK Luftbehandlingsteknik, SIS/TK 170 2017-02-13 prEN ISO 12759-3, Fans - Efficiency classification for fans - Part 3: Fans without drives at maximum operating speed (ISO/DIS 12759-3:2016)
Takprodukter och taksäkerhet anette.noren@sis.se 400 SEK Takprodukter och taksäkerhet, SIS/TK 193 2017-02-13 ftSS 831335, Roof safety - Snow fence - Functional requirements
Sammankoppling av fordon samt utvändiga anordningar ylva.yassine@sis.se 400 SEK Sammankoppling av fordon samt utvändiga anordningar, SIS/TK 234 2017-02-13 ftSS 550100-2, Commercial road vehicles - Interchangeability in application - Part 2: Drawbar eye 57 mm
Bultsvetsning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2017-02-11 prEN ISO 14555, Welding - Arc stud welding of metallic materials (ISO/FDIS 14555:2016)
Femårsöversyn - Sammankoppling av fordon samt utvändiga anordningar ylva.yassine@sis.se 0 SEK Sammankoppling av fordon samt utvändiga anordningar, SIS/TK 234 2017-02-10 SS 3560, Road vehicles - Caravans and light trailers - Calculation of mechanical strength of steel drawbar
Fordonssäkerhet ylva.yassine@sis.se 400 SEK Fordonssäkerhet, SIS/TK 237 2017-02-10 ISO/DIS 19206-2, Road vehicles - Test devices for target vehicles, vulnerable road users and other objects, for assessment of active safety functions - Part 2: Requirements for pedestrian targets
Förbrukningsmaterial inom sjukvården mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2017-02-10 ISO/DIS 7886-3, Sterile hypodermic syringes for single use - Part 3: Auto-disable syringes for fixed-dose immunization
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2017-02-10 ISO/DIS 20635, Infant formula and adult nutritionals - Determination of vitamin C by ultra-performance liquid chromatography with ultraviolet detection
Kärnenergi josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2017-02-10 ISO/DIS 16647, Nuclear facilities -- Criteria for design and operation of confinement systems for nuclear worksite and for nuclear installations under decommissioning
Förbrukningsmaterial inom sjukvården mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2017-02-10 prEN ISO 7886-3, Sterile hypodermic syringes for single use - Part 3: Auto-disable syringes for fixed-dose immunization (ISO/DIS 7886-3:2016)
Miljöledning - Kommunikation av fotavtrycksinformation anna-karin.jansson@sis.se 400 SEK Miljöledning, SIS/TK 207 2017-02-09 ISO/DIS 14026, Environmental labels and declarations - Principles, requirements and guidelines for communication of footprint information
Andningsskydd johanna.naslund@sis.se 400 SEK Andningsskydd, SIS/TK 400 2017-02-09 prEN 14593-1, Respiratory protective devices - Compressed air line breathing apparatus with demand valve - Part 1: Devices with a full face mask- Requirements, testing and marking
Andningsskydd johanna.naslund@sis.se 400 SEK Andningsskydd, SIS/TK 400 2017-02-09 prEN 14594, Respiratory protective devices - Continuous flow compressed air line breathing devices - Requirements, testing and marking
Andningsskydd johanna.naslund@sis.se 400 SEK Andningsskydd, SIS/TK 400 2017-02-09 prEN 12942, Respiratory protective devices - Power filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks - Requirements, testing, marking
Andningsskydd johanna.naslund@sis.se 400 SEK Andningsskydd, SIS/TK 400 2017-02-09 prEN 12941, Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating a loose fitting respiratory interface - Requirements, testing, marking
Linbanor jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Linbanor, SIS/TK 263 2017-02-09 prEN 17064, Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Prevention and fight against fire
SIS/SEK ATEX katarina.timaker@sis.se 400 SEK SIS/SEK ATEX, SIS/TK 001 2017-02-09 prEN 14460, Explosion resistant equipment
Kemiska analysmetoder för metaller erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Kemiska analysmetoder för metaller, SIS/TK 122 2017-02-09 prEN ISO 4829-1, Steels - Determination of total silicon contents - Reduced molybdosilicate spectrophotometric method - Part 1: Silicon contents between 0,05 % and 1,0 % (ISO/DIS 4829-1:2016)
Vatten- och avloppssystem emma.lindahl@sis.se 400 SEK Vatten- och avloppssystem, SIS/TK 198 2017-02-09 prEN 13077, Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with non-circular overflow (unrestricted) - Family A - Type B
Barnartiklar johanna.naslund@sis.se 400 SEK Barnartiklar, SIS/TK 404 2017-02-08 prEN 1400:2013+A1:2014/A2:2016, Child use and care articles - Soothers for babies and young children - Safety requirements and test methods
Lim och limningsteknik karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Lim och limningsteknik, SIS/TK 162 2017-02-08 prEN ISO 10364, Structural adhesives - Determination of the pot life (working life) of multi-component adhesives (ISO 10364:2015)
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2017-02-08 ISO/DIS 20902-1, Fire test procedures for divisional elements that are typically used in oil, gas and petrochemical industries - Part 1: General requirements
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2017-02-08 prEN 15254-4, Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 4: Glazed constructions
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2017-02-08 prEN 15254-7, Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing ceilings - Part 7: Metal sandwich panel construction
Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2017-02-07 ISO/DIS 129-5, Technical Products Documentation - Size and Tolerance Dimensioning - Part 5: Dimensioning of structural metal work
Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning jenny.vesterberg@sis.se 400 SEK Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, SIS/TK 344 2017-02-07 ISO/DIS 7176-2.2, Wheelchairs - Part 2: Determination of dynamic stability of electrically powered wheelchairs
Grafisk teknik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Grafisk teknik, SIS/TK 434 2017-02-07 ISO/DIS 20690, Graphic technology - Guidelines to determine the operating power consumption of digital printing devices
Lås och beslag elin.lindblom@sis.se 400 SEK Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas, SIS/TK 179 2017-02-06 prEN 179, Building hardware - Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad, for use on escape routes - Requirements and test methods
Femårsöversyn - Vibration och stöt maria.andersson@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2017-02-06 SS 4604866, Vibration and shock - Guidance levels for blasting-induced vibration in buildings
Kärnenergi josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2017-02-06 ISO/DIS 14146, Radiological protection - Criteria and performance limits for the periodic evaluation of dosimetry services
Innemiljö och energianvändning i byggnader anette.noren@sis.se 400 SEK Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189 2017-02-05 ISO/DIS 18523-2, Energy performance of buildings - Schedule and condition of building, zone and space usage for energy calculation - Part 2: Residential buildings
Tillsatsmaterial för svetsning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2017-02-04 prEN ISO 544, Welding consumables - Technical delivery conditions for filler materials and fluxes - Type of product, dimensions, tolerances and markings (ISO/DIS 544:2016)
Hörselskydd michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Hörselskydd, SIS/TK 396 2017-02-04 prEN 13819-3, Hearing protectors - Testing - Part 3: Supplementary acoustic test method
Femårsöversyn - Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2017-02-03 SS 2222, Technical documentation - Classification of requirements on manufacturing documentation
Vägutrustning jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägutrustning, SIS/TK 248 2017-02-02 prEN 1793-6, Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 6: Intrinsic characteristics - In situ values of airborne sound insulation under direct sound field conditions
Vägutrustning jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägutrustning, SIS/TK 248 2017-02-02 prEN 1793-2, Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 2: Intrinsic characteristics of airborne sound insulation under diffuse sound field conditions
Vägmaterial elin.lindblom@sis.se 400 SEK Vägmaterial, SIS/TK 202 2017-02-02 prEN 14187-9, Cold applied joint sealants - Test methods - Part 9: Function testing of joint sealants
Vägmaterial elin.lindblom@sis.se 400 SEK Vägmaterial, SIS/TK 202 2017-02-02 prEN 14187-7, Cold applied joint sealants - Test methods - Part 7: Determination of the resistance to flame
Vägmaterial elin.lindblom@sis.se 400 SEK Vägmaterial, SIS/TK 202 2017-02-02 prEN 14187-5, Cold applied joint sealants - Test methods - Part 5: Determination of the resistance to hydrolysis
Renhetsteknik joel.jonsson@sis.se 400 SEK Renhetsteknik, SIS/TK 108 2017-02-01 prEN ISO 14644-3, Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods (ISO/DIS 14644-3:2016)
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2017-02-01 prEN 15254-5, Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 5: Metal sandwich panel construction
Tråd och trådprodukter fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Tråd och trådprodukter, SIS/TK 138 2017-02-01 prEN 10270-1:2011/A1, Steel wire for mechanical springs - Part 1: Patented cold drawn unalloyed spring steel wire
Tråd och trådprodukter fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Tråd och trådprodukter, SIS/TK 138 2017-02-01 prEN 10270-1:2011/A1, Steel wire for mechanical springs - Part 1: Patented cold drawn unalloyed spring steel wire
Rörledningsprodukter och ventiler fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118 2017-02-01 prEN 17070, Industrial valves - Minimum performance requirements
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-02-01 prEN 17065, Railway applications - Braking - Passenger coach test procedure
Textil - Kvantitativ kemisk analys christine.allansson@sis.se 1.200 SEK Textil, SIS/TK 160 2017-02-01 prEN ISO 1833-11, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 11: Mixtures of certain cellulose fibres with certain other fibres (method using sulfuric acid) (ISO/DIS 1833-11:2016)
Läder - Kemiska provningar - Bestämning av vattenlösliga ämnen, vattenlösliga oorganiska ämnen och vattenlösliga organiska ämnen christine.allansson@sis.se 400 SEK Läder och skodon, SIS/TK 158 2017-02-01 prEN ISO 4098, Leather - Chemical tests - Determination of water-soluble matter, water-soluble inorganic matter and water-soluble organic matter (ISO/FDIS 4098:2016)
Skärande verktyg josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Skärande verktyg, SIS/TK 273 2017-02-01 ISO/DIS 10911, Solid hardmetal end mills with cylindrical shank - Dimensions
Geodata martina.lindgren@sis.se 400 SEK Geodata, SIS/TK 323 2017-01-31 prEN ISO 19136-2, Geographic information - Geography Markup Language (GML) - Part 2: Extended schemas and encoding rules (ISO 19136-2:2015)
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2017-01-31 ISO/DIS 13484, Molecular biomarker analysis - General requirements for molecular biology analysis for detection and identification of plant pests
Vägtrafikinformatik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255 2017-01-31 prEN ISO 16410-1, Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575-3 - Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/DIS 16410-1:2016)
Vägtrafikinformatik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255 2017-01-31 ISO/DIS 16410-1, Electronic Fee Collection - Evaluation of equipment for conformity to CEN ISO/TS 17575-3 - Part 1: Test suite structure and test purposes
Vägtrafikinformatik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255 2017-01-31 ISO/DIS 17427-1, Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Part 1: Roles and responsibilities in the context of co-operative ITS architecture(s)
Vägtrafikinformatik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255 2017-01-31 prEN ISO 17427-1, Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Part 1: Roles and responsibilities in the context of co-operative ITS architecture(s) (ISO/DIS 17427-1)
Gjutet järn och stål fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Gjutet järn och stål, SIS/TK 130 2017-01-30 prEN 1563, Founding - Spheroidal graphite cast irons
Tråd och trådprodukter fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Tråd och trådprodukter, SIS/TK 138 2017-01-30 ISO/DIS 19203, Hot-dip galvanized and zinc-aluminium coated high tensile steel wire for bridge cables - Specifications
Ergonomi johanna.naslund@sis.se 400 SEK Ergonomi, SIS/TK 380 2017-01-30 prEN ISO 9241-11, Ergonomics of human-system interaction - Part 11: Usability: Definitions and concepts (ISO/DIS 9241-11:2016)
Ögonoptik mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Ögonoptik, SIS/TK 336 2017-01-27 prEN ISO 11986, Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Determination of preservative uptake and release (ISO/DIS 11986:2016)
Femårsöversyn - Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet karin.ekstrom@sis.se 0 SEK Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet, SIS/TK 243 2017-01-27 SS 1782, Heating equipment - Thermal solar collector with liquid as heat tranfer fluid - Determination of thermal performance
Ögonoptik mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Ögonoptik, SIS/TK 336 2017-01-27 prEN ISO 10939, Ophthalmic instruments - Slit-lamp microscopes (ISO/FDIS 10939:2016)
Vibrationer i handhållna maskiner katarina.timaker@sis.se 400 SEK Vibrationer i handhållna maskiner, SIS/TK 109 2017-01-26 ISO/DIS 28927-2:2009/Amd 1, Changes in annex C - Brake device
Vibrationer i handhållna maskiner katarina.timaker@sis.se 400 SEK Vibrationer i handhållna maskiner, SIS/TK 109 2017-01-26 prEN ISO 28927-4:2010/A1, Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 4: Straight grinders - Amendment 1: Cupped wire brushes (ISO 28927-4:2010/DAM 1:2016)
Vibrationer i handhållna maskiner katarina.timaker@sis.se 400 SEK Vibrationer i handhållna maskiner, SIS/TK 109 2017-01-26 prEN ISO 28927-2:2009/A1, Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 2: Wrenches, nutrunners and screwdrivers - Amendment 1: Changes in annex C - Brake device (ISO 28927-2:2009/DAmd 1:2016)
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-01-26 prEN 15227, Railway applications - Crashworthiness requirements for railway vehicle bodies
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-01-26 prEN 14067-6, Railway applications - Aerodynamics - Part 6: Requirements and test procedures for cross wind assessment
Vibration och stöt maria.andersson@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2017-01-26 ISO/DIS 20816-5, Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 5: Machine sets in hydraulic power generating and pump-storage plants
Finansiella system martina.lindgren@sis.se 400 SEK Finansiella system, SIS/TK 451 2017-01-24 ISO/DIS 20038, Banking and related financial services — Key wrap
Luftkvalitet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Luftkvalitet, SIS/TK 423 2017-01-24 prEN 17058, Workplace exposure - Assessment of inhalation exposure to nano-objects and their agglomerates and aggregates
Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar amparo.lassholm@sis.se 500 SEK Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298 2017-01-23 prEN 12542, LPG equipment and accessories - Static welded steel cylindrical tanks, serially produced for the storage of Liquefied Petroleum Gas (LPG) having a volume not greater than 13 m³ - Design and manufacture
Femårsöversyn - Byggmätning och toleranser martina.lindgren@sis.se 400 SEK Byggmätning och toleranser, SIS/TK 178 2017-01-23 SS 641101, Tolerances for distance measuring instruments
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2017-01-23 prEN 479, Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles - Determination of heat reversion
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2017-01-23 prEN 13766, Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of liquid petroleum gas and liquefied natural gas - Specification
Färg och lack erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Färg och lack, SIS/TK 433 2017-01-23 prEN 927-6, Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 6: Exposure of wood coatings to artificial weathering using fluorescent UV lamps and water
Tandvård anna.sjogren@sis.se 400 SEK Tandvård, SIS/TK 327 2017-01-23 prEN ISO 20126:2016/A1, Dentistry - Manual toothbrushes - General requirements and test methods
Hissar och rulltrappor anna.sjogren@sis.se 400 SEK Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211 2017-01-23 prEN 81-80, Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 80: Rules for the improvement of safety of existing passenger and goods passenger lifts
Rengöring, desinfektion och sterilisering anna.sjogren@sis.se 400 SEK Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349 2017-01-23 prEN 16777, Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test without mechanical action for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants used in the medical area - Test method and requirements (phase 2/step 2)
Barnartiklar johanna.naslund@sis.se 400 SEK Barnartiklar, SIS/TK 404 2017-01-23 prEN 1888-1, Child use and care articles - Wheeled child conveyances - Part 1: Pushchairs and prams
Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2017-01-22 ISO/DIS 11856, Textile floor coverings - Test methods for the determination of fibre bind using a modified martindale machine
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-01-21 ISO/DIS 11613, Protective clothing for firefighters — Laboratory test methods and performance requirements
El- och hybridfordon ylva.yassine@sis.se 400 SEK El- och hybridfordon, SIS/TK 517 2017-01-20 ISO/DIS 15118-4, Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 4: Network and application protocol conformance test
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-01-20 prEN 1149-5, Protective clothing - Electrostatic properties - Part 5: Material performance and design requirements
EN 1329-1:2014/A1 - Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2017-01-19 prEN 1329-1:2014/A1, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
Projekt, program och portfölj martina.lindgren@sis.se 400 SEK Projekt, program och portfölj, SIS/TK 510 2017-01-18 ISO/DIS 21503, Project and Programme Portfolio Management - Guidance on programme management
EN ISO 2143 - Anodizing of aluminium and its alloys - Estimation of loss of absorptive power of anodic oxidation coatings after sealing - Dye-spot test with prior acid treatment (ISO/DIS 2143:2016) fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Lättmetaller, SIS/TK 129 2017-01-18 prEN ISO 2143, Anodizing of aluminium and its alloys - Estimation of loss of absorptive power of anodic oxidation coatings after sealing - Dye-spot test with prior acid treatment (ISO/DIS 2143:2016)
Kärnenergi josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2017-01-17 ISO/DIS 12807, Safe transport of radioactive materials - Leakage testing on packages
Provning av flytande och gasformiga bränslen malin.widebeck@sis.se 400 SEK Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413 2017-01-17 prEN 13016-3, Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 3: Determination of vapour pressure and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE) (Triple Expansion Method)
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2017-01-16 ISO/DIS 23611-1, Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 1: Hand-sorting and formalin extraction of earthworms
Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas elin.lindblom@sis.se 400 SEK Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas, SIS/TK 179 2017-01-16 prEN 1125, Build hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes - Requirements and test methods
Rengöring, desinfektion och sterilisering anna.sjogren@sis.se 400 SEK Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349 2017-01-16 prEN 14476:2013+A1:2015/A2, Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity in the medical area - Test method and requirements (Phase 2/Step 1)
Femårsöversyn - Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 0 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2017-01-16 SS 3656, Portable fire extinguishers - Maintenance and recharging
Rörledningsprodukter och ventiler amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118 2017-01-16 prEN 12516-4:2014/A1, Industrial valves - Shell design strength - Part 4: Calculation method for valve shells manufactured in metallic materials other than steel
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-01-15 ISO/DIS 18639-3, PPE ensembles for firefighters undertaking specialist rescue activities - Part 3: Clothing
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-01-15 ISO/DIS 18639-1, PPE for firefighters undertaking specific rescue activities - Part 1: General
Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298 2017-01-13 prEN 13480-4:2012/A5, Metallic industrial piping - Part 4: Fabrication and installation
Femårsöversyn - Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas elin.lindblom@sis.se 0 SEK Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas, SIS/TK 179 2017-01-13 SS 817382, Wood doorsets - Mortices for one-bolt spring locks and striking plates
Femårsöversyn - Gasflaskor amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Gasflaskor, SIS/TK 296 2017-01-13 SS 3639, Gas cylinder with syphone tube - Marking
Grafisk teknik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Grafisk teknik, SIS/TK 434 2017-01-13 ISO/DIS 12636, Graphic technology - Blankets for offset printing
Pumpar maria.andersson@sis.se 400 SEK Pumpar, SIS/TK 227 2017-01-13 prEN 17038-2, Pumps - Methods of qualification and verification of the Energy Efficiency Index for rotodynamic pumps units - Part 2: Testing and calculation of energy Efficiency Index (EEI) of single pump units
Lekredskap johanna.naslund@sis.se 400 SEK Lekredskap, SIS/TK 379 2017-01-12 prEN 1177, Impact attenuating playground surfacing - Methods of test for determination of impact attenuation
Provning av flytande och gasformiga bränslen malin.widebeck@sis.se 400 SEK Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413 2017-01-11 ftSS 155137, Petroleum products - Gas turbine fuels - Determination of sticking temperature of ash
Förbrukningsmaterial inom sjukvården mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2017-01-10 prEN 455-3:2015/A1, Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation
Luftkvalitet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Luftkvalitet, SIS/TK 423 2017-01-10 CEN/TR 17078, Stationary source emissions - Guidance on the application of EN ISO 16911-1
Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2017-01-10 prEN ISO 29481-1, Building information models - Information delivery manual - Part 1: Methodology and format (ISO 29481-1:2016)
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext