Remisser


Nya standardförslag kvalitetskontrolleras ett flertal gånger under framtagningen. Även en fastställd standard, svensk eller internationell, ses över med jämna mellanrum för att säkerställa aktualitet och relevans, en så kallad periodisk översyn. Ett viktigt led i denna kvalitetskontroll är remissförfarandet. Remissvar är därför viktiga. Alla har möjlighet att kommentera remisserna och lämna förslag till förbättringar.

Genom remissförfarandet får de som ska använda standarden möjlighet att testa den och framföra synpunkter på förslaget. Samtidigt sprids information om vilka standarder som snart kommer att publiceras. Vid respektive remiss ser du till vem du lämnar dina kommentarer och vilket datum de senast måste vara SIS tillhanda. Om du kontinuerligt vill få information om remisser inom ett visst område kontakta kontaktpersonen för den aktuella remissen. Det är även möjligt att leta, läsa och kommentera standardförslag direkt på skärmen utan kostnad med SIS tjänst Kommentera.

Beställ remiss

Vid varje remiss finns information om pris, senaste svarsdatum och till vem du skickar din beställning. I listan nedan ser du vilka remisser som är aktuella just nu.

Remisstitel Beställ via Pris Ansvarig kommitté Svarsdatum Ingående standardförslag
Femårsöversyn - Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 0 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2016-09-23 SS 32201, Documents in the building and management process - Terminology
Femårsöversyn - Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 0 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2016-09-23 SS 32202, Construction drawings - Designations and abbreviations
Femårsöversyn - Teckenrepresentation och användargränssnitt nina.burendahl@sis.se 400 SEK Teckenrepresentation och användargränssnitt, SIS/TK 445 2016-09-15 SS 662302, Printing ribbons - Fabric printing ribbons on spools. Widths
Bromsar för bilar och släpvagnar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Bromsar för bilar och släpvagnar, SIS/TK 217 2016-09-01 prEN 17003, Road vehicles - Roller brake testers for vehicles of more than 3,5 tons GVW - Safety requirements
Hydrometri ylva.yassine@sis.se 400 SEK Hydrometri, SIS/TK 432 2016-09-01 ISO/DIS 9123, Measurement of liquid flow in open channels - Stage-fall-discharge relationships
Trycksårsprevention jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Trycksårsprevention, SIS/TK 595 2016-08-31 ftSS 8760013, Health care textiles - Determination of contact pressure on mattresses, beds and other underlay
Andningsskydd johanna.naslund@sis.se 400 SEK Andningsskydd, SIS/TK 400 2016-08-29 prEN 144-1, Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 1: Inlet connections
Andningsskydd johanna.naslund@sis.se 400 SEK Andningsskydd, SIS/TK 400 2016-08-29 prEN 144-2, Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 2: Outlet connections
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2016-08-28 ISO/DIS 17924, Soil quality - Assessment of human exposure from ingestion of soil and soil material - Procedure for the estimation of the human bioaccessibility/bioavailability of metals in soil
Femårsöversyn - Stålrör, rördelar och rörflänsar amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Stålrör, rördelar och rörflänsar, SIS/TK 118 2016-08-26 SMS 3269, Pipe couplings. Cone-sphere coupling
Kvalitetsledning malin.widebeck@sis.se 400 SEK Kvalitetsledning, SIS/TK 304 2016-08-25 ISO/DIS 10007, Quality management systems - Guidelines for configuration management
SIS/TK 423/ AG 3 -Arbetsplatsluft karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Luftkvalitet, SIS/TK 423 2016-08-24 prEN 689, Workplace exposure - Measurement of exposure by inhalation to chemical agents - Strategy for testing compliance with occupational exposure limit values
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2016-08-21 prEN 1634-1:2014/A1, Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware - Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable windows
Teknik och stödsystem för personlig identifiering martina.lindgren@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2016-08-20 ISO/IEC DIS 7812-1, Identification cards - Identification of issuers - Part 1: Numbering system
Hydraulik och pneumatik maria.andersson@sis.se 400 SEK Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106 2016-08-20 ISO/DIS 6164, Hydraulic fluid power - Four-screw, one-piece square flange connections for use at pressures of 42 MPa, DN 10 to 80
Teknik och stödsystem för personlig identifiering martina.lindgren@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2016-08-20 ISO/IEC DIS 7812-2, Identification cards - Identification of issuers - Part 2: Application and registration procedures
Livsmedels- och förpackningsmaskiner malin.widebeck@sis.se 400 SEK Livsmedels- och förpackningsmaskiner, SIS/TK 244 2016-08-19 prEN 13379, Pasta processing plant - Spreader, stripping and cutting machine, stick return conveyor - Safety and hygiene requirements
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-08-19 ISO/DIS 4582, Plastics - Determination of changes in colour and variations in properties after exposure to daylight under glass, natural weathering or laboratory light sources
Trägolv erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Trä, SIS/TK 182 2016-08-19 prEN 17009, Flooring of lignified materials other than wood - Characteristics, evaluation of conformity and marking
Träbearbetningsmaskiner och -verktyg ylva.yassine@sis.se 400 SEK Träbearbetningsmaskiner och -verktyg, SIS/TK 247 2016-08-19 prEN 847-2, Tools for woodworking - Safety requirements - Part 2: Requirements for the shank of shank mounted milling tools/circular saw blades
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-08-18 ISO/DIS 20057, Rubber household glove -- General requirements and test methods
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-08-17 prEN ISO 22007-1, Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 1: General principles (ISO/DIS 22007-1:2016)
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-08-17 prEN ISO 14851, Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium - Method by measuring the oxygen demand in a closed respirometer (ISO/DIS 14851:2016)
Mekanisk provning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Mekanisk provning, SIS/TK 123 2016-08-15 ISO/DIS 16630, Metallic materials - Sheet and strip - Hole expanding test
Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2016-08-15 prEN ISO 12006-3, Building construction - Organization of information about construction works - Part 3: Framework for object-oriented information (ISO 12006-3:2007)
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-08-15 ISO/DIS 16301, Rubber and plastics hoses and hose assemblies, wire- or textile-reinforced, for hydraulic jacks and for hydraulic power units used in hydraulic tools - Specification
Friktionsomrörningspunktsvetsning (FSSW) erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2016-08-15 ISO/DIS 18785-5, Friction stir spot welding - Aluminium - Part 5: Quality and inspection requirements
Renhetsteknik joel.jonsson@sis.se 400 SEK Renhetsteknik, SIS/TK 108 2016-08-15 ISO/DIS 3968, Hydraulic fluid power - Filters - Evaluation of differential pressure versus flow characteristics
Femårsöversyn - Anläggningsmaskiner ylva.yassine@sis.se 0 SEK Anläggningsmaskiner, SIS/TK 225 2016-08-15 SS 3636, Earth-moving machinery - Material handling arms on wheel loaders and backhoe loaders - General requirements
Hälso- och sjukvårdsinformatik jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334 2016-08-15 prEN ISO 11073-10417, Health informatics - Personal health device communication - Part 10417: Device specialization - Glucose meter (ISO/IEEE FDIS 11073-10417:2016)
Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2016-08-15 prEN ISO 16739, Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries (ISO 16739:2013)
Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2016-08-15 prEN ISO 29481-2, Building information models - Information delivery manual - Part 2: Interaction framework (ISO 29481-2:2012)
Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 0 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2016-08-15 prEN ISO 12006-3, Building construction - Organization of information about construction works - Part 3: Framework for object-oriented information (ISO 12006-3:2007)
Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-08-13 prEN ISO 14688-1, Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 1: Identification and description (ISO/DIS 14688-1:2016)
Geodata martina.lindgren@sis.se 400 SEK Geodata, SIS/TK 323 2016-08-13 ISO/DIS 19155-2, Geographic information - Place Identifier (PI) architecture - Part 2: Place Identifier (PI) linking
Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-08-13 prEN ISO 14689-1, Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of rock - Part 1: Identification and description (ISO/DIS 14689-1:2016)
Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-08-13 prEN ISO 14688-2, Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 2: Principles for a classification (ISO/DIS 14688-2:2016)
Produkt- och processdata jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Information och automation i produktlivscykeln, SIS/TK 280 2016-08-12 ISO/DIS 15531-44, Industrial automation systems and integration - Industrial manufacturing management data - Part 44: Information modelling for shop floor data acquisition
Tätskikt och geosynteter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Tätskikt och geosynteter, SIS/TK 177 2016-08-12 prEN 12691, Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of resistance to impact
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-08-12 ISO/DIS 19984-2, Rubber and rubber products - Determination of biobased content - Part 2: Biobased carbon content
Färg och lack erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Färg och lack, SIS/TK 433 2016-08-12 prEN 13523-24, Coil coated metals - Test methods - Part 24: Resistance to blocking and pressure marking
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-08-12 prEN 15860, Plastics - Thermoplastic semi-finished products for machining - Requirements and test methods
Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2016-08-12 ISO/DIS 14253-1, Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 1: Decision rules for verifing conformity or nonconformity with specifications
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-08-12 prEN 12094-13, Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-return valves
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-08-12 prEN 12094-8, Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 8: Requirements and test methods for connectors
Maskinsäkerhet jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Maskinsäkerhet, SIS/TK 282 2016-08-11 prEN ISO 14118, Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-08-10 prEN ISO 11554, Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam power, energy and temporal characteristics (ISO/DIS 11554:2016)
Procedurdatablad för termisk sprutning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2016-08-10 prEN 17002, Thermal spraying - Components with thermally sprayed coatings - Thermal spray procedure specification
Hissar och rulltrappor anna.sjogren@sis.se 400 SEK Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211 2016-08-08 prEN 81-28, Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-08-08 prEN 12094-11, Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 11: Requirements and test methods for mechanical weighing devices
Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas elin.lindblom@sis.se 400 SEK Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas, SIS/TK 179 2016-08-08 prEN 16477-2, Glass in building - Painted glass for internal use - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2016-08-08 ISO/DIS 7001:2007/Amd 97, PI TF 043: Tour group meeting point
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2016-08-08 ISO/DIS 7001:2007/Amd 96, PI TF 042: Meeting point
Lekredskap johanna.naslund@sis.se 400 SEK Lekredskap, SIS/TK 379 2016-08-08 prEN 1176-1, Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2016-08-08 ISO/DIS 19657, Definition of criteria for a food ingredient to be considered as natural
Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas elin.lindblom@sis.se 400 SEK Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas, SIS/TK 179 2016-08-08 prEN 16477-1, Glass in building - Painted glass for internal use - Part 1: Requirements
Underhållsteknik katarina.timaker@sis.se 400 SEK Underhållsteknik, SIS/TK 113 2016-08-07 prEN 17007, Maintenance process and associated indicators
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2016-08-05 ISO/DIS 7001:2007/Amd 99, PI PF 075: Hand dryer
Rundvirke erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Trä, SIS/TK 182 2016-08-05 ISO/DIS 19474, Round timber - Visual characteristics - Methods of determination
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2016-08-05 ISO/DIS 7001:2007/Amd 100, PI PF 076: Toilet paper
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2016-08-05 ISO/DIS 7001:2007/Amd 98, Symbol PI PF 074: Automatic sensor faucet
Konsument- och transportförpackningar malin.widebeck@sis.se 400 SEK Konsument- och transportförpackningar, SIS/TK 164 2016-08-05 prEN 15507, Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Comparative material testing of polyethylene grades
Provning av flytande och gasformiga bränslen malin.widebeck@sis.se 400 SEK Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413 2016-08-05 prEN 1601, Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content by gas chromatography
Luftkvalitet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Luftkvalitet, SIS/TK 423 2016-08-04 ISO/DIS 16664, Gas analysis - Handling of calibration gases and gas mixtures - Guidelines
Kemiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424 2016-08-04 ISO/DIS 20595, Water quality — Determination of selected easily volatile organic compounds in water — Method using gas chromatography and mass spectrometry by static headspace technique (HS-GC-MS)
Grafisk teknik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Grafisk teknik, SIS/TK 434 2016-08-03 ISO/DIS 19593-1, Graphic technology - Use of PDF to associate processing steps and content data - Part 1: Processing steps 2016
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK 2016-08-03 prEN ISO 13578, Industrial furnaces and associated processing equipment - Safety requirements for machinery and equipment for production of steel by electric arc furnaces (ISO/DIS 13578:2016)
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-08-03 ISO/DIS 2321, Rubber threads - Methods of test
Livsmedels- och förpackningsmaskiner malin.widebeck@sis.se 400 SEK Livsmedels- och förpackningsmaskiner, SIS/TK 244 2016-08-02 prEN 1974, Food processing machinery - Slicing machines - Safety and hygiene requirements
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK 2016-08-01 prEN 16990, Non-type approved light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities - All Terrain Vehicles (ATVs - Quads) and Side by Side Vehicles - Safety requirements and test methods
Kundkontaktcenter johanna.naslund@sis.se 400 SEK Kundkontaktcenter, SIS/TK 503 2016-08-01 prEN ISO 18295-2, Customer contact centres - Part 2: Requirements for using the services of customer contact centres (ISO/DIS 18295-2:2016)
Kundkontaktcenter johanna.naslund@sis.se 400 SEK Kundkontaktcenter, SIS/TK 503 2016-08-01 prEN ISO 18295-1, Customer contact centres - Part 1: Requirements for customer contact centres (ISO/DIS 18295-1:2016)
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2016-08-01 prEN 16989, Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Fire behaviour test for a complete seat
Femårsöversyn - Fästelement jennifer.arleheim@sis.se 0 SEK Fästelement, SIS/TK 103 2016-08-01 SS 1748, Screw calliper gauges - Profiles and tolerances for setting plugs for ISO inch screw threads
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2016-08-01 prEN ISO 11272, Soil quality - Determination of dry bulk density
Vägutrustning jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägutrustning, SIS/TK 248 2016-08-01 prEN 1436, Road marking materials - Road marking performance for road users and test methods
Femårsöversyn - Fästelement jennifer.arleheim@sis.se 0 SEK Fästelement, SIS/TK 103 2016-08-01 SS 3392, Tapping screws - Determination of strength and assembly properties
Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-07-29 prEN ISO 18674-3, Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 3: Measurement of displacements across a line: Inclinometers (ISO/DIS 18674-3:2016)
Stålrör, rördelar och rörflänsar amparo.lassholm@sis.se 500 SEK Stålrör, rördelar och rörflänsar, SIS/TK 118 2016-07-29 prEN 12627, Industrial valves - Butt welding ends for steel valves
Förtillverkade betongprodukter johanna.naslund@sis.se 400 SEK Förtillverkade betongprodukter, SIS/TK 191 2016-07-29 prEN 16757, Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Product Category Rules for concrete and concrete elements
Gasflaskor amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Gasflaskor, SIS/TK 296 2016-07-29 ISO/DIS 13338, Gas cylinders - Gases and gas mixtures - Determination of tissue corrosiveness for the selection of cylinder valve outlets
Kärnenergi amparo.lassholm@sis.se 600 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2016-07-29 ISO/DIS 21484, Nuclear fuel technology - Determination of the O/M ratio in MOX pellets - Gravimetric method
Lyftkranar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Lyftkranar, SIS/TK 262 2016-07-29 ISO/DIS 8566-5, Cranes - Cabins - Part 5: Overhead travelling and portal bridge cranes
Luftkvalitet - Arbetsplatsluft karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Luftkvalitet, SIS/TK 423 2016-07-27 prEN 15051-2:2013/A1, Workplace exposure - Measurement of the dustiness of bulk materials - Part 2: Rotating drum method
Mekanisk provning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Mekanisk provning, SIS/TK 123 2016-07-25 prEN ISO 15653, Metallic materials - Method of test for the determination of quasistatic fracture toughness of welds (ISO/DIS 15653:2016)
Renhetsteknik joel.jonsson@sis.se 400 SEK Renhetsteknik, SIS/TK 108 2016-07-25 ISO/DIS 23309, Hydraulic fluid power systems - Assembled systems - Methods of cleaning lines by flushing
Bärande träkonstruktioner erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Trä, SIS/TK 182 2016-07-25 prEN 14081-3:2012/A1, Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 3: Machine grading; additional requirements for factory production control
Bärande träkonstruktioner erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Trä, SIS/TK 182 2016-07-25 prEN 14081-2, Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 2: Machine grading; additional requirements for initial type testing
Bärande träkonstruktioner erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Trä, SIS/TK 182 2016-07-25 prEN 14374, Timber structures - Structural laminated veneer lumber - Requirements
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-07-24 ISO/DIS 11237, Rubber hoses and hose assemblies - Compact wire-braid-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids - Specification
Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2016-07-24 prEN 14041, Resilient, textile and laminate floor coverings - Essential characteristics
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2016-07-22 prEN 14325, Protective clothing against chemicals - Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages
Personlig fallskyddsutrustning michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Personlig fallskyddsutrustning, SIS/TK 403 2016-07-22 prEN 363, Personal fall protection equipment - Personal fall protection systems
Stålrör, rördelar och rörflänsar amparo.lassholm@sis.se 500 SEK Stålrör, rördelar och rörflänsar, SIS/TK 118 2016-07-19 prEN 593, Industrial valves - Metallic butterfly valves for general purposes
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2016-07-18 ISO/DIS 13722, Microbiology of the food chain - Enumeration of Brochothrix spp. - Colony-count technique
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK 2016-07-18 prEN 203-2-7, Gas heated catering equipment - Part 2-7: Specific requirements - Salamanders and rotisseries
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK 2016-07-18 prEN ISO 9806, Solar energy - Solar thermal collectors - Test methods (ISO/DIS 9806:2016)
Kompetenskrav hos tullombud joel.jonsson@sis.se 400 SEK Kompetenskrav hos tullombud, SIS/TK 586 2016-07-17 prEN 16992, Competency for Customs Representatives
Ergonomi johanna.naslund@sis.se 400 SEK Ergonomi, SIS/TK 380 2016-07-17 prEN ISO 9241-125, Ergonomics of human-system interaction - Part 125: Guidance on visual presentation of information (ISO/DIS 9241-125:2016)
Akustik och buller karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Akustik och buller, SIS/TK 110 2016-07-15 ISO/DIS 532-2, Acoustics - Methods for calculating loudness - Part 2: Moore-Glasberg
Akustik och buller karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Akustik och buller, SIS/TK 110 2016-07-15 ISO/DIS 532-1, Acoustics - Methods for calculating loudness - Part 1: Zwicker method
Oorganiska ytbeläggningar joel.jonsson@sis.se 400 SEK Oorganiska ytbeläggningar, SIS/TK 116 2016-07-15 ISO/DIS 2360, Non-conductive coatings on non-magnetic electrically conductive base metals - Measurement of coating thickness - Amplitude-sensitive eddy-current method
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 0 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2016-07-13 ISO 7001:2007/Amd 3:2016, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 3
Vägmaterial elin.lindblom@sis.se 400 SEK Vägmaterial, SIS/TK 202 2016-07-12 prEN 12274-6, Slurry surfacing - Test methods - Part 6: Rate of application
Vägmaterial elin.lindblom@sis.se 400 SEK Vägmaterial, SIS/TK 202 2016-07-12 prEN 12274-5, Slurry surfacing - Test method - Part 5: Determination of the minimum binder content and wearing resistance
Stegar johanna.naslund@sis.se 400 SEK Stegar, SIS/TK 171 2016-07-12 prEN 131-3, Ladders - Part 3: Marking and user instructions
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK 2016-07-11 prEN 16603-10-24, Space engineering - Interface management
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK 2016-07-11 prEN ISO 11427, Jewellery - Determination of silver in silver jewellery alloys - Volumetric (potentiometric) method using potassium bromide (ISO 11427:2014)
Finansiella system joel.jonsson@sis.se 400 SEK Finansiella system, SIS/TK 451 2016-07-11 ISO/DIS 20275, Financial services - Entity legal forms (ELF)
Produkt- och processdata jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Information och automation i produktlivscykeln, SIS/TK 280 2016-07-11 ISO/DIS 15746-2, Automation systems and integration - Integration of advanced process control and optimization capabilities for manufacturing systems - Part 2: Activity models and information exchange
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2016-07-11 ISO/DIS 19659-1, Railway Applications - Heating, Ventilation and Air Conditioning Systems for Rolling Stock - Part 1: Terms and definitions
Ergonomi johanna.naslund@sis.se 400 SEK Ergonomi, SIS/TK 380 2016-07-11 prEN ISO 7250-1, Basic human body measurements for technological design - Part 1: Body measurement definitions and landmarks (ISO/DIS 7250-1:2016)
Korrosion amparo.lassholm@sis.se 500 SEK Korrosion, SIS/TK 146 2016-07-08 prEN ISO 12944-8, Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 8: Development of specifications for new work and maintenance (ISO/DIS 12944-8:2016)
Tandvård anna.sjogren@sis.se 400 SEK Tandvård, SIS/TK 327 2016-07-08 prEN ISO 19448, Dentistry - Analysis of Fluoride Concentration in Aqueous Solutions by use of Fluoride-Ion Selective Electrode - Complementary element
Skodon - Provningsmetod för blixtlås - Flexningshållfasthet i bottenstoppet christine.allansson@sis.se 400 SEK Läder och skodon, SIS/TK 158 2016-07-08 prEN ISO 10750, Footwear - Test method for slide fasteners - Attachment strength of end stops (ISO 10750:2015)
Korrosion amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Korrosion, SIS/TK 146 2016-07-08 ISO/DIS 12944-9, Paints and varnishes -- Corrosion protection of steel structures by protective paint systems -- Part 9: Protective paint systems and laboratory performance test methods for offshore and related structures
Papper - Bestämning av ljusspridnings- och ljusabsorptionskoefficienter (Kubelka-Munk-teorin) christine.allansson@sis.se 400 SEK Massa och papper, SIS/TK 157 2016-07-08 ISO/DIS 9416, Paper -- Determination of light scattering and absorption coefficients (using Kubelka-Munk theory)
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK 2016-07-07 prEN 16983, Disc springs - Quality specifications - Dimensions
Biologiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426 2016-07-07 prEN ISO 20227, Water quality - Determination of the growth inhibition effects of waste waters, natural waters and chemicals on the duckweed Spirodela polyrhiza - Method using a stock culture independent microbiotest
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2016-07-07 prEN ISO 13943, Fire safety - Vocabulary
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK 2016-07-07 prEN 16985, Spray booths for organic coating material - Safety requirements
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2016-07-06 ISO/DIS 3008-2, Fire-resistance tests - Part 2: Lift landing door assemblies
Tandvård anna.sjogren@sis.se 400 SEK Tandvård, SIS/TK 327 2016-07-04 prEN ISO 28319, Dentistry - Laser welding (ISO/DIS 28319:2016)
Betong johanna.naslund@sis.se 400 SEK Betong, SIS/TK 190 2016-07-04 ISO/DIS 13315-4, Environmental management for concrete and concrete structures - Part 4: Environmental design of concrete structures
Lättmetaller joel.jonsson@sis.se 400 SEK Lättmetaller, SIS/TK 129 2016-07-04 prEN 754-2, Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part 2: Mechanical properties
Konstruktionsstål joel.jonsson@sis.se 400 SEK Konstruktionsstål, SIS/TK 142 2016-07-04 prEN 10164, Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product - Technical delivery conditions
Anläggningsmaskiner ylva.yassine@sis.se 400 SEK Anläggningsmaskiner, SIS/TK 225 2016-07-04 ISO/DIS 10987-3, Earth-moving machinery - Sustainability - Part 3: Used machines
Teckenrepresentation och användargränssnitt nina.burendahl@sis.se 400 SEK Teckenrepresentation och användargränssnitt, SIS/TK 445 2016-07-04 ISO/IEC DIS 30113-11, Information technology - Gesture-based interfaces across devices and methods - Part 11: 3-dimensional hand gestures for navigation and control
Tandvård anna.sjogren@sis.se 400 SEK Tandvård, SIS/TK 327 2016-07-01 prEN ISO 9917-2, Dentistry - Water-based cements - Part 2: Resin-modified cements
Cement och byggkalk emma.lindahl@sis.se 400 SEK Cement och byggkalk, SIS/TK 185 2016-07-01 prEN 196-3, Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting times and soundness
Tandvård anna.sjogren@sis.se 400 SEK Tandvård, SIS/TK 327 2016-07-01 prEN ISO 11609, Dentistry - Dentifrices - Requirements, test methods and marking
Finansiella system joel.jonsson@sis.se 400 SEK Finansiella system, SIS/TK 451 2016-07-01 ISO/DIS 12812-1, Core Banking - Mobile Financial Services - Part 1: General framework
Oorganiska ytbeläggningar joel.jonsson@sis.se 400 SEK Oorganiska ytbeläggningar, SIS/TK 116 2016-07-01 ISO/DIS 2081, Metallic and other inorganic coatings -- Electroplated coatings of zinc with supplementary treatments on iron or steel
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-07-01 ISO/DIS 19983, Rubber -- Determination of precision of test methods
Tandvård anna.sjogren@sis.se 400 SEK Tandvård, SIS/TK 327 2016-07-01 prEN ISO 19490, Dentistry - Sinus membrane elevator
Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet, SIS/TK 243 2016-07-01 prEN ISO 14903, Refrigerating systems and heat pumps - Qualification of tightness of components and joints (ISO/DIS 14903:2016)
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2016-07-01 prEN 1364-6, Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 6: Cavity Barriers
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2016-07-01 prEN ISO 19258, Soil quality - Guidance on the determination of background values (ISO/DIS 19258:2016)
Förbrukningsmaterial inom sjukvården jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2016-06-30 prEN ISO 8637-1, Extracorporeal systems for blood purification - Part 1: Haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators (ISO/DIS 8637-1:2016)
Rengöring, desinfektion och sterilisering anna.sjogren@sis.se 400 SEK Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349 2016-06-30 prEN ISO 15883-4, Washer-disinfectors - Part 4: Requirements and tests for washer-disinfectors employing chemical disinfection for thermolabile endoscopes (ISO/DIS 15883-4:2016)
Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, SIS/TK 344 2016-06-30 prEN ISO 15621, Absorbent incontinence aids for urine and/or faeces - General guidelines on evaluation (ISO/DIS 15621:2016)
Ögonoptik jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Ögonoptik, SIS/TK 336 2016-06-30 prEN ISO 19369-3, Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 3: Measurement methods (ISO/DIS 19369-3:2016)
Ögonoptik jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Ögonoptik, SIS/TK 336 2016-06-30 prEN ISO 18369-4, Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 4: Physicochemical properties of contact lens materials (ISO/DIS 18369-4:2016)
Ögonoptik jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Ögonoptik, SIS/TK 336 2016-06-30 prEN ISO 18369-2, Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 2: Tolerances (ISO/DIS 18369-2:2016)
Ögonoptik jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Ögonoptik, SIS/TK 336 2016-06-30 prEN ISO 18369-1, Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 1: Vocabulary, classification system and recommendations for labelling specifications (ISO/DIS 18369-1:2016)
Förbrukningsmaterial inom sjukvården jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2016-06-30 prEN ISO 8637-2, Extracorporeal systems for blood purification - Part 2: Extracorporeal blood circuit for haemodialysers, haemodiafilters and haemofilters (ISO/DIS 8637-2:2016)
Ögonoptik jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Ögonoptik, SIS/TK 336 2016-06-30 prEN ISO 18369-3, Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 3: Measurement methods (ISO/DIS 18369-3:2016)
Provning av flytande och gasformiga bränslen malin.widebeck@sis.se 400 SEK Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413 2016-06-30 ftSS 155173, Fuel oils - Determination of xylene equivalent
Underhållsteknik katarina.timaker@sis.se 400 SEK Underhållsteknik, SIS/TK 113 2016-06-30 prEN 16991, Risk based inspection framework (RBIF)
Skärande verktyg anna.sjogren@sis.se 400 SEK Skärande verktyg, SIS/TK 273 2016-06-30 ISO/DIS 1832, Indexable inserts for cutting tools - Designation
Rengöring, desinfektion och sterilisering anna.sjogren@sis.se 400 SEK Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349 2016-06-30 prEN ISO 17664, Processing of health care products - Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK 2016-06-29 prEN ISO 17268, Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices (ISO 17268:2012)
Hållbar livsmedelproduktion i städer emma.lindahl@sis.se 1 SEK Hållbar livsmedelproduktion i städer, SIS/TK 592 2016-06-29 ftSS 193000, Sustainable urban food production: General guideline - Terminology and Definitions
Provning av flytande och gasformiga bränslen malin.widebeck@sis.se 400 SEK Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413 2016-06-28 prEN 15984, Petroleum industry and products - Determination of composition of refinery heating gas and calculation of carbon content and calorific value - Gas chromatography method
Vägmaterial elin.lindblom@sis.se 400 SEK Vägmaterial, SIS/TK 202 2016-06-28 prEN 12274-4, Slurry surfacing - Test methods - Part 4: Determination of cohesion of the mix
Livsmedels- och förpackningsmaskiner malin.widebeck@sis.se 400 SEK Livsmedels- och förpackningsmaskiner, SIS/TK 244 2016-06-28 prEN 13378, Pasta processing plant - Pasta presses - Safety and hygiene requirements
Konsument- och transportförpackningar malin.widebeck@sis.se 400 SEK Konsument- och transportförpackningar, SIS/TK 164 2016-06-28 prEN 15008, Aerosol containers - Aluminium containers - Dimensions of one-piece cans with 25,4 mm aperture
Vägmaterial elin.lindblom@sis.se 400 SEK Vägmaterial, SIS/TK 202 2016-06-28 prEN 12274-3, Slurry surfacing - Test methods - Part 3: Consistency
Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet, SIS/TK 243 2016-06-28 prEN 12178, Refrigerating systems and heat pumps - Liquid level indicating devices - Requirements, testing and marking
Femårsöversyn - Rostfria stål amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Rostfria stål, SIS/TK 135 2016-06-27 B) 142330, Stainless steel - SS(B) steel 23 30
Motorsågar ylva.yassine@sis.se 400 SEK Motorsågar, SIS/TK 212 2016-06-27 EN ISO 11681-2:2011/prA1, Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 2: Chain-saws for tree service (ISO 11681-2:2011/DAM 1:2016)
Identifikation, interoperabilitet och statistik martina.lindgren@sis.se 400 SEK Identifikation, interoperabilitet och statistik, SIS/TK 543 2016-06-27 ISO/DIS 3901, Information and documentation - International Standard Recording Code
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-06-26 ISO/DIS 6472, Rubber compounding ingredients - Abbreviated terms
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-06-26 ISO/DIS 10638, Rubber - Identification of antidegradants by gas chromatography/mass spectrometry
Femårsöversyn - Post katrin.bjerhag@sis.se 400 SEK Post, SIS/TK 322 2016-06-24 SS 613401, Postal Services - Swedish postal addresses
Småskalig utrustning för värmeproduktion malin.widebeck@sis.se 400 SEK Småskalig utrustning för värmeproduktion, SIS/TK 169 2016-06-23 prEN 303-1, Heating boilers - Part 1: Heating boilers with forced draught burners - Terminology, general requirements, testing and marking
Korrosion amparo.lassholm@sis.se 500 SEK Korrosion, SIS/TK 146 2016-06-23 ISO/DIS 21809-5, Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 5: External concrete coatings
Additiv tillverkning malin.widebeck@sis.se 400 SEK Additiv tillverkning, SIS/TK 563 2016-06-23 prEN ISO 17296-3, Additive manufacturing - General principles - Part 3: Main characteristics and corresponding test methods (ISO 17296-3:2014)
Vatten- och avloppssystem emma.lindahl@sis.se 400 SEK Vatten- och avloppssystem, SIS/TK 198 2016-06-23 prEN 1017:2014/A1, Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Half-burnt dolomite
Additiv tillverkning malin.widebeck@sis.se 400 SEK Additiv tillverkning, SIS/TK 563 2016-06-23 prEN ISO EN ISO/ASTM 52921, Standard terminology for additive manufacturing - Coordinate systems and test methodologies (ISO/ASTM 52921:2013)
Additiv tillverkning malin.widebeck@sis.se 400 SEK Additiv tillverkning, SIS/TK 563 2016-06-23 prEN ISO 17296-4, Additive manufacturing - General principles - Part 4: Overview of data processing (ISO 17296-4:2014)
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK 2016-06-23 prEN 1860-1:2013/A1, Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing - Part 1: Barbecues burning solid fuels - Requirements and test methods
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2016-06-23 prEN 13674-4, Railway applications - Track - Rail - Part 4: Vignole railway rails from 27 kg/m to, but excluding 46 kg/m
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2016-06-23 prEN 16241:2014/A1, Railway applications - Slack adjuster
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2016-06-23 prEN 13674-2, Railway applications - Track - Rail - Part 2: Switch and crossing rails used in conjunction with Vignole railway rails 46 kg/m and above
Vatten- och avloppssystem emma.lindahl@sis.se 400 SEK Vatten- och avloppssystem, SIS/TK 198 2016-06-23 prEN 13618, Flexible hose assemblies in drinking water installations - Functional requirements and test methods
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2016-06-22 prEN 16987, Foodstuffs - Determination of acrylamide in coffee and coffee products by HPLC-MS/MS and GC-MS
Färg och lack erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Färg och lack, SIS/TK 433 2016-06-22 prEN ISO 11997-1, Paints and varnishes - Determination of resistance to cyclic corrosion conditions - Part 1: Wet (salt fog)/dry/humidity (ISO/DIS 11997-1:2016)
Plaströrssystem erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2016-06-22 ISO/DIS 19469-3, Plastics piping systems for non-pressure drainage - Single Wall Corrugated piping systems of polypropylene (PP), polyethylene (PE) and poly(vinyl chloride)(PVC) - Part 3: Pipes and fittings with a single wall corrugation for deep burial installations
Betongreparationer emma.lindahl@sis.se 400 SEK Betongreparationer, SIS/TK 192 2016-06-22 prEN 1504-4, Products and systems for the protection and repair of concrete - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 4: Structural bonding
Motståndssvetsning – punktsvetslimning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2016-06-22 prEN ISO 18278-3, Resistance welding - Weldability - Part 3: Evaluation procedures for weldability in spot weld bonding (ISO/DIS 18278-3:2016)
Femårsöversyn - Lyftredskap ylva.yassine@sis.se 0 SEK Lyftredskap, SIS/TK 222 2016-06-22 SS 1915, Lifting eye bolts - ISO inch threads
Tätningselement jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Tätningselement, SIS/TK 104 2016-06-22 ftSS 1586, Sealing elements — O-rings — Dimensions
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2016-06-22 prEN 16995, Foodstuffs - Vegetable oils and foodstuff on basis of vegetable oils - Determination of mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH) with on-line HPLC-GC-FID analysis
Trä erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Trä, SIS/TK 182 2016-06-22 prEN 14298, Sawn timber - Assessment of drying quality
Mekanisk provning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Mekanisk provning, SIS/TK 123 2016-06-22 prEN ISO 6506-2, Metallic materials - Brinell hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines (ISO/DIS 6506-2:2016)
Färg och lack erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Färg och lack, SIS/TK 433 2016-06-22 prEN ISO 15110, Paints and varnishes - Artificial weathering including acidic deposition (ISO/DIS 15110:2016)
Luftkvalitet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Luftkvalitet, SIS/TK 423 2016-06-21 ISO/DIS 12963, Gas analysis - Measurement protocols and data evaluation techniques for general analytical applications
Rullningslager katarina.timaker@sis.se 400 SEK Rullningslager, SIS/TK 105 2016-06-21 ISO/DIS 20015, English title Spherical plain bearings - Static and dynamic load ratings
Bedömning av överensstämmelse anna-karin.jansson@sis.se 400 SEK Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316 2016-06-21 prEN ISO/IEC 17021-2, Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems
Svetsning av högtemperatursuperledare erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2016-06-21 prEN ISO 17279-2, Welding - Micro joining of 2nd generation high temperature superconductors - Part 2: Qualification for welding and testing personnel (ISO/DIS 17279-2:2016)
Anläggningsmaskiner ylva.yassine@sis.se 400 SEK Anläggningsmaskiner, SIS/TK 225 2016-06-20 prEN ISO 16001, Earth-moving machinery - Hazard detection systems and visual aids - Performance requirements and tests (ISO/DIS 16001:2016)
Terminologi och språkliga resurser martina.lindgren@sis.se 1 SEK Terminologi och språkliga resurser, SIS/TK 115 2016-06-20 ISO/DIS 24617-8, Language resource management - Semantic annotation framework (SemAF) - Part 8: Semantic relations in discourse, core annotation schema (ISO DR-corel)
Renhetsteknik joel.jonsson@sis.se 400 SEK Renhetsteknik, SIS/TK 108 2016-06-20 ISO/DIS 14644-15, Cleanrooms and associated controlled environments - Part 15: Assessment of suitability for use of equipment and materials by airborne chemical concentration
Tandvård anna.sjogren@sis.se 400 SEK Tandvård, SIS/TK 327 2016-06-20 prEN ISO 14457, Dentistry - Handpieces and motors
Termisk sprutning - Bestämning av seghet erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2016-06-20 ISO/DIS 20267, Thermal spraying - Determination of interfacial toughness of ceramic coatings by indentation
Vägmaterial elin.lindblom@sis.se 400 SEK Vägmaterial, SIS/TK 202 2016-06-20 prEN 12697-10, Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 10: Compactability
Plaströrssystem erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2016-06-20 prEN 1852-1, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
Motordrivna trädgårdsredskap ylva.yassine@sis.se 400 SEK Motordrivna trädgårdsredskap, SIS/TK 230 2016-06-20 ISO/DIS 8437-4, Snow throwers - Safety requirements and test procedures - Part 4: Information on national and regional provisions
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-06-19 prEN 14932, Plastics - Stretch thermoplastic films for wrapping silage bales - Requirements and test methods, conditions of use and removal
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK 2016-06-17 prEN ISO 7236, Ships and marine technology - Inland navigation vessels - Mounting attachments for demountable signal masts for push-tows (ISO 7236:2014)
Massa, papper och kartong - Fastställande av totalt klor och organiskt bundet klor christine.allansson@sis.se 400 SEK Massa och papper, SIS/TK 157 2016-06-17 ISO/DIS 11480, Pulp, paper and board - Determination of total chlorine and organically bound chlorine
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK 2016-06-17 prEN ISO 18753, Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination of absolute density of ceramic powders by pyknometer (ISO/DIS 18753:2016)
Kärnenergi amparo.lassholm@sis.se 500 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2016-06-17 prEN ISO 28057, Dosimetry with solid thermoluminescence detectors for photon and electron radiations in radiotherapy (ISO 28057:2014)
Kärnenergi amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2016-06-17 ISO/DIS 19581, Measurement of radioactivity — Gamma emitting radionuclides — Rapid test method using NaI(Tl) gamma-ray spectrometry
Fästelement jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Fästelement, SIS/TK 103 2016-06-16 prEN ISO 8673, Hexagon regular nuts (style 1), with fine pitch thread - Product grades A and B (ISO/DIS 8673:2016)
Kompressorer katarina.timaker@sis.se 0 SEK Kompressorer, SIS/TK 245 2016-06-16 ISO 3857-1:1977, Compressors, pneumatic tools and machines - Vocabulary - Part 1: General
Kompressorer katarina.timaker@sis.se 0 SEK Kompressorer, SIS/TK 245 2016-06-16 ISO 1217:2009/Amd 1:2016, Calculation of isentropic efficiency and relationship with specific energy
Fästelement jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Fästelement, SIS/TK 103 2016-06-16 prEN ISO 7042, Prevailing torque (all-metal) hexagon high nuts - Product grades A and B (ISO/DIS 7042:2016)
Leksaker johanna.naslund@sis.se 400 SEK Leksaker, SIS/TK 392 2016-06-16 prEN 71-1:2014/A1, Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
Fästelement jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Fästelement, SIS/TK 103 2016-06-16 prEN ISO 8675, Hexagon thin nuts (style 0) chamfered, with fine pitch thread - Product grades A and B (ISO/DIS 8675:2016)
Fästelement jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Fästelement, SIS/TK 103 2016-06-16 prEN ISO 8674, Hexagon high nuts (style 2), with fine pitch thread - Product grades A and B (ISO/DIS 8674:2016)
Fästelement jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Fästelement, SIS/TK 103 2016-06-16 prEN ISO 4035, Hexagon thin nuts (style 0), chamfered - Product grades A and B (ISO/DIS 4035:2016)
Fästelement jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Fästelement, SIS/TK 103 2016-06-16 prEN ISO 10511, Prevailing torque hexagon thin nuts (with non-metallic insert) - Product grades A and B (ISO/DIS 10511:2016)
Fästelement jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Fästelement, SIS/TK 103 2016-06-16 prEN ISO 4034, Hexagon regular nuts (style 1) - Product grade C (ISO/DIS 4034:2016)
Fästelement jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Fästelement, SIS/TK 103 2016-06-16 prEN ISO 4033, Hexagon high nuts (style 2) - Product grades A and B (ISO/DIS 4033:2016)
Kompressorer katarina.timaker@sis.se 0 SEK Kompressorer, SIS/TK 245 2016-06-16 ISO 3857-4:2012, Compressors, pneumatic tools and machines - Vocabulary - Part 4: Air treatment
Kompressorer katarina.timaker@sis.se 0 SEK Kompressorer, SIS/TK 245 2016-06-16 ISO 3857-3:1989, Compressors, pneumatic tools and machines - Vocabulary - Part 3: Pneumatic tools and machines
Kompressorer katarina.timaker@sis.se 0 SEK Kompressorer, SIS/TK 245 2016-06-16 ISO 3857-2:1977, Compressors, pneumatic tools and machines - Vocabulary - Part 2: Compressors
Fästelement jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Fästelement, SIS/TK 103 2016-06-16 prEN ISO 10512, Prevailing torque hexagon regular nuts (with non-metallic insert), with fine pitch thread - Product grades A and B (ISO/DIS 10512:2016)
Fästelement jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Fästelement, SIS/TK 103 2016-06-16 prEN ISO 4032, Hexagon regular nuts (style 1) - Product grades A and B (ISO/DIS 4032:2016)
Fästelement jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Fästelement, SIS/TK 103 2016-06-16 prEN ISO 7040, Prevailing torque hexagon regular nuts (with non-metallic insert) - Product grades A and B (ISO/DIS 7040:2016)
Fästelement jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Fästelement, SIS/TK 103 2016-06-16 prEN ISO 10513, Prevailing torque (all-metal) hexagon high nuts, with fine pitch thread - Product grades A and B (ISO/DIS 10513:2016)
Fästelement jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Fästelement, SIS/TK 103 2016-06-16 prEN ISO 7719, Prevailing torque (all-metal) hexagon regular nuts - Product grades A and B (ISO/DIS 7719:2016)
Luftkvalitet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Luftkvalitet, SIS/TK 423 2016-06-15 prEN 13284-2, Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 2: Automated measuring systems
Post katrin.bjerhag@sis.se 400 SEK Post, SIS/TK 322 2016-06-15 prEN ISO 19160-4, Addressing - Part 4: International postal address components and template languages (ISO/DIS 19160-4:2016)
Innemiljö och energianvändning i byggnader anette.noren@sis.se 400 SEK Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189 2016-06-15 prEN 16977, Thermal insulation products for buildings - Factory made calcium silicate (CS) products - Specification
Femårsöversyn - Bestämning av mikrostruktur i stål joel.jonsson@sis.se 400 SEK Bestämning av mikrostruktur i stål, SIS/TK 121 2016-06-15 SS 111102:1971, Estimating the austenitic grain size of ferritic and martensitic steels
Fasta bränslen joel.jonsson@sis.se 400 SEK Fasta bränslen, SIS/TK 412 2016-06-15 ISO/DIS 19743, Solid biofuels - Determination of content of heavy extraneous materials large than 3,15 mm
Femårsöversyn - Fysiskt informationsbevarande martina.lindgren@sis.se 400 SEK Fysiskt informationsbevarande, SIS/TK 544 2016-06-15 SS 613001, Forms and documents. Terminology
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext