Remisser


Nya standardförslag kvalitetskontrolleras ett flertal gånger under framtagningen. Även en fastställd standard, svensk eller internationell, ses över med jämna mellanrum för att säkerställa aktualitet och relevans, en så kallad periodisk översyn. Ett viktigt led i denna kvalitetskontroll är remissförfarandet. Remissvar är därför viktiga. Alla har möjlighet att kommentera remisserna och lämna förslag till förbättringar.

Genom remissförfarandet får de som ska använda standarden möjlighet att testa den och framföra synpunkter på förslaget. Samtidigt sprids information om vilka standarder som snart kommer att publiceras. Vid respektive remiss ser du till vem du lämnar dina kommentarer och vilket datum de senast måste vara SIS tillhanda. Om du kontinuerligt vill få information om remisser inom ett visst område kontakta kontaktpersonen för den aktuella remissen. Det är även möjligt att leta, läsa och kommentera standardförslag direkt på skärmen utan kostnad med SIS tjänst Kommentera.

Beställ remiss

Vid varje remiss finns information om pris, senaste svarsdatum och till vem du skickar din beställning. I listan nedan ser du vilka remisser som är aktuella just nu.

Remisstitel Beställ via Pris Ansvarig kommitté Svarsdatum Ingående standardförslag
Femårsöversyn - Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2017-02-17 SS 923514, Floorings - Determination of heat dissipation
Femårsöversyn - Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet karin.ekstrom@sis.se 0 SEK Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet, SIS/TK 243 2017-01-27 SS 1782, Heating equipment - Thermal solar collector with liquid as heat tranfer fluid - Determination of thermal performance
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-01-26 prEN 14067-6, Railway applications - Aerodynamics - Part 6: Requirements and test procedures for cross wind assessment
Femårsöversyn - Byggmätning och toleranser martina.lindgren@sis.se 400 SEK Byggmätning och toleranser, SIS/TK 178 2017-01-23 SS 641101, Tolerances for distance measuring instruments
Femårsöversyn - Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 0 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2017-01-16 SS 3656, Portable fire extinguishers - Maintenance and recharging
Femårsöversyn - Gasflaskor amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Gasflaskor, SIS/TK 296 2017-01-13 SS 3639, Gas cylinder with syphone tube - Marking
El- och elektronikutrustning för vägfordon ylva.yassine@sis.se 1.000 SEK El- och elektronikutrustning för vägfordon, SIS/TK 240 2016-12-04 ISO/DIS 26262-12, Road vehicles -- Functional safety -- Part 12: Adaptation for motorcycles
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2016-12-02 ISO/DIS 20789, Anaesthetic and respiratory equipment - Passive humidifiers
Grafisk teknik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Grafisk teknik, SIS/TK 434 2016-12-02 ISO/DIS 2846-1, Graphic technology - Colour and transparency of printing ink sets for four-colour printing - Part 1: Sheet-fed and heat-set web offset lithographic printing
Motorbränslen malin.widebeck@sis.se 400 SEK Motorbränslen, SIS/TK 415 2016-12-01 prEN 590:2013/A1:2016, Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2016-12-01 ISO/DIS 20295, Soil quality - Determination of perchlorate in soil using ion chromatography
Plaströrssystem ola.jonsson@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2016-11-30 ISO/DIS 12176-1, Plastics pipes and fittings - Equipment for fusion jointing polyethylene systems - Part 4: Traceability coding
IT-system och IT-tjänster martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-system och IT-tjänster, SIS/TK 303 2016-11-30 ISO/IEC/IEEE 12207, Systems and software engineering - Software life cycle processes
Femårsöversyn - Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-11-29 SS 27127, Geotechnical tests - Shear strength - Direct simple shear test, CU- and CD-tests - Cohesive soil
Femårsöversyn - Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-11-29 SS 27126, Geotechnical tests - Compression properties - Oedometer test, CRS-test - Cohesive soil
Oförstörande provning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Oförstörande provning, SIS/TK 125 2016-11-26 prEN ISO 22825, Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys (ISO/DIS 22825:2016)
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-11-25 prEN ISO 34101-3, Sustainable and traceable cocoa beans - Part 3: Requirements for traceability (ISO/DIS 34101-3:2016)
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2016-11-25 prEN ISO 11133:2014/A1, Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media - Amendment 1 (ISO 11133:2014/DAmd 1:2016)
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-11-25 prEN 16603-70-41, Space engineering - Telemetry and telecommand packet utilization
Terminologi och språkliga resurser martina.lindgren@sis.se 400 SEK Terminologi och språkliga resurser, SIS/TK 115 2016-11-25 ISO/DIS 17100:2015/Amd 1, Translation Services - Requirements for translation services - Amendment 1
Fritidsbåtar (under 24 m) michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Fritidsbåtar (under 24 m), SIS/TK 232 2016-11-25 prEN ISO 16147, Small craft - Inboard diesel engines - Engine-mounted fuel, oil and electrical components (ISO/DIS 16147:2016)
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-11-25 prEN ISO 34101-2, Sustainable and traceable cocoa beans - Part 2: Requirements for performance (related to economic, social, and environmental aspects) (ISO/DIS 34101-2:2016)
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-11-25 prEN ISO 34101-1, Sustainable and traceable cocoa beans - Part 1: Requirements for sustainability management systems (ISO/DIS 34101-1:2016)
Förpackningslogistik och spårbarhet martina.lindgren@sis.se 400 SEK Förpackningslogistik och spårbarhet, SIS/TK 166 2016-11-24 ISO/IEC DIS 29167-10, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 10: Crypto suite AES-128 security services for air interface communications
Renhetsteknik joel.jonsson@sis.se 400 SEK Renhetsteknik, SIS/TK 108 2016-11-21 ISO/DIS 12669, Hydraulic fluid power - Method for determining the required cleanliness level (RCL) of a system
Färg och lack erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Färg och lack, SIS/TK 433 2016-11-21 ISO/DIS 6270-3, Determination of resistance to humidity - Part 3: Condensation (in-cabinet exposure with heated, bubbling water reservoir)
Identifikation, interoperabilitet och statistik martina.lindgren@sis.se 400 SEK Identifikation, interoperabilitet och statistik, SIS/TK 543 2016-11-20 ISO/DIS 20614, Data Exchange Protocol for Interoperability and Preservation
Förpackningslogistik och spårbarhet martina.lindgren@sis.se 400 SEK Förpackningslogistik och spårbarhet, SIS/TK 166 2016-11-20 ISO/IEC DIS 19823-10, Information technology - Conformance test methods for security service crypto suites - Part 10: Crypto suite AES-128
Tätskikt och geosynteter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Tätskikt och geosynteter, SIS/TK 177 2016-11-19 prEN ISO 13438, Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance to oxidation (ISO/DIS 13438:2016)
Tätskikt och geosynteter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Tätskikt och geosynteter, SIS/TK 177 2016-11-19 prEN 16002, Flexible sheets for waterproofing - Determination of the resistance to wind load of mechanically fastened flexible sheets for roof waterproofing
Grafisk teknik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Grafisk teknik, SIS/TK 434 2016-11-17 ISO/DIS 16613-1, Graphic technology - Variable content replacement - Part 1: Using PDF/X for variable content replacement (PDF/VCR-1)
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-11-16 prEN 15651-3, Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 3: Sealants for sanitary joints
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-11-16 prEN 13368-3, Fertilizers - Determination of chelating agents in fertilizers by chromatography - Part 3: Determination of Fe chelated by [S,S]-EDDS, or the amount of the chelating agent, by ion pair chromatography
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-11-16 prEN 15651-2, Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 2: Sealants for glazing
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-11-16 prEN ISO 3656:2011/A1, Animal and vegetable fats and oils - Determination of ultraviolet absorbance expressed as specific UV extinction -Amendement 1 (ISO 3656:2011/DAM 1:2016)
Rengöring, desinfektion och sterilisering anna.sjogren@sis.se 400 SEK Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349 2016-11-16 ftSS 8760015, General requirements for distribution logistics of sterile medical devices intended for health care organization”
Identifikation, interoperabilitet och statistik martina.lindgren@sis.se 400 SEK Identifikation, interoperabilitet och statistik, SIS/TK 543 2016-11-15 ISO/DIS 28500, Information and documentation - WARC File Format
Fasta bränslen karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Fasta bränslen, SIS/TK 412 2016-11-15 prEN ISO 18134-2, Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method - Part 2: Total moisture - Simplified method
Vägtrafikinformatik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255 2016-11-15 ISO/DIS 19237, Intelligent transport systems - Pedestrian detection and collision mitigation systems (PDCMS) - Performance requirements and test procedures
Vägtrafikinformatik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255 2016-11-15 ISO/DIS 14813-6, Intelligent transport systems -- Reference model architecture(s) for the ITS sector -- Part 6: Data presentation in ASN.1
Hälso- och sjukvårdsinformatik jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334 2016-11-15 prEN ISO 11073-00103, Health informatics - Personal health device communication - Part 00103: Overview (ISO/IEEE 11073-00103:2015)
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-11-15 prEN 15651-5, Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 5: Assessment and verification of constancy of performance, marking and labelling
Hälso- och sjukvårdsinformatik jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334 2016-11-15 prEN ISO 11073-10442, Health informatics - Personal health device communication - Part 10442: Device specialization - Strength fitness equipment (ISO/IEEE 11073-10442:2015)
Hälso- och sjukvårdsinformatik jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334 2016-11-15 prEN ISO 11073-10441, Health informatics - Personal health device communication - Part 10441: Device specialization - Cardiovascular fitness and activity monitor (ISO/IEEE 11073-10441:2015)
Hydraulik och pneumatik maria.andersson@sis.se 400 SEK Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106 2016-11-15 ISO/DIS 6162-2, Hydraulic fluid power - Flange connections with split or one-piece flange clamps and metric or inch screws - Part 2: Flange connectors, ports and mounting surfaces for use at a pressure of 42 MPa (420 bar), DN 13 to DN 76
Hydraulik och pneumatik maria.andersson@sis.se 400 SEK Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106 2016-11-14 ISO/DIS 8434-1, Metallic tube connections for fluid power and general use - Part 1: 24 degree cone connectors
Sjukvårdstextilier jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Sjukvårdstextilier, SIS/TK 332 2016-11-14 ftSS 8760035, Health care textiles - Drapes
Sjukvårdstextilier jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Sjukvårdstextilier, SIS/TK 332 2016-11-14 ftSS 8760034, Health care textiles - Operating textiles - Operating theatre drapes (sterile)
Vibration och stöt karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2016-11-12 ISO/DIS 21940-2, Mechanical vibration — Rotor balancing — Part 2: Vocabulary
Oförstörande provning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Oförstörande provning, SIS/TK 125 2016-11-12 prEN ISO 20486, Non-destructive testing - Leak testing - Calibration of reference leaks for gases (ISO/DIS 20486:2016)
Oförstörande provning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Oförstörande provning, SIS/TK 125 2016-11-12 prEN ISO 20485, Non-destructive testing - Leak testing - Tracer gas method (ISO/DIS 20485:2016)
Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298 2016-11-11 prEN 13445-3:2014/A6, Unfired pressure vessels - Part 3: Design
Gassystem amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Gassystem, SIS/TK 289 2016-11-11 prEN 15399, Gas infrastructure - Safety Management Systems for gas networks with maximum operating pressure up to and including 16 bar
Läder - Provningar av färghärdighet - Färghärdighet mot saliv christine.allansson@sis.se 400 SEK Läder och skodon, SIS/TK 158 2016-11-11 prEN ISO 20701, Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to saliva
Cisterner och processkärl amparo.lassholm@sis.se 500 SEK Cisterner och processkärl, SIS/TK 295 2016-11-11 prEN 12285-3, Workshop fabricated steel tanks - Part 3: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and nonflammable water polluting liquids for heating and cooling of buildings
Lyftkranar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Lyftkranar, SIS/TK 262 2016-11-10 ISO/DIS 8686-5, Cranes - Design principles for loads and load combinations - Part 5: Overhead travelling and portal bridge cranes
Innemiljö och energianvändning i byggnader anette.noren@sis.se 400 SEK Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189 2016-11-09 prEN 14063-1, Thermal insulation products for buildings - In-situ formed expanded clay lightweight aggregate products - Part 1: Specification for the loose-fill products before installation
Fjäder och dun christine.allansson@sis.se 400 SEK Textil, SIS/TK 160 2016-11-09 prEN 1883, Feather and down - Sampling in view of tests
Vibration och stöt karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2016-11-09 ISO/DIS 7919-4:2009/Amd 1, Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts - Part 4: Gas turbine sets with fluid-film bearings
Vibration och stöt karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2016-11-09 ISO/DIS 7919-3:2009/Amd 1, Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts - Part 3: Coupled industrial machines
Vibration och stöt karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2016-11-09 ISO/DIS 10816-4:2009/Amd 1, Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 4: Gas turbine sets with fluid-film bearings
Vibration och stöt karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2016-11-09 ISO/DIS 10816-3:2009/Amd 1, Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 r/min and 15 000 r/min when measured in situ
Vibration och stöt karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2016-11-08 ISO/DIS 20816-2, Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 2: Land-based gas turbines, steam turbines and generators in excess of 40 MW, with fluid-film bearings
Utrustning för avfallshantering ylva.yassine@sis.se 400 SEK Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252 2016-11-07 prEN 12574-4, Stationary waste containers - Part 4: Waste-Mechatronics
Markutrustningar för flygplatser ylva.yassine@sis.se 400 SEK Markutrustningar för flygplatser, SIS/TK 259 2016-11-07 ISO/DIS 11532, Aircraft ground equipment - Graphical symbols
Grafisk teknik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Grafisk teknik, SIS/TK 434 2016-11-07 ISO/DIS 20654, Graphic technology - Measurement and calculation of spot colour tone value
Ergonomi johanna.naslund@sis.se 400 SEK Ergonomi, SIS/TK 380 2016-11-07 prEN 12665, Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements
Leksaker johanna.naslund@sis.se 400 SEK Leksaker, SIS/TK 392 2016-11-07 prEN 71-8, Safety of toys - Part 8: Activitity toys for domestic use
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-11-06 prEN ISO 177, Plastics - Determination of migration of plasticizers (ISO/FDIS 177:2016)
Femårsöversyn - Bromsar för bilar och släpvagnar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Bromsar för bilar och släpvagnar, SIS/TK 217 2016-11-04 SS 3146, Road vehicles - Double connection for pneumatic brakes on towed vehicles
Information och automation i produktlivscykeln jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Information och automation i produktlivscykeln, SIS/TK 280 2016-11-04 ISO/DIS 18828-3, Industrial automation systems and integration - Standardized procedures for production systems engineering - Part 3: Information flows in production planning processes
Luftkvalitet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Luftkvalitet, SIS/TK 423 2016-11-04 ISO/DIS 19087, Workplace air - Measurement of respirable crystalline silica by infrared spectrometry
Professionell skötsel, kemtvätt och kemtvätt i vatten av tyger och plagg christine.allansson@sis.se 400 SEK Textil, SIS/TK 160 2016-11-04 prEN ISO 3175-3, Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 3: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using hydrocarbon solvent (ISO/DIS 3175-3:2016)
Möbler för kontorsmiljö - Kontorsarbetsstolar - Säkerhetskrav christine.allansson@sis.se 400 SEK Möbler, SIS/TK 391 2016-11-03 prEN 1335-2, Office furniture - Office work chair - Part 2: Safety requirements
Plaströrssystem ola.jonsson@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2016-11-02 ISO/DIS 21307, Plastics pipes and fittings - Butt fusion jointing procedures for polyethylene (PE) pipes and fittings used in the construction of gas and water distribution systems
Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet, SIS/TK 243 2016-11-02 prEN 12693, Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Positive displacement refrigerant compressors
Femårsöversyn - Fysiskt informationsbevarande martina.lindgren@sis.se 500 SEK Fysiskt informationsbevarande, SIS/TK 544 2016-11-01 SS 613302, Forms. Order for production of forms
Femårsöversyn - Fysiskt informationsbevarande martina.lindgren@sis.se 500 SEK Fysiskt informationsbevarande, SIS/TK 544 2016-11-01 SS 613301, Forms. Pads and sets, definitions, dimensions
Vägmaterial elin.lindblom@sis.se 400 SEK Vägmaterial, SIS/TK 202 2016-11-01 prEN 13302, Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity of bituminous binder using a rotating spindle apparatus
Skorstenar elin.lindblom@sis.se 400 SEK Skorstenar, SIS/TK 199 2016-11-01 prEN 1457-2, Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part 2: Flue liners operating under wet conditions - Requirements and test methods
Skorstenar elin.lindblom@sis.se 400 SEK Skorstenar, SIS/TK 199 2016-11-01 prEN 1457-1, Chimney - Clay/ceramic flue liners - Part 1: Flue liners operating under dry conditions - Requirements and test methods
Anläggningsmaskiner ylva.yassine@sis.se 400 SEK Anläggningsmaskiner, SIS/TK 225 2016-10-31 prEN ISO 19014-3, Earth-moving machinery - Safety - Part 3: Environmental performance and test requirements of electronic and electrical components used in safety-related parts of the control system (ISO/DIS 19014-3:2016)
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-10-30 prEN ISO 29664, Plastics - Artificial weathering including acidic deposition (ISO 29664:2010)
Svetsutrustning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsutrustning, SIS/TK 119 2016-10-30 prEN ISO 14114, Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes - General requirements (ISO/DIS 14114:2016)
Svetsutrustning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsutrustning, SIS/TK 119 2016-10-30 prEN ISO 3821, Gas welding equipment - Rubber hoses for welding, cutting and allied processes (ISO/DIS 3821:2016)
Innemiljö och energianvändning i byggnader anette.noren@sis.se 400 SEK Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189 2016-10-29 ISO/DIS 17800, Facility Smart Grid Information Model
Natursten emma.lindahl@sis.se 400 SEK Natursten, SIS/TK 508 2016-10-29 prEN 14157, Natural stone test methods - Determination of the abrasion resistance
Byggakustik emma.lindahl@sis.se 400 SEK Byggakustik, SIS/TK 197 2016-10-28 prEN ISO 10848-4, Acoustics - Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 4: Application to junctions with at least one Type A element (ISO/DIS 10848-4:2016)
Byggakustik emma.lindahl@sis.se 400 SEK Byggakustik, SIS/TK 197 2016-10-28 prEN ISO 10848-3, Acoustics - Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 3: Application to Type B elements when the junction has a substantial influence (ISO/DIS 10848-3:2016)
Byggakustik emma.lindahl@sis.se 400 SEK Byggakustik, SIS/TK 197 2016-10-28 prEN ISO 10848-2, Acoustics - Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 2: Application to Type B elements when the junction has a small influence (ISO/DIS 10848-2:2016)
Byggakustik emma.lindahl@sis.se 400 SEK Byggakustik, SIS/TK 197 2016-10-28 prEN ISO 10848-1, Acoustics - Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 1: Frame document (ISO/DIS 10848-1:2016)
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-10-28 prEN ISO 4064-5, Water meters for cold potable water and hot water - Part 5: Installation requirements (ISO 4064-5:2014)
Bevarande av kulturarv malin.widebeck@sis.se 400 SEK Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479 2016-10-28 prEN 17036, Conservation of Cultural Heritage - Artificial ageing with simulated solar radiation
Femårsöversyn - Konstruktionsstål ola.jonsson@sis.se 0 SEK Konstruktionsstål, SIS/TK 142 2016-10-25 SS 211120, Structural steels - Application of SS-EN 10025 in construction works in Sweden
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-10-24 prEN 17033, Plastics - Biodegradable mulch films for use in agriculture and horticulture - Requirements and test methods
El- och elektronikutrustning för vägfordon ylva.yassine@sis.se 400 SEK El- och elektronikutrustning för vägfordon, SIS/TK 240 2016-10-24 ISO/DIS 20077-1, Road Vehicles - Extended vehicle (ExVe) methodology - Part 1: General information
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-10-24 prEN 1762, Rubber hoses and hose assemblies for liquefied petroleum gas, LPG (liquid or gaseous phase), and natural gas up to 25 bar (2,5 MPa) - Specification
Färg och lack erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Färg och lack, SIS/TK 433 2016-10-24 prEN ISO 6270-2, Paints and varnishes - Determination of resistance to humidity - Part 2: Condensation (in-cabinet exposure) (ISO/DIS 6270-2:2016)
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-10-21 prEN 16603-10, Space engineering - System engineering general requirements
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2016-10-21 prEN ISO 19918, Protective clothing - Protection against chemicals - Measurement of cumulative permeation of chemicals with low vapour pressure through materials (ISO/DIS 19918:2016)
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2016-10-21 prEN ISO 19020, Microbiology of food chain - Horizontal method for the immunoenzymatic detection of staphylococcal enterotoxins in foodstuffs (ISO/DIS 19020:2016)
Kroppsskydd för sport och fritid michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Kroppsskydd för sport och fritid, SIS/TK 378 2016-10-21 prEN 13277-8, Protective equipment for martial arts - Part 8: Additional requirements and test methods for karate face protectors
Ögonskydd michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Ögonskydd, SIS/TK 399 2016-10-21 prEN 14458, Personal eye-equipment - High performance visors intended only for use with protective helmets
Additiv tillverkning malin.widebeck@sis.se 400 SEK Additiv tillverkning, SIS/TK 563 2016-10-20 prEN ISO 52915, Specification for Additive Manufacturing File Format (AMF) Version 1.2 (ISO/ASTM 52915:2016)
Femårsöversyn - Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, SIS/TK 344 2016-10-20 SS 875001, Wheelchairs - Maximum overall dimensions
Träbearbetningsmaskiner och -verktyg ylva.yassine@sis.se 400 SEK Träbearbetningsmaskiner och -verktyg, SIS/TK 247 2016-10-20 prEN ISO 19085-8, Woodworking machines - Safety - Part 8: Wide-belt calibrating and sanding machines (ISO/DIS 19085-8:2016)
Tryckkärlsstål amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Tryckkärlsstål, SIS/TK 137 2016-10-19 prEN 13480-2:2012/A10, Metallic industrial piping - Part 2: Materials
Post katrin.bjerhag@sis.se 400 SEK Post, SIS/TK 322 2016-10-19 prEN 14615, Postal services - Digital postage marks - Applications, security and design
Leksaker johanna.naslund@sis.se 400 SEK Leksaker, SIS/TK 392 2016-10-18 prEN 71-14:2014/A1, Safety of toys - Part 14: Trampolines for domestic use
Mjuka cellmaterial erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-10-18 prEN ISO 1856, Flexible cellular polymeric materials - Determination of compression set (ISO/DIS 1856:2016)
Förpackningslogistik och spårbarhet katrin.bjerhag@sis.se 400 SEK Förpackningslogistik och spårbarhet, SIS/TK 166 2016-10-18 ISO/IEC DIS 18047-6, Information technology - Radio frequency identification device conformance test methods - Part 6: Test methods for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz
Motordrivna trädgårdsredskap ylva.yassine@sis.se 400 SEK Motordrivna trädgårdsredskap, SIS/TK 230 2016-10-18 prEN 12733, Agricultural and forestry machinery - Pedestrian controlled motor mowers - Safety
Lyftkranar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Lyftkranar, SIS/TK 262 2016-10-17 ISO/DIS 9927-5, Cranes - Inspections - Part 5: Bridge and gantry cranes
Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298 2016-10-17 prEN 13445-1:2014/A2, Unfired pressure vessels - Part 1: General
Effektiv energianvändning karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Effektiv energianvändning, SIS/TK 558 2016-10-17 ISO/DIS 27917-1, Capture, transport and geological storage of CO2 - Vocabulary - Part 1: Cross-cutting terms
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-10-16 ISO/DIS 3862, Rubber hoses and hose assemblies - Rubber-covered spiral-wire-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids - Specification
Trävaror - Trälister - Mått erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Trä, SIS/TK 182 2016-10-16 ftSS 232812, Timber - Wood trim - Sizes
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-10-16 ISO/DIS 4079, Rubber hoses and hose assemblies - Textile-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids - Specification
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-10-16 ISO/DIS 1436, Rubber hoses and hose assemblies - Wire-braid-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids - Specification
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2016-10-16 ISO/DIS 17755-2, Fire safety - Statistical data collection - Part 2: Definitions of terms
Femårsöversyn - Vatten- och avloppssystem emma.lindahl@sis.se 400 SEK Vatten- och avloppssystem, SIS/TK 198 2016-10-15 SS 134004, Lime products for industrial purposes - Determination of chemically bound water in quick lime according to Karl Fischer with potentiometric end pointdetermination
Kvalificering av standardsvetsdatablad erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2016-10-15 prEN ISO 15612, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification by adoption of a standard welding procedure (ISO/DIS 15612:2016)
Femårsöversyn - Vatten- och avloppssystem emma.lindahl@sis.se 400 SEK Vatten- och avloppssystem, SIS/TK 198 2016-10-15 SS 134005, Lime products for industrial purposes - Determination of fluidness in lime products
Femårsöversyn - Vatten- och avloppssystem emma.lindahl@sis.se 400 SEK Vatten- och avloppssystem, SIS/TK 198 2016-10-15 SS 134003, Lime products for industrial purposes - Determination of the slaking reactivity of quick lime
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2016-10-14 prEN ISO 20976-1, Microbiology of the food chain - Guidelines for conducting challenge tests of food and feed products - Part 1: Challenge tests to study the growth potential, lag time and the maximum growth rate (ISO/DIS 20976-1:2016)
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2016-10-14 ISO/DIS 9170-1, Terminal units for medical gas pipeline systems - Part 1: Terminal units for use with compressed medical gases and vacuum
Stålrör, rördelar och rörflänsar amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Stålrör, rördelar och rörflänsar, SIS/TK 118 2016-10-14 prEN 736-1, Valves - Terminology - Part 1: Definition of types of valves
Korrosion amparo.lassholm@sis.se 500 SEK Korrosion, SIS/TK 146 2016-10-14 ISO/DIS 17782, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Qualification of manufacturers of special materials
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2016-10-13 prEN 13848-1, Railway applications - Track - Track geometry quality - Part 1: Characterisation of track geometry
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2016-10-13 prEN 17023, Railway applications - Rolling stock maintenance - Creation and modification of maintenance plan
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-10-12 prEN ISO 877-3, Plastics - Methods of exposure to solar radiation - Part 3: Intensified weathering using concentrated solar radiation (ISO/DIS 877-3:2016)
Hälsa och säkerhet vid svetsning – Bestämning av infångningsgrad för integrerade utsug erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2016-10-12 prEN ISO 15012-3, Health and safety in welding and allied processes - Requirements, testing and marking of equipment for air filtration - Part 3: Determination of the capture efficiency of on-torch welding fume extraction devices (ISO/DIS 15012-3:2016)
Biobaserade produkter malin.widebeck@sis.se 400 SEK Biobaserade produkter, SIS/TK 565 2016-10-11 prEN 16766, Bio-based solvents - Requirements and test methods
Hälso- och sjukvårdsinformatik jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334 2016-10-11 prEN ISO 11615, Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated medicinal product information (ISO/DIS 11615:2016)
Hälso- och sjukvårdsinformatik jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334 2016-10-11 prEN ISO 11616, Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the Unique Identification and Exchange of regulated Pharmaceutical Product Information (ISO/DIS 11616:2016)
Plaströrssystem ola.jonsson@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2016-10-11 ISO/DIS 10467, Plastics piping systems for pressure and non-pressure drainage and sewerage - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2016-10-10 IEC/DIS 60601-2-49, Medical electrical equipment - Part 2-49: Particular requirements for the basic safety and essential performance of multifunction patient monitoring equipment
Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong ola.jonsson@sis.se 400 SEK Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188 2016-10-10 prEN 1993-1-6:2007/A1:2016, Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-10-07 prEN 15004-8, Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 8: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-100 extinguishant (ISO 14520-13:2015, modified)
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-10-07 prEN 15004-1, Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 1: Design, installation and maintenance (ISO 14520-1:2015, modified)
Ergonomi johanna.naslund@sis.se 400 SEK Ergonomi, SIS/TK 380 2016-10-07 prEN ISO 9241-392, Ergonomics of human-system interaction - Part 392: Ergonomic recommendations for the reduction of visual fatigue from stereoscopic images (ISO 9241-392:2015)
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-10-07 prEN 15004-9, Fixed firefighting system - Gas extinguishing systems - Part 9: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-55 extinguishant (ISO 14520-14:2015, modified)
Informationssäkerhet maria.andersson@sis.se 400 SEK Informationssäkerhet, SIS/TK 318 2016-10-07 ISO/IEC DIS 27034-5, Information technology - Security techniques - Application security - Part 5: Protocols and application security controls data structure
Gasflaskor amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Gasflaskor, SIS/TK 296 2016-10-07 ISO/DIS 20475, Gas cylinders - Cylinder bundles - Periodic inspection and testing
Ergonomi johanna.naslund@sis.se 400 SEK Ergonomi, SIS/TK 380 2016-10-07 prEN ISO 20685-2, Ergonomics - 3-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric databases - Part 2: Evaluation protocol of surface shape and repeatability of relative landmark positions (ISO 20685-2:2015)
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-10-07 prEN 13565-2, Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 2: Design, construction and maintenance
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-10-07 prEN 13565-1, Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 1: Requirements and test methods for components
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-10-07 prEN 15004-7, Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 7: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-01 extinguishant (ISO 14520-12:2015, modified)
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-10-07 prEN 15004-10, Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 10: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-541 (ISO 14520-15:2015, modified)
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-10-06 prEN ISO 13693-1, Irrigation equipment - Safety devices for chemigation - Part 1: Small plastics valves for chemigation (ISO 13693-1:2013)
Lyftkranar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Lyftkranar, SIS/TK 262 2016-10-06 prEN 14492-2, Cranes - Power driven winches and hoists - Part 2: Power driven hoists
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-10-06 prEN 17032, Blast chillers and freezers cabinets for professional use - Classification, requirements and test conditions
Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas elin.lindblom@sis.se 400 SEK Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas, SIS/TK 179 2016-10-05 ISO/DIS 18543, Glass in building - Electrochromic glazings - Accelerated ageing test and requirements
Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas elin.lindblom@sis.se 400 SEK Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas, SIS/TK 179 2016-10-05 prEN 12216, Shutters, external blinds, internal blinds - Terminology, glossary and definitions
Information och automation i produktlivscykeln jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Information och automation i produktlivscykeln, SIS/TK 280 2016-10-04 ISO/DIS 14306, Industrial automation systems and integration - JT file format specification for 3D visualization
IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT) martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT), SIS/TK 542 2016-10-03 ISO/IEC DIS 19086-3, Information technology - Cloud computing - Service level agreement (SLA) framework - Part 3: Core conformance requirements
Bestämning av vattentäthet - Hydrostatisk metod christine.allansson@sis.se 400 SEK Textil, SIS/TK 160 2016-10-03 prEN ISO 811, Textile - Determination of resistance to water penetration - Hydrostatic pressure test (ISO/DIS 811:2016)
Textil - Mätning av textiliers vattenånggenomgång för kvalitetskontroll christine.allansson@sis.se 400 SEK Textil, SIS/TK 160 2016-10-03 prEN ISO 15496, Textiles - Measurement of water vapour permeability of textiles for the purpose of quality control (ISO/DIS 15496:2016)
Svetsarprövning för svetsning av stål erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2016-10-01 prEN ISO 9606-1, Qualification testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels (ISO 9606-1:2012)
Tätningselement jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Tätningselement, SIS/TK 104 2016-10-01 ftSS 1588, Sealing elements — O-rings - Housing dimensions for general applications
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2016-10-01 prEN 13381-10, Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 10: Applied protection to solid steel bar in tension
Luftbehandlingsteknik emma.lindahl@sis.se 400 SEK Luftbehandlingsteknik, SIS/TK 170 2016-09-30 ISO/DIS 29464, Cleaning of air and other gases -- Terminology
Natursten emma.lindahl@sis.se 400 SEK Natursten, SIS/TK 508 2016-09-30 prEN 12670, Natural stone - Terminology
Natursten emma.lindahl@sis.se 400 SEK Natursten, SIS/TK 508 2016-09-30 prEN 12407, Natural stone test methods - Petrographic examination
Fästelement jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Fästelement, SIS/TK 103 2016-09-30 ftSS 320000, Fasteners - Mechanical and performance requirements of case hardened and tempered metric thread rolling screws
Nanoteknik michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Nanoteknik, SIS/TK 516 2016-09-30 ISO/DIS 19007, Nanotechnologies - In vitro MTS assay for measuring the cytotoxic effect of nanoparticles
Stålrör, rördelar och rörflänsar amparo.lassholm@sis.se 500 SEK Stålrör, rördelar och rörflänsar, SIS/TK 118 2016-09-30 prEN ISO 28921-2, Industrial valves - Isolating valves for low-temperature applications - Part 2: Type testing (ISO 28921-2:2015)
Teknik och stödsystem för personlig identifiering martina.lindgren@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2016-09-30 ISO/IEC DIS 7816-11, Identification cards - Integrated circuit cards - Part 11: Personal verification through biometric methods
Terminologi och språkliga resurser martina.lindgren@sis.se 400 SEK Terminologi och språkliga resurser, SIS/TK 115 2016-09-30 ISO/DIS 21720, XLIFF (XML Localisation interchange file format)
Gasflaskor amparo.lassholm@sis.se 500 SEK Gasflaskor, SIS/TK 296 2016-09-30 prEN 12807, LPG equipment and accessories - Transportable refillable brazed steel cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction
Lantbruksmaskiner ylva.yassine@sis.se 400 SEK Lantbruksmaskiner, SIS/TK 228 2016-09-30 ISO/DIS 14223-3, Radiofrequency identification of animals - Advanced transponders - Part 3: Applications
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2016-09-29 prEN 14811, Railway applications - Track - Special purpose rail - Grooved and associated construction
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2016-09-29 prEN 14587-1, Railway applications - Infrastructure - Flash butt welding of rails - Part 1: New R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R370LHT and R400HT grade rails in a fixed plant
Informationssäkerhet maria.andersson@sis.se 400 SEK Informationssäkerhet, SIS/TK 318 2016-09-29 ISO/IEC DIS 29134, Information technology - Privacy impact assessment - Guidelines
Natursten emma.lindahl@sis.se 400 SEK Natursten, SIS/TK 508 2016-09-27 prEN 12440, Natural stone - Denomination criteria
Informationssäkerhet maria.andersson@sis.se 400 SEK Informationssäkerhet, SIS/TK 318 2016-09-27 ISO/IEC DIS 27034-7, Information technology - Security techniques - Application security - Part 7: Application security assurance prediction model
Informationssäkerhet maria.andersson@sis.se 400 SEK Informationssäkerhet, SIS/TK 318 2016-09-27 ISO/IEC DIS DIS 27050-3, Information technology -- Security techniques -- Electronic discovery -- Part 3: Code of Practice for electronic discovery
Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2016-09-26 ISO/DIS 8887-1, Design and documentation for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE) - Part 1: General concepts, process and requirements
Bedömning av överensstämmelse - Kompetenskrav för revision och certifiering av kvalitetsledningssystem anna-karin.jansson@sis.se 400 SEK Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316 2016-09-26 ISO/IEC DIS DIS 17021-3, Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems
Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-09-26 prEN ISO 22476-10, Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 10: Weight sounding test (ISO/DIS 22476-10:2016)
Kärnenergi amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2016-09-24 ISO/DIS 12800, Nuclear fuel technology - Guide to the measurement of the specific surface area of uranium oxide powders by the BET method
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-09-23 prEN 681-1, Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber
SIS/SEK Storheter och enheter maria.andersson@sis.se 400 SEK SIS/SEK Storheter och enheter, SIS/TK 002 2016-09-23 prEN ISO 80000-10, Quantities and units - Part 10: Atomic and nuclear physics (ISO/DIS 80000-10:2016)
Femårsöversyn - Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 0 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2016-09-23 SS 32201, Documents in the building and management process - Terminology
Femårsöversyn - Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 0 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2016-09-23 SS 32202, Construction drawings - Designations and abbreviations
Kärnenergi amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2016-09-23 ISO/DIS 19361, Measurement of radioactivity — Determination of beta emitting radionuclide activities — Test method using liquid scintillation counting
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-09-23 prEN ISO 25137-1, Plastics - Sulfone polymer moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO 25137-1:2009)
Vibration och stöt karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2016-09-22 ISO/DIS 13373-7, Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition monitoring - Part 7: Diagnostic techniques for machine sets in hydraulic power generation and pump storage plants
Fjärrkommunikation med debiteringsmätare jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Fjärrkommunikation med debiteringsmätare, SIS/TK 408 2016-09-22 prEN 13757-7, Communication systems for meters - Part 7: Transport and security services
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2016-09-22 ISO/DIS 19703, Generation and analysis of toxic gases in fire - Calculation of species yields, equivalence ratios and combustion efficiency in experimental fires
Förtillverkade fjärrvärmerör jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Förtillverkade fjärrvärmerör, SIS/TK 300 2016-09-22 prEN 13941-2, District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 2: Installation
Effektiv energianvändning karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Effektiv energianvändning, SIS/TK 558 2016-09-21 ISO/DIS 27914, Carbon Dioxide Capture, Transportation and Geological Storage - Geological Storage
Vatten- och avloppssystem emma.lindahl@sis.se 400 SEK Vatten- och avloppssystem, SIS/TK 198 2016-09-21 prEN 17034, Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Polyaluminium chloride hydroxyde and polyaluminium chloride hydroxide sulfate
Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong ola.jonsson@sis.se 400 SEK Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188 2016-09-20 prEN 1993-1-5:2006/A1:2016, Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2016-09-19 prEN ISO 27065, Protective clothing - Performance requirements for protective clothing worn by operators applying pesticides and for re-entry workers (ISO/DIS 27065.3:2016)
IT-system och IT-tjänster martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-system och IT-tjänster, SIS/TK 303 2016-09-19 ISO/IEC DIS 38505-1, Information Technology - Governance of IT - Part 1: The application of ISO/IEC 38500 to the governance of data
Ergonomi johanna.naslund@sis.se 400 SEK Ergonomi, SIS/TK 380 2016-09-19 prEN 17037, Daylight of buildings
Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning jenny.acaralp@sis.se 0 SEK Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, SIS/TK 344 2016-09-19 ISO 19028:2016, Accessible design - Information contents, figuration and display methods of tactile guide maps
Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2016-09-18 ISO/DIS 19322.2, Resilient floor coverings - Specification for floor coverings based on thermoplastic polymers
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext