Remisser


Nya standardförslag kvalitetskontrolleras ett flertal gånger under framtagningen. Även en fastställd standard, svensk eller internationell, ses över med jämna mellanrum för att säkerställa aktualitet och relevans, en så kallad periodisk översyn. Ett viktigt led i denna kvalitetskontroll är remissförfarandet. Remissvar är därför viktiga. Alla har möjlighet att kommentera remisserna och lämna förslag till förbättringar.

Genom remissförfarandet får de som ska använda standarden möjlighet att testa den och framföra synpunkter på förslaget. Samtidigt sprids information om vilka standarder som snart kommer att publiceras. Vid respektive remiss ser du till vem du lämnar dina kommentarer och vilket datum de senast måste vara SIS tillhanda. Om du kontinuerligt vill få information om remisser inom ett visst område kontakta kontaktpersonen för den aktuella remissen. Det är även möjligt att leta, läsa och kommentera standardförslag direkt på skärmen utan kostnad med SIS tjänst Kommentera.

Beställ remiss

Vid varje remiss finns information om pris, senaste svarsdatum och till vem du skickar din beställning. I listan nedan ser du vilka remisser som är aktuella just nu.

Remisstitel Beställ via Pris Ansvarig kommitté Svarsdatum Ingående standardförslag
Femårsöversyn - Gasflaskor amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Gasflaskor, SIS/TK 296 2017-03-24 SS 367615, Gas cylinders - Valve outlets and couplings
Femårsöversyn - Kemiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424 2017-03-16 SS 28128, Determination of phenolic compounds in water
Femårsöversyn - SS 146656 fredrik.stenberg@sis.se 0 SEK Lättmetaller, SIS/TK 129 2017-03-15 SS 146656, Aluminium - Alloying material
Femårsöversyn - SS 142169 fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Armering, SIS/TK 145 2017-03-02 SS 142169, Reinforcing steel - SS steel 21 69-13
Femårsöversyn - Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2017-02-22 SS 32260, Construction drawings - Installations - Symbols and designation for heating, ventilation and sanitary installation and for automatic control
Femårsöversyn - Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2017-02-17 SS 923514, Floorings - Determination of heat dissipation
Femårsöversyn - Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2017-02-16 SS 24825, Fire tests - Floorings - Fire spread and smoke generation
Femårsöversyn - Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2017-02-16 SS 24823, Fire tests - Building products - Heat release andsmoke generation
Femårsöversyn - Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2017-02-16 SS 24821, Fire tests - Building products - Ignitability
Femårsöversyn - Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2017-02-16 SS 24824, Fire tests - Roofings - Fire spread
Femårsöversyn - Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2017-02-16 SS 24822, Fire tests - Coverings - Fire protection ability
Femårsöversyn - Luftbehandlingsteknik linn.holegard@sis.se 400 SEK Luftbehandlingsteknik, SIS/TK 170 2017-02-15 SMS 2849, Dust separating. Settling rate analysis with model cyclones
Femårsöversyn - Koppar emma.lindahl@sis.se 400 SEK Koppar, SIS/TK 132 2017-02-15 SMS 2354, Copper tubes for hydraulic and pneumatic plants
Femårsöversyn - Luftbehandlingsteknik linn.holegard@sis.se 400 SEK Luftbehandlingsteknik, SIS/TK 170 2017-02-15 SMS 2847, Dust separating. Dust feeders
Femårsöversyn - Luftbehandlingsteknik linn.holegard@sis.se 400 SEK Luftbehandlingsteknik, SIS/TK 170 2017-02-15 SMS 2852, Dust separating. Duct apertures for dust measurement
Femårsöversyn - Sammankoppling av fordon samt utvändiga anordningar ylva.yassine@sis.se 0 SEK Sammankoppling av fordon samt utvändiga anordningar, SIS/TK 234 2017-02-10 SS 3560, Road vehicles - Caravans and light trailers - Calculation of mechanical strength of steel drawbar
Fordonssäkerhet ylva.yassine@sis.se 400 SEK Fordonssäkerhet, SIS/TK 237 2017-02-10 ISO/DIS 19206-2, Road vehicles - Test devices for target vehicles, vulnerable road users and other objects, for assessment of active safety functions - Part 2: Requirements for pedestrian targets
Förbrukningsmaterial inom sjukvården mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2017-02-10 ISO/DIS 7886-3, Sterile hypodermic syringes for single use - Part 3: Auto-disable syringes for fixed-dose immunization
Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2017-02-07 ISO/DIS 129-5, Technical Products Documentation - Size and Tolerance Dimensioning - Part 5: Dimensioning of structural metal work
Femårsöversyn - Vibration och stöt maria.andersson@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2017-02-06 SS 4604866, Vibration and shock - Guidance levels for blasting-induced vibration in buildings
Femårsöversyn - Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2017-02-03 SS 2222, Technical documentation - Classification of requirements on manufacturing documentation
Vägutrustning jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägutrustning, SIS/TK 248 2017-02-02 prEN 1793-6, Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 6: Intrinsic characteristics - In situ values of airborne sound insulation under direct sound field conditions
Vägutrustning jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägutrustning, SIS/TK 248 2017-02-02 prEN 1793-2, Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 2: Intrinsic characteristics of airborne sound insulation under diffuse sound field conditions
Renhetsteknik joel.jonsson@sis.se 400 SEK Renhetsteknik, SIS/TK 108 2017-02-01 prEN ISO 14644-3, Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods (ISO/DIS 14644-3:2016)
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2017-02-01 prEN 15254-5, Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 5: Metal sandwich panel construction
Tråd och trådprodukter fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Tråd och trådprodukter, SIS/TK 138 2017-02-01 prEN 10270-1:2011/A1, Steel wire for mechanical springs - Part 1: Patented cold drawn unalloyed spring steel wire
Tråd och trådprodukter fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Tråd och trådprodukter, SIS/TK 138 2017-02-01 prEN 10270-1:2011/A1, Steel wire for mechanical springs - Part 1: Patented cold drawn unalloyed spring steel wire
Rörledningsprodukter och ventiler fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118 2017-02-01 prEN 17070, Industrial valves - Minimum performance requirements
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-02-01 prEN 17065, Railway applications - Braking - Passenger coach test procedure
Geodata martina.lindgren@sis.se 400 SEK Geodata, SIS/TK 323 2017-01-31 prEN ISO 19136-2, Geographic information - Geography Markup Language (GML) - Part 2: Extended schemas and encoding rules (ISO 19136-2:2015)
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2017-01-31 ISO/DIS 13484, Molecular biomarker analysis - General requirements for molecular biology analysis for detection and identification of plant pests
Vägtrafikinformatik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255 2017-01-31 prEN ISO 16410-1, Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575-3 - Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/DIS 16410-1:2016)
Vägtrafikinformatik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255 2017-01-31 ISO/DIS 16410-1, Electronic Fee Collection - Evaluation of equipment for conformity to CEN ISO/TS 17575-3 - Part 1: Test suite structure and test purposes
Vägtrafikinformatik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255 2017-01-31 ISO/DIS 17427-1, Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Part 1: Roles and responsibilities in the context of co-operative ITS architecture(s)
Vägtrafikinformatik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255 2017-01-31 prEN ISO 17427-1, Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Part 1: Roles and responsibilities in the context of co-operative ITS architecture(s) (ISO/DIS 17427-1)
Gjutet järn och stål fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Gjutet järn och stål, SIS/TK 130 2017-01-30 prEN 1563, Founding - Spheroidal graphite cast irons
Tråd och trådprodukter fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Tråd och trådprodukter, SIS/TK 138 2017-01-30 ISO/DIS 19203, Hot-dip galvanized and zinc-aluminium coated high tensile steel wire for bridge cables - Specifications
Femårsöversyn - Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet karin.ekstrom@sis.se 0 SEK Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet, SIS/TK 243 2017-01-27 SS 1782, Heating equipment - Thermal solar collector with liquid as heat tranfer fluid - Determination of thermal performance
Ögonoptik mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Ögonoptik, SIS/TK 336 2017-01-27 prEN ISO 10939, Ophthalmic instruments - Slit-lamp microscopes (ISO/FDIS 10939:2016)
Vibrationer i handhållna maskiner katarina.timaker@sis.se 400 SEK Vibrationer i handhållna maskiner, SIS/TK 109 2017-01-26 ISO/DIS 28927-2:2009/Amd 1, Changes in annex C - Brake device
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-01-26 prEN 15227, Railway applications - Crashworthiness requirements for railway vehicle bodies
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-01-26 prEN 14067-6, Railway applications - Aerodynamics - Part 6: Requirements and test procedures for cross wind assessment
Vibration och stöt maria.andersson@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2017-01-26 ISO/DIS 20816-5, Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 5: Machine sets in hydraulic power generating and pump-storage plants
Finansiella system martina.lindgren@sis.se 400 SEK Finansiella system, SIS/TK 451 2017-01-24 ISO/DIS 20038, Banking and related financial services — Key wrap
Luftkvalitet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Luftkvalitet, SIS/TK 423 2017-01-24 prEN 17058, Workplace exposure - Assessment of inhalation exposure to nano-objects and their agglomerates and aggregates
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2017-01-23 prEN 13766, Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of liquid petroleum gas and liquefied natural gas - Specification
Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar amparo.lassholm@sis.se 500 SEK Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298 2017-01-23 prEN 12542, LPG equipment and accessories - Static welded steel cylindrical tanks, serially produced for the storage of Liquefied Petroleum Gas (LPG) having a volume not greater than 13 m³ - Design and manufacture
Femårsöversyn - Byggmätning och toleranser martina.lindgren@sis.se 400 SEK Byggmätning och toleranser, SIS/TK 178 2017-01-23 SS 641101, Tolerances for distance measuring instruments
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2017-01-23 prEN 479, Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles - Determination of heat reversion
Färg och lack erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Färg och lack, SIS/TK 433 2017-01-23 prEN 927-6, Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 6: Exposure of wood coatings to artificial weathering using fluorescent UV lamps and water
Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2017-01-22 ISO/DIS 11856, Textile floor coverings - Test methods for the determination of fibre bind using a modified martindale machine
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-01-21 ISO/DIS 11613, Protective clothing for firefighters — Laboratory test methods and performance requirements
El- och hybridfordon ylva.yassine@sis.se 400 SEK El- och hybridfordon, SIS/TK 517 2017-01-20 ISO/DIS 15118-4, Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 4: Network and application protocol conformance test
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-01-20 prEN 1149-5, Protective clothing - Electrostatic properties - Part 5: Material performance and design requirements
EN 1329-1:2014/A1 - Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2017-01-19 prEN 1329-1:2014/A1, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
EN ISO 2143 - Anodizing of aluminium and its alloys - Estimation of loss of absorptive power of anodic oxidation coatings after sealing - Dye-spot test with prior acid treatment (ISO/DIS 2143:2016) fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Lättmetaller, SIS/TK 129 2017-01-18 prEN ISO 2143, Anodizing of aluminium and its alloys - Estimation of loss of absorptive power of anodic oxidation coatings after sealing - Dye-spot test with prior acid treatment (ISO/DIS 2143:2016)
Provning av flytande och gasformiga bränslen malin.widebeck@sis.se 400 SEK Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413 2017-01-17 prEN 13016-3, Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 3: Determination of vapour pressure and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE) (Triple Expansion Method)
Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas elin.lindblom@sis.se 400 SEK Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas, SIS/TK 179 2017-01-16 prEN 1125, Build hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes - Requirements and test methods
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2017-01-16 ISO/DIS 23611-1, Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 1: Hand-sorting and formalin extraction of earthworms
Rengöring, desinfektion och sterilisering anna.sjogren@sis.se 400 SEK Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349 2017-01-16 prEN 14476:2013+A1:2015/A2, Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity in the medical area - Test method and requirements (Phase 2/Step 1)
Femårsöversyn - Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 0 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2017-01-16 SS 3656, Portable fire extinguishers - Maintenance and recharging
Rörledningsprodukter och ventiler amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118 2017-01-16 prEN 12516-4:2014/A1, Industrial valves - Shell design strength - Part 4: Calculation method for valve shells manufactured in metallic materials other than steel
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-01-15 ISO/DIS 18639-3, PPE ensembles for firefighters undertaking specialist rescue activities - Part 3: Clothing
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-01-15 ISO/DIS 18639-1, PPE for firefighters undertaking specific rescue activities - Part 1: General
Femårsöversyn - Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas elin.lindblom@sis.se 0 SEK Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas, SIS/TK 179 2017-01-13 SS 817382, Wood doorsets - Mortices for one-bolt spring locks and striking plates
Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298 2017-01-13 prEN 13480-4:2012/A5, Metallic industrial piping - Part 4: Fabrication and installation
Femårsöversyn - Gasflaskor amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Gasflaskor, SIS/TK 296 2017-01-13 SS 3639, Gas cylinder with syphone tube - Marking
Grafisk teknik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Grafisk teknik, SIS/TK 434 2017-01-13 ISO/DIS 12636, Graphic technology - Blankets for offset printing
Pumpar maria.andersson@sis.se 400 SEK Pumpar, SIS/TK 227 2017-01-13 prEN 17038-2, Pumps - Methods of qualification and verification of the Energy Efficiency Index for rotodynamic pumps units - Part 2: Testing and calculation of energy Efficiency Index (EEI) of single pump units
Lekredskap johanna.naslund@sis.se 400 SEK Lekredskap, SIS/TK 379 2017-01-12 prEN 1177, Impact attenuating playground surfacing - Methods of test for determination of impact attenuation
Provning av flytande och gasformiga bränslen malin.widebeck@sis.se 400 SEK Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413 2017-01-11 ftSS 155137, Petroleum products - Gas turbine fuels - Determination of sticking temperature of ash
Förbrukningsmaterial inom sjukvården mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2017-01-10 prEN 455-3:2015/A1, Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation
Luftkvalitet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Luftkvalitet, SIS/TK 423 2017-01-10 CEN/TR 17078, Stationary source emissions - Guidance on the application of EN ISO 16911-1
Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2017-01-10 prEN ISO 29481-1, Building information models - Information delivery manual - Part 1: Methodology and format (ISO 29481-1:2016)
Kärnenergi amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2017-01-09 ISO/DIS 19461-1, Radiological protection - Measurement for the clearance of waste contaminated with radioisotopes for medical application - Part 1: Measurement of radioactivity
Renhetsteknik joel.jonsson@sis.se 400 SEK Renhetsteknik, SIS/TK 108 2017-01-09 ISO/DIS 14644-12, Cleanrooms and associated controlled environments - Part 12: Specifications for monitoring air cleanliness by nanoscale particle concentration
Skorstenar elin.lindblom@sis.se 400 SEK Skorstenar, SIS/TK 199 2017-01-09 prEN 16475-1, Chimneys - Accessories - Part 1: Chimney silencers - Requirements and test methods
Leksaker johanna.naslund@sis.se 400 SEK Leksaker, SIS/TK 392 2017-01-09 prEN 71-7:2014/A1, Safety of toys - Part 7: Finger paints - Requirements and test methods
Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2017-01-09 ISO/DIS 6413, Technical drawings - Representation of splines and serrations
Leksaker johanna.naslund@sis.se 400 SEK Leksaker, SIS/TK 392 2017-01-09 prEN 71-3:2013+A1:2014/A2, Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements
Rengöring, desinfektion och sterilisering anna.sjogren@sis.se 600 SEK Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349 2017-01-09 prEN ISO 18472, Sterilization of health care products - Biological and chemical indicators - Test equipment (ISO/DIS 18472:2016)
Skorstenar elin.lindblom@sis.se 400 SEK Skorstenar, SIS/TK 199 2017-01-09 prEN 13216-1, Chimneys - Test methods for system chimneys - Part 1: General test methods
Innemiljö och energianvändning i byggnader anette.noren@sis.se 400 SEK Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189 2017-01-08 prEN 14064-1, Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose-fill mineral wool (MW) products - Part 1: Specification for the loose-fill products before installation
Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2017-01-07 ISO/DIS 6707-1, Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 1: General terms
Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2017-01-07 ISO/DIS 6707-2, Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 2: Communication and contract terms
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2017-01-07 prEN ISO 80601-2-61, Medical electrical equipment - Part 2-61: Particular requirements for basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment (ISO/DIS 80601-2-61:2016)
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-01-06 prEN ISO 15384, Protective clothing for firefighters - Laboratory test methods and performance requirements for wildland firefighting clothing (ISO/DIS 15384:2016)
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2017-01-06 prEN ISO 18593, Microbiology of the food chain - Horizontal methods for sampling techniques from surfaces using contact plates and swabs (ISO/DIS 18593:2016)
Leksaker johanna.naslund@sis.se 400 SEK Leksaker, SIS/TK 392 2017-01-05 prEN 71-1:2014/A2, Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
Pooler och spabad johanna.naslund@sis.se 400 SEK Pooler och spabad, SIS/TK 554 2017-01-05 prEN ISO 20380, Public swimming pools - Computer vision systems for the detection of drowning accidents in swimming pools - Safety requirements and test methods (ISO/DIS 20380:2016)
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-01-03 prEN 14535-1, Railway applications - Brake discs for railway rolling stock - Part 1: Brake discs pressed or shrunk onto the axle or drive shaft, dimensions and quality requirements
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-01-03 prEN 14535-2, Railway applications - Brake discs for railway rolling stock - Part 2: Brake discs mounted onto the wheel, dimensions and quality requirements
Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-12-30 prEN ISO 22477-4, Geotechnical investigation and testing - Testing of geotechnical structures - Part 4: Testing of piles dynamic load testing (ISO/DIS 22477-4:2016)
Informationssäkerhet maria.andersson@sis.se 400 SEK Informationssäkerhet, SIS/TK 318 2016-12-29 prEN ISO/IEC 27002, Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls (ISO/IEC 27002:2013)
Informationssäkerhet maria.andersson@sis.se 400 SEK Informationssäkerhet, SIS/TK 318 2016-12-29 prEN ISO/IEC 27000, Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2016)
Informationssäkerhet maria.andersson@sis.se 400 SEK Informationssäkerhet, SIS/TK 318 2016-12-29 prEN ISO/IEC 27001, Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements (ISO/IEC 27001:2013)
SIS/SEK Storheter och enheter maria.andersson@sis.se 400 SEK SIS/SEK Storheter och enheter, SIS/TK 002 2016-12-26 ISO/DIS 80000-4, Quantities and units - Part 4: Mechanics
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2016-12-23 prEN 17053, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of trace elements, heavy metals and other elements in feed by ICP-MS (multi-method)
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2016-12-23 prEN 17050, Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of iodine in animal feed by anion-exchange ICP-MS
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2016-12-23 prEN 17049, Identification of tylosin, spiramycin, virginiamycin, carbadox and olaquindox at sub-additive levels in compound feed - Confirmatory analysis by LCMS
Sjukvårdstextilier jenny.vesterberg@sis.se 400 SEK Sjukvårdstextilier, SIS/TK 332 2016-12-22 ftSS 8760016, Health care textiles - Towels and bath towels
Gassystem amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Gassystem, SIS/TK 289 2016-12-22 ISO/DIS 18796-1, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Internal coating and lining of process vessels — Part 1: Technical requirements
Femårsöversyn - Oorganiska ytbeläggningar - Bestämning av fri halt sexvärt krom i kromateringsskikt fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Oorganiska ytbeläggningar, SIS/TK 116 2016-12-21 SS 2392, Inorganic coatings - Determination of free hexavalent chromium in chromate conversion coatings
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-12-20 prEN ISO 8534, Animal and vegetable fats and oils - Determination of water content - Karl Fischer method (pyridine free) (ISO/FDIS 8534:2016)
Hårdhetsprovning av motståndssvetsar erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2016-12-20 prEN ISO 14271, Resistance welding - Vickers hardness testing (low-force and microhardness) of resistance spot, projection, and seam welds (ISO/DIS 14271:2016)
Lantbruksmaskiner ylva.yassine@sis.se 400 SEK Lantbruksmaskiner, SIS/TK 228 2016-12-19 ISO/DIS 11783-6, Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 6: Virtual terminal
Gassystem amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Gassystem, SIS/TK 289 2016-12-18 ISO/DIS 20675, Biogas -- Biogas production, conditioning, upgrading and utilization -- Terms, definitions and classification scheme
Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2016-12-16 ISO/DIS 20170, Geometrical product specification (GPS) — Decomposition of geometrical characteristics for manufacturing control
EN ISO 28706-3 fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Oorganiska ytbeläggningar, SIS/TK 116 2016-12-16 prEN ISO 28706-3, Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to chemical corrosion - Part 3: Determination of resistance to chemical corrosion by alkaline liquids using a hexagonal vessel or a tetragonal glass bottle (ISO/DIS 28706-3:2016)
Teckenrepresentation och användargränssnitt nina.burendahl@sis.se 400 SEK Teckenrepresentation och användargränssnitt, SIS/TK 445 2016-12-15 ISO/IEC DIS 20382-2, Information technology - User Interfaces - Face-to-Face Speech Translation - Part 2: System architecture and functional components
Teckenrepresentation och användargränssnitt nina.burendahl@sis.se 400 SEK Teckenrepresentation och användargränssnitt, SIS/TK 445 2016-12-15 ISO/IEC DIS 20382-1, Information technology - User Interfaces - Face-to-Face Speech Translation” Part 1. User Interface
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2016-12-14 ISO/DIS 16069, Graphical symbols - Safety signs - Safety way guidance systems (SWGS)
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2016-12-14 ISO/DIS 80601-2-61, Medical electrical equipment - Part 2-61: Particular requirements for basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment
Laboratoriemedicin mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Laboratoriemedicin, SIS/TK 331 2016-12-14 prEN ISO 6710, Single-use containers for venous blood specimen collection (ISO/DIS 6710:2016)
Oorganiska ytbeläggningar - Metoder för duktilitetsmältning - Översikt fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Oorganiska ytbeläggningar, SIS/TK 116 2016-12-14 prEN ISO 8401, Metallic coatings - Review of methods of measurement of ductility (ISO/FDIS 8401:2016)
Femårsöversyn - Svetsteknik erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2016-12-14 SS 68114, Resistance welding - Terminology
Geodata martina.lindgren@sis.se 400 SEK Geodata, SIS/TK 323 2016-12-14 ISO/DIS 19127, Geographic information - Geodetic register
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2016-12-13 prEN ISO 80601-2-55, Medical electrical equipment - Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors (ISO/DIS 80601-2-55:2016)
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2016-12-13 ISO/DIS 80601-2-55, Medical electrical equipment - Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2016-12-13 prEN ISO 10079-1:2015/A1, Medical suction equipment - Part 1: Electrically powered suction equipment (ISO 10079-1:2015/DAM 1:2016)
Ögonoptik mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Ögonoptik, SIS/TK 336 2016-12-12 prEN ISO 8596, Ophthalmic optics - Visual acuity testing - Standard and clinical optotypes and their presentation (ISO/DIS 8596:2016)
Teknik och stödsystem för personlig identifiering martina.lindgren@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2016-12-12 ISO/IEC DIS 30107-2, Information Technology - Biometrics - Presentation attack detection - Part 2: Data formats
Värmepumpar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Värmepumpar, SIS/TK 467 2016-12-12 prEN 13771-2, Compressors and condensing units for refrigeration - Performance testing and test methods - Part 2: Condensing units
Teknik och stödsystem för personlig identifiering martina.lindgren@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2016-12-12 prEN 17054, Biometrics multilingual vocabulary based upon the English version of ISO/IEC 2382-37
Terminologi och språkliga resurser martina.lindgren@sis.se 400 SEK Terminologi och språkliga resurser, SIS/TK 115 2016-12-12 ISO/DIS 18841, Interpreting - General guidelines
Pooler och spabad johanna.naslund@sis.se 400 SEK Pooler och spabad, SIS/TK 554 2016-12-12 prEN 13451-11, Swimming pool equipment - Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for moveable pool floors and moveable bulkheads
Terminologi och språkliga resurser martina.lindgren@sis.se 400 SEK Terminologi och språkliga resurser, SIS/TK 115 2016-12-12 ISO/DIS 20108, Simultaneous interpreting - Quality and transmission of sound and image input - Requirements
IT-system och IT-tjänster martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-system och IT-tjänster, SIS/TK 303 2016-12-12 ISO/IEC DIS 19770-4, Information technology — IT asset management — Resource utilization measurement
Terminologi och språkliga resurser martina.lindgren@sis.se 400 SEK Terminologi och språkliga resurser, SIS/TK 115 2016-12-12 ISO/DIS 20228, Legal interpreting
Möbler johanna.naslund@sis.se 400 SEK Möbler, SIS/TK 391 2016-12-12 prEN 1116, Furniture - Kitchen furniture - Coordinating sizes for kitchen furniture and kitchen appliances
Korrosion amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Korrosion, SIS/TK 146 2016-12-12 ISO/DIS 19280, Corrosion of metals and alloys - Measurement of critical crevice temperature for cylindrical crevice geometries in ferric chloride solution
Teknik och stödsystem för personlig identifiering martina.lindgren@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2016-12-12 ISO/IEC DIS 30107-3, Information technology - Biometric presentation attack detection - Part 3: Testing and reporting
Oförstörande provning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Oförstörande provning, SIS/TK 125 2016-12-11 prEN ISO 16946, Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Specification for step wedge calibration block (ISO/FDIS 16946:2016)
IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT) martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT), SIS/TK 542 2016-12-11 ISO/IEC DIS 19944, Information technology - Cloud computing - Cloud services and devices: data flow, data categories and data use
Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2016-12-11 prEN ISO 9405, Textile floor coverings - Assessment of changes in appearance (ISO 9405:2015)
Markutrustningar för flygplatser ylva.yassine@sis.se 400 SEK Markutrustningar för flygplatser, SIS/TK 259 2016-12-11 ISO/DIS 9788, Air cargo - Double stud tie-down fittings - Design and testing requirements
Byggmätning och toleranser martina.lindgren@sis.se 400 SEK Byggmätning och toleranser, SIS/TK 178 2016-12-10 ISO/DIS 9849, Optics and optical instruments - Geodetic and surveying instruments - Vocabulary
Tillsyn vid svetsning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2016-12-10 prEN ISO 14731, Welding coordination - Tasks and responsibilities (ISO/DIS 14731:2016)
Barnartiklar johanna.naslund@sis.se 400 SEK Barnartiklar, SIS/TK 404 2016-12-09 prEN 1888-2, Child care articles - Wheeled child conveyances - Part 2: Pushchairs for heavier children
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2016-12-09 ISO/DIS 11195, Gas mixers for medical use - Stand-alone gas mixers
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2016-12-08 prEN 13231-5, Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 5: Procedures for rail reprofiling in plain line, switches, crossings and expansion devices
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2016-12-08 prEN 15654-2, Railway applications - Measurement of vertical forces on wheels and wheelsets - Part 2: Test in workshop for new, modified and maintained vehicles
Provning av flytande och gasformiga bränslen malin.widebeck@sis.se 400 SEK Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413 2016-12-07 prEN ISO 5165, Petroleum products - Determination of the ignition quality of diesel fuels - Cetane engine method (ISO/DIS 5165:2016)
Konsument- och transportförpackningar malin.widebeck@sis.se 400 SEK Konsument- och transportförpackningar, SIS/TK 164 2016-12-07 ISO/DIS 19809, Packaging - Accessible design - Information and marking
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2016-12-06 ftSS 30600/T1, Graphical symbols - Public information symbols for greater accessibility using the concept Design for All
Gummi- eller plastbelagda tyger - Bestämning av böjmotstånd med flexometer christine.allansson@sis.se 400 SEK Textil, SIS/TK 160 2016-12-06 prEN ISO 32100, Rubber- or plastics-coated fabrics - Physical and mechanical tests - Determination of flex resistance by the flexometer method (ISO/DIS 32100:2016)
Ergonomi johanna.naslund@sis.se 400 SEK Ergonomi, SIS/TK 380 2016-12-06 prEN 13032-2, Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2016-12-05 ISO/DIS 18400-104, Soil quality - Sampling - Part 104: Strategies and statistical evaluations
Transportbehållare för farligt gods amparo.lassholm@sis.se 500 SEK Transportbehållare för farligt gods, SIS/TK 291 2016-12-05 prEN 15969-2, Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the data transfer between tank vehicle and with stationary facilities - Part 2: Commercial and logistic data
IT-system och IT-tjänster martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-system och IT-tjänster, SIS/TK 303 2016-12-05 ISO/IEC DIS 19770-1, Information technology - IT asset management - Part 1: IT asset management systems - Requirements
Lekredskap johanna.naslund@sis.se 400 SEK Lekredskap, SIS/TK 379 2016-12-05 prEN 14974, Skateparks - Safety requirements and test methods
Vägmaterial elin.lindblom@sis.se 400 SEK Vägmaterial, SIS/TK 202 2016-12-05 prEN 13880-13, Hot applied joint sealants - Part 13: Test method for the determination of the discontinuous extension (adherence test)
Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, SIS/TK 344 2016-12-05 ISO 19029:2016, Accessible design - Auditory guiding signals in public facilities
Smörjmedel och hydraulvätskor malin.widebeck@sis.se 400 SEK Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416 2016-12-05 ISO/DIS 11365, Petroleum and related products - Maintenance and use guide for triaryl phosphate ester turbine control fluids
Tätskikt och geosynteter elin.lindblom@sis.se 400 SEK Tätskikt och geosynteter, SIS/TK 177 2016-12-05 prEN ISO 13426-1, Geotextiles and geotextile-related products - Strength of internal structural junctions - Part 1: Geocells
Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-12-04 prEN ISO 17892-8, Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 8: Unconsolidated undrained triaxial test (ISO/DIS 17892-8:2016)
Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-12-04 prEN ISO 17892-7, Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 7: Unconfined compression test (ISO/DIS 17892-7:2016)
Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-12-04 prEN ISO 22477-5, Geotechnical investigation and testing - Testing of geotechnical structures - Part 5: Testing of grouted anchors (ISO/DIS 22477-5:2016)
Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-12-04 prEN ISO 17892-9, Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 9: Consolidated triaxial compression tests on water saturated soils (ISO/DIS 17892-9:2016)
El- och elektronikutrustning för vägfordon ylva.yassine@sis.se 1.000 SEK El- och elektronikutrustning för vägfordon, SIS/TK 240 2016-12-04 ISO/DIS 26262-12, Road vehicles -- Functional safety -- Part 12: Adaptation for motorcycles
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-12-03 prEN ISO 22007-4, Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 4: Laser flash method (ISO/DIS 22007-4:2016)
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2016-12-02 ISO/DIS 20789, Anaesthetic and respiratory equipment - Passive humidifiers
Värmepumpar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Värmepumpar, SIS/TK 467 2016-12-02 prEN 12102-2, Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 2: Heat pump water heaters
Grafisk teknik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Grafisk teknik, SIS/TK 434 2016-12-02 ISO/DIS 2846-1, Graphic technology - Colour and transparency of printing ink sets for four-colour printing - Part 1: Sheet-fed and heat-set web offset lithographic printing
IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT) martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT), SIS/TK 542 2016-12-01 ISO/IEC DIS 17203, Information technology - Open Virtualization Format (OVF) specification
Tätskikt och geosynteter elin.lindblom@sis.se 400 SEK Tätskikt och geosynteter, SIS/TK 177 2016-12-01 prEN ISO 10318-2:2015/A1, Geosynthetics - Part 2: Symbols and pictograms (ISO 10318-2:2015/DAM 1:2016)
Tätskikt och geosynteter elin.lindblom@sis.se 400 SEK Tätskikt och geosynteter, SIS/TK 177 2016-12-01 prEN ISO 10318-1:2015/A1, Geosynthetics - Part 1: Terms and definitions - Amendment 1 (ISO 10318-1:2015/DAmd 1:2016)
Femårsöversyn - Lantbruksmaskiner ylva.yassine@sis.se 0 SEK Lantbruksmaskiner, SIS/TK 228 2016-12-01 SS 3552, Agriculture - Agricultural machinery - Row spacing for cereals and row crops
Tätskikt och geosynteter elin.lindblom@sis.se 400 SEK Tätskikt och geosynteter, SIS/TK 177 2016-12-01 prEN 17048, Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete - Definitions and characteristics
Motorbränslen malin.widebeck@sis.se 400 SEK Motorbränslen, SIS/TK 415 2016-12-01 prEN 590:2013/A1:2016, Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2016-12-01 ISO/DIS 20295, Soil quality - Determination of perchlorate in soil using ion chromatography
Plaströrssystem ola.jonsson@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2016-11-30 ISO/DIS 12176-1, Plastics pipes and fittings - Equipment for fusion jointing polyethylene systems - Part 4: Traceability coding
IT-system och IT-tjänster martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-system och IT-tjänster, SIS/TK 303 2016-11-30 ISO/IEC/IEEE 12207, Systems and software engineering - Software life cycle processes
Förbrukningsmaterial inom sjukvården jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2016-11-30 prEN ISO 15378, Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2015, with reference to good manufacturing practice (GMP) (ISO/DIS 15378:2016)
Femårsöversyn - Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-11-29 SS 27126, Geotechnical tests - Compression properties - Oedometer test, CRS-test - Cohesive soil
Femårsöversyn - Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-11-29 SS 27127, Geotechnical tests - Shear strength - Direct simple shear test, CU- and CD-tests - Cohesive soil
Bestämning av ytråhet/ytjämnhet (luftläckagemetoder) - Metod enligt Sheffield christine.allansson@sis.se 400 SEK Massa och papper, SIS/TK 157 2016-11-28 ISO/DIS 8791-3, Paper and board - Determination of roughness/smoothness (air leak methods) - Part 3: Sheffield method
Bevakningstjänster anna-karin.jansson@sis.se 0 SEK Samhällssäkerhet, SIS/TK 494 2016-11-28 SS 99100, Security services - Operations, management and personnel
Oförstörande provning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Oförstörande provning, SIS/TK 125 2016-11-26 prEN ISO 22825, Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys (ISO/DIS 22825:2016)
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext