Remisser


Nya standardförslag kvalitetskontrolleras ett flertal gånger under framtagningen. Även en fastställd standard, svensk eller internationell, ses över med jämna mellanrum för att säkerställa aktualitet och relevans, en så kallad periodisk översyn. Ett viktigt led i denna kvalitetskontroll är remissförfarandet. Remissvar är därför viktiga. Alla har möjlighet att kommentera remisserna och lämna förslag till förbättringar.

Genom remissförfarandet får de som ska använda standarden möjlighet att testa den och framföra synpunkter på förslaget. Samtidigt sprids information om vilka standarder som snart kommer att publiceras. Vid respektive remiss ser du till vem du lämnar dina kommentarer och vilket datum de senast måste vara SIS tillhanda. Om du kontinuerligt vill få information om remisser inom ett visst område kontakta kontaktpersonen för den aktuella remissen. Det är även möjligt att leta, läsa och kommentera standardförslag direkt på skärmen utan kostnad med SIS tjänst Kommentera.

Beställ remiss

Vid varje remiss finns information om pris, senaste svarsdatum och till vem du skickar din beställning. I listan nedan ser du vilka remisser som är aktuella just nu.

Remisstitel Beställ via Pris Ansvarig kommitté Svarsdatum Ingående standardförslag
Femårsöversyn - Bestämning av mikrostruktur i stål fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Bestämning av mikrostruktur i stål, SIS/TK 121 2017-09-27 SS 117010:1977, Determination of depth of surface hardened thin layers in steel
Femårsöversyn - Rörledningsprodukter och ventiler fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118 2017-09-06 SMS 453, Malleable cast iron pipe fittings - Bends 45 degrees with internal parallel pipe threads
Femårsöversyn - Lättmetaller fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Lättmetaller, SIS/TK 129 2017-09-05 SS 112317, Aluminium - Wire for stranded conductors for overhead lines - Non-interrupted creep testing
Femårsöversyn - Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2017-09-01 SS 832531, Machine-made textile floor coverings. Determination of dimensional changes at varying air humidity (25-85 percentage)
Femårsöversyn - SIS/SEK Storheter och enheter maria.andersson@sis.se 400 SEK SIS/SEK Storheter och enheter, SIS/TK 002 2017-08-25 SS 16211, Quantites and units - Conversion factors
Femårsöversyn - Takprodukter och taksäkerhet anette.noren@sis.se 400 SEK Takprodukter och taksäkerhet, SIS/TK 193 2017-08-19 SS 831336, Roof safety - Chimney ladder - Functional requirements
Femårsöversyn - Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2017-08-01 SS 191015, Animal feeding stuffs, microbiological examination - Detection of Salmonella bacteria
Femårsöversyn - Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2017-08-01 SS 191013, Animal feeding stuffs, microbiological examination - Enumeration of aerobic microorganisms at 30 degrees Celsius
Femårsöversyn - Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2017-08-01 SS 191012, Animal feeding stuffs, chemical examination - Preparation of test samples
Femårsöversyn - Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2017-08-01 SS 191014, Animal feeding stuffs, microbiological examination - Enumeration of coliform bacteria at 37 degreesCelsius
Femårsöversyn - Biologiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 0 SEK Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426 2017-07-06 SS 28189, Determination of acute lethal toxicity of chemical substances and effluents to saltwater fish
Femårsöversyn - Murverk och Puts elin.lindblom@sis.se 0 SEK Murverk och Puts, SIS/TK 180 2017-07-03 SS 220110, Modular bricks. Basic sizes
Akustik och buller karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Akustik och buller, SIS/TK 110 2017-07-01 ISO/DIS 12913-2, Acoustics - Soundscape - Part 2: Data collection
Cement och byggkalk linn.holegard@sis.se 400 SEK Cement och byggkalk, SIS/TK 185 2017-06-29 prEN 196-6, Methods of testing cement - Part 6: Determination of fineness
Implantat och biologisk säkerhet mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Implantat och biologisk säkerhet, SIS/TK 340 2017-06-27 prEN ISO 14607, Non-active surgical implants - Mammary implants - Particular requirements (ISO/DIS 14607:2017)
Fordonssäkerhet ylva.yassine@sis.se 400 SEK Fordonssäkerhet, SIS/TK 237 2017-06-26 ISO/DIS 17840-4, Road vehicles - Information for first and second responders - Part 4: Propulsion energy identification
Vibration och stöt maria.andersson@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2017-06-26 ISO/DIS 18437-6, Mechanical vibration and shock -- Characterization of the dynamic mechanical properties of visco-elastic materials -- Part 6: Time-temperature superposition
Hälso- och sjukvårdsinformatik jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334 2017-06-24 prEN ISO 13606-4, Health informatics - Electronic health record communication - Part 4: Security (ISO/DIS 13606-4:2017)
Förpackningslogistik och spårbarhet martina.lindgren@sis.se 400 SEK Förpackningslogistik och spårbarhet, SIS/TK 166 2017-06-24 ISO/IEC DIS 20248, Automatic identification and data capture techniques - Data structures - Digital Signature meta structure
Hälso- och sjukvårdsinformatik jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334 2017-06-23 prEN ISO 13606-5, Health informatics - Electronic health record communication - Part 5: Interface specification (ISO/DIS 13606-5:2017)
Hälso- och sjukvårdsinformatik jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334 2017-06-23 prEN ISO 13606-3, Health informatics - Electronic health record communication - Part 3: Reference archetypes and term lists (ISO/DIS 13606-3:2017)
Hälso- och sjukvårdsinformatik jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334 2017-06-23 prEN ISO 13606-2, Health informatics - Electronic health record communication - Part 2: Archetype interchange specification (ISO/DIS 13606-2:2017)
Tätskikt och geosynteter elin.lindblom@sis.se 400 SEK Tätskikt och geosynteter, SIS/TK 177 2017-06-23 prEN ISO 24576, Geosynthetic - Test method for determining the resistance of polymeric geosynthetic barriers to environmental stress cracking (ISO/DIS 24576:2017)
Femårsöversyn - Laboratoriemedicin mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Laboratoriemedicin, SIS/TK 331 2017-06-23 SS 872805, In vitro diagnostic medical devices - Colour coding for safety cap on vacuum tubes for human venous blood specimen collection
Hälso- och sjukvårdsinformatik jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334 2017-06-23 prEN ISO 12052, Health informatics - Digital imaging and communication in medicine (DICOM) including workflow and data management (ISO/FDIS 12052:2017)
Teknik och stödsystem för personlig identifiering fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2017-06-23 ISO/IEC DIS 19784-1, Information technology - Biometric application programming interface - Part 1: BioAPI specification
Hälso- och sjukvårdsinformatik jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334 2017-06-23 prEN ISO 13606-1, Health informatics - Electronic health record communication - Part 1: Reference model (ISO/DIS 13606-1:2017)
IT-system och IT-tjänster martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-system och IT-tjänster, SIS/TK 303 2017-06-23 ISO/IEC DIS 29110-3-2, Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 3-2: Conformity certification scheme
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-06-22 prEN 15329, Railway applications - Braking - Brake block holder and brake block key
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-06-22 prEN 16185-1:2014/A1, Railway applications - Braking systems of multiple unit trains - Part 1: Requirements and definitions
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-06-22 prEN 14198:2016/A1, Railway applications - Braking - Requirements for the brake system of trains hauled by locomotives
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-06-22 prEN 16186-1:2014/A1, Railway applications - Driver's cab - Part 1: Anthropometric data and visibility
Förbrukningsmaterial inom sjukvården mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2017-06-21 prEN ISO 23500-1, Guidance for the preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies - Part 1: General requirements (ISO/DIS 23500-1:2017)
Steel Structures - Technical requirements for the execution of steel structures fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188 2017-06-21 ISO/DIS 17607, Steel Structures - Technical requirements for the execution of steel structures
Förbrukningsmaterial inom sjukvården mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2017-06-21 prEN ISO 23500-5, Guidance for the preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies - Part 5: Quality of dialysis fluid for haemodialysis and related therapies (ISO/DIS 23500-5:2017)
Förbrukningsmaterial inom sjukvården mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2017-06-21 prEN ISO 23500-3, Guidance for the preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies - Part 3: Water for haemodialysis and related therapies (ISO/DIS 23500-3:2017)
Förbrukningsmaterial inom sjukvården mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2017-06-21 prEN ISO 23500-4, Guidance for the preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies - Part 4: Concentrates for haemodialysis and related therapies (ISO/DIS 23500-4:2017)
Förbrukningsmaterial inom sjukvården mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2017-06-21 prEN ISO 23500-2, Guidance for the preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies - Part 2: Water treatment equipment for haemodialysis applications and related therapies (ISO/DIS 23500-2:2017)
Kemiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424 2017-06-21 prEN ISO 10704, Water quality - Gross alpha and gross beta activity - Test method using thin source deposit (ISO/DIS 10704:2017)
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2017-06-20 ISO/DIS 15952, Soil quality - Effects of pollutants on juvenile land snails (Helicidae) - Determination of the effects on growth by soil contamination
Mekanisk provning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Mekanisk provning, SIS/TK 123 2017-06-19 prEN ISO 10113, Metallic materials - Sheet and strip - Determination of plastic strain ratio (ISO/DIS 10113:2017)
Motorsågar ylva.yassine@sis.se 400 SEK Motorsågar, SIS/TK 212 2017-06-19 ISO/DIS 13772, Forestry machinery - Portable chain-saws - Non-manually actuated chain brake performance
Bågsvetsförband i aluminium och dess legeringa erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2017-06-19 prEN ISO 10042, Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels for imperfections (ISO/DIS 10042:2017)
Färg och lack erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Färg och lack, SIS/TK 433 2017-06-19 prEN ISO 6504-1, Paints and varnishes - Determination of hiding power - Part 1: Kubelka-Munk method for white and light-coloured paints (ISO/DIS 6504-1:2017)
Rörledningsprodukter och ventiler fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118 2017-06-16 prEN ISO 21809-1, Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 1: Polyolefin coatings (3-layer PE and 3-layer PP) (ISO/DIS 21809-1:2017)
ISO/DIS 4954 (Ed 3) & ISO/DIS 4957 (Ed 3) fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Konstruktionsstål, SIS/TK 142 2017-06-16 ISO/DIS 4957, Tool steels
Femårsöversyn - Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2017-06-15 SS 3148, Technical drawings - Symbols for direction and first clamping
Femårsöversyn - Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2017-06-15 SS 1856, Involute spline joints - Drawing indications
Femårsöversyn - Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2017-06-15 SS 1867, Worm wheels - Drawing indications
Femårsöversyn - Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2017-06-15 SS 1876, Bevel gears - Drawing indications
Identifikation, interoperabilitet och statistik fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Identifikation, interoperabilitet och statistik, SIS/TK 543 2017-06-15 ISO/DIS 20247, Information and documentation - International library item identifier(ILII)
Motståndssvetsning – Terminologi erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2017-06-15 prEN ISO 17677-1, Resistance welding - Vocabulary - Part 1: Spot, projection and seam welding (ISO/DIS 17677-1:2017)
prEN 13144 - Metallic and other inorganic coatings - Method for quantitative measurement of adhesion by tensile test fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Oorganiska ytbeläggningar, SIS/TK 116 2017-06-15 prEN 13144, Metallic and other inorganic coatings - Method for quantitative measurement of adhesion by tensile test
Konstruktionsstål fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Konstruktionsstål, SIS/TK 142 2017-06-14 prEN ISO 9443, Surface quality classes for hot-rolled bars and wire rod
Surface quality classes for hot-rolled bars and wire rod fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Konstruktionsstål, SIS/TK 142 2017-06-14 ISO/DIS 9443, Surface quality classes for hot-rolled bars and wire rod
Rengöring, desinfektion och sterilisering anna.sjogren@sis.se 400 SEK Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349 2017-06-13 prEN 17111, Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of virucidal activity for instruments used in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2)
Kärnenergi josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2017-06-13 ISO/DIS 4037-3, X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy - Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their response as a function of energy and angle of incidence
Geographic information — Metadata — Part 1:Fundamentals AMENDMENT 1 martina.lindgren@sis.se 400 SEK Geodata, SIS/TK 323 2017-06-13 prEN ISO 19115-1:2014/A1, Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals - Amendment 1 (ISO 19115-1:2014/DAmd 1:2017)
Anläggningsmaskiner ylva.yassine@sis.se 400 SEK Anläggningsmaskiner, SIS/TK 225 2017-06-13 prEN 474-5, Earth-moving machinery - Safety - Part 5: Requirements for hydraulic excavators
Vägtrafikinformatik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255 2017-06-13 ISO/DIS 17572-2, Intelligent transport systems (ITS) - Location referencing for geographic databases - Part 2: Pre-coded location references
Vägtrafikinformatik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255 2017-06-13 prEN ISO 18750, Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Local dynamic maps (ISO/DIS 18750:2017)
Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar caroline.burley@sis.se 500 SEK Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298 2017-06-13 prEN 13445-3:2014/A7, Unfired pressure vessels - Part 3: Design
Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar caroline.burley@sis.se 500 SEK Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298 2017-06-13 prEN 13480-5:2012/A4, Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing
Vägmaterial elin.lindblom@sis.se 400 SEK Vägmaterial, SIS/TK 202 2017-06-13 prEN 13880-7, Hot applied joint sealants - Part 7: Function testing of joint sealants
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2017-06-12 prEN ISO 15175, Soil quality - Characterization of contaminated soil related to groundwater protection (ISO/DIS 15175:2017)
Biologiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426 2017-06-12 prEN ISO 11348-3:2008/A1, Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) - Part 3: Method using freeze-dried bacteria - Amendment 1 (ISO 11348-3:2007/DAM 1:2017)
Biologiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426 2017-06-12 prEN ISO 11348-2:2008/A1, Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) - Part 2: Method using liquid-dried bacteria - Amendment 1 (ISO 11348-2:2007/DAM 1:2017)
Biologiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426 2017-06-12 prEN ISO 11348-1:2008/A1, Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) - Part 1: Method using freshly prepared bacteria - Amendment 1 (ISO 11348-1:2007/DAM 1:2017)
Vägtrafikinformatik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255 2017-06-12 ISO/DIS 18750, Intelligent transport systems - Co-operative ITS - Local dynamic map
Gasflaskor josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Gasflaskor, SIS/TK 296 2017-06-12 ISO/DIS 11515:2013/A1, Gas Cylinders - Refillable composite reinforced tubes of water capacity between 150 l and 3 000 l - Design, construction and testing
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2017-06-12 ISO/DIS 4666-4, Rubber, vulcanized - Determination of temperature rise and resistance to fatigue in flexometer testing - Part 4: Constant-stress flexometer
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2017-06-12 prEN ISO 11357-6, Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 6: Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT) (ISO/DIS 11357-6:2017)
Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2017-06-11 prEN 1307:2014+A1:2016/A2, Textile floor coverings - Classification
Innemiljö och energianvändning i byggnader anette.noren@sis.se 400 SEK Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189 2017-06-11 ISO/DIS 9869-2, Thermal insulation - Building elements - In-situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance - Part 2: Infrared method for frame structure dwelling
Takprodukter och taksäkerhet anette.noren@sis.se 400 SEK Takprodukter och taksäkerhet, SIS/TK 193 2017-06-11 prEN 508-2, Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 2: Aluminium
Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2017-06-11 prEN 14836, Surfaces for sports areas - Synthetic surfaces for outdoor sports areas - Test method for the determination of the resistance to exposure to ultra violet light artificial weathering
Geodata martina.lindgren@sis.se 400 SEK Geodata, SIS/TK 323 2017-06-09 ISO/DIS 19123-2, Geographic information - Schema for coverage geometry and functions - Part 2: Coverage implementation schema
Vägtrafikinformatik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255 2017-06-09 ISO/DIS 13185-3, Intelligent transport systems - Vehicle interface for provisioning and support of ITS Services - Part 3: Configuration process requirements and specification for vehicle ITS station gateway (V-ITS-SG)
Bevarande av kulturarv malin.widebeck@sis.se 400 SEK Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479 2017-06-09 prEN 17114, Conservation of cultural heritage - Surface protection for porous inorganic materials - Technical and chemical data sheets of water repellent product
Informationsöverföring till och från skolschema martina.lindgren@sis.se 1 SEK IT-standarder för Lärande, SIS/TK 450 2017-06-09 ftSS 12000, Information transfer to and from school timetable
2:nd DIS fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Oorganiska ytbeläggningar, SIS/TK 116 2017-06-09 ISO/DIS 2081, Metallic and other inorganic coatings - Electroplated coatings of zinc with supplementary treatments on iron or steel
Luftkvalitet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Luftkvalitet, SIS/TK 423 2017-06-08 ISO/DIS 16000-34, Indoor air - Part 34: Strategies for the measurement of airborne particles (PM2,5 fraction)
Transportbehållare för farligt gods josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Transportbehållare för farligt gods, SIS/TK 291 2017-06-08 prEN 17110, Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Vapour manifold vent valve
Transportbehållare för farligt gods josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Transportbehållare för farligt gods, SIS/TK 291 2017-06-08 prEN 14596, Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Emergency pressure relief valve
Transportbehållare för farligt gods josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Transportbehållare för farligt gods, SIS/TK 291 2017-06-08 prEN 13317, Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Manhole cover assembly
Akustik och buller karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Akustik och buller, SIS/TK 110 2017-06-08 ISO/DIS 17208-2, Underwater acoustics - Quantities and procedures for description and measurement of underwater noise from ships - Part 2: Determination of source levels
Teknik och stödsystem för personlig identifiering fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2017-06-08 prEN 419241-1, Trustworthy Systems Supporting Server Signing - Part 1: General System Security Requirements
Plaströrssystem fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2017-06-08 prEN ISO 11297-4, Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure — Part 4: Lining with cured-in-place pipes
Plaströrssystem fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2017-06-08 prEN ISO 11296-4, Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 4: Lining with cured-in-place pipes
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2017-06-08 ISO/DIS 20130, Soil quality - Measurement of enzyme activity patterns in soil samples using colorimetric substrates in micro-well plates
Plaströrssystem fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2017-06-08 ISO/DIS 11297-4, Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure — Part 4: Lining with cured-in-place pipes
Medicintekniska kvalitetssystem michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Medicintekniska kvalitetssystem, SIS/TK 355 2017-06-08 ISO/IEC DIS Guide 63, Guide to the development and inclusion of aspects of safety in international standards for medical devices
Lås och beslag elin.lindblom@sis.se 400 SEK Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas, SIS/TK 179 2017-06-07 ftSS 3620, Building hardware - Burglar resistance - Complement lockable hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods
Femårsöversyn - Lyftredskap ylva.yassine@sis.se 0 SEK Lyftredskap, SIS/TK 222 2017-06-07 SMS 2462:1967, Classification of chains
Femårsöversyn - Plaströr - Bestämning av ringstyvhet - Krypmetod fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2017-06-07 SS 3548, Plastics pipes - Ring stiffness testing - Creep method
Geodata martina.lindgren@sis.se 400 SEK Geodata, SIS/TK 323 2017-06-07 prEN ISO 19157:2013/A1, Geographic information - Data quality - Amendment 1: Describing data quality using coverages (ISO 19157:2013/DAmd 1:2017)
Förpackningslogistik och spårbarhet martina.lindgren@sis.se 400 SEK Förpackningslogistik och spårbarhet, SIS/TK 166 2017-06-06 ISO/IEC DIS 24770-5, Information technology - Real Time Locating System (RTLS) device performance test methods - Part 5: Chirp spread spectrum (CSS) at 2,4 GHz air interface
Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2017-06-06 prEN ISO 25178-607, Geometrical product specification (GPS) — Surface texture: Areal — Part 607: Nominal characteristics of non-contact (confocal microscopy) instruments
Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2017-06-06 prEN ISO 25178-600, Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Areal — Part 600: Metrological characteristics for areal-topography measuring methods
Lantbrukssprutor ylva.yassine@sis.se 400 SEK Lantbrukssprutor, SIS/TK 224 2017-06-05 prEN ISO 19932-2, Equipment for crop protection - Knapsack sprayers - Part 2: Test methods (ISO/DIS 19932-2:2017)
Vibration och stöt maria.andersson@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2017-06-05 ISO/DIS 18095, Condition monitoring and diagnostics of power transformers
Tandvård anna.sjogren@sis.se 400 SEK Tandvård, SIS/TK 327 2017-06-05 prEN ISO 10477, Dentistry - Polymer-based crown and veneering materials (ISO/DIS 10477:2017)
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2017-06-05 prEN ISO 2555, Plastics - Resins in the liquid state or as emulsions or dispersions - Determination of apparent viscosity using a single cylinder type rotational viscometer method (ISO/DIS 2555:2017)
Tandvård anna.sjogren@sis.se 400 SEK Tandvård, SIS/TK 327 2017-06-05 prEN ISO 20608, Dentistry - Powder jet handpieces and powders (ISO/DIS 20608:2017)
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2017-06-05 prEN ISO 22000, Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO/DIS 22000:2017)
Förpackningslogistik och spårbarhet martina.lindgren@sis.se 400 SEK Förpackningslogistik och spårbarhet, SIS/TK 166 2017-06-04 ISO/IEC DIS 19823-13, Information technology - Conformance test methods for security service crypto suites - Part 13: Crypto suite Grain-128A
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2017-06-03 prEN 1366-13, Fire resistance tests for service installations - Part 13: Chimneys
Tandvård anna.sjogren@sis.se 400 SEK Tandvård, SIS/TK 327 2017-06-03 prEN ISO 7492, Dental explorers
Geodata martina.lindgren@sis.se 400 SEK Geodata, SIS/TK 323 2017-06-02 ISO/DIS 19101-2, Geographic information - Reference model - Part 2: Imagery
Femårsöversyn SS 251275:1987 - Ull - Bestämning av fiberdiameter - Projektionsmikroskopmetoden christine.allansson@sis.se 400 SEK Textil, SIS/TK 160 2017-06-02 SS 251275:1975, Wool - Determination of fibre diameter - Projection microscope method
Småskalig utrustning för värmeproduktion josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Småskalig utrustning för värmeproduktion, SIS/TK 169 2017-06-01 prEN 303-6, Heating boilers - Part 6: Heating boilers with forced draught burners - Specific requirements for the domestic hot water operation and energy performance of water heaters and combination boilers with atomizing oil burners of nominal heat input not exceeding 70 kW
Plaströrssystem fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2017-06-01 prEN ISO 2507-3, Thermoplastics pipes and fittings - Vicat softening temperature - Part 3: Test conditions for acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) and acrylonitrile/styrene/acrylic ester (ASA) pipes and fittings (ISO 2507-3:1995)
El- och hybridfordon ylva.yassine@sis.se 400 SEK El- och hybridfordon, SIS/TK 517 2017-06-01 ISO/DIS 19453-5, Road vehicles - Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment for drive system of electric propulsion vehicles - Part 5: Chemical loads
Betong linn.holegard@sis.se 400 SEK Betong, SIS/TK 190 2017-06-01 prEN 12390-10, Testing hardened concrete - Part 10: Determination of the carbonation resistance of concrete at atmospheric levels of carbon dioxide
Motståndssvetsning - Mekanisk provning av svetsar - Metod för utmattningsprovning av flerpunktsvetsar erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2017-06-01 prEN ISO 18592, Resistance welding - Destructive testing of welds - Method for the fatigue testing of multi-spot-welded specimens (ISO/DIS 18592:2017)
El- och elektronikutrustning för vägfordon ylva.yassine@sis.se 400 SEK El- och elektronikutrustning för vägfordon, SIS/TK 240 2017-06-01 ISO/DIS 25981, Road vehicles - Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles - Connectors for electronically monitored charging systems with 12 V or 24 V nominal supply voltage
Färg och lack erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Färg och lack, SIS/TK 433 2017-06-01 prEN ISO 12944-9, Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 9: Protective paint systems and laboratory performance test methods for offshore and related structures (ISO/DIS 12944-9:2017)
Anläggningsmaskiner ylva.yassine@sis.se 400 SEK Anläggningsmaskiner, SIS/TK 225 2017-05-30 prEN 17106-3-2, Road operation machinery - Safety - Part 3-2: Winter service machines - Specific requirements for spreading machines
Svetsteknik erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2017-05-30 prEN ISO 18275, Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of high-strength steels - Classification (ISO/DIS 18275:2016)
Tandvård anna.sjogren@sis.se 400 SEK Tandvård, SIS/TK 327 2017-05-30 prEN ISO 28158, Dentistry - Integrated dental floss and handles (ISO/DIS 28158:2017)
Tandvård anna.sjogren@sis.se 400 SEK Tandvård, SIS/TK 327 2017-05-30 prEN ISO 9687:2015/A1, Dentistry - Graphical symbols for dental equipment - Amendment 1 (ISO 9687:2015/DAmd 1:2017)
Rengöring, desinfektion och sterilisering anna.sjogren@sis.se 400 SEK Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349 2017-05-30 prEN ISO 13408-2, Aseptic processing of health care products - Part 2: Sterilizing filtration (ISO/DIS 13408-2:2017)
Skogsmaskiner ylva.yassine@sis.se 400 SEK Skogsmaskiner, SIS/TK 231 2017-05-30 prEN 16517, Agricultural and forestry machinery - Mobile yarders for timber logging - Safety
Ögonoptik mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Ögonoptik, SIS/TK 336 2017-05-29 prEN ISO 16671:2015/A1, Ophthalmic implants - Irrigating solutions for ophthalmic surgery - Amendment 1 (ISO 16671:2015/DAM 1:2017)
Cisterner, tryckkärl och rörledningar av plast josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Cisterner, tryckkärl och rörledningar av plast, SIS/TK 290 2017-05-29 prEN ISO 24817, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Composite repairs for pipework - Qualification and design, installation, testing and inspection (ISO/FDIS 24817:2017)
Sjukvårdstextilier jenny.vesterberg@sis.se 400 SEK Sjukvårdstextilier, SIS/TK 332 2017-05-29 ftSS 8760001, Healthcare textiles - Nursing beds - Resistance to ignition
Geodata martina.lindgren@sis.se 400 SEK Geodata, SIS/TK 323 2017-05-27 ISO/DIS 19130-1, Geographic information - Imagery sensor models for geopositioning - Part 1: Fundamentals
Personlig fallskyddsutrustning michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Personlig fallskyddsutrustning, SIS/TK 403 2017-05-27 prEN 358, Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height - Belts and lanyards for work positioning or restraint
Skyddsskor michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddsskor, SIS/TK 397 2017-05-27 prEN 13634, Protective footwear for motorcycle riders - Requirements and test methods
Chain-of-custody för skogliga produkter malin.widebeck@sis.se 400 SEK Chain-of-custody för skogliga produkter, SIS/TK 587 2017-05-26 ISO/DIS 38200, Chain-of-Custody of wood and wood-based products
Kvalitetsledning malin.widebeck@sis.se 400 SEK Kvalitetsledning, SIS/TK 304 2017-05-26 ISO/DIS 21001, Educational organizations - Management systems for educational organizations - Requirements with guidance for use
Femårsöversyn - Förbrukningsmaterial inom sjukvården mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2017-05-26 SS 872400, Medical compression hosiery - Requirements and test methods
Småskalig utrustning för värmeproduktion josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Småskalig utrustning för värmeproduktion, SIS/TK 169 2017-05-25 prEN 15332, Heating boilers - Energy assessment of hot water storage systems
Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2017-05-25 prEN 1081, Resilient floor coverings - Determination of the electrical resistance
Motorsågar ylva.yassine@sis.se 400 SEK Motorsågar, SIS/TK 212 2017-05-25 ISO/DIS 9518, Forestry machinery - Portable chain-saws - Kickback test
Mikrobiologiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Mikrobiologiska vattenundersökningar, SIS/TK 425 2017-05-24 ISO/DIS 16266-2, Water quality - Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa - Part 2: Most probable number method
Geodata martina.lindgren@sis.se 400 SEK Geodata, SIS/TK 323 2017-05-24 prEN ISO 19115-2, Geographic information - Metadata - Part 2: Extensions for acquisition and processing (ISO/DIS 19115-2:2017)
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2017-05-24 ISO/DIS 18400-206, Soil quality - Sampling - Part 206: Guidance on the collection, handling and storage of soil for the assessment of biological functional and structural endpoints in the laboratory
Rörledningsprodukter och ventiler fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118 2017-05-23 ISO/DIS 10804, Restrained joint systems for ductile iron pipelines - Design rules and type testing
IT-standarder för Lärande martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-standarder för Lärande, SIS/TK 450 2017-05-23 ISO/IEC DIS 19479, Information technology for learning, education, and training - Learner mobility achievement information (LMAI)
Steel sheet, zinc-5 % aluminium alloy-coated by the continuous hot-dip process, of commercial, drawing and structural qualities fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Konstruktionsstål, SIS/TK 142 2017-05-23 ISO/DIS 14788, Continuous hot-dip zinc-5 % aluminium alloy coated steel sheet
Kärnenergi josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2017-05-22 ISO/DIS 4037-2, Radiological protection - X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy - Part 2: Dosimetry for radiation protection over the energy ranges from 8 keV to 1,3 MeV and 4 MeV to 9 MeV
Kärnenergi josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2017-05-22 ISO/DIS 4037-1, Radiological protection -- X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy -- Part 1: Radiation characteristics and production methods
Steel sheet, 55 % aluminium-zinc alloy-coated by the continuous hot-dip process, of commercial, drawing and structural qualities fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Konstruktionsstål, SIS/TK 142 2017-05-22 ISO/DIS 9364, Steel sheet, carbon, 55 % aluminium-zinc alloy-coated by the continuous hot-dip process, of commercial, drawing and structural qualities
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2017-05-22 ISO/DIS 1853, Conducting and dissipative rubbers - Vulcanized or thermoplastic - Measurement of resistivity
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2017-05-22 prEN 17104, Thermoplastics rigid protective wallcovering panels for internal use in buildings - Performance characteristics
Färg och lack erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Färg och lack, SIS/TK 433 2017-05-22 prEN ISO 18451-2, Pigments, dyestuffs and extenders - Terminology - Part 2: Classification of colouring materials according to colouristic and chemical aspects (ISO 18451-2:2015)
Barnartiklar johanna.naslund@sis.se 400 SEK Barnartiklar, SIS/TK 404 2017-05-22 prEN 16232:2013/A1, Child use and care articles - Infant swings
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2017-05-22 ISO/DIS 247-2, Rubber -- Determination of ash -- Part 2: Thermogravimetric analysis (TGA)
Förbrukningsmaterial inom sjukvården mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2017-05-21 prEN ISO 80369-3:2016/A2, Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 3: Connectors for enteral applications - Amendment 2 (ISO 80369-3:2016/DAmd 2:2017)
Pulvermetallurgi erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Pulvermetallurgi, SIS/TK 133 2017-05-21 prEN ISO 4490, Metallic powders - Determination of flow rate by means of a calibrated funnel (Hall flowmeter)
Svetsning och tillhörande processer - Beteckningar på ritningar - Svets- och lödförband erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsbeteckningar, SIS/TK 117 2017-05-21 prEN ISO 2553, Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints (ISO/DIS 2553:2017)
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2017-05-20 ISO/DIS 20244, Soil quality - On-site test method to quickly determine gravimetric water contents in soil by refractometry
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2017-05-20 ISO/DIS 14254, Soil quality - Determination of exchangeable acidity using barium chloride solution as extractant
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2017-05-20 ISO/DIS 11260, Soil quality - Determination of effective cation exchange capacity and base saturation level using barium chloride solution
Oförstörande provning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Oförstörande provning, SIS/TK 125 2017-05-19 prEN ISO 11666, Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Acceptance levels (ISO/DIS 11666:2017)
Papper och papp avsedda att komma i kontakt med livsmedel christine.allansson@sis.se 400 SEK Massa och papper, SIS/TK 157 2017-05-19 prEN 648, Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the fastness of fluorescent whitened paper and board
Hot-rolled steel sheet in coils of higher yield strength with improved formability and heavy thickness for cold forming fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Konstruktionsstål, SIS/TK 142 2017-05-18 ISO/DIS 20805, Hot-rolled steel sheet in coils of higher yield strength with improved formability and heavy thickness for cold forming
Vibration och stöt maria.andersson@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2017-05-18 ISO/DIS 29821, Condition monitoring and diagnostics of machines - Ultrasound - General guidelines, procedures and validation
Femårsöversyn - Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2017-05-18 ISO/DIS 32205, Construction drawings - Drawing sheets
Kemiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424 2017-05-17 prEN ISO 9698, Water quality - Tritium - Test method using liquid scintillation counting (ISO/DIS 9698:2017)
Tandvård anna.sjogren@sis.se 400 SEK Tandvård, SIS/TK 327 2017-05-16 prEN ISO 7405, Dentistry - Evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry (ISO/DIS 7405:2017)
Geoteknik och geokonstruktioner elin.lindblom@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2017-05-15 prEN 12716, Execution of special geotechnical work - Jet grouting
Markutrustningar för flygplatser ylva.yassine@sis.se 400 SEK Markutrustningar för flygplatser, SIS/TK 259 2017-05-15 prEN 12312-15, Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 15: Baggage and equipment tractors
Skorstenar elin.lindblom@sis.se 400 SEK Skorstenar, SIS/TK 199 2017-05-15 prEN 1443, Chimneys - General requirements
Textil - Fisknät - Nät - Termer och definitioner christine.allansson@sis.se 400 SEK Textil, SIS/TK 160 2017-05-15 prEN ISO 1107, Fishing nets - Netting - Basic terms and definitions (ISO/FDIS 1107:2017)
Femårsöversyn - Lyftredskap ylva.yassine@sis.se 0 SEK Lyftredskap, SIS/TK 222 2017-05-15 SS 7680206, Discard rules for wire ropes
Vibration och stöt maria.andersson@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2017-05-15 ISO/DIS 16063-33, Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 33: Testing of magnetic field sensitivity
ISO/DIS 13887 (Ed 4) - Steel sheet, cold-reduced, of higher yield strength with improved formability fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Konstruktionsstål, SIS/TK 142 2017-05-15 ISO/DIS 13887, Cold-reduced steel sheet of higher yield strength with improved formability
Femårsöversyn - Luftkvalitet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Luftkvalitet, SIS/TK 423 2017-05-14 SS 28425, Air quality - Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of nitrogen oxides - Performance characteristics and calibration of automated measuring systems
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2017-05-13 ISO/DIS 21843, Determination of the resistance to hydrocarbon pool fires of fire protection materials and systems for pressure vessels
Biologiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426 2017-05-13 ISO/DIS 19040-3, Water quality - Determination of the estrogenic potential of water and waste water - Part 3: In vitro human cell-based reporter gene assay
Biologiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426 2017-05-13 ISO/DIS 19040-2, Water quality - Determination of the estrogenic potential of water and waste water - Part 2: Yeast estrogen screen (A-YES, Arxula adeninivorans)
Teknik och stödsystem för personlig identifiering fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2017-05-12 ISO/IEC DIS 30107-2, Information technology - Biometric presentation attack detection - Part 2: Data formats
Smörjmedel och hydraulvätskor malin.widebeck@sis.se 400 SEK Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416 2017-05-11 ISO/DIS 6743-6, Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification - Part 6: Family C (Gear systems)
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-05-11 prEN 14587-1, Railway applications - Infrastructure - Flash butt welding of new rails - Part 1: R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT and R400HT grade rails in a fixed plant
Provning av flytande och gasformiga bränslen malin.widebeck@sis.se 400 SEK Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413 2017-05-11 ISO/DIS 20729, Natural gas - Determination of sulfur compounds - Determination of total sulfur content by ultraviolet fluorescence method
Smörjmedel och hydraulvätskor malin.widebeck@sis.se 400 SEK Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416 2017-05-11 ISO/DIS 12925-1, Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Family C (Gears) -- Part 1: Specifications for lubricants for enclosed gear systems
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188 2017-05-11 prEN 1090-3, Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures
Vägtrafikinformatik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255 2017-05-10 ISO/DIS 24097-1, Intelligent transport systems - Using web services (machine-machine delivery) for ITS service delivery - Part 1: Realization of interoperable web services
Femårsöversyn - Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2017-05-10 SS 32222, Construction drawings - Drawing schedule
Femårsöversyn - Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2017-05-10 SS 31550, Signs - Public guidance sign within built-up areas
Femårsöversyn - Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2017-05-10 SS 32203, Construction drawings - Dimensioning
Lantbruksmaskiner ylva.yassine@sis.se 400 SEK Lantbruksmaskiner, SIS/TK 228 2017-05-09 prEN 707, Agricultural machinery - Slurry tankers - Safety
Vägutrustning jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägutrustning, SIS/TK 248 2017-05-08 prEN 1463-3, Road marking materials - Part 3: Active road studs
Gasflaskor josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Gasflaskor, SIS/TK 296 2017-05-08 ISO/DIS 10298, Determination of toxicity of gas or gas mixture
Motorbränslen malin.widebeck@sis.se 400 SEK Motorbränslen, SIS/TK 415 2017-05-08 ftSS 155461, Motor fuels - Special gasoline for powered implements
Kärnenergi josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2017-05-08 prEN ISO 19017, Guidance for gamma spectrometry measurement of radioactive waste (ISO 19017:2015)
Kärnenergi josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2017-05-08 prEN ISO 16638-1, Radiological protection - Monitoring and internal dosimetry for specific materials - Part 1: Inhalation of uranium compounds (ISO 16638-1:2015)
Barnartiklar johanna.naslund@sis.se 400 SEK Barnartiklar, SIS/TK 404 2017-05-08 prEN 13209-1, Child care and care articles - Baby carriers - Safety requirements and test methods - Part 1: Framed back carrier
Möbler johanna.naslund@sis.se 400 SEK Möbler, SIS/TK 391 2017-05-08 ISO/DIS 19833, Furniture - Beds - Test methods for the determination of strength and durability
Tryckkärlsstål caroline.burley@sis.se 400 SEK Tryckkärlsstål, SIS/TK 137 2017-05-05 prEN 13480-2:2012/A9, Metallic industrial piping - Part 2: Materials
Lantbruksmaskiner ylva.yassine@sis.se 400 SEK Lantbruksmaskiner, SIS/TK 228 2017-05-05 prEN 12965, Tractors and machinery for agriculture and forestry - Power take-off (PTO) drive shafts and their guards - Safety
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-05-04 prEN 17095, Railway applications - Rolling stock maintenance - Maintenance records
Kärnenergi josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2017-05-02 ISO/DIS 19443, Quality management systems - Specific requirements for the application of ISO 9001 and IAEA GS-R requirements by organizations in the supply chain of the nuclear energy sector
Färg och lack erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Färg och lack, SIS/TK 433 2017-05-02 prEN ISO 787-4, General methods of test for pigments and extenders - Part 4: Determination of acidity or alkalinity of the aqueous extract (ISO 787-4:1981)
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2017-05-02 prEN 17098-2, Plastics - Barrier films for agricultural and horticultural soil disinfection by fumigation - Part 2: Method for film permeability determination using a static technique
Rörledningsprodukter och ventiler fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118 2017-05-02 prEN 16668:2016/A1, Industrial valves - Requirements and testing for metallic valves as pressure accessories
Kärnenergi josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2017-05-02 ISO/DIS 12749-5, Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection - Vocabulary - Part 5 : Reactors
Femårsöversyn - Kemiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424 2017-05-01 SS 28148, Sampling of waste water - Technical guide
Innemiljö och energianvändning i byggnader anette.noren@sis.se 400 SEK Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189 2017-05-01 prEN ISO 7345, Thermal performance of buildings and building components - Physical quantities and definitions (ISO/DIS 7345:2017)
Industritruckar katarina.timaker@sis.se 400 SEK Industritruckar, SIS/TK 221 2017-05-01 ISO/DIS 6055, Industrial trucks - Overhead guards - Specification and testing
Monteringsverktyg josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Monteringsverktyg, SIS/TK 276 2017-05-01 ISO/DIS 1703, Assembly tools for screws and nuts - Nomenclature
Ögonoptik mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Ögonoptik, SIS/TK 336 2017-05-01 prEN ISO 14889:2013/A1, Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Fundamental requirements for uncut finished lenses - Amendment 1 (ISO 14889:2013/DAmd 1:2017)
Riskhantering - Vägledning anna-karin.jansson@sis.se 400 SEK Samhällssäkerhet, SIS/TK 494 2017-05-01 ISO/DIS 31000, Risk management - Guidelines
Innemiljö och energianvändning i byggnader anette.noren@sis.se 400 SEK Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189 2017-04-30 prEN 17101, Thermal insulation products for buildings - PU adhesive foam for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)
IT-system och IT-tjänster martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-system och IT-tjänster, SIS/TK 303 2017-04-29 ISO/IEC DIS 24748-1, Systems and software engineering - Life cycle management - Part 1: Guidelines for life cycle management
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-04-28 prEN 17092-2, Protective garments for motorcycle riders - Part 2: Heavy-duty protective garments - Requirements
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-04-28 prEN 17092-6, Protective garments for motorcycle riders - Part 6: Impact protectors ensemble garments - Requirements
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-04-28 prEN 17092-5, Protective garments for motorcycle riders - Part 5: Light-duty abrasion protection garments - Requirements
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-04-28 prEN 17092-4, Protective garments for motorcycle riders - Part 4: Light-duty protective garments - Requirements
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-04-28 prEN 17092-3, Protective garments for motorcycle riders - Part 3: Medium-duty protective garments - Requirements
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2017-04-28 prEN ISO 6888-1:1999/A2, Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 1: Technique using Baird-Parker agar medium - Amendment 2: Inclusion of an alternative confirmation procedure (ISO 6888-1:1999/DAmd 2:2017)
Kärnenergi josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2017-04-28 ISO/DIS 1709, Nuclear energy - Fissile materials - Principles of criticality safety in storing, handling and processing
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2017-04-28 prEN 17092-1, Protective garments for motorcycle riders - Part 1: Test methods
Gassystem josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Gassystem, SIS/TK 289 2017-04-28 ISO/DIS 20088-3, Determination of the resistance to cryogenic spillage of insulation materials - Part 3: Jet Release
Ögonoptik mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Ögonoptik, SIS/TK 336 2017-04-27 prEN ISO 11978, Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Labelling (ISO/FDIS 11978:2017)
Implantat och biologisk säkerhet mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Implantat och biologisk säkerhet, SIS/TK 340 2017-04-27 prEN ISO 10993-1, Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (ISO/DIS 10993-1:2017)
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2017-04-27 prEN ISO 10524-3, Pressure regulators for use with medical gases - Part 3: Pressure regulators integrated with cylinder valves (VIPRs) (ISO/DIS 10524-3:2017)
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2017-04-27 prEN ISO 10524-2, Pressure regulators for use with medical gases - Part 2: Manifold and line pressure regulators (ISO/DIS 10524-2:2017)
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2017-04-27 prEN ISO 10524-1, Pressure regulators for use with medical gases - Part 1: Pressure regulators and pressure regulators with flow-metering devices (ISO/DIS 10524-1:2017)
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2017-04-27 prEN ISO 15002:2008/A1, Flow-metering devices for connection to terminal units of medical gas pipeline systems - Amendment 1 (ISO 15002:2008/DAmd 1:2017)
Kvalitetsledning malin.widebeck@sis.se 400 SEK Kvalitetsledning, SIS/TK 304 2017-04-27 ISO/DIS 10006, Quality management systems -- Guidelines for quality management in projects
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2017-04-27 prEN ISO 7396-1:2016/A1, Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum (ISO 7396-1:2016/DAM 1:2017)
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-04-27 prEN 16729-3, Railway applications - Infrastructure - Non-destructive testing on rails in track - Part 3: Requirements for identifying internal and surface rail defects
Konstruktionsstål fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Konstruktionsstål, SIS/TK 142 2017-04-27 prEN ISO 683-1, Heat treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 1: Non alloy steels for quenching and tempering (ISO 683-1:2016)
Trycksårsprevention jenny.vesterberg@sis.se 400 SEK Trycksårsprevention, SIS/TK 595 2017-04-26 ftSS 8760020, Healthcare textiles - Mattresses - Specifications and requirements
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2017-04-25 ISO/DIS 19677, Guidelines for assessing the adverse impact of wildland fires on the environment and to people through environmental exposure
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2017-04-25 prEN 13200-1, Spectator facilities - Part 1: General characteristics for spectator viewing area
Information och automation i produktlivscykeln jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Information och automation i produktlivscykeln, SIS/TK 280 2017-04-25 ISO/DIS 16300-3, Automation systems and integration - Interoperability of capability units for manufacturing application solutions - Part 3: Verification and validation of interoperability among capability units
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2017-04-24 ISO/DIS 16649-1, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli - Part 1: Colony-count technique at 44 degrees C using membranes and 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide
Rengöring, desinfektion och sterilisering anna.sjogren@sis.se 400 SEK Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349 2017-04-24 prEN 17122, Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements - Phase2, step2
Förbrukningsmaterial inom sjukvården mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2017-04-23 prEN ISO 20697, Sterile drainage catheters and accessory devices for single use (ISO/DIS 20697:2017)
Förbrukningsmaterial inom sjukvården mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2017-04-23 prEN ISO 20696, Sterile urethral catheters for single use (ISO/DIS 20696:2017)
Dataöverföring mellan chassitillverkare och påbyggare ylva.yassine@sis.se 400 SEK Dataöverföring mellan chassitillverkare och påbyggare, SIS/TK 214 2017-04-21 ISO/DIS 21308-7, Road vehicles -- Product data exchange between chassis and body work manufacturers (BEP) -- Part 7: Coding of skip loader bodywork
Femårsöversyn - Trycksårsprevention jenny.vesterberg@sis.se 400 SEK Trycksårsprevention, SIS/TK 595 2017-04-21 SS 8760011, Health care textiles - Hospital beds - Determination of resilience and durability
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-04-20 prEN 16729-4, Railway applications - Infrastructure - Non-destructive testing on rails in track - Part 4: Qualification of personnel for non-destructive testing on rails
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-04-20 prEN 13979-1, Railway applications - Wheelsets and bogies - Monobloc wheels - Design assessment procedure - Part 1: Forged and rolled wheels
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-04-20 prEN 13146-7, Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 7: Determination of clamping force and uplift stiffness
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-04-20 prEN 13146-1, Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 1: Determination of longitudinal rail restraint
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2017-04-20 prEN 15269-1, Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 1: General requirements
Utrustning för vägunderhåll ylva.yassine@sis.se 400 SEK Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455 2017-04-20 prEN 15597-2, Winter maintenance equipment - Spreading machines (gritting machines) - Part 2: Requirements for distribution and their test
Kemiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424 2017-04-20 ISO/DIS 19340, Water quality - Determination of dissolved perchlorate - Method using ion chromatography (IC)
Femårsöversyn - Förtillverkade betongprodukter linn.holegard@sis.se 0 SEK Förtillverkade betongprodukter, SIS/TK 191 2017-04-20 SS 811196, Precast concrete products - Rock shoes of steel for embedment in square concrete piles - Requirements
Tandvård anna.sjogren@sis.se 400 SEK Tandvård, SIS/TK 327 2017-04-19 prEN ISO 19023, Dentistry - Orthodontic anchor screws (ISO/DIS 19023:2017)
Information och automation i produktlivscykeln jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Information och automation i produktlivscykeln, SIS/TK 280 2017-04-19 ISO/DIS 20140-2, Automation systems and integration - Evaluating energy efficiency and other factors of manufacturing systems that influence the environment - Part 2: Environmental influence evaluation process
Förbrukningsmaterial inom sjukvården mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2017-04-19 prEN ISO 80369-3:2016/A1, Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 3: Connectors for enteral applications - Amendment 1 (ISO 80369-3:2016/DAmd 1:2017)
Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2017-04-18 prEN ISO 19650-1, Organization of information about construction works - Information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles (ISO/DIS 19650-1:2017)
Tätskikt och geosynteter elin.lindblom@sis.se 400 SEK Tätskikt och geosynteter, SIS/TK 177 2017-04-18 prEN 17096, Geosynthetics - Test method for the determination of the strain hardening modulus of HDPE geosynthetic barriers
Avgivning av farliga ämnen från bygg-och anläggningsprodukter emma.lindahl@sis.se 400 SEK Avgivning av farliga ämnen från bygg-och anläggningsprodukter, SIS/TK 497 2017-04-18 prEN 17087, Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Preparation of test portions from the laboratory sample for testing of release and analysis of content
Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2017-04-18 prEN ISO 19650-2, Organization of information about construction works - Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of assets (ISO/DIS 19650-2:2017)
Takprodukter och taksäkerhet anette.noren@sis.se 400 SEK Takprodukter och taksäkerhet, SIS/TK 193 2017-04-18 prEN 12467:2012+A1:2016/A2, Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods
Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2017-04-18 prEN 13892-9, Methods of test for screed materials - Part 9: Determination of shrinkage and swelling
Hushållstvättmetoder för textila tyger före brännbarhetsprovning christine.allansson@sis.se 400 SEK Textil, SIS/TK 160 2017-04-18 prEN ISO 12138, Textiles - Domestic laundering procedures for textile fabrics prior to flammability testing (ISO/DIS 12138:2017)
Ögonoptik mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Ögonoptik, SIS/TK 336 2017-04-18 prEN ISO 11979-7, Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 7: Clinical investigations of intraocular lenses for the correction of aphakia (ISO/DIS 11979-7:2017)
IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT) martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT), SIS/TK 542 2017-04-18 ISO/IEC DIS 19941, Information Technology - Cloud Computing - Interoperability and Portability
Gasflaskor josefine.kayalioglu@sis.se 400 SEK Gasflaskor, SIS/TK 296 2017-04-18 ISO/DIS 19016.2, Gas cylinders - Cylinders and tubes of composite construction - Modal acoustic emission (MAE) testing for periodic inspection and testing
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext