Remisser


Nya standardförslag kvalitetskontrolleras ett flertal gånger under framtagningen. Även en fastställd standard, svensk eller internationell, ses över med jämna mellanrum för att säkerställa aktualitet och relevans, en så kallad periodisk översyn. Ett viktigt led i denna kvalitetskontroll är remissförfarandet. Remissvar är därför viktiga. Alla har möjlighet att kommentera remisserna och lämna förslag till förbättringar.

Genom remissförfarandet får de som ska använda standarden möjlighet att testa den och framföra synpunkter på förslaget. Samtidigt sprids information om vilka standarder som snart kommer att publiceras. Vid respektive remiss ser du till vem du lämnar dina kommentarer och vilket datum de senast måste vara SIS tillhanda. Om du kontinuerligt vill få information om remisser inom ett visst område kontakta kontaktpersonen för den aktuella remissen. Det är även möjligt att leta, läsa och kommentera standardförslag direkt på skärmen utan kostnad med SIS tjänst Kommentera.

Beställ remiss

Vid varje remiss finns information om pris, senaste svarsdatum och till vem du skickar din beställning. I listan nedan ser du vilka remisser som är aktuella just nu.

Remisstitel Beställ via Pris Ansvarig kommitté Svarsdatum Ingående standardförslag
Luftkvalitet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Luftkvalitet, SIS/TK 423 2016-11-04 ISO/DIS 19087, Workplace air - Measurement of respirable crystalline silica by infrared spectrometry
Femårsöversyn - Bromsar för bilar och släpvagnar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Bromsar för bilar och släpvagnar, SIS/TK 217 2016-11-04 SS 3146, Road vehicles - Double connection for pneumatic brakes on towed vehicles
Femårsöversyn - Fysiskt informationsbevarande martina.lindgren@sis.se 500 SEK Fysiskt informationsbevarande, SIS/TK 544 2016-11-01 SS 613302, Forms. Order for production of forms
Femårsöversyn - Fysiskt informationsbevarande martina.lindgren@sis.se 500 SEK Fysiskt informationsbevarande, SIS/TK 544 2016-11-01 SS 613301, Forms. Pads and sets, definitions, dimensions
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-10-28 prEN ISO 4064-5, Water meters for cold potable water and hot water - Part 5: Installation requirements (ISO 4064-5:2014)
Färg och lack erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Färg och lack, SIS/TK 433 2016-10-24 prEN ISO 6270-2, Paints and varnishes - Determination of resistance to humidity - Part 2: Condensation (in-cabinet exposure) (ISO/DIS 6270-2:2016)
El- och elektronikutrustning för vägfordon ylva.yassine@sis.se 400 SEK El- och elektronikutrustning för vägfordon, SIS/TK 240 2016-10-24 ISO/DIS 20077-1, Road Vehicles - Extended vehicle (ExVe) methodology - Part 1: General information
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-10-24 prEN 17033, Plastics - Biodegradable mulch films for use in agriculture and horticulture - Requirements and test methods
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-10-24 prEN 1762, Rubber hoses and hose assemblies for liquefied petroleum gas, LPG (liquid or gaseous phase), and natural gas up to 25 bar (2,5 MPa) - Specification
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-10-21 prEN 16603-10, Space engineering - System engineering general requirements
Ögonskydd michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Ögonskydd, SIS/TK 399 2016-10-21 prEN 14458, Personal eye-equipment - High performance visors intended only for use with protective helmets
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2016-10-21 prEN ISO 19020, Microbiology of food chain - Horizontal method for the immunoenzymatic detection of staphylococcal enterotoxins in foodstuffs (ISO/DIS 19020:2016)
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2016-10-21 prEN ISO 19918, Protective clothing - Protection against chemicals - Measurement of cumulative permeation of chemicals with low vapour pressure through materials (ISO/DIS 19918:2016)
Kroppsskydd för sport och fritid michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Kroppsskydd för sport och fritid, SIS/TK 378 2016-10-21 prEN 13277-8, Protective equipment for martial arts - Part 8: Additional requirements and test methods for karate face protectors
Femårsöversyn - Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, SIS/TK 344 2016-10-20 SS 875001, Wheelchairs - Maximum overall dimensions
Additiv tillverkning malin.widebeck@sis.se 400 SEK Additiv tillverkning, SIS/TK 563 2016-10-20 prEN ISO 52915, Specification for Additive Manufacturing File Format (AMF) Version 1.2 (ISO/ASTM 52915:2016)
Post katrin.bjerhag@sis.se 400 SEK Post, SIS/TK 322 2016-10-19 prEN 14615, Postal services - Digital postage marks - Applications, security and design
Motordrivna trädgårdsredskap ylva.yassine@sis.se 400 SEK Motordrivna trädgårdsredskap, SIS/TK 230 2016-10-18 prEN 12733, Agricultural and forestry machinery - Pedestrian controlled motor mowers - Safety
Mjuka cellmaterial erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-10-18 prEN ISO 1856, Flexible cellular polymeric materials - Determination of compression set (ISO/DIS 1856:2016)
Förpackningslogistik och spårbarhet katrin.bjerhag@sis.se 400 SEK Förpackningslogistik och spårbarhet, SIS/TK 166 2016-10-18 ISO/IEC DIS 18047-6, Information technology - Radio frequency identification device conformance test methods - Part 6: Test methods for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz
Leksaker johanna.naslund@sis.se 400 SEK Leksaker, SIS/TK 392 2016-10-18 prEN 71-14:2014/A1, Safety of toys - Part 14: Trampolines for domestic use
Lyftkranar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Lyftkranar, SIS/TK 262 2016-10-17 ISO/DIS 9927-5, Cranes - Inspections - Part 5: Bridge and gantry cranes
Effektiv energianvändning karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Effektiv energianvändning, SIS/TK 558 2016-10-17 ISO/DIS 27917-1, Capture, transport and geological storage of CO2 - Vocabulary - Part 1: Cross-cutting terms
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-10-16 ISO/DIS 4079, Rubber hoses and hose assemblies - Textile-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids - Specification
Trävaror - Trälister - Mått erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Trä, SIS/TK 182 2016-10-16 ftSS 232812, Timber - Wood trim - Sizes
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-10-16 ISO/DIS 3862, Rubber hoses and hose assemblies - Rubber-covered spiral-wire-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids - Specification
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-10-16 ISO/DIS 1436, Rubber hoses and hose assemblies - Wire-braid-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids - Specification
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2016-10-16 ISO/DIS 17755-2, Fire safety - Statistical data collection - Part 2: Definitions of terms
Femårsöversyn - Vatten- och avloppssystem emma.lindahl@sis.se 400 SEK Vatten- och avloppssystem, SIS/TK 198 2016-10-15 SS 134004, Lime products for industrial purposes - Determination of chemically bound water in quick lime according to Karl Fischer with potentiometric end pointdetermination
Femårsöversyn - Vatten- och avloppssystem emma.lindahl@sis.se 400 SEK Vatten- och avloppssystem, SIS/TK 198 2016-10-15 SS 134003, Lime products for industrial purposes - Determination of the slaking reactivity of quick lime
Femårsöversyn - Vatten- och avloppssystem emma.lindahl@sis.se 400 SEK Vatten- och avloppssystem, SIS/TK 198 2016-10-15 SS 134005, Lime products for industrial purposes - Determination of fluidness in lime products
Kvalificering av standardsvetsdatablad erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2016-10-15 prEN ISO 15612, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification by adoption of a standard welding procedure (ISO/DIS 15612:2016)
Stålrör, rördelar och rörflänsar amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Stålrör, rördelar och rörflänsar, SIS/TK 118 2016-10-14 prEN 736-1, Valves - Terminology - Part 1: Definition of types of valves
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2016-10-14 ISO/DIS 9170-1, Terminal units for medical gas pipeline systems - Part 1: Terminal units for use with compressed medical gases and vacuum
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2016-10-14 prEN ISO 20976-1, Microbiology of the food chain - Guidelines for conducting challenge tests of food and feed products - Part 1: Challenge tests to study the growth potential, lag time and the maximum growth rate (ISO/DIS 20976-1:2016)
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2016-10-13 prEN 17023, Railway applications - Rolling stock maintenance - Creation and modification of maintenance plan
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2016-10-13 prEN 13848-1, Railway applications - Track - Track geometry quality - Part 1: Characterisation of track geometry
Hälsa och säkerhet vid svetsning – Bestämning av infångningsgrad för integrerade utsug erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2016-10-12 prEN ISO 15012-3, Health and safety in welding and allied processes - Requirements, testing and marking of equipment for air filtration - Part 3: Determination of the capture efficiency of on-torch welding fume extraction devices (ISO/DIS 15012-3:2016)
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-10-12 prEN ISO 877-3, Plastics - Methods of exposure to solar radiation - Part 3: Intensified weathering using concentrated solar radiation (ISO/DIS 877-3:2016)
Hälso- och sjukvårdsinformatik jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334 2016-10-11 prEN ISO 11615, Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated medicinal product information (ISO/DIS 11615:2016)
Hälso- och sjukvårdsinformatik jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334 2016-10-11 prEN ISO 11616, Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the Unique Identification and Exchange of regulated Pharmaceutical Product Information (ISO/DIS 11616:2016)
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2016-10-10 IEC/DIS 60601-2-49, Medical electrical equipment - Part 2-49: Particular requirements for the basic safety and essential performance of multifunction patient monitoring equipment
Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong ola.jonsson@sis.se 400 SEK Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188 2016-10-10 prEN 1993-1-6:2007/A1:2016, Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures
Ergonomi johanna.naslund@sis.se 400 SEK Ergonomi, SIS/TK 380 2016-10-07 prEN ISO 20685-2, Ergonomics - 3-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric databases - Part 2: Evaluation protocol of surface shape and repeatability of relative landmark positions (ISO 20685-2:2015)
Informationssäkerhet maria.andersson@sis.se 400 SEK Informationssäkerhet, SIS/TK 318 2016-10-07 ISO/IEC DIS 27034-5, Information technology - Security techniques - Application security - Part 5: Protocols and application security controls data structure
Gasflaskor amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Gasflaskor, SIS/TK 296 2016-10-07 ISO/DIS 20475, Gas cylinders - Cylinder bundles - Periodic inspection and testing
Ergonomi johanna.naslund@sis.se 400 SEK Ergonomi, SIS/TK 380 2016-10-07 prEN ISO 9241-392, Ergonomics of human-system interaction - Part 392: Ergonomic recommendations for the reduction of visual fatigue from stereoscopic images (ISO 9241-392:2015)
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-10-06 prEN ISO 13693-1, Irrigation equipment - Safety devices for chemigation - Part 1: Small plastics valves for chemigation (ISO 13693-1:2013)
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-10-06 prEN 17032, Blast chillers and freezers cabinets for professional use - Classification, requirements and test conditions
Lyftkranar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Lyftkranar, SIS/TK 262 2016-10-06 prEN 14492-2, Cranes - Power driven winches and hoists - Part 2: Power driven hoists
Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas elin.lindblom@sis.se 400 SEK Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas, SIS/TK 179 2016-10-05 ISO/DIS 18543, Glass in building - Electrochromic glazings - Accelerated ageing test and requirements
Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas elin.lindblom@sis.se 400 SEK Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas, SIS/TK 179 2016-10-05 prEN 12216, Shutters, external blinds, internal blinds - Terminology, glossary and definitions
Information och automation i produktlivscykeln jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Information och automation i produktlivscykeln, SIS/TK 280 2016-10-04 ISO/DIS 14306, Industrial automation systems and integration - JT file format specification for 3D visualization
IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT) martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT), SIS/TK 542 2016-10-03 ISO/IEC DIS 19086-3, Information technology - Cloud computing - Service level agreement (SLA) framework - Part 3: Core conformance requirements
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2016-10-01 prEN 13381-10, Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 10: Applied protection to solid steel bar in tension
Tätningselement jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Tätningselement, SIS/TK 104 2016-10-01 ftSS 1588, Sealing elements — O-rings - Housing dimensions for general applications
Svetsarprövning för svetsning av stål erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2016-10-01 prEN ISO 9606-1, Qualification testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels (ISO 9606-1:2012)
Lantbruksmaskiner ylva.yassine@sis.se 400 SEK Lantbruksmaskiner, SIS/TK 228 2016-09-30 ISO/DIS 14223-3, Radiofrequency identification of animals - Advanced transponders - Part 3: Applications
Stålrör, rördelar och rörflänsar amparo.lassholm@sis.se 500 SEK Stålrör, rördelar och rörflänsar, SIS/TK 118 2016-09-30 prEN ISO 28921-2, Industrial valves - Isolating valves for low-temperature applications - Part 2: Type testing (ISO 28921-2:2015)
Luftbehandlingsteknik emma.lindahl@sis.se 400 SEK Luftbehandlingsteknik, SIS/TK 170 2016-09-30 ISO/DIS 29464, Cleaning of air and other gases -- Terminology
Fästelement jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Fästelement, SIS/TK 103 2016-09-30 ftSS 320000, Fasteners - Mechanical and performance requirements of case hardened and tempered metric thread rolling screws
Natursten emma.lindahl@sis.se 400 SEK Natursten, SIS/TK 508 2016-09-30 prEN 12670, Natural stone - Terminology
Nanoteknik michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Nanoteknik, SIS/TK 516 2016-09-30 ISO/DIS 19007, Nanotechnologies - In vitro MTS assay for measuring the cytotoxic effect of nanoparticles
Gasflaskor amparo.lassholm@sis.se 500 SEK Gasflaskor, SIS/TK 296 2016-09-30 prEN 12807, LPG equipment and accessories - Transportable refillable brazed steel cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction
Natursten emma.lindahl@sis.se 400 SEK Natursten, SIS/TK 508 2016-09-30 prEN 12407, Natural stone test methods - Petrographic examination
Teknik och stödsystem för personlig identifiering martina.lindgren@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2016-09-30 ISO/IEC DIS 7816-11, Identification cards - Integrated circuit cards - Part 11: Personal verification through biometric methods
Terminologi och språkliga resurser martina.lindgren@sis.se 400 SEK Terminologi och språkliga resurser, SIS/TK 115 2016-09-30 ISO/DIS 21720, XLIFF (XML Localisation interchange file format)
Informationssäkerhet maria.andersson@sis.se 400 SEK Informationssäkerhet, SIS/TK 318 2016-09-29 ISO/IEC DIS 29134, Information technology - Privacy impact assessment - Guidelines
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2016-09-29 prEN 14811, Railway applications - Track - Special purpose rail - Grooved and associated construction
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2016-09-29 prEN 14587-1, Railway applications - Infrastructure - Flash butt welding of rails - Part 1: New R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R370LHT and R400HT grade rails in a fixed plant
Informationssäkerhet maria.andersson@sis.se 400 SEK Informationssäkerhet, SIS/TK 318 2016-09-27 ISO/IEC DIS 27034-7, Information technology - Security techniques - Application security - Part 7: Application security assurance prediction model
Informationssäkerhet maria.andersson@sis.se 400 SEK Informationssäkerhet, SIS/TK 318 2016-09-27 ISO/IEC DIS DIS 27050-3, Information technology -- Security techniques -- Electronic discovery -- Part 3: Code of Practice for electronic discovery
Natursten emma.lindahl@sis.se 400 SEK Natursten, SIS/TK 508 2016-09-27 prEN 12440, Natural stone - Denomination criteria
Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2016-09-26 ISO/DIS 8887-1, Design and documentation for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE) - Part 1: General concepts, process and requirements
Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-09-26 prEN ISO 22476-10, Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 10: Weight sounding test (ISO/DIS 22476-10:2016)
Bedömning av överensstämmelse - Kompetenskrav för revision och certifiering av kvalitetsledningssystem anna-karin.jansson@sis.se 400 SEK Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316 2016-09-26 ISO/IEC DIS DIS 17021-3, Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems
Kärnenergi amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2016-09-24 ISO/DIS 12800, Nuclear fuel technology - Guide to the measurement of the specific surface area of uranium oxide powders by the BET method
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-09-23 prEN ISO 25137-1, Plastics - Sulfone polymer moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO 25137-1:2009)
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-09-23 prEN 681-1, Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber
Femårsöversyn - Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 0 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2016-09-23 SS 32202, Construction drawings - Designations and abbreviations
SIS/SEK Storheter och enheter maria.andersson@sis.se 400 SEK SIS/SEK Storheter och enheter, SIS/TK 002 2016-09-23 prEN ISO 80000-10, Quantities and units - Part 10: Atomic and nuclear physics (ISO/DIS 80000-10:2016)
Femårsöversyn - Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 0 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2016-09-23 SS 32201, Documents in the building and management process - Terminology
Kärnenergi amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2016-09-23 ISO/DIS 19361, Measurement of radioactivity — Determination of beta emitting radionuclide activities — Test method using liquid scintillation counting
Förtillverkade fjärrvärmerör jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Förtillverkade fjärrvärmerör, SIS/TK 300 2016-09-22 prEN 13941-2, District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 2: Installation
Vibration och stöt karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2016-09-22 ISO/DIS 13373-7, Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition monitoring - Part 7: Diagnostic techniques for machine sets in hydraulic power generation and pump storage plants
Fjärrkommunikation med debiteringsmätare jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Fjärrkommunikation med debiteringsmätare, SIS/TK 408 2016-09-22 prEN 13757-7, Communication systems for meters - Part 7: Transport and security services
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2016-09-22 ISO/DIS 19703, Generation and analysis of toxic gases in fire - Calculation of species yields, equivalence ratios and combustion efficiency in experimental fires
Vatten- och avloppssystem emma.lindahl@sis.se 400 SEK Vatten- och avloppssystem, SIS/TK 198 2016-09-21 prEN 17034, Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Polyaluminium chloride hydroxyde and polyaluminium chloride hydroxide sulfate
Effektiv energianvändning karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Effektiv energianvändning, SIS/TK 558 2016-09-21 ISO/DIS 27914, Carbon Dioxide Capture, Transportation and Geological Storage - Geological Storage
Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong ola.jonsson@sis.se 400 SEK Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188 2016-09-20 prEN 1993-1-5:2006/A1:2016, Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements
Ergonomi johanna.naslund@sis.se 400 SEK Ergonomi, SIS/TK 380 2016-09-19 prEN 17037, Daylight of buildings
Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning jenny.acaralp@sis.se 0 SEK Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, SIS/TK 344 2016-09-19 ISO 19028:2016, Accessible design - Information contents, figuration and display methods of tactile guide maps
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2016-09-19 prEN ISO 27065, Protective clothing - Performance requirements for protective clothing worn by operators applying pesticides and for re-entry workers (ISO/DIS 27065.3:2016)
IT-system och IT-tjänster martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-system och IT-tjänster, SIS/TK 303 2016-09-19 ISO/IEC DIS 38505-1, Information Technology - Governance of IT - Part 1: The application of ISO/IEC 38500 to the governance of data
Plaströrssystem erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2016-09-17 prEN ISO 11297-2, Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure - Part 2: Lining with continuous pipes (ISO/DIS 11297-2:2016)
Plaströrssystem erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2016-09-17 prEN ISO 11295, Classification and information on design and applications of plastics piping systems used for renovation and replacement (ISO/DIS 11295:2016)
Informationssäkerhet maria.andersson@sis.se 400 SEK Informationssäkerhet, SIS/TK 318 2016-09-17 ISO/IEC DIS 29151, Information technology - Security techniques - Code of practice for personally identifiable information protection
Kärnenergi amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2016-09-16 ISO/ASTM 51205, Practice for use of a ceric-cerous sulfate dosimetry system
Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar amparo.lassholm@sis.se 500 SEK Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298 2016-09-16 prEN 13480-3:2012/A1, Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-09-16 prEN ISO 10350-1, Plastics - Acquisition and presentation of comparable single-point data - Part 1: Moulding materials (ISO/DIS 10350-1:2016)
Gjutet järn och stål amparo.lassholm@sis.se 500 SEK Gjutet järn och stål, SIS/TK 130 2016-09-16 prEN ISO 945-1, Microstructure of cast irons - Part 1: Graphite classification by visual analysis (ISO/DIS 945-1:2016)
Femårsöversyn - Teckenrepresentation och användargränssnitt nina.burendahl@sis.se 400 SEK Teckenrepresentation och användargränssnitt, SIS/TK 445 2016-09-15 SS 662302, Printing ribbons - Fabric printing ribbons on spools. Widths
Industritruckar katarina.timaker@sis.se 0 SEK Industritruckar, SIS/TK 221 2016-09-15 ISO 22915-7:2016, Industrial trucks - Verification of stability - Part 7: Bidirectional and multidirectional trucks
Oförstörande provning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Oförstörande provning, SIS/TK 125 2016-09-14 prEN ISO 18563-2, Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment - Part 2: Probes (ISO/DIS 18563-2:2016)
Färg och lack erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Färg och lack, SIS/TK 433 2016-09-13 prEN 15773, Industrial application of powder organic coatings to hot dip galvanized or sherardized steel articles [duplex systems] - Specifications, recommendations and guidelines
Trä erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Trä, SIS/TK 182 2016-09-13 prEN 1309-3, Round and sawn timber - Methods of measurements - Part 3: Features and biological degradations
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-09-13 prEN 1568-2, Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 2: Specification for high expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-09-13 prEN 1568-3, Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 3: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-09-13 prEN 1568-1, Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 1: Specification for medium expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids
Bestämning av mikrostruktur i stål ola.jonsson@sis.se 400 SEK Bestämning av mikrostruktur i stål, SIS/TK 121 2016-09-13 prEN ISO 6507-1, Metallic materials - Vickers hardness test - Part 1: Test method (ISO/DIS 6507-1:2016)
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-09-13 prEN 1568-4, Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 4: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-miscible liquids
Bestämning av mikrostruktur i stål ola.jonsson@sis.se 400 SEK Bestämning av mikrostruktur i stål, SIS/TK 121 2016-09-13 prEN ISO 6507-3:2016, Metallic materials - Vickers hardness test - Part 3: Calibration of reference blocks (ISO/DIS 6507-3:2016)
Bestämning av mikrostruktur i stål ola.jonsson@sis.se 400 SEK Bestämning av mikrostruktur i stål, SIS/TK 121 2016-09-13 prEN ISO 6507-2, Metallic materials - Vickers hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines (ISO/DIS 6507-2:2016)
Bestämning av mikrostruktur i stål ola.jonsson@sis.se 400 SEK Bestämning av mikrostruktur i stål, SIS/TK 121 2016-09-13 prEN ISO 6507-4, Metallic materials - Vickers hardness test - Part 4: Tables and hardness values (ISO/DIS 6507-4:2016)
Plaströrssystem erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2016-09-13 prEN 16904, Plastics piping systems - Environmental product declarations - Product Category rules complementary to EN 15804, for plastic piping systems inside buildings
Renhetsteknik joel.jonsson@sis.se 400 SEK Renhetsteknik, SIS/TK 108 2016-09-12 ISO/DIS 18237, Hydraulic fluid power - Method for evaluating water separation performance of dehydrators
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2016-09-12 ISO/DIS 16312-1, Guidance for assessing the validity of physical fire models for obtaining fire effluent toxicity data for fire hazard and risk assessment - Part 1: Criteria
Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2016-09-12 prEN ISO 16610-30, Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 30: Robust profile filters: Basic concepts (ISO 16610-30:2015)
Fordonsdynamik ylva.yassine@sis.se 400 SEK Fordonsdynamik, SIS/TK 236 2016-09-12 ISO/DIS 9816, Passenger cars - Power-off reaction of a vehicle in a turn - Open-loop test method
Laboratoriemedicin mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Laboratoriemedicin, SIS/TK 331 2016-09-09 prEN ISO 20166-1, Molecular in-vitro diagnostic examinations - Specifications for preexamination processes for formalin-fixed and paraffin-embedded (FFPE) tissue - Part 1: Isolated RNA (ISO/DIS 20166-1:2016)
Laboratoriemedicin mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Laboratoriemedicin, SIS/TK 331 2016-09-09 prEN ISO 20166-3, Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for formalin-fixed and paraffin-embedded (FFPE) tissue - Part 3: Isolated DNA (ISO/DIS 20166-3:2016)
Laboratoriemedicin mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Laboratoriemedicin, SIS/TK 331 2016-09-09 prEN ISO 20184-2, Molecular in-vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for frozen tissue - Part 2: Isolated proteins (ISO/DIS 20184-2:2016)
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2016-09-09 prEN ISO 17601, Soil quality - Estimation of abundance of selected microbial gene sequences by quantitative PCR from DNA directly extracted from soil (ISO 17601:2016)
Laboratoriemedicin mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Laboratoriemedicin, SIS/TK 331 2016-09-09 prEN ISO 20184-1, Molecular in-vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for frozen tissue - Part 1: Isolated RNA (ISO/DIS 20184-1:2016)
Laboratoriemedicin mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Laboratoriemedicin, SIS/TK 331 2016-09-09 prEN ISO 20166-2, Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examinations processes for formalin-fixed and paraffin-embedded (FFPE) tissue - Part 2: Isolated proteins (ISO/DIS 20166-2:2016)
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2016-09-09 prEN ISO 18311, Soil quality - Method for testing effects of soil contaminants on the feeding activity of soil dwelling organisms - Bait-lamina test (ISO 18311:2016)
Halksäkerhet emma.lindahl@sis.se 400 SEK Halksäkerhet, SIS/TK 500 2016-09-09 ftSS 804000, Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Pendulum test method
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2016-09-09 prEN 17018, Railway applications - Rolling Stock Maintenance - Terms and definitions
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2016-09-09 prEN ISO 18187, Soil quality - Contact test for solid samples using the dehydrogenase activity of Arthrobacter globiformis (ISO 18187:2016)
Vägutrustning jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägutrustning, SIS/TK 248 2016-09-09 prEN 1794-1, Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 1: Mechanical performance and stability requirements
Luftkvalitet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Luftkvalitet, SIS/TK 423 2016-09-08 CEN/TS 17021, Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of sulphur dioxide
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-09-07 prEN 17030, Space - Earth observation - Image processing levels
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-09-07 prEN 15655, Ductile iron pipes, fittings and accessories - Internal polyurethane lining for pipes and fittings - Requirements and test methods
Informationssäkerhet maria.andersson@sis.se 400 SEK Informationssäkerhet, SIS/TK 318 2016-09-07 ISO/IEC DIS DIS 19592-2, Information technology - Security techniques - Secret Sharing - Part 2: Fundamental mechanisms
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-09-06 prEN 54-27:2015/prA1, Fire detection and fire alarms systems - Part 27: Duct smoke detectors
Tätskikt och geosynteter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Tätskikt och geosynteter, SIS/TK 177 2016-09-05 prEN 13361, Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams
Tätskikt och geosynteter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Tätskikt och geosynteter, SIS/TK 177 2016-09-05 prEN 13493, Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of solid waste storage and disposal sites
Anläggningsmaskiner ylva.yassine@sis.se 400 SEK Anläggningsmaskiner, SIS/TK 225 2016-09-05 ISO/DIS 19711-1, Building construction machinery and equipment - Mobile mixers - Part 1: Terminology and commercial specifications
Tätskikt och geosynteter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Tätskikt och geosynteter, SIS/TK 177 2016-09-05 prEN 16994, Clay Geosynthetic Barriers - Characteristics required for use as a fluid barrier in the construction of underground structures (other than tunnels and associated structures)
Pooler och spabad johanna.naslund@sis.se 400 SEK Pooler och spabad, SIS/TK 554 2016-09-05 prEN 13451-10, Swimming pool equipment - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for diving platforms, diving springboards and associated equipment
Gummi- eller plastbelagda tyger christine.allansson@sis.se 400 SEK Textil, SIS/TK 160 2016-09-05 prEN ISO 2411, Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of coating adhesion (ISO/DIS 2411:2016)
Tätskikt och geosynteter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Tätskikt och geosynteter, SIS/TK 177 2016-09-05 prEN 13491, Geosynthetic barriers - Characteristics required for use as a fluid barrier in the construction of tunnels and associated underground structures
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-09-05 prEN ISO 3949, Plastics hoses and hose assemblies - Textile-reinforced types for hydraulic applications - Specification (ISO/DIS 3949:2016)
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-09-04 prEN ISO 1825, Rubber hoses and hose assemblies for aircraft ground fuelling and defuelling - Specification (ISO/DIS 1825:2016)
Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2016-09-04 ISO/DIS 6347, Textile floor coverings - Consumer information
Medicintekniska kvalitetssystem michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Medicintekniska kvalitetssystem, SIS/TK 355 2016-09-02 ISO/DIS 16142-2, Medical devices - Recognized essential principles of safety and performance of medical devices - Part 2: General essential principles and additional specific essential principles for all IVD medical devices and guidance on the selection of standards
Gassystem amparo.lassholm@sis.se 600 SEK Gassystem, SIS/TK 289 2016-09-02 ISO/DIS 13623, Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems
Bromsar för bilar och släpvagnar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Bromsar för bilar och släpvagnar, SIS/TK 217 2016-09-01 prEN 17003, Road vehicles - Roller brake testers for vehicles of more than 3,5 tons GVW - Safety requirements
Innemiljö och energianvändning i byggnader anette.noren@sis.se 400 SEK Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189 2016-09-01 prEN ISO 16484-2, Building automation and control systems (BACS) - Part 2: Hardware (ISO/DIS 16484-2:2016)
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2016-09-01 prEN ISO 11508, Soil quality - Determination of particle density (ISO/DIS 11508:2016)
Bestämning av mikrostruktur i stål ola.jonsson@sis.se 400 SEK Bestämning av mikrostruktur i stål, SIS/TK 121 2016-09-01 prEN ISO 3887, Steels - Determination of the depth of decarburization (ISO/DIS 3887:2016)
Oorganiska ytbeläggningar ola.jonsson@sis.se 400 SEK Oorganiska ytbeläggningar, SIS/TK 116 2016-09-01 prEN ISO 20274, Vitreous and porcelain enamels - Preparation of samples and determination of thermal expansion coefficient (ISO/DIS 20274:2016)
Luftbehandlingsteknik emma.lindahl@sis.se 400 SEK Luftbehandlingsteknik, SIS/TK 170 2016-09-01 ISO/DIS 29463-1, High efficiency filters and filter media for removing particles from air - Part 1: Classification, performance, testing and marking
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-09-01 prEN 13368-2, Fertilizers - Determination of chelating agents in fertilizers by chromatography - Part 2: Determination of Fe chelated by [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA and HBED, or the amount of chelating agents, by ion pair chromatography
Hydrometri ylva.yassine@sis.se 400 SEK Hydrometri, SIS/TK 432 2016-09-01 ISO/DIS 9123, Measurement of liquid flow in open channels - Stage-fall-discharge relationships
Fästelement jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Fästelement, SIS/TK 103 2016-08-31 prEN ISO 10683, Fasteners - Non-electrolytically applied zinc flake coatings (ISO/DIS 10683:2016)
Trycksårsprevention jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Trycksårsprevention, SIS/TK 595 2016-08-31 ftSS 8760013, Health care textiles - Determination of contact pressure on mattresses, beds and other underlay
Fasta bränslen karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Fasta bränslen, SIS/TK 412 2016-08-31 ftSS 187185, Solid Fuels - Determination of total chlorine in solid fuels and solid residues by combustion in a calorimetric bomb
El- och hybridfordon ylva.yassine@sis.se 800 SEK El- och hybridfordon, SIS/TK 517 2016-08-30 ISO/DIS 15118-5, Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 5: Physical layer and data link layer conformance test
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-08-30 prEN ISO 472:2013/A1, Plastics - Vocabulary (ISO 472:2006/DAmd 1:2016)
Termisk Sprutning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2016-08-29 prEN 1395-5, Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying equipment - Part 5: Plasma spraying in chambers
Andningsskydd johanna.naslund@sis.se 400 SEK Andningsskydd, SIS/TK 400 2016-08-29 prEN 144-2, Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 2: Outlet connections
Träbearbetningsmaskiner och -verktyg ylva.yassine@sis.se 400 SEK Träbearbetningsmaskiner och -verktyg, SIS/TK 247 2016-08-29 prEN ISO 19085-10, Woodworking machines - Safety - Part 10: Building site saws (contractor saws) (ISO/DIS 19085-10:2016)
Andningsskydd johanna.naslund@sis.se 400 SEK Andningsskydd, SIS/TK 400 2016-08-29 prEN 144-1, Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 1: Inlet connections
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2016-08-29 prEN 943-2, Protective clothing against solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 2: Performance requirements for gas-tight (Type 1) chemical protective suits for emergency teams
Hållbarhetskriterier för bioenergi malin.widebeck@sis.se 400 SEK Hållbarhetskriterier för bioenergi, SIS/TK 526 2016-08-29 prEN 16214-3:2012/A1, Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 3: Biodiversity and environmental aspects related to nature protection purposes
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2016-08-29 prEN ISO 18640-1, Protective clothing for firefighters - Physiological impact - Part 1: Measurement of coupled heat and mass transfer with the sweating TORSO
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2016-08-29 prEN 12014-2, Foodstuffs — Determination of nitrate and/or nitrite content — Part 2: HPLC/IC method for the determination of nitrate content of vegetables and vegetable product
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-08-29 ISO/DIS 9370, Plastics - Instrumental determination of radiant exposure in weathering tests - General guidance and basic test method
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2016-08-29 prEN ISO 18640-2, Protective clothing for firefighters - Physiological impact - Part 2: Determination of physiological heat load caused by protective clothing worn by firefighters
Barnartiklar johanna.naslund@sis.se 400 SEK Barnartiklar, SIS/TK 404 2016-08-29 prEN 17022, Child care articles - Bathing aids - Safety requirements and test methods
Termisk Sprutning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2016-08-29 prEN 17001, Thermal spraying - Components with thermally sprayed coatings - Coating specification
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2016-08-28 ISO/DIS 17924, Soil quality - Assessment of human exposure from ingestion of soil and soil material - Procedure for the estimation of the human bioaccessibility/bioavailability of metals in soil
Förvaringsmöbler - Bestämning av hållfasthet, hållbarhet och stabilitet christine.allansson@sis.se 500 SEK Möbler, SIS/TK 391 2016-08-26 ISO/DIS 7171, Furniture - Storage units - Test methods for the determination of stability
Femårsöversyn - Stålrör, rördelar och rörflänsar amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Stålrör, rördelar och rörflänsar, SIS/TK 118 2016-08-26 SMS 3269, Pipe couplings. Cone-sphere coupling
Termisk Sprutning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2016-08-25 prEN 13507, Thermal spraying - Pre-treatment of surfaces of metallic parts and components for thermal spraying
El- och hybridfordon ylva.yassine@sis.se 400 SEK El- och hybridfordon, SIS/TK 517 2016-08-25 ISO/DIS 15118-8, Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 8: Physical layer and data link layer requirements for wireless communication
Kvalitetsledning malin.widebeck@sis.se 400 SEK Kvalitetsledning, SIS/TK 304 2016-08-25 ISO/DIS 10007, Quality management systems - Guidelines for configuration management
SIS/TK 423/ AG 3 -Arbetsplatsluft karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Luftkvalitet, SIS/TK 423 2016-08-24 prEN 689, Workplace exposure - Measurement of exposure by inhalation to chemical agents - Strategy for testing compliance with occupational exposure limit values
Hydrogenteknik malin.widebeck@sis.se 400 SEK Hydrogenteknik, SIS/TK 410 2016-08-24 ISO/DIS 19880-3, Gaseous hydrogen - Fueling stations - Part 3: Valves
Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas elin.lindblom@sis.se 400 SEK Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas, SIS/TK 179 2016-08-23 prEN 17020-2, Extended application of test results on durability of self-closing for fire resistance and/or smoke control doorsets and openable windows - Part 2: Durability of self-closing of steel rolling shutters
Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas elin.lindblom@sis.se 400 SEK Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas, SIS/TK 179 2016-08-23 prEN 17020-1, Extended application of test results on durability of self-closing for fire resistance and/or smoke control doorsets and openable windows - Part 1: Durability of self-closing of hinged and pivoted steel doorsets
Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas elin.lindblom@sis.se 400 SEK Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas, SIS/TK 179 2016-08-23 prEN 17020-4, Extended application of test results on durability of self-closing for doorsets and openable windows - Part 4: Durability of self-closing of fire resistance hinged and pivoted metal framed glazed doorsets and openable windows
Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas elin.lindblom@sis.se 400 SEK Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas, SIS/TK 179 2016-08-23 prEN 17020-3, Extended application of test results on durability of self-closing for fire resistance and/or smoke control doorsets and openable windows - Part 3: Durability of self-closing of steel sliding doorsets
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-08-22 prEN 54-5, Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point heat detectors
Ballast elin.lindblom@sis.se 400 SEK Ballast, SIS/TK 187 2016-08-22 prEN 1097-8, Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 8: Determination of the polished stone value
Ballast elin.lindblom@sis.se 400 SEK Ballast, SIS/TK 187 2016-08-22 prEN 1097-2, Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2016-08-21 prEN 1634-1:2014/A1, Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware - Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable windows
Förpackningslogistik och spårbarhet katrin.bjerhag@sis.se 400 SEK Förpackningslogistik och spårbarhet, SIS/TK 166 2016-08-21 SIS-TS 308100, Information technology - for Internet of Things - Reference architecture
Teknik och stödsystem för personlig identifiering martina.lindgren@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2016-08-20 ISO/IEC DIS 7812-1, Identification cards - Identification of issuers - Part 1: Numbering system
Hydraulik och pneumatik maria.andersson@sis.se 400 SEK Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106 2016-08-20 ISO/DIS 6164, Hydraulic fluid power - Four-screw, one-piece square flange connections for use at pressures of 42 MPa, DN 10 to 80
Teknik och stödsystem för personlig identifiering martina.lindgren@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2016-08-20 ISO/IEC DIS 7812-2, Identification cards - Identification of issuers - Part 2: Application and registration procedures
Livsmedels- och förpackningsmaskiner malin.widebeck@sis.se 400 SEK Livsmedels- och förpackningsmaskiner, SIS/TK 244 2016-08-19 prEN 13379, Pasta processing plant - Spreader, stripping and cutting machine, stick return conveyor - Safety and hygiene requirements
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-08-19 ISO/DIS 4582, Plastics - Determination of changes in colour and variations in properties after exposure to daylight under glass, natural weathering or laboratory light sources
Trägolv erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Trä, SIS/TK 182 2016-08-19 prEN 17009, Flooring of lignified materials other than wood - Characteristics, evaluation of conformity and marking
Träbearbetningsmaskiner och -verktyg ylva.yassine@sis.se 400 SEK Träbearbetningsmaskiner och -verktyg, SIS/TK 247 2016-08-19 prEN 847-2, Tools for woodworking - Safety requirements - Part 2: Requirements for the shank of shank mounted milling tools/circular saw blades
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-08-18 ISO/DIS 20057, Rubber household glove -- General requirements and test methods
Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2016-08-18 prEN ISO 10582, Resilient floor coverings - Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor covering - Specifications (ISO/DIS 10582:2016)
Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2016-08-18 prEN 13553, Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings for use in special wet areas - Specification
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-08-17 prEN ISO 14851, Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium - Method by measuring the oxygen demand in a closed respirometer (ISO/DIS 14851:2016)
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-08-17 prEN ISO 22007-1, Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 1: General principles (ISO/DIS 22007-1:2016)
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext