Remisser


Nya standardförslag kvalitetskontrolleras ett flertal gånger under framtagningen. Även en fastställd standard, svensk eller internationell, ses över med jämna mellanrum för att säkerställa aktualitet och relevans, en så kallad periodisk översyn. Ett viktigt led i denna kvalitetskontroll är remissförfarandet. Remissvar är därför viktiga. Alla har möjlighet att kommentera remisserna och lämna förslag till förbättringar.

Genom remissförfarandet får de som ska använda standarden möjlighet att testa den och framföra synpunkter på förslaget. Samtidigt sprids information om vilka standarder som snart kommer att publiceras. Vid respektive remiss ser du till vem du lämnar dina kommentarer och vilket datum de senast måste vara SIS tillhanda. Om du kontinuerligt vill få information om remisser inom ett visst område kontakta kontaktpersonen för den aktuella remissen. Det är även möjligt att leta, läsa och kommentera standardförslag direkt på skärmen utan kostnad med SIS tjänst Kommentera.

Beställ remiss

Vid varje remiss finns information om pris, senaste svarsdatum och till vem du skickar din beställning. I listan nedan ser du vilka remisser som är aktuella just nu.

Remisstitel Beställ via Pris Ansvarig kommitté Svarsdatum Ingående standardförslag
Femårsöversyn - Bromsar för bilar och släpvagnar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Bromsar för bilar och släpvagnar, SIS/TK 217 2016-11-04 SS 3146, Road vehicles - Double connection for pneumatic brakes on towed vehicles
Femårsöversyn - Fysiskt informationsbevarande martina.lindgren@sis.se 500 SEK Fysiskt informationsbevarande, SIS/TK 544 2016-11-01 SS 613302, Forms. Order for production of forms
Femårsöversyn - Fysiskt informationsbevarande martina.lindgren@sis.se 500 SEK Fysiskt informationsbevarande, SIS/TK 544 2016-11-01 SS 613301, Forms. Pads and sets, definitions, dimensions
Femårsöversyn - Vatten- och avloppssystem emma.lindahl@sis.se 400 SEK Vatten- och avloppssystem, SIS/TK 198 2016-10-15 SS 134004, Lime products for industrial purposes - Determination of chemically bound water in quick lime according to Karl Fischer with potentiometric end pointdetermination
Femårsöversyn - Vatten- och avloppssystem emma.lindahl@sis.se 400 SEK Vatten- och avloppssystem, SIS/TK 198 2016-10-15 SS 134003, Lime products for industrial purposes - Determination of the slaking reactivity of quick lime
Femårsöversyn - Vatten- och avloppssystem emma.lindahl@sis.se 400 SEK Vatten- och avloppssystem, SIS/TK 198 2016-10-15 SS 134005, Lime products for industrial purposes - Determination of fluidness in lime products
IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT) martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT), SIS/TK 542 2016-10-03 ISO/IEC DIS 19086-3, Information technology - Cloud computing - Service level agreement (SLA) framework - Part 3: Core conformance requirements
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2016-10-01 prEN 13381-10, Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 10: Applied protection to solid steel bar in tension
Tätningselement jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Tätningselement, SIS/TK 104 2016-10-01 ftSS 1588, Sealing elements — O-rings - Housing dimensions for general applications
Fästelement jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Fästelement, SIS/TK 103 2016-09-30 ftSS 320000, Fasteners - Mechanical and performance requirements of case hardened and tempered metric thread rolling screws
Terminologi och språkliga resurser martina.lindgren@sis.se 400 SEK Terminologi och språkliga resurser, SIS/TK 115 2016-09-30 ISO/DIS 21720, XLIFF (XML Localisation interchange file format)
Teknik och stödsystem för personlig identifiering martina.lindgren@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2016-09-30 ISO/IEC DIS 7816-11, Identification cards - Integrated circuit cards - Part 11: Personal verification through biometric methods
Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2016-09-26 ISO/DIS 8887-1, Design and documentation for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE) - Part 1: General concepts, process and requirements
Femårsöversyn - Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 0 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2016-09-23 SS 32202, Construction drawings - Designations and abbreviations
Femårsöversyn - Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 0 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2016-09-23 SS 32201, Documents in the building and management process - Terminology
Vibration och stöt karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2016-09-22 ISO/DIS 13373-7, Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition monitoring - Part 7: Diagnostic techniques for machine sets in hydraulic power generation and pump storage plants
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2016-09-22 ISO/DIS 19703, Generation and analysis of toxic gases in fire - Calculation of species yields, equivalence ratios and combustion efficiency in experimental fires
Effektiv energianvändning karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Effektiv energianvändning, SIS/TK 558 2016-09-21 ISO/DIS 27914, Carbon Dioxide Capture, Transportation and Geological Storage - Geological Storage
Vatten- och avloppssystem emma.lindahl@sis.se 400 SEK Vatten- och avloppssystem, SIS/TK 198 2016-09-21 prEN 17034, Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Polyaluminium chloride hydroxyde and polyaluminium chloride hydroxide sulfate
Kärnenergi amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2016-09-16 ISO/ASTM 51205, Practice for use of a ceric-cerous sulfate dosimetry system
Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar amparo.lassholm@sis.se 500 SEK Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298 2016-09-16 prEN 13480-3:2012/A1, Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation
Femårsöversyn - Teckenrepresentation och användargränssnitt nina.burendahl@sis.se 400 SEK Teckenrepresentation och användargränssnitt, SIS/TK 445 2016-09-15 SS 662302, Printing ribbons - Fabric printing ribbons on spools. Widths
Färg och lack erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Färg och lack, SIS/TK 433 2016-09-13 prEN 15773, Industrial application of powder organic coatings to hot dip galvanized or sherardized steel articles [duplex systems] - Specifications, recommendations and guidelines
Trä erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Trä, SIS/TK 182 2016-09-13 prEN 1309-3, Round and sawn timber - Methods of measurements - Part 3: Features and biological degradations
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-09-13 prEN 1568-2, Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 2: Specification for high expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-09-13 prEN 1568-3, Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 3: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-09-13 prEN 1568-1, Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 1: Specification for medium expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-09-13 prEN 1568-4, Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 4: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-miscible liquids
Plaströrssystem erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2016-09-13 prEN 16904, Plastics piping systems - Environmental product declarations - Product Category rules complementary to EN 15804, for plastic piping systems inside buildings
Renhetsteknik joel.jonsson@sis.se 400 SEK Renhetsteknik, SIS/TK 108 2016-09-12 ISO/DIS 18237, Hydraulic fluid power - Method for evaluating water separation performance of dehydrators
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2016-09-12 ISO/DIS 16312-1, Guidance for assessing the validity of physical fire models for obtaining fire effluent toxicity data for fire hazard and risk assessment - Part 1: Criteria
Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2016-09-12 prEN ISO 16610-30, Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 30: Robust profile filters: Basic concepts (ISO 16610-30:2015)
Fordonsdynamik ylva.yassine@sis.se 400 SEK Fordonsdynamik, SIS/TK 236 2016-09-12 ISO/DIS 9816, Passenger cars - Power-off reaction of a vehicle in a turn - Open-loop test method
Laboratoriemedicin mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Laboratoriemedicin, SIS/TK 331 2016-09-09 prEN ISO 20166-3, Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for formalin-fixed and paraffin-embedded (FFPE) tissue - Part 3: Isolated DNA (ISO/DIS 20166-3:2016)
Laboratoriemedicin mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Laboratoriemedicin, SIS/TK 331 2016-09-09 prEN ISO 20184-2, Molecular in-vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for frozen tissue - Part 2: Isolated proteins (ISO/DIS 20184-2:2016)
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2016-09-09 prEN ISO 17601, Soil quality - Estimation of abundance of selected microbial gene sequences by quantitative PCR from DNA directly extracted from soil (ISO 17601:2016)
Laboratoriemedicin mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Laboratoriemedicin, SIS/TK 331 2016-09-09 prEN ISO 20184-1, Molecular in-vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for frozen tissue - Part 1: Isolated RNA (ISO/DIS 20184-1:2016)
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2016-09-09 prEN ISO 18187, Soil quality - Contact test for solid samples using the dehydrogenase activity of Arthrobacter globiformis (ISO 18187:2016)
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2016-09-09 prEN ISO 18311, Soil quality - Method for testing effects of soil contaminants on the feeding activity of soil dwelling organisms - Bait-lamina test (ISO 18311:2016)
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2016-09-09 prEN 17018, Railway applications - Rolling Stock Maintenance - Terms and definitions
Laboratoriemedicin mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Laboratoriemedicin, SIS/TK 331 2016-09-09 prEN ISO 20166-1, Molecular in-vitro diagnostic examinations - Specifications for preexamination processes for formalin-fixed and paraffin-embedded (FFPE) tissue - Part 1: Isolated RNA (ISO/DIS 20166-1:2016)
Halksäkerhet emma.lindahl@sis.se 400 SEK Halksäkerhet, SIS/TK 500 2016-09-09 ftSS 804000, Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Pendulum test method
Vägutrustning jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägutrustning, SIS/TK 248 2016-09-09 prEN 1794-1, Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 1: Mechanical performance and stability requirements
Laboratoriemedicin mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Laboratoriemedicin, SIS/TK 331 2016-09-09 prEN ISO 20166-2, Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examinations processes for formalin-fixed and paraffin-embedded (FFPE) tissue - Part 2: Isolated proteins (ISO/DIS 20166-2:2016)
Luftkvalitet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Luftkvalitet, SIS/TK 423 2016-09-08 CEN/TS 17021, Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of sulphur dioxide
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-09-07 prEN 17030, Space - Earth observation - Image processing levels
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-09-07 prEN 15655, Ductile iron pipes, fittings and accessories - Internal polyurethane lining for pipes and fittings - Requirements and test methods
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-09-06 prEN 54-27:2015/prA1, Fire detection and fire alarms systems - Part 27: Duct smoke detectors
Tätskikt och geosynteter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Tätskikt och geosynteter, SIS/TK 177 2016-09-05 prEN 13361, Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams
Anläggningsmaskiner ylva.yassine@sis.se 400 SEK Anläggningsmaskiner, SIS/TK 225 2016-09-05 ISO/DIS 19711-1, Building construction machinery and equipment - Mobile mixers - Part 1: Terminology and commercial specifications
Tätskikt och geosynteter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Tätskikt och geosynteter, SIS/TK 177 2016-09-05 prEN 16994, Clay Geosynthetic Barriers - Characteristics required for use as a fluid barrier in the construction of underground structures (other than tunnels and associated structures)
Pooler och spabad johanna.naslund@sis.se 400 SEK Pooler och spabad, SIS/TK 554 2016-09-05 prEN 13451-10, Swimming pool equipment - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for diving platforms, diving springboards and associated equipment
Tätskikt och geosynteter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Tätskikt och geosynteter, SIS/TK 177 2016-09-05 prEN 13493, Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of solid waste storage and disposal sites
Gummi- eller plastbelagda tyger christine.allansson@sis.se 400 SEK Textil, SIS/TK 160 2016-09-05 prEN ISO 2411, Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of coating adhesion (ISO/DIS 2411:2016)
Tätskikt och geosynteter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Tätskikt och geosynteter, SIS/TK 177 2016-09-05 prEN 13491, Geosynthetic barriers - Characteristics required for use as a fluid barrier in the construction of tunnels and associated underground structures
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-09-05 prEN ISO 3949, Plastics hoses and hose assemblies - Textile-reinforced types for hydraulic applications - Specification (ISO/DIS 3949:2016)
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-09-04 prEN ISO 1825, Rubber hoses and hose assemblies for aircraft ground fuelling and defuelling - Specification (ISO/DIS 1825:2016)
Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2016-09-04 ISO/DIS 6347, Textile floor coverings - Consumer information
Gassystem amparo.lassholm@sis.se 600 SEK Gassystem, SIS/TK 289 2016-09-02 ISO/DIS 13623, Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems
Innemiljö och energianvändning i byggnader anette.noren@sis.se 400 SEK Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189 2016-09-01 prEN ISO 16484-2, Building automation and control systems (BACS) - Part 2: Hardware (ISO/DIS 16484-2:2016)
Bestämning av mikrostruktur i stål ola.jonsson@sis.se 400 SEK Bestämning av mikrostruktur i stål, SIS/TK 121 2016-09-01 prEN ISO 3887, Steels - Determination of the depth of decarburization (ISO/DIS 3887:2016)
Bromsar för bilar och släpvagnar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Bromsar för bilar och släpvagnar, SIS/TK 217 2016-09-01 prEN 17003, Road vehicles - Roller brake testers for vehicles of more than 3,5 tons GVW - Safety requirements
Luftbehandlingsteknik emma.lindahl@sis.se 400 SEK Luftbehandlingsteknik, SIS/TK 170 2016-09-01 ISO/DIS 29463-1, High efficiency filters and filter media for removing particles from air - Part 1: Classification, performance, testing and marking
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-09-01 prEN 13368-2, Fertilizers - Determination of chelating agents in fertilizers by chromatography - Part 2: Determination of Fe chelated by [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA and HBED, or the amount of chelating agents, by ion pair chromatography
Hydrometri ylva.yassine@sis.se 400 SEK Hydrometri, SIS/TK 432 2016-09-01 ISO/DIS 9123, Measurement of liquid flow in open channels - Stage-fall-discharge relationships
Oorganiska ytbeläggningar ola.jonsson@sis.se 400 SEK Oorganiska ytbeläggningar, SIS/TK 116 2016-09-01 prEN ISO 20274, Vitreous and porcelain enamels - Preparation of samples and determination of thermal expansion coefficient (ISO/DIS 20274:2016)
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2016-09-01 prEN ISO 11508, Soil quality - Determination of particle density (ISO/DIS 11508:2016)
Trycksårsprevention jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Trycksårsprevention, SIS/TK 595 2016-08-31 ftSS 8760013, Health care textiles - Determination of contact pressure on mattresses, beds and other underlay
Fasta bränslen karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Fasta bränslen, SIS/TK 412 2016-08-31 ftSS 187185, Solid Fuels - Determination of total chlorine in solid fuels and solid residues by combustion in a calorimetric bomb
Fästelement jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Fästelement, SIS/TK 103 2016-08-31 prEN ISO 10683, Fasteners - Non-electrolytically applied zinc flake coatings (ISO/DIS 10683:2016)
El- och hybridfordon ylva.yassine@sis.se 800 SEK El- och hybridfordon, SIS/TK 517 2016-08-30 ISO/DIS 15118-5, Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 5: Physical layer and data link layer conformance test
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-08-30 prEN ISO 472:2013/A1, Plastics - Vocabulary (ISO 472:2006/DAmd 1:2016)
Andningsskydd johanna.naslund@sis.se 400 SEK Andningsskydd, SIS/TK 400 2016-08-29 prEN 144-1, Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 1: Inlet connections
Träbearbetningsmaskiner och -verktyg ylva.yassine@sis.se 400 SEK Träbearbetningsmaskiner och -verktyg, SIS/TK 247 2016-08-29 prEN ISO 19085-10, Woodworking machines - Safety - Part 10: Building site saws (contractor saws) (ISO/DIS 19085-10:2016)
Hållbarhetskriterier för bioenergi malin.widebeck@sis.se 400 SEK Hållbarhetskriterier för bioenergi, SIS/TK 526 2016-08-29 prEN 16214-3:2012/A1, Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 3: Biodiversity and environmental aspects related to nature protection purposes
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2016-08-29 prEN ISO 18640-1, Protective clothing for firefighters - Physiological impact - Part 1: Measurement of coupled heat and mass transfer with the sweating TORSO
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2016-08-29 prEN 943-2, Protective clothing against solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 2: Performance requirements for gas-tight (Type 1) chemical protective suits for emergency teams
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2016-08-29 prEN 12014-2, Foodstuffs — Determination of nitrate and/or nitrite content — Part 2: HPLC/IC method for the determination of nitrate content of vegetables and vegetable product
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-08-29 ISO/DIS 9370, Plastics - Instrumental determination of radiant exposure in weathering tests - General guidance and basic test method
Andningsskydd johanna.naslund@sis.se 400 SEK Andningsskydd, SIS/TK 400 2016-08-29 prEN 144-2, Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 2: Outlet connections
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2016-08-29 prEN ISO 18640-2, Protective clothing for firefighters - Physiological impact - Part 2: Determination of physiological heat load caused by protective clothing worn by firefighters
Barnartiklar johanna.naslund@sis.se 400 SEK Barnartiklar, SIS/TK 404 2016-08-29 prEN 17022, Child care articles - Bathing aids - Safety requirements and test methods
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2016-08-28 ISO/DIS 17924, Soil quality - Assessment of human exposure from ingestion of soil and soil material - Procedure for the estimation of the human bioaccessibility/bioavailability of metals in soil
Förvaringsmöbler - Bestämning av hållfasthet, hållbarhet och stabilitet christine.allansson@sis.se 500 SEK Möbler, SIS/TK 391 2016-08-26 ISO/DIS 7171, Furniture - Storage units - Test methods for the determination of stability
Femårsöversyn - Stålrör, rördelar och rörflänsar amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Stålrör, rördelar och rörflänsar, SIS/TK 118 2016-08-26 SMS 3269, Pipe couplings. Cone-sphere coupling
El- och hybridfordon ylva.yassine@sis.se 400 SEK El- och hybridfordon, SIS/TK 517 2016-08-25 ISO/DIS 15118-8, Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 8: Physical layer and data link layer requirements for wireless communication
Kvalitetsledning malin.widebeck@sis.se 400 SEK Kvalitetsledning, SIS/TK 304 2016-08-25 ISO/DIS 10007, Quality management systems - Guidelines for configuration management
Hydrogenteknik malin.widebeck@sis.se 400 SEK Hydrogenteknik, SIS/TK 410 2016-08-24 ISO/DIS 19880-3, Gaseous hydrogen - Fueling stations - Part 3: Valves
SIS/TK 423/ AG 3 -Arbetsplatsluft karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Luftkvalitet, SIS/TK 423 2016-08-24 prEN 689, Workplace exposure - Measurement of exposure by inhalation to chemical agents - Strategy for testing compliance with occupational exposure limit values
Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas elin.lindblom@sis.se 400 SEK Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas, SIS/TK 179 2016-08-23 prEN 17020-2, Extended application of test results on durability of self-closing for fire resistance and/or smoke control doorsets and openable windows - Part 2: Durability of self-closing of steel rolling shutters
Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas elin.lindblom@sis.se 400 SEK Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas, SIS/TK 179 2016-08-23 prEN 17020-1, Extended application of test results on durability of self-closing for fire resistance and/or smoke control doorsets and openable windows - Part 1: Durability of self-closing of hinged and pivoted steel doorsets
Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas elin.lindblom@sis.se 400 SEK Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas, SIS/TK 179 2016-08-23 prEN 17020-4, Extended application of test results on durability of self-closing for doorsets and openable windows - Part 4: Durability of self-closing of fire resistance hinged and pivoted metal framed glazed doorsets and openable windows
Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas elin.lindblom@sis.se 400 SEK Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas, SIS/TK 179 2016-08-23 prEN 17020-3, Extended application of test results on durability of self-closing for fire resistance and/or smoke control doorsets and openable windows - Part 3: Durability of self-closing of steel sliding doorsets
Ballast elin.lindblom@sis.se 400 SEK Ballast, SIS/TK 187 2016-08-22 prEN 1097-8, Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 8: Determination of the polished stone value
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-08-22 prEN 54-5, Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point heat detectors
Ballast elin.lindblom@sis.se 400 SEK Ballast, SIS/TK 187 2016-08-22 prEN 1097-2, Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2016-08-21 prEN 1634-1:2014/A1, Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware - Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable windows
Förpackningslogistik och spårbarhet katrin.bjerhag@sis.se 400 SEK Förpackningslogistik och spårbarhet, SIS/TK 166 2016-08-21 SIS-TS 308100, Information technology - for Internet of Things - Reference architecture
Teknik och stödsystem för personlig identifiering martina.lindgren@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2016-08-20 ISO/IEC DIS 7812-1, Identification cards - Identification of issuers - Part 1: Numbering system
Hydraulik och pneumatik maria.andersson@sis.se 400 SEK Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106 2016-08-20 ISO/DIS 6164, Hydraulic fluid power - Four-screw, one-piece square flange connections for use at pressures of 42 MPa, DN 10 to 80
Teknik och stödsystem för personlig identifiering martina.lindgren@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2016-08-20 ISO/IEC DIS 7812-2, Identification cards - Identification of issuers - Part 2: Application and registration procedures
Livsmedels- och förpackningsmaskiner malin.widebeck@sis.se 400 SEK Livsmedels- och förpackningsmaskiner, SIS/TK 244 2016-08-19 prEN 13379, Pasta processing plant - Spreader, stripping and cutting machine, stick return conveyor - Safety and hygiene requirements
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-08-19 ISO/DIS 4582, Plastics - Determination of changes in colour and variations in properties after exposure to daylight under glass, natural weathering or laboratory light sources
Trägolv erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Trä, SIS/TK 182 2016-08-19 prEN 17009, Flooring of lignified materials other than wood - Characteristics, evaluation of conformity and marking
Träbearbetningsmaskiner och -verktyg ylva.yassine@sis.se 400 SEK Träbearbetningsmaskiner och -verktyg, SIS/TK 247 2016-08-19 prEN 847-2, Tools for woodworking - Safety requirements - Part 2: Requirements for the shank of shank mounted milling tools/circular saw blades
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-08-18 ISO/DIS 20057, Rubber household glove -- General requirements and test methods
Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2016-08-18 prEN 13553, Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings for use in special wet areas - Specification
Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2016-08-18 prEN ISO 10582, Resilient floor coverings - Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor covering - Specifications (ISO/DIS 10582:2016)
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-08-17 prEN ISO 14851, Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium - Method by measuring the oxygen demand in a closed respirometer (ISO/DIS 14851:2016)
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-08-17 prEN ISO 22007-1, Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 1: General principles (ISO/DIS 22007-1:2016)
Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2016-08-15 prEN ISO 12006-3, Building construction - Organization of information about construction works - Part 3: Framework for object-oriented information (ISO 12006-3:2007)
Mekanisk provning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Mekanisk provning, SIS/TK 123 2016-08-15 ISO/DIS 16630, Metallic materials - Sheet and strip - Hole expanding test
Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 0 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2016-08-15 prEN ISO 12006-3, Building construction - Organization of information about construction works - Part 3: Framework for object-oriented information (ISO 12006-3:2007)
Armering ola.jonsson@sis.se 400 SEK Armering, SIS/TK 145 2016-08-15 prEN 10348-2, Steel for the reinforcement of concrete - Galvanized reinforcing steel - Part 2: Galvanized reinforcing steel products
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2016-08-15 prEN ISO 13506-1, Protective clothing against heat and flame - Part 1: Test method for complete garments - Measurement of transferred energy using an instrumented manikin (ISO/DIS 13506-1:2016)
Friktionsomrörningspunktsvetsning (FSSW) erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2016-08-15 ISO/DIS 18785-5, Friction stir spot welding - Aluminium - Part 5: Quality and inspection requirements
Femårsöversyn - Anläggningsmaskiner ylva.yassine@sis.se 0 SEK Anläggningsmaskiner, SIS/TK 225 2016-08-15 SS 3636, Earth-moving machinery - Material handling arms on wheel loaders and backhoe loaders - General requirements
Renhetsteknik joel.jonsson@sis.se 400 SEK Renhetsteknik, SIS/TK 108 2016-08-15 ISO/DIS 3968, Hydraulic fluid power - Filters - Evaluation of differential pressure versus flow characteristics
Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2016-08-15 prEN ISO 16739, Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries (ISO 16739:2013)
Hälso- och sjukvårdsinformatik jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334 2016-08-15 prEN ISO 11073-10417, Health informatics - Personal health device communication - Part 10417: Device specialization - Glucose meter (ISO/IEEE FDIS 11073-10417:2016)
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2016-08-15 ISO/DIS 13506-2, Protective clothing against heat and flame - Part 2: Skin burn injury prediction - Calculation requirements and test cases
Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2016-08-15 prEN ISO 16739, Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries (ISO 16739:2013)
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-08-15 ISO/DIS 16301, Rubber and plastics hoses and hose assemblies, wire- or textile-reinforced, for hydraulic jacks and for hydraulic power units used in hydraulic tools - Specification
Bygg- och förvaltningsdokumentation emma.lindahl@sis.se 400 SEK Bygg- och förvaltningsdokumentation, SIS/TK 269 2016-08-15 prEN ISO 29481-2, Building information models - Information delivery manual - Part 2: Interaction framework (ISO 29481-2:2012)
Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-08-13 prEN ISO 14689-1, Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of rock - Part 1: Identification and description (ISO/DIS 14689-1:2016)
Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-08-13 prEN ISO 14688-1, Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 1: Identification and description (ISO/DIS 14688-1:2016)
Geodata martina.lindgren@sis.se 400 SEK Geodata, SIS/TK 323 2016-08-13 ISO/DIS 19155-2, Geographic information - Place Identifier (PI) architecture - Part 2: Place Identifier (PI) linking
Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-08-13 prEN ISO 14688-2, Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 2: Principles for a classification (ISO/DIS 14688-2:2016)
Tätskikt och geosynteter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Tätskikt och geosynteter, SIS/TK 177 2016-08-12 prEN 12691, Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of resistance to impact
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-08-12 prEN 12094-13, Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-return valves
Färg och lack erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Färg och lack, SIS/TK 433 2016-08-12 prEN 13523-24, Coil coated metals - Test methods - Part 24: Resistance to blocking and pressure marking
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-08-12 ISO/DIS 19984-2, Rubber and rubber products - Determination of biobased content - Part 2: Biobased carbon content
Produkt- och processdata jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Information och automation i produktlivscykeln, SIS/TK 280 2016-08-12 ISO/DIS 15531-44, Industrial automation systems and integration - Industrial manufacturing management data - Part 44: Information modelling for shop floor data acquisition
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-08-12 ISO/DIS 7240-18, Fire detection and alarm systems - Part 18: Input/output devices
Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2016-08-12 ISO/DIS 14253-1, Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 1: Decision rules for verifing conformity or nonconformity with specifications
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-08-12 prEN 15860, Plastics - Thermoplastic semi-finished products for machining - Requirements and test methods
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-08-12 prEN 12094-8, Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 8: Requirements and test methods for connectors
Maskinsäkerhet jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Maskinsäkerhet, SIS/TK 282 2016-08-11 prEN ISO 14118, Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-08-10 prEN ISO 11554, Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam power, energy and temporal characteristics (ISO/DIS 11554:2016)
Procedurdatablad för termisk sprutning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2016-08-10 prEN 17002, Thermal spraying - Components with thermally sprayed coatings - Thermal spray procedure specification
Hissar och rulltrappor anna.sjogren@sis.se 400 SEK Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211 2016-08-08 prEN 81-28, Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2016-08-08 ISO/DIS 19657, Definition of criteria for a food ingredient to be considered as natural
Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas elin.lindblom@sis.se 400 SEK Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas, SIS/TK 179 2016-08-08 prEN 16477-2, Glass in building - Painted glass for internal use - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2016-08-08 ISO/DIS 7001:2007/Amd 97, PI TF 043: Tour group meeting point
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2016-08-08 ISO/DIS 7001:2007/Amd 96, PI TF 042: Meeting point
Lekredskap johanna.naslund@sis.se 400 SEK Lekredskap, SIS/TK 379 2016-08-08 prEN 1176-1, Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods
Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 400 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2016-08-08 prEN 12094-11, Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 11: Requirements and test methods for mechanical weighing devices
Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas elin.lindblom@sis.se 400 SEK Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas, SIS/TK 179 2016-08-08 prEN 16477-1, Glass in building - Painted glass for internal use - Part 1: Requirements
Underhållsteknik katarina.timaker@sis.se 400 SEK Underhållsteknik, SIS/TK 113 2016-08-07 prEN 17007, Maintenance process and associated indicators
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2016-08-05 ISO/DIS 7001:2007/Amd 99, PI PF 075: Hand dryer
Provning av flytande och gasformiga bränslen malin.widebeck@sis.se 400 SEK Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413 2016-08-05 prEN 1601, Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content by gas chromatography
Konsument- och transportförpackningar malin.widebeck@sis.se 400 SEK Konsument- och transportförpackningar, SIS/TK 164 2016-08-05 prEN 15507, Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Comparative material testing of polyethylene grades
Rundvirke erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Trä, SIS/TK 182 2016-08-05 ISO/DIS 19474, Round timber - Visual characteristics - Methods of determination
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2016-08-05 ISO/DIS 7001:2007/Amd 98, Symbol PI PF 074: Automatic sensor faucet
Hållbarhet hos byggnadsverk elin.lindblom@sis.se 400 SEK Hållbarhet hos byggnadsverk, SIS/TK 209 2016-08-05 ISO/DIS 15686-7, Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 7: Performance evaluation for feedback of service life data from practice
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2016-08-05 ISO/DIS 7001:2007/Amd 100, PI PF 076: Toilet paper
Maskinsäkerhet i järn- och metallverk maria.andersson@sis.se 400 SEK Maskinsäkerhet i järn- och metallverk, SIS/TK 261 2016-08-05 ISO/DIS 13578, Industrial furnaces and associated processing equipment -- Safety requirements for machinery and equipment for production of steel by electric arc furnaces
Kemiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424 2016-08-04 ISO/DIS 20595, Water quality — Determination of selected easily volatile organic compounds in water — Method using gas chromatography and mass spectrometry by static headspace technique (HS-GC-MS)
Luftkvalitet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Luftkvalitet, SIS/TK 423 2016-08-04 ISO/DIS 16664, Gas analysis - Handling of calibration gases and gas mixtures - Guidelines
Grafisk teknik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Grafisk teknik, SIS/TK 434 2016-08-03 ISO/DIS 19593-1, Graphic technology - Use of PDF to associate processing steps and content data - Part 1: Processing steps 2016
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-08-03 ISO/DIS 2321, Rubber threads - Methods of test
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK 2016-08-03 prEN ISO 13578, Industrial furnaces and associated processing equipment - Safety requirements for machinery and equipment for production of steel by electric arc furnaces (ISO/DIS 13578:2016)
Livsmedels- och förpackningsmaskiner malin.widebeck@sis.se 400 SEK Livsmedels- och förpackningsmaskiner, SIS/TK 244 2016-08-02 prEN 1974, Food processing machinery - Slicing machines - Safety and hygiene requirements
Byggakustik emma.lindahl@sis.se 400 SEK Byggakustik, SIS/TK 197 2016-08-02 prEN ISO 16283-1:2014/A1, Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation - Amendment 1 (ISO 16283-1:2014/DAmd 1:2016)
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK 2016-08-01 prEN 16990, Non-type approved light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities - All Terrain Vehicles (ATVs - Quads) and Side by Side Vehicles - Safety requirements and test methods
Kundkontaktcenter johanna.naslund@sis.se 400 SEK Kundkontaktcenter, SIS/TK 503 2016-08-01 prEN ISO 18295-2, Customer contact centres - Part 2: Requirements for using the services of customer contact centres (ISO/DIS 18295-2:2016)
Kundkontaktcenter johanna.naslund@sis.se 400 SEK Kundkontaktcenter, SIS/TK 503 2016-08-01 prEN ISO 18295-1, Customer contact centres - Part 1: Requirements for customer contact centres (ISO/DIS 18295-1:2016)
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2016-08-01 prEN 16989, Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Fire behaviour test for a complete seat
Vägutrustning jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägutrustning, SIS/TK 248 2016-08-01 prEN 1436, Road marking materials - Road marking performance for road users and test methods
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2016-08-01 prEN ISO 11272, Soil quality - Determination of dry bulk density
Femårsöversyn - Fästelement jennifer.arleheim@sis.se 0 SEK Fästelement, SIS/TK 103 2016-08-01 SS 3392, Tapping screws - Determination of strength and assembly properties
Femårsöversyn - Fästelement jennifer.arleheim@sis.se 0 SEK Fästelement, SIS/TK 103 2016-08-01 SS 1748, Screw calliper gauges - Profiles and tolerances for setting plugs for ISO inch screw threads
Stålrör, rördelar och rörflänsar amparo.lassholm@sis.se 500 SEK Stålrör, rördelar och rörflänsar, SIS/TK 118 2016-07-29 prEN 12627, Industrial valves - Butt welding ends for steel valves
Kärnenergi amparo.lassholm@sis.se 600 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2016-07-29 ISO/DIS 21484, Nuclear fuel technology - Determination of the O/M ratio in MOX pellets - Gravimetric method
Förtillverkade betongprodukter johanna.naslund@sis.se 400 SEK Förtillverkade betongprodukter, SIS/TK 191 2016-07-29 prEN 16757, Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Product Category Rules for concrete and concrete elements
Gasflaskor amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Gasflaskor, SIS/TK 296 2016-07-29 ISO/DIS 13338, Gas cylinders - Gases and gas mixtures - Determination of tissue corrosiveness for the selection of cylinder valve outlets
Lyftkranar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Lyftkranar, SIS/TK 262 2016-07-29 ISO/DIS 8566-5, Cranes - Cabins - Part 5: Overhead travelling and portal bridge cranes
Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-07-29 prEN ISO 18674-3, Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 3: Measurement of displacements across a line: Inclinometers (ISO/DIS 18674-3:2016)
Luftkvalitet - Arbetsplatsluft karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Luftkvalitet, SIS/TK 423 2016-07-27 prEN 15051-2:2013/A1, Workplace exposure - Measurement of the dustiness of bulk materials - Part 2: Rotating drum method
Bärande träkonstruktioner erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Trä, SIS/TK 182 2016-07-25 prEN 14081-2, Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 2: Machine grading; additional requirements for initial type testing
Bärande träkonstruktioner erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Trä, SIS/TK 182 2016-07-25 prEN 14374, Timber structures - Structural laminated veneer lumber - Requirements
Renhetsteknik joel.jonsson@sis.se 400 SEK Renhetsteknik, SIS/TK 108 2016-07-25 ISO/DIS 23309, Hydraulic fluid power systems - Assembled systems - Methods of cleaning lines by flushing
Bärande träkonstruktioner erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Trä, SIS/TK 182 2016-07-25 prEN 14081-3:2012/A1, Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 3: Machine grading; additional requirements for factory production control
Mekanisk provning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Mekanisk provning, SIS/TK 123 2016-07-25 prEN ISO 15653, Metallic materials - Method of test for the determination of quasistatic fracture toughness of welds (ISO/DIS 15653:2016)
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-07-24 ISO/DIS 11237, Rubber hoses and hose assemblies - Compact wire-braid-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids - Specification
Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2016-07-24 prEN 14041, Resilient, textile and laminate floor coverings - Essential characteristics
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2016-07-22 prEN 14325, Protective clothing against chemicals - Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages
Personlig fallskyddsutrustning michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Personlig fallskyddsutrustning, SIS/TK 403 2016-07-22 prEN 363, Personal fall protection equipment - Personal fall protection systems
Stålrör, rördelar och rörflänsar amparo.lassholm@sis.se 500 SEK Stålrör, rördelar och rörflänsar, SIS/TK 118 2016-07-19 prEN 593, Industrial valves - Metallic butterfly valves for general purposes
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext