Remisser


Nya standardförslag kvalitetskontrolleras ett flertal gånger under framtagningen. Även en fastställd standard, svensk eller internationell, ses över med jämna mellanrum för att säkerställa aktualitet och relevans, en så kallad periodisk översyn. Ett viktigt led i denna kvalitetskontroll är remissförfarandet. Remissvar är därför viktiga. Alla har möjlighet att kommentera remisserna och lämna förslag till förbättringar.

Genom remissförfarandet får de som ska använda standarden möjlighet att testa den och framföra synpunkter på förslaget. Samtidigt sprids information om vilka standarder som snart kommer att publiceras. Vid respektive remiss ser du till vem du lämnar dina kommentarer och vilket datum de senast måste vara SIS tillhanda. Om du kontinuerligt vill få information om remisser inom ett visst område kontakta kontaktpersonen för den aktuella remissen. Det är även möjligt att leta, läsa och kommentera standardförslag direkt på skärmen utan kostnad med SIS tjänst Kommentera.

Beställ remiss

Vid varje remiss finns information om pris, senaste svarsdatum och till vem du skickar din beställning. I listan nedan ser du vilka remisser som är aktuella just nu.

Remisstitel Beställ via Pris Ansvarig kommitté Svarsdatum Ingående standardförslag
Femårsöversyn - Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2017-08-01 SS 191015, Animal feeding stuffs, microbiological examination - Detection of Salmonella bacteria
Femårsöversyn - Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2017-08-01 SS 191013, Animal feeding stuffs, microbiological examination - Enumeration of aerobic microorganisms at 30 degrees Celsius
Femårsöversyn - Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2017-08-01 SS 191012, Animal feeding stuffs, chemical examination - Preparation of test samples
Femårsöversyn - Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2017-08-01 SS 191014, Animal feeding stuffs, microbiological examination - Enumeration of coliform bacteria at 37 degreesCelsius
Femårsöversyn - Biologiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 0 SEK Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426 2017-07-06 SS 28189, Determination of acute lethal toxicity of chemical substances and effluents to saltwater fish
Femårsöversyn - Murverk och Puts elin.lindblom@sis.se 0 SEK Murverk och Puts, SIS/TK 180 2017-07-03 SS 220110, Modular bricks. Basic sizes
Femårsöversyn - Laboratoriemedicin mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Laboratoriemedicin, SIS/TK 331 2017-06-23 SS 872805, In vitro diagnostic medical devices - Colour coding for safety cap on vacuum tubes for human venous blood specimen collection
Femårsöversyn - Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2017-06-15 SS 3148, Technical drawings - Symbols for direction and first clamping
Femårsöversyn - Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2017-06-15 SS 1856, Involute spline joints - Drawing indications
Femårsöversyn - Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2017-06-15 SS 1867, Worm wheels - Drawing indications
Femårsöversyn - Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2017-06-15 SS 1876, Bevel gears - Drawing indications
Informationsöverföring till och från skolschema martina.lindgren@sis.se 1 SEK IT-standarder för Lärande, SIS/TK 450 2017-06-09 ftSS 12000, Information transfer to and from school timetable
Akustik och buller karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Akustik och buller, SIS/TK 110 2017-06-08 ISO/DIS 17208-2, Underwater acoustics - Quantities and procedures for description and measurement of underwater noise from ships - Part 2: Determination of source levels
Medicintekniska kvalitetssystem michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Medicintekniska kvalitetssystem, SIS/TK 355 2017-06-08 ISO/IEC DIS Guide 63, Guide to the development and inclusion of aspects of safety in international standards for medical devices
Femårsöversyn - Plaströr - Bestämning av ringstyvhet - Krypmetod fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2017-06-07 SS 3548, Plastics pipes - Ring stiffness testing - Creep method
Femårsöversyn SS 251275:1987 - Ull - Bestämning av fiberdiameter - Projektionsmikroskopmetoden christine.allansson@sis.se 400 SEK Textil, SIS/TK 160 2017-06-02 SS 251275:1975, Wool - Determination of fibre diameter - Projection microscope method
Ögonoptik mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Ögonoptik, SIS/TK 336 2017-05-29 prEN ISO 16671:2015/A1, Ophthalmic implants - Irrigating solutions for ophthalmic surgery - Amendment 1 (ISO 16671:2015/DAM 1:2017)
Femårsöversyn - Förbrukningsmaterial inom sjukvården mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2017-05-26 SS 872400, Medical compression hosiery - Requirements and test methods
Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2017-05-25 prEN 1081, Resilient floor coverings - Determination of the electrical resistance
Motorsågar ylva.yassine@sis.se 400 SEK Motorsågar, SIS/TK 212 2017-05-25 ISO/DIS 9518, Forestry machinery - Portable chain-saws - Kickback test
Rörledningsprodukter och ventiler fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118 2017-05-23 ISO/DIS 10804, Restrained joint systems for ductile iron pipelines - Design rules and type testing
Steel sheet, zinc-5 % aluminium alloy-coated by the continuous hot-dip process, of commercial, drawing and structural qualities fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Konstruktionsstål, SIS/TK 142 2017-05-23 ISO/DIS 14788, Continuous hot-dip zinc-5 % aluminium alloy coated steel sheet
Färg och lack erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Färg och lack, SIS/TK 433 2017-05-22 prEN ISO 18451-2, Pigments, dyestuffs and extenders - Terminology - Part 2: Classification of colouring materials according to colouristic and chemical aspects (ISO 18451-2:2015)
Steel sheet, 55 % aluminium-zinc alloy-coated by the continuous hot-dip process, of commercial, drawing and structural qualities fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Konstruktionsstål, SIS/TK 142 2017-05-22 ISO/DIS 9364, Steel sheet, carbon, 55 % aluminium-zinc alloy-coated by the continuous hot-dip process, of commercial, drawing and structural qualities
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2017-05-22 prEN 17104, Thermoplastics rigid protective wallcovering panels for internal use in buildings - Performance characteristics
Förbrukningsmaterial inom sjukvården mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2017-05-21 prEN ISO 80369-3:2016/A2, Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 3: Connectors for enteral applications - Amendment 2 (ISO 80369-3:2016/DAmd 2:2017)
Svetsning och tillhörande processer - Beteckningar på ritningar - Svets- och lödförband erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsbeteckningar, SIS/TK 117 2017-05-21 prEN ISO 2553, Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints (ISO/DIS 2553:2017)
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2017-05-20 ISO/DIS 20244, Soil quality - On-site test method to quickly determine gravimetric water contents in soil by refractometry
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2017-05-20 ISO/DIS 14254, Soil quality - Determination of exchangeable acidity using barium chloride solution as extractant
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2017-05-20 ISO/DIS 11260, Soil quality - Determination of effective cation exchange capacity and base saturation level using barium chloride solution
Oförstörande provning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Oförstörande provning, SIS/TK 125 2017-05-19 prEN ISO 11666, Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Acceptance levels (ISO/DIS 11666:2017)
Papper och papp avsedda att komma i kontakt med livsmedel christine.allansson@sis.se 400 SEK Massa och papper, SIS/TK 157 2017-05-19 prEN 648, Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the fastness of fluorescent whitened paper and board
Hot-rolled steel sheet in coils of higher yield strength with improved formability and heavy thickness for cold forming fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Konstruktionsstål, SIS/TK 142 2017-05-18 ISO/DIS 20805, Hot-rolled steel sheet in coils of higher yield strength with improved formability and heavy thickness for cold forming
Vibration och stöt maria.andersson@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2017-05-18 ISO/DIS 29821, Condition monitoring and diagnostics of machines - Ultrasound - General guidelines, procedures and validation
Femårsöversyn - Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2017-05-18 ISO/DIS 32205, Construction drawings - Drawing sheets
Kemiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424 2017-05-17 prEN ISO 9698, Water quality - Tritium - Test method using liquid scintillation counting (ISO/DIS 9698:2017)
Tandvård anna.sjogren@sis.se 400 SEK Tandvård, SIS/TK 327 2017-05-16 prEN ISO 7405, Dentistry - Evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry (ISO/DIS 7405:2017)
Markutrustningar för flygplatser ylva.yassine@sis.se 400 SEK Markutrustningar för flygplatser, SIS/TK 259 2017-05-15 prEN 12312-15, Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 15: Baggage and equipment tractors
Femårsöversyn - Lyftredskap ylva.yassine@sis.se 0 SEK Lyftredskap, SIS/TK 222 2017-05-15 SS 7680206, Discard rules for wire ropes
ISO/DIS 13887 (Ed 4) - Steel sheet, cold-reduced, of higher yield strength with improved formability fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Konstruktionsstål, SIS/TK 142 2017-05-15 ISO/DIS 13887, Cold-reduced steel sheet of higher yield strength with improved formability
Femårsöversyn - Luftkvalitet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Luftkvalitet, SIS/TK 423 2017-05-14 SS 28425, Air quality - Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of nitrogen oxides - Performance characteristics and calibration of automated measuring systems
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2017-05-13 ISO/DIS 21843, Determination of the resistance to hydrocarbon pool fires of fire protection materials and systems for pressure vessels
Biologiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426 2017-05-13 ISO/DIS 19040-3, Water quality - Determination of the estrogenic potential of water and waste water - Part 3: In vitro human cell-based reporter gene assay
Biologiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426 2017-05-13 ISO/DIS 19040-2, Water quality - Determination of the estrogenic potential of water and waste water - Part 2: Yeast estrogen screen (A-YES, Arxula adeninivorans)
Smörjmedel och hydraulvätskor malin.widebeck@sis.se 400 SEK Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416 2017-05-11 ISO/DIS 6743-6, Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification - Part 6: Family C (Gear systems)
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-05-11 prEN 14587-1, Railway applications - Infrastructure - Flash butt welding of new rails - Part 1: R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT and R400HT grade rails in a fixed plant
Provning av flytande och gasformiga bränslen malin.widebeck@sis.se 400 SEK Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413 2017-05-11 ISO/DIS 20729, Natural gas - Determination of sulfur compounds - Determination of total sulfur content by ultraviolet fluorescence method
Smörjmedel och hydraulvätskor malin.widebeck@sis.se 400 SEK Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416 2017-05-11 ISO/DIS 12925-1, Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Family C (Gears) -- Part 1: Specifications for lubricants for enclosed gear systems
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188 2017-05-11 prEN 1090-3, Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures
Femårsöversyn - Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2017-05-10 SS 32222, Construction drawings - Drawing schedule
Femårsöversyn - Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2017-05-10 SS 32203, Construction drawings - Dimensioning
Femårsöversyn - Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2017-05-10 SS 31550, Signs - Public guidance sign within built-up areas
Lantbruksmaskiner ylva.yassine@sis.se 400 SEK Lantbruksmaskiner, SIS/TK 228 2017-05-09 prEN 707, Agricultural machinery - Slurry tankers - Safety
Vägutrustning jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägutrustning, SIS/TK 248 2017-05-08 prEN 1463-3, Road marking materials - Part 3: Active road studs
Gasflaskor josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Gasflaskor, SIS/TK 296 2017-05-08 ISO/DIS 10298, Determination of toxicity of gas or gas mixture
Motorbränslen malin.widebeck@sis.se 400 SEK Motorbränslen, SIS/TK 415 2017-05-08 ftSS 155461, Motor fuels - Special gasoline for powered implements
Barnartiklar johanna.naslund@sis.se 400 SEK Barnartiklar, SIS/TK 404 2017-05-08 prEN 13209-1, Child care and care articles - Baby carriers - Safety requirements and test methods - Part 1: Framed back carrier
Tryckkärlsstål caroline.burley@sis.se 400 SEK Tryckkärlsstål, SIS/TK 137 2017-05-05 prEN 13480-2:2012/A9, Metallic industrial piping - Part 2: Materials
Lantbruksmaskiner ylva.yassine@sis.se 400 SEK Lantbruksmaskiner, SIS/TK 228 2017-05-05 prEN 12965, Tractors and machinery for agriculture and forestry - Power take-off (PTO) drive shafts and their guards - Safety
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-05-04 prEN 17095, Railway applications - Rolling stock maintenance - Maintenance records
Kärnenergi josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2017-05-02 ISO/DIS 19443, Quality management systems - Specific requirements for the application of ISO 9001 and IAEA GS-R requirements by organizations in the supply chain of the nuclear energy sector
Färg och lack erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Färg och lack, SIS/TK 433 2017-05-02 prEN ISO 787-4, General methods of test for pigments and extenders - Part 4: Determination of acidity or alkalinity of the aqueous extract (ISO 787-4:1981)
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2017-05-02 prEN 17098-2, Plastics - Barrier films for agricultural and horticultural soil disinfection by fumigation - Part 2: Method for film permeability determination using a static technique
Rörledningsprodukter och ventiler fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118 2017-05-02 prEN 16668:2016/A1, Industrial valves - Requirements and testing for metallic valves as pressure accessories
Kärnenergi josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2017-05-02 ISO/DIS 12749-5, Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection - Vocabulary - Part 5 : Reactors
Innemiljö och energianvändning i byggnader anette.noren@sis.se 400 SEK Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189 2017-05-01 prEN ISO 7345, Thermal performance of buildings and building components - Physical quantities and definitions (ISO/DIS 7345:2017)
Industritruckar katarina.timaker@sis.se 400 SEK Industritruckar, SIS/TK 221 2017-05-01 ISO/DIS 6055, Industrial trucks - Overhead guards - Specification and testing
Monteringsverktyg josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Monteringsverktyg, SIS/TK 276 2017-05-01 ISO/DIS 1703, Assembly tools for screws and nuts - Nomenclature
Ögonoptik mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Ögonoptik, SIS/TK 336 2017-05-01 prEN ISO 14889:2013/A1, Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Fundamental requirements for uncut finished lenses - Amendment 1 (ISO 14889:2013/DAmd 1:2017)
Femårsöversyn - Kemiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424 2017-05-01 SS 28148, Sampling of waste water - Technical guide
Riskhantering - Vägledning anna-karin.jansson@sis.se 400 SEK Samhällssäkerhet, SIS/TK 494 2017-05-01 ISO/DIS 31000, Risk management - Guidelines
Innemiljö och energianvändning i byggnader anette.noren@sis.se 400 SEK Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189 2017-04-30 prEN 17101, Thermal insulation products for buildings - PU adhesive foam for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)
IT-system och IT-tjänster martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-system och IT-tjänster, SIS/TK 303 2017-04-29 ISO/IEC DIS 24748-1, Systems and software engineering - Life cycle management - Part 1: Guidelines for life cycle management
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-04-28 prEN 17092-2, Protective garments for motorcycle riders - Part 2: Heavy-duty protective garments - Requirements
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-04-28 prEN 17092-6, Protective garments for motorcycle riders - Part 6: Impact protectors ensemble garments - Requirements
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-04-28 prEN 17092-5, Protective garments for motorcycle riders - Part 5: Light-duty abrasion protection garments - Requirements
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-04-28 prEN 17092-4, Protective garments for motorcycle riders - Part 4: Light-duty protective garments - Requirements
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-04-28 prEN 17092-3, Protective garments for motorcycle riders - Part 3: Medium-duty protective garments - Requirements
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2017-04-28 prEN ISO 6888-1:1999/A2, Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 1: Technique using Baird-Parker agar medium - Amendment 2: Inclusion of an alternative confirmation procedure (ISO 6888-1:1999/DAmd 2:2017)
Kärnenergi josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2017-04-28 ISO/DIS 1709, Nuclear energy - Fissile materials - Principles of criticality safety in storing, handling and processing
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-04-28 prEN 17092-1, Protective garments for motorcycle riders - Part 1: Test methods
Gassystem josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Gassystem, SIS/TK 289 2017-04-28 ISO/DIS 20088-3, Determination of the resistance to cryogenic spillage of insulation materials - Part 3: Jet Release
Ögonoptik mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Ögonoptik, SIS/TK 336 2017-04-27 prEN ISO 11978, Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Labelling (ISO/FDIS 11978:2017)
Implantat och biologisk säkerhet mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Implantat och biologisk säkerhet, SIS/TK 340 2017-04-27 prEN ISO 10993-1, Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (ISO/DIS 10993-1:2017)
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2017-04-27 prEN ISO 10524-3, Pressure regulators for use with medical gases - Part 3: Pressure regulators integrated with cylinder valves (VIPRs) (ISO/DIS 10524-3:2017)
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2017-04-27 prEN ISO 10524-2, Pressure regulators for use with medical gases - Part 2: Manifold and line pressure regulators (ISO/DIS 10524-2:2017)
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2017-04-27 prEN ISO 10524-1, Pressure regulators for use with medical gases - Part 1: Pressure regulators and pressure regulators with flow-metering devices (ISO/DIS 10524-1:2017)
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2017-04-27 prEN ISO 15002:2008/A1, Flow-metering devices for connection to terminal units of medical gas pipeline systems - Amendment 1 (ISO 15002:2008/DAmd 1:2017)
Kvalitetsledning malin.widebeck@sis.se 400 SEK Kvalitetsledning, SIS/TK 304 2017-04-27 ISO/DIS 10006, Quality management systems -- Guidelines for quality management in projects
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2017-04-27 prEN ISO 7396-1:2016/A1, Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum (ISO 7396-1:2016/DAM 1:2017)
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-04-27 prEN 16729-3, Railway applications - Infrastructure - Non-destructive testing on rails in track - Part 3: Requirements for identifying internal and surface rail defects
Konstruktionsstål fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Konstruktionsstål, SIS/TK 142 2017-04-27 prEN ISO 683-1, Heat treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 1: Non alloy steels for quenching and tempering (ISO 683-1:2016)
Trycksårsprevention jenny.vesterberg@sis.se 400 SEK Trycksårsprevention, SIS/TK 595 2017-04-26 ftSS 8760020, Healthcare textiles - Mattresses - Specifications and requirements
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2017-04-25 ISO/DIS 19677, Guidelines for assessing the adverse impact of wildland fires on the environment and to people through environmental exposure
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2017-04-25 prEN 13200-1, Spectator facilities - Part 1: General characteristics for spectator viewing area
Information och automation i produktlivscykeln jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Information och automation i produktlivscykeln, SIS/TK 280 2017-04-25 ISO/DIS 16300-3, Automation systems and integration - Interoperability of capability units for manufacturing application solutions - Part 3: Verification and validation of interoperability among capability units
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2017-04-24 ISO/DIS 16649-1, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli - Part 1: Colony-count technique at 44 degrees C using membranes and 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide
Rengöring, desinfektion och sterilisering anna.sjogren@sis.se 400 SEK Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349 2017-04-24 prEN 17122, Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements - Phase2, step2
Förbrukningsmaterial inom sjukvården mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2017-04-23 prEN ISO 20697, Sterile drainage catheters and accessory devices for single use (ISO/DIS 20697:2017)
Förbrukningsmaterial inom sjukvården mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2017-04-23 prEN ISO 20696, Sterile urethral catheters for single use (ISO/DIS 20696:2017)
Dataöverföring mellan chassitillverkare och påbyggare ylva.yassine@sis.se 400 SEK Dataöverföring mellan chassitillverkare och påbyggare, SIS/TK 214 2017-04-21 ISO/DIS 21308-7, Road vehicles -- Product data exchange between chassis and body work manufacturers (BEP) -- Part 7: Coding of skip loader bodywork
Femårsöversyn - Trycksårsprevention jenny.vesterberg@sis.se 400 SEK Trycksårsprevention, SIS/TK 595 2017-04-21 SS 8760011, Health care textiles - Hospital beds - Determination of resilience and durability
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-04-20 prEN 16729-4, Railway applications - Infrastructure - Non-destructive testing on rails in track - Part 4: Qualification of personnel for non-destructive testing on rails
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-04-20 prEN 13979-1, Railway applications - Wheelsets and bogies - Monobloc wheels - Design assessment procedure - Part 1: Forged and rolled wheels
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-04-20 prEN 13146-7, Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 7: Determination of clamping force and uplift stiffness
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-04-20 prEN 13146-1, Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 1: Determination of longitudinal rail restraint
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2017-04-20 prEN 15269-1, Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 1: General requirements
Utrustning för vägunderhåll ylva.yassine@sis.se 400 SEK Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455 2017-04-20 prEN 15597-2, Winter maintenance equipment - Spreading machines (gritting machines) - Part 2: Requirements for distribution and their test
Kemiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424 2017-04-20 ISO/DIS 19340, Water quality - Determination of dissolved perchlorate - Method using ion chromatography (IC)
Femårsöversyn - Förtillverkade betongprodukter linn.holegard@sis.se 0 SEK Förtillverkade betongprodukter, SIS/TK 191 2017-04-20 SS 811196, Precast concrete products - Rock shoes of steel for embedment in square concrete piles - Requirements
Tandvård anna.sjogren@sis.se 400 SEK Tandvård, SIS/TK 327 2017-04-19 prEN ISO 19023, Dentistry - Orthodontic anchor screws (ISO/DIS 19023:2017)
Information och automation i produktlivscykeln jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Information och automation i produktlivscykeln, SIS/TK 280 2017-04-19 ISO/DIS 20140-2, Automation systems and integration - Evaluating energy efficiency and other factors of manufacturing systems that influence the environment - Part 2: Environmental influence evaluation process
Förbrukningsmaterial inom sjukvården mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2017-04-19 prEN ISO 80369-3:2016/A1, Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 3: Connectors for enteral applications - Amendment 1 (ISO 80369-3:2016/DAmd 1:2017)
Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2017-04-18 prEN ISO 19650-1, Organization of information about construction works - Information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles (ISO/DIS 19650-1:2017)
Tätskikt och geosynteter elin.lindblom@sis.se 400 SEK Tätskikt och geosynteter, SIS/TK 177 2017-04-18 prEN 17096, Geosynthetics - Test method for the determination of the strain hardening modulus of HDPE geosynthetic barriers
Avgivning av farliga ämnen från bygg-och anläggningsprodukter emma.lindahl@sis.se 400 SEK Avgivning av farliga ämnen från bygg-och anläggningsprodukter, SIS/TK 497 2017-04-18 prEN 17087, Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Preparation of test portions from the laboratory sample for testing of release and analysis of content
Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2017-04-18 prEN ISO 19650-2, Organization of information about construction works - Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of assets (ISO/DIS 19650-2:2017)
Takprodukter och taksäkerhet anette.noren@sis.se 400 SEK Takprodukter och taksäkerhet, SIS/TK 193 2017-04-18 prEN 12467:2012+A1:2016/A2, Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods
Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2017-04-18 prEN 13892-9, Methods of test for screed materials - Part 9: Determination of shrinkage and swelling
Hushållstvättmetoder för textila tyger före brännbarhetsprovning christine.allansson@sis.se 400 SEK Textil, SIS/TK 160 2017-04-18 prEN ISO 12138, Textiles - Domestic laundering procedures for textile fabrics prior to flammability testing (ISO/DIS 12138:2017)
Ögonoptik mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Ögonoptik, SIS/TK 336 2017-04-18 prEN ISO 11979-7, Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 7: Clinical investigations of intraocular lenses for the correction of aphakia (ISO/DIS 11979-7:2017)
IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT) martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT), SIS/TK 542 2017-04-18 ISO/IEC DIS 19941, Information Technology - Cloud Computing - Interoperability and Portability
Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2017-04-17 ISO/DIS 14978, Geometrical Product Specifications (GPS) - General concepts and requirements for GPS measuring equipment
Kvalitetsledning malin.widebeck@sis.se 400 SEK Kvalitetsledning, SIS/TK 304 2017-04-17 ftSS 624070, Quality management - The process for competence management
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2017-04-17 prEN 15129, Anti-seismic devices
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2017-04-17 prEN 17090, Fertilizers - Determination of nitrification inhibitor DMPSA in fertilizers - Method using high-performance liquid chromatography (HPLC)
Hissar och rulltrappor katarina.timaker@sis.se 400 SEK Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211 2017-04-15 prEN 13015, Maintenance for lifts and escalators - Rules for maintenance instructions
Bestämning av utbytet vid termisk sprutning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2017-04-15 prEN ISO 17836, Thermal spraying - Determination of the deposition efficiency for thermal spraying (ISO/DIS 17836:2017)
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2017-04-14 prEN ISO 21970-2, Plastics - Polyketone (PK) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO/DIS 21970-2:2017)
Betong linn.holegard@sis.se 400 SEK Betong, SIS/TK 190 2017-04-14 prEN 13791, Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components
Femårsöversyn - Teknik och stödsystem för personlig identifiering martina.lindgren@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2017-04-13 SS 614332, Identification cards - Electronic ID card - Swedish profile
Finansiella system martina.lindgren@sis.se 400 SEK Finansiella system, SIS/TK 451 2017-04-11 ISO/DIS 21188, Public key infrastructure for financial services - Practices and policy framework
Processer för industritvätt och efterbehandling för provning av arbetskläder christine.allansson@sis.se 400 SEK Textil, SIS/TK 160 2017-04-11 prEN ISO 15797, Textiles - Industrial washing and finishing procedures for testing of work wear (ISO/DIS 15797:2017
Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar caroline.burley@sis.se 500 SEK Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298 2017-04-11 prEN 13445-3:2014/A3, Unfired pressure vessels - Part 3: Design
Tätskikt och geosynteter elin.lindblom@sis.se 400 SEK Tätskikt och geosynteter, SIS/TK 177 2017-04-11 prEN 17097, Geosynthetics - Characteristics required for use in surface erosion control on slopes and banks
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2017-04-10 prEN ISO 34101-4, Sustainable and traceable cocoa beans - Part 4: Requirements for certification schemes (ISO/DIS 34101-4:2017)
Lastsäkring - Godstransporter ylva.yassine@sis.se 400 SEK Lastsäkring - Godstransporter, SIS/TK 591 2017-04-10 ISO/DIS 3874, Series 1 freight containers - Handling and securing
Termisk sprutning - Prövning av operatörer erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2017-04-10 prEN ISO 14918, Thermal spraying - Qualification testing of thermal sprayers (ISO/DIS 14918:2017)
Polyolefin pipes and fittings - Determination of carbon black content by calcination and pyrolysis - Test method fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2017-04-10 ISO/DIS 6964, Polyolefin pipes and fittings - Determination of carbon black content by calcination and pyrolysis - Test method
Akustik och buller karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Akustik och buller, SIS/TK 110 2017-04-09 ISO/DIS 4869-6, Acoustics - Hearing protectors - Part 6: Determination of sound attenuation of active noise reduction earmuffs
Ögonoptik mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Ögonoptik, SIS/TK 336 2017-04-08 prEN ISO 11979-10, Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 10: Clinical investigations of intraocular lenses for correction of ametropia in phakic eyes (ISO/DIS 11979-10:2017)
Koppar emma.lindahl@sis.se 400 SEK Koppar, SIS/TK 132 2017-04-08 prEN 12861, Copper and copper alloys - Scrap
Skyddskläder 400 SEK Kroppsskydd för sport och fritid, SIS/TK 378 2017-04-08 prEN 13158, Protective clothing - Protective jackets, body and shoulder protectors for equestrian use, for horse riders and those working with horses, and for horse drivers - Requirements and test methods
Teknik och stödsystem för personlig identifiering martina.lindgren@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2017-04-08 ISO/IEC DIS 19794-13, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 13: Voice data
Gasflaskor josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Gasflaskor, SIS/TK 296 2017-04-07 ISO/DIS 5145, Cylinder valve outlets for gases and gas mixtures - Selection and dimensioning
Grafisk teknik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Grafisk teknik, SIS/TK 434 2017-04-07 ISO/DIS 20690, Graphic technology - Guidelines to determine the operating power consumption of digital printing devices
El- och elektronikutrustning för vägfordon ylva.yassine@sis.se 400 SEK El- och elektronikutrustning för vägfordon, SIS/TK 240 2017-04-07 ISO/DIS 7638-2, Road vehicles - Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles - Part 2: Connectors for braking systems and running gear of vehicles with 12 V nominal supply voltage
Rengöring, desinfektion och sterilisering anna.sjogren@sis.se 400 SEK Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349 2017-04-07 prEN 12791:2016/A1:2017, Chemical disinfectants and antiseptics - Surgical hand disinfection - Test method and requirements (phase 2, step 2)
El- och elektronikutrustning för vägfordon ylva.yassine@sis.se 400 SEK El- och elektronikutrustning för vägfordon, SIS/TK 240 2017-04-07 ISO/DIS 16845-2, Road vehicles -- Controller area network (CAN) conformance test plan -- Part 2: High-speed medium access unit -- Conformance test plan
Korrosion erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Korrosion, SIS/TK 146 2017-04-06 prEN ISO 11130, Corrosion of metals and alloys - Alternate immersion test in salt solution (ISO/DIS 11130:2017)
Fästelement jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Fästelement, SIS/TK 103 2017-04-06 prEN ISO 898-3, Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 3: Washers (ISO/DIS 898-3:2017)
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2017-04-06 prEN ISO 14852, Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium - Method by analysis of evolved carbon dioxide (ISO/DIS 14852:2017)
Smörjmedel och hydraulvätskor malin.widebeck@sis.se 400 SEK Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416 2017-04-06 prEN ISO 20623, Petroleum and related products - Determination of the extreme-pressure and anti-wear properties of fluids - Four ball method (European conditions) (ISO/DIS 20623:2017)
Järnmalm josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Järnmalm, SIS/TK 149 2017-04-06 ISO/DIS 21283, Iron ores - Determination of specific surface area - Test method using air-permeability apparatus (Blaine)
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2017-04-06 prEN ISO 21309-1, Plastics - Ethylene/vinyl alcohol (EVOH) copolymer moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO/DIS 21309-1:2017)
Lim och limningsteknik karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Lim och limningsteknik, SIS/TK 162 2017-04-06 ISO/DIS 6237, Adhesives - Wood-to-wood adhesive bonds - Determination of shear strength by tensile loading
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2017-04-06 prEN ISO 10927, Plastics - Determination of the molecular mass and molecular mass distribution of polymer species by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF-MS) (ISO/DIS 10927:2017)
Ögonoptik mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Ögonoptik, SIS/TK 336 2017-04-05 prEN ISO 11981, Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Determination of physical compatibility of contact lens care products with contact lenses (ISO/DIS 11981:2017)
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-04-04 prEN ISO 18640-2, Protective clothing for fire-fighters - Physiological impact - Part 2: Determination of physiological heat load caused by protective clothing worn by firefighters (ISO/DIS 18640-2:2017)
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-04-04 prEN ISO 18640-1, Protective clothing for firefighters - Physiological impact - Part 1: Measurement of coupled heat and moisture transfer with the sweating TORSO (ISO/DIS 18640-1:2017)
Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Armering, SIS/TK 145 2017-04-04 prEN ISO 15630-3, Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 3: Prestressing steel (ISO/DIS 15630-3:2017)
Vägtrafikinformatik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255 2017-04-04 ISO/DIS 17361, Intelligent transport systems - Lane departure warning system (LDWS) - Performance requirements and test procedures
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2017-04-04 prEN ISO 7010:2012/A7, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 7 (ISO 7010:2011/Amd 7:2016)
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2017-04-04 prEN 16712-4, Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Portable foam generators - Part 4: High expansion foam generators PN16
Barnartiklar johanna.naslund@sis.se 400 SEK Barnartiklar, SIS/TK 404 2017-04-04 prEN 17022, Child care articles - Bathing aids - Safety requirements and test methods
Steels for the reinforcement and prestressing of concrete -- Certification scheme for steel bars and wires fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Armering, SIS/TK 145 2017-04-04 ISO/DIS 10144, Steels for the reinforcement and prestressing of concrete - Certification scheme for steel bars and wires
Rengöring, desinfektion och sterilisering anna.sjogren@sis.se 400 SEK Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349 2017-04-04 ftSS 8760014, Cleaning in order to reduce the spread of infection within health care
Värdeförvaringsenheter elin.lindblom@sis.se 400 SEK Värdeförvaringsenheter, SIS/TK 172 2017-04-04 prEN 1300, Secure storage units - Classification for high security locks according to their resistance to unauthorized opening
Akustik och buller karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Akustik och buller, SIS/TK 110 2017-04-04 prEN ISO 11200:2014/A1, Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions - Amendment 1 (ISO 11200:2014/DAmd 1:2017)
Provtagningsmetoder för återvinning av papper och kartong christine.allansson@sis.se 400 SEK Massa och papper, SIS/TK 157 2017-04-03 prEN 17085, Paper and board - Sampling procedures for paper and board for recycling
Steel for the reinforcement and prestressing of concrete fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Armering, SIS/TK 145 2017-04-03 ISO/DIS 15835-3, Steels for the reinforcement of concrete - Reinforcement couplers for mechanical splices of bars - Part 3: Conformity assessment
Femårsöversyn - Kemiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424 2017-04-03 SS 28187, Metal content of biological material determined by atomic absorption spectrometry - Digestion
Tryckkärlsstål caroline.burley@sis.se 500 SEK Tryckkärlsstål, SIS/TK 137 2017-04-02 prEN 13480-2:2012/A8, Metallic industrial piping - Part 2: Materials
Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2017-04-02 prEN 13813, Screed material and floor screeds - Screed material - Properties and requirements
Kemiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424 2017-04-01 ISO/DIS 7393-2, Water quality - Determination of free chlorine and total chlorine - Part 2: Colorimetric method using N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine, for routine control purposes
Värmepumpar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Värmepumpar, SIS/TK 467 2017-04-01 prEN 14825, Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling - Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance
Skeppsteknik josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Skeppsteknik, SIS/TK 477 2017-04-01 ISO/DIS 17339, Ships and marine technology - Life saving and fire protection - Sea anchors for survival craft and rescue boats
El- och hybridfordon ylva.yassine@sis.se 400 SEK El- och hybridfordon, SIS/TK 517 2017-03-31 ISO/DIS 12405-4, Electrically propelled road vehicles -Test specification for lithium-ion traction battery packs and systems - Part 4: Performance testing
Femårsöversyn - Lyftredskap ylva.yassine@sis.se 0 SEK Lyftredskap, SIS/TK 222 2017-03-31 SMS 2558:1971, Schackles for lifting purposes. Grade 3. General technical requirements
Betong linn.holegard@sis.se 400 SEK Betong, SIS/TK 190 2017-03-30 prEN 934-6, Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6: Sampling, conformity control and evaluation of conformity
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-03-30 prEN 17084, Railway applications - Fire protection in railway vehicles - Toxicity test of materials and components
Värdeförvaringsenheter elin.lindblom@sis.se 400 SEK Värdeförvaringsenheter, SIS/TK 172 2017-03-30 prEN 1143-1, Secure storage units - Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary - Part 1: Safes, ATM safes, strongroom doors and strongrooms
Gjutet järn och stål fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Gjutet järn och stål, SIS/TK 130 2017-03-28 prEN 10340-2, Steel castings for structural uses - Part 2: Technical delivery conditions
Fasta bränslen karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Fasta bränslen, SIS/TK 412 2017-03-27 prEN ISO 20023, Solid biofuels - Safety of solid biofuel pellets - Safe handling and storage of wood pellets in residential and other small-scale applications
Femårsöversyn - Teknik inom underhållningssektorn - Maskineri, utrustning och installation jennifer.arleheim@sis.se 0 SEK Lyftteknik inom underhållningssektorn, SIS/TK 463 2017-03-27 SS 7671501, Theatre machinery and lifting equipment for stageand studio - Safety rules for construction and operation
Gasflaskor josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Gasflaskor, SIS/TK 296 2017-03-27 prEN ISO 11118:2015/prA1, Gas cylinders - Non-refillable metallic gas cylinders - Specification and test methods
Innemiljö och energianvändning i byggnader anette.noren@sis.se 400 SEK Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189 2017-03-26 prEN 215, Thermostatic radiator valves - Requirements and test methods
Informationssäkerhet maria.andersson@sis.se 400 SEK Informationssäkerhet, SIS/TK 318 2017-03-26 ISO/IEC DIS 27034-3, Information technology - Security techniques - Application security - Part 3: Application security management process
Svetsning – Mätning av arbetstemperatur erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2017-03-25 prEN ISO 13916, Welding - Guidance on the measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat maintenance temperature (ISO/DIS 13916:2017)
Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning jenny.vesterberg@sis.se 400 SEK Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, SIS/TK 344 2017-03-25 ISO/DIS 21063, Prosthetics and orthotics — Soft orthoses — Uses, functions, classification and description
Informationssäkerhet maria.andersson@sis.se 400 SEK Informationssäkerhet, SIS/TK 318 2017-03-25 ISO/IEC DIS 29003, Information technology - Security techniques - Identity proofing
Femårsöversyn - Gasflaskor amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Gasflaskor, SIS/TK 296 2017-03-24 SS 367615, Gas cylinders - Valve outlets and couplings
Förpackningslogistik och spårbarhet martina.lindgren@sis.se 400 SEK Förpackningslogistik och spårbarhet, SIS/TK 166 2017-03-24 ISO/IEC DIS 21277, Information technology - Radio frequency identification device performance test methods - Crypto suite
Vägtrafikinformatik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255 2017-03-24 prEN ISO 25110, Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC)
Vägtrafikinformatik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255 2017-03-24 prEN ISO 16407-1, Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575-1 - Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/DIS 16407-1:2017)
Industritruckar katarina.timaker@sis.se 400 SEK Industritruckar, SIS/TK 221 2017-03-24 prEN 1459-5, Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Attachments and attachment interface
Märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118 2017-03-24 ftSS 741, Identification marking for gas, liquid and ventilating installations
Safety devices for protection against excessive pressure - Part 2: Bursting disc safety devices fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118 2017-03-24 prEN ISO 4126-2, Safety devices for protection against excessive pressure - Part 2: Bursting disc safety devices
Kärnenergi josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2017-03-24 ISO/ASTM 51538, Practice for use of the ethanol-chlorobenzene dosimetry system
Skodon christine.allansson@sis.se 400 SEK Läder och skodon, SIS/TK 158 2017-03-24 prEN ISO 20536, Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Determination of phenol in footwear materials (ISO/DIS 20536:2017)
Femårsöversyn - Naturvärdesinventering karin.ekstrom@sis.se 0 SEK Naturvärdesinventering, SIS/TK 555 2017-03-23 SS 199000, Biodiversity survey - Implementation, assessment and reporting
Lyftkranar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Lyftkranar, SIS/TK 262 2017-03-23 prEN 17076, Anti-collision devices and systems for tower crane - Safety characteristics and requirements
SIS/SEK ATEX katarina.timaker@sis.se 400 SEK SIS/SEK ATEX, SIS/TK 001 2017-03-23 prEN 17077, Determination of burning behaviour of dust layers
Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet, SIS/TK 243 2017-03-23 prEN 14276-2, Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 2: Piping - General requirements
Gassystem josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Gassystem, SIS/TK 289 2017-03-23 prEN 437, Test gases - Test pressures - Appliance categories
Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet, SIS/TK 243 2017-03-23 prEN 14276-1, Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 1: Vessels - General requirements
Kärnenergi josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2017-03-23 ISO/DIS 18229, Essential technical requirements for mechanical components and metallic structures foreseen for Generation IV Nuclear Reactors
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-03-23 prEN 17069-1, Railway applications - Systems and procedures for change of track gauge - Part 1: Automatic Variable Gauge Systems
Carbon based films - Classification of carbon based films and designation of diamond-like carbon fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Oorganiska ytbeläggningar, SIS/TK 116 2017-03-22 ISO/DIS 20523, Carbon based films - Classification of carbon based films and designation of diamond-like carbon
Byggakustik emma.lindahl@sis.se 400 SEK Byggakustik, SIS/TK 197 2017-03-21 prEN 16205:2013/A1, Laboratory measurement of walking noise on floors
Informationssäkerhet maria.andersson@sis.se 400 SEK Informationssäkerhet, SIS/TK 318 2017-03-21 ISO/IEC DIS 27019, Information technology - Security techniques - Information security management guidelines based on ISO/IEC 27002 for process control systems specific to the energy utility industry
Thermoplastics pipes -- Universal wall thickness table fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2017-03-21 ISO/DIS 4065, Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table
Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids -- Dimensions and tolerances -- Part 1: Metric series fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2017-03-21 ISO/DIS 11922-1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Dimensions and tolerances - Part 1: Metric series
Informationssäkerhet maria.andersson@sis.se 400 SEK Informationssäkerhet, SIS/TK 318 2017-03-21 ISO/IEC DIS 27007, Information technology - Security techniques - Guidelines for information security management systems auditing
Informationssäkerhet maria.andersson@sis.se 400 SEK Informationssäkerhet, SIS/TK 318 2017-03-21 ISO/IEC DIS 27021, Information technology - Security techniques - Competence requirements for information security management systems professionals
Fjäder och dun - Provningsmetoder - Bestämning av den kvantitativa sammansättningen av dun och fjäder (manuell metod) christine.allansson@sis.se 400 SEK Textil, SIS/TK 160 2017-03-20 prEN 12131, Feather and down - Test methods - Determination of the quantitative composition of feather and down (manual method)
IT-system och IT-tjänster martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-system och IT-tjänster, SIS/TK 303 2017-03-20 ISO/IEC DIS 24570, Software engineering - NESMA functional size measurement method - Definitions and counting guidelines for the application of function point analysis
Teknik och stödsystem för personlig identifiering martina.lindgren@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2017-03-20 ISO/IEC DIS 19286, Identification cards - Integrated circuit cards - Privacy-enhancing protocols and services
Markutrustningar för flygplatser ylva.yassine@sis.se 400 SEK Markutrustningar för flygplatser, SIS/TK 259 2017-03-20 ISO/DIS 21100, Aircraft ground equipment - Performance requirements and test parameters
Motordrivna trädgårdsredskap ylva.yassine@sis.se 400 SEK Motordrivna trädgårdsredskap, SIS/TK 230 2017-03-20 EN ISO 5395-1:2013/prA1, Garden equipment - Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers - Part 1: Terminology and common tests - Amendment 1: Annex G (Vibration test code - Hand-arm vibration and Whole-body vibration) (ISO 5395-1:2013/DAM 1:2017)
Femårsöversyn - SIS 650077:1966 Bestämning av töjningsegenskaper hos resårband christine.allansson@sis.se 400 SEK Textil, SIS/TK 160 2017-03-20 SIS 650077, Textiles - Determination of extension properties of elastics
Luftbehandlingsteknik linn.holegard@sis.se 400 SEK Luftbehandlingsteknik, SIS/TK 170 2017-03-20 prEN 13053, Ventilation for buildings - Air handling units - Rating and performance for units, components and sections
Kosmetik samt analysmetoder för allergener mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Kosmetik samt analysmetoder för allergener, SIS/TK 495 2017-03-19 prEN ISO 21149, Cosmetics - Microbiology - Enumeration and detection of aerobic mesophilic bacteria (ISO/FDIS 21149:2017)
Kosmetik samt analysmetoder för allergener mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Kosmetik samt analysmetoder för allergener, SIS/TK 495 2017-03-19 prEN ISO 21148, Cosmetics - Microbiology - General instructions for microbiological examination (ISO/FDIS 21148:2017)
Kosmetik samt analysmetoder för allergener mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Kosmetik samt analysmetoder för allergener, SIS/TK 495 2017-03-19 prEN ISO 18415, Cosmetics - Microbiology - Detection of specified and non-specified microorganisms (ISO/FDIS 18415:2017)
Kosmetik samt analysmetoder för allergener mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Kosmetik samt analysmetoder för allergener, SIS/TK 495 2017-03-19 prEN ISO 16212, Cosmetics - Microbiology - Enumeration of yeast and mould (ISO/FDIS 16212:2017)
Innemiljö och energianvändning i byggnader anette.noren@sis.se 400 SEK Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189 2017-03-19 ISO/DIS 11855-6, Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 6: Control
Lantbruksmaskiner ylva.yassine@sis.se 400 SEK Lantbruksmaskiner, SIS/TK 228 2017-03-19 prEN ISO 25119-3, Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 3: Series development, hardware and software (ISO/DIS 25119-3:2017)
Fordonsergonomi ylva.yassine@sis.se 400 SEK Fordonsergonomi, SIS/TK 238 2017-03-19 ISO/DIS 16673, Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems - Occlusion method to assess visual demand due to the use of in-vehicle systems
Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2017-03-19 prEN 13329:2016/A1, Laminate floor coverings - Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins - Specifications, requirements and test methods
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2017-03-18 prEN 15534-6:2015/A1, Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 6: Specifications for fencing profiles and elements
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2017-03-17 prEN 15662, Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide residues using GC- and LC-based analysis following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE - Modular QuEChERS-method
Personlig fallskyddsutrustning michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Personlig fallskyddsutrustning, SIS/TK 403 2017-03-17 prEN 353-1:2014/A1:2017, Personal fall protection equipment - Guided type fall arresters including an anchor line - Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line
Kärnenergi josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2017-03-17 ISO/DIS 19226, Determination of neutron fluence and displacements per atom (dpa) in reactor vessel and internals
Rengöring, desinfektion och sterilisering anna.sjogren@sis.se 400 SEK Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349 2017-03-16 prEN 13704, Chemical disinfectants - Quantitative suspension test for the evaluation of sporicidal activity of chemical disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)
Tandvård anna.sjogren@sis.se 400 SEK Tandvård, SIS/TK 327 2017-03-16 prEN ISO 5832-2, Implants for surgery - Metallic materials - Part 2: Unalloyed titanium (ISO/DIS 5832-2:2017)
Femårsöversyn - Kemiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424 2017-03-16 SS 28128, Determination of phenolic compounds in water
Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas elin.lindblom@sis.se 400 SEK Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas, SIS/TK 179 2017-03-16 prEN 17074, Glass in building - Environmental product declaration - Product category rules for flat glass products
Rengöring, desinfektion och sterilisering anna.sjogren@sis.se 400 SEK Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349 2017-03-16 prEN ISO 25424, Sterilization of health care products - Low temperature steam and formaldehyde - Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO/DIS 25424:2017)
Hissar och rulltrappor anna.sjogren@sis.se 400 SEK Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211 2017-03-16 prEN 81-77, Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions
Femårsöversyn - SS 146656 fredrik.stenberg@sis.se 0 SEK Lättmetaller, SIS/TK 129 2017-03-15 SS 146656, Aluminium - Alloying material
Tillsatsmaterial för svetsning av koppar erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2017-03-15 prEN ISO 24373, Welding consumables - Solid wires and rods for fusion welding of copper and copper alloys - Classification
Tillsatsmaterial för svetsning av höghållfast stål erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2017-03-15 prEN ISO 26304, Welding consumables - Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode-flux combinations for submerged arc welding of high strength steels - Classification (ISO/DIS 26304:2017)
Crosslinked polyethylene (PE-X and PE-MDX) -- Effect of time and temperature on expected strength fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2017-03-14 ISO/DIS 10146, Crosslinked polyethylene (PE-X) pipes - Effect of time and temperature on the expected strength
Möbler johanna.naslund@sis.se 400 SEK Möbler, SIS/TK 391 2017-03-14 prEN 16121:2013/A1, Non-domestic storage furniture - Requirements for safety, strength, durability and stability
IT-standarder för Lärande martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-standarder för Lärande, SIS/TK 450 2017-03-14 ISO/IEC DIS 2382-36, Information technology - Vocabulary - Part 36: Learning, education and training
SIS/SEK Storheter och enheter maria.andersson@sis.se 400 SEK SIS/SEK Storheter och enheter, SIS/TK 002 2017-03-14 prEN ISO 80000-11, Quantities and units - Part 11: Characteristic numbers (ISO/DIS 80000-11:2017)
Laboratoriemedicin mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Laboratoriemedicin, SIS/TK 331 2017-03-14 ISO/DIS 20186-1, Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for venous whole blood - Part 1: Isolated cellular RNA
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext