Remisser


Nya standardförslag kvalitetskontrolleras ett flertal gånger under framtagningen. Även en fastställd standard, svensk eller internationell, ses över med jämna mellanrum för att säkerställa aktualitet och relevans, en så kallad periodisk översyn. Ett viktigt led i denna kvalitetskontroll är remissförfarandet. Remissvar är därför viktiga. Alla har möjlighet att kommentera remisserna och lämna förslag till förbättringar.

Genom remissförfarandet får de som ska använda standarden möjlighet att testa den och framföra synpunkter på förslaget. Samtidigt sprids information om vilka standarder som snart kommer att publiceras. Vid respektive remiss ser du till vem du lämnar dina kommentarer och vilket datum de senast måste vara SIS tillhanda. Om du kontinuerligt vill få information om remisser inom ett visst område kontakta kontaktpersonen för den aktuella remissen. Det är även möjligt att leta, läsa och kommentera standardförslag direkt på skärmen utan kostnad med SIS tjänst Kommentera.

Beställ remiss

Vid varje remiss finns information om pris, senaste svarsdatum och till vem du skickar din beställning. I listan nedan ser du vilka remisser som är aktuella just nu.

Remisstitel Beställ via Pris Ansvarig kommitté Svarsdatum Ingående standardförslag
Femårsöversyn - Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2017-02-17 SS 923514, Floorings - Determination of heat dissipation
Femårsöversyn - Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet karin.ekstrom@sis.se 0 SEK Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet, SIS/TK 243 2017-01-27 SS 1782, Heating equipment - Thermal solar collector with liquid as heat tranfer fluid - Determination of thermal performance
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2017-01-26 prEN 14067-6, Railway applications - Aerodynamics - Part 6: Requirements and test procedures for cross wind assessment
Femårsöversyn - Byggmätning och toleranser martina.lindgren@sis.se 400 SEK Byggmätning och toleranser, SIS/TK 178 2017-01-23 SS 641101, Tolerances for distance measuring instruments
Femårsöversyn - Brand och räddning elin.lindblom@sis.se 0 SEK Brand och räddning, SIS/TK 360 2017-01-16 SS 3656, Portable fire extinguishers - Maintenance and recharging
Femårsöversyn - Gasflaskor amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Gasflaskor, SIS/TK 296 2017-01-13 SS 3639, Gas cylinder with syphone tube - Marking
Sjukvårdstextilier jenny.vesterberg@sis.se 400 SEK Sjukvårdstextilier, SIS/TK 332 2016-12-22 ftSS 8760016, Health care textiles - Towels and bath towels
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-12-20 prEN ISO 8534, Animal and vegetable fats and oils - Determination of water content - Karl Fischer method (pyridine free) (ISO/FDIS 8534:2016)
Lantbruksmaskiner ylva.yassine@sis.se 400 SEK Lantbruksmaskiner, SIS/TK 228 2016-12-19 ISO/DIS 11783-6, Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 6: Virtual terminal
Tekniska produktspecifikationer (TPS) maria.andersson@sis.se 400 SEK Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507 2016-12-16 ISO/DIS 20170, Geometrical product specification (GPS) — Decomposition of geometrical characteristics for manufacturing control
Teckenrepresentation och användargränssnitt nina.burendahl@sis.se 400 SEK Teckenrepresentation och användargränssnitt, SIS/TK 445 2016-12-15 ISO/IEC DIS 20382-2, Information technology - User Interfaces - Face-to-Face Speech Translation - Part 2: System architecture and functional components
Teckenrepresentation och användargränssnitt nina.burendahl@sis.se 400 SEK Teckenrepresentation och användargränssnitt, SIS/TK 445 2016-12-15 ISO/IEC DIS 20382-1, Information technology - User Interfaces - Face-to-Face Speech Translation” Part 1. User Interface
Femårsöversyn - Svetsteknik erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2016-12-14 SS 68114, Resistance welding - Terminology
Geodata martina.lindgren@sis.se 400 SEK Geodata, SIS/TK 323 2016-12-14 ISO/DIS 19127, Geographic information - Geodetic register
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2016-12-13 prEN ISO 80601-2-55, Medical electrical equipment - Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors (ISO/DIS 80601-2-55:2016)
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2016-12-13 ISO/DIS 80601-2-55, Medical electrical equipment - Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors
Ögonoptik mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Ögonoptik, SIS/TK 336 2016-12-12 prEN ISO 8596, Ophthalmic optics - Visual acuity testing - Standard and clinical optotypes and their presentation (ISO/DIS 8596:2016)
Teknik och stödsystem för personlig identifiering martina.lindgren@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2016-12-12 ISO/IEC DIS 30107-2, Information Technology - Biometrics - Presentation attack detection - Part 2: Data formats
Terminologi och språkliga resurser martina.lindgren@sis.se 400 SEK Terminologi och språkliga resurser, SIS/TK 115 2016-12-12 ISO/DIS 20108, Simultaneous interpreting - Quality and transmission of sound and image input - Requirements
IT-system och IT-tjänster martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-system och IT-tjänster, SIS/TK 303 2016-12-12 ISO/IEC DIS 19770-4, Information technology — IT asset management — Resource utilization measurement
Möbler johanna.naslund@sis.se 400 SEK Möbler, SIS/TK 391 2016-12-12 prEN 1116, Furniture - Kitchen furniture - Coordinating sizes for kitchen furniture and kitchen appliances
Korrosion amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Korrosion, SIS/TK 146 2016-12-12 ISO/DIS 19280, Corrosion of metals and alloys - Measurement of critical crevice temperature for cylindrical crevice geometries in ferric chloride solution
Teknik och stödsystem för personlig identifiering martina.lindgren@sis.se 400 SEK Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448 2016-12-12 ISO/IEC DIS 30107-3, Information technology - Biometric presentation attack detection - Part 3: Testing and reporting
Oförstörande provning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Oförstörande provning, SIS/TK 125 2016-12-11 prEN ISO 16946, Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Specification for step wedge calibration block (ISO/FDIS 16946:2016)
IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT) martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT), SIS/TK 542 2016-12-11 ISO/IEC DIS 19944, Information technology - Cloud computing - Cloud services and devices: data flow, data categories and data use
Golvbeläggningar anette.noren@sis.se 400 SEK Golvbeläggningar, SIS/TK 184 2016-12-11 prEN ISO 9405, Textile floor coverings - Assessment of changes in appearance (ISO 9405:2015)
Markutrustningar för flygplatser ylva.yassine@sis.se 400 SEK Markutrustningar för flygplatser, SIS/TK 259 2016-12-11 ISO/DIS 9788, Air cargo - Double stud tie-down fittings - Design and testing requirements
Byggmätning och toleranser martina.lindgren@sis.se 400 SEK Byggmätning och toleranser, SIS/TK 178 2016-12-10 ISO/DIS 9849, Optics and optical instruments - Geodetic and surveying instruments - Vocabulary
Tillsyn vid svetsning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2016-12-10 prEN ISO 14731, Welding coordination - Tasks and responsibilities (ISO/DIS 14731:2016)
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2016-12-09 ISO/DIS 11195, Gas mixers for medical use - Stand-alone gas mixers
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2016-12-08 prEN 13231-5, Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 5: Procedures for rail reprofiling in plain line, switches, crossings and expansion devices
Järnvägar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Järnvägar, SIS/TK 254 2016-12-08 prEN 15654-2, Railway applications - Measurement of vertical forces on wheels and wheelsets - Part 2: Test in workshop for new, modified and maintained vehicles
Provning av flytande och gasformiga bränslen malin.widebeck@sis.se 400 SEK Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413 2016-12-07 prEN ISO 5165, Petroleum products - Determination of the ignition quality of diesel fuels - Cetane engine method (ISO/DIS 5165:2016)
Grafiska symboler mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Grafiska symboler, SIS/TK 493 2016-12-06 ftSS 30600/T1, Graphical symbols - Public information symbols for greater accessibility using the concept Design for All
Ergonomi johanna.naslund@sis.se 400 SEK Ergonomi, SIS/TK 380 2016-12-06 prEN 13032-2, Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2016-12-05 ISO/DIS 18400-104, Soil quality - Sampling - Part 104: Strategies and statistical evaluations
Transportbehållare för farligt gods amparo.lassholm@sis.se 500 SEK Transportbehållare för farligt gods, SIS/TK 291 2016-12-05 prEN 15969-2, Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the data transfer between tank vehicle and with stationary facilities - Part 2: Commercial and logistic data
IT-system och IT-tjänster martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-system och IT-tjänster, SIS/TK 303 2016-12-05 ISO/IEC DIS 19770-1, Information technology - IT asset management - Part 1: IT asset management systems - Requirements
Vägmaterial elin.lindblom@sis.se 400 SEK Vägmaterial, SIS/TK 202 2016-12-05 prEN 13880-13, Hot applied joint sealants - Part 13: Test method for the determination of the discontinuous extension (adherence test)
Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, SIS/TK 344 2016-12-05 ISO 19029:2016, Accessible design - Auditory guiding signals in public facilities
Smörjmedel och hydraulvätskor malin.widebeck@sis.se 400 SEK Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416 2016-12-05 ISO/DIS 11365, Petroleum and related products - Maintenance and use guide for triaryl phosphate ester turbine control fluids
Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-12-04 prEN ISO 17892-8, Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 8: Unconsolidated undrained triaxial test (ISO/DIS 17892-8:2016)
Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-12-04 prEN ISO 17892-7, Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 7: Unconfined compression test (ISO/DIS 17892-7:2016)
Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-12-04 prEN ISO 22477-5, Geotechnical investigation and testing - Testing of geotechnical structures - Part 5: Testing of grouted anchors (ISO/DIS 22477-5:2016)
Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-12-04 prEN ISO 17892-9, Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 9: Consolidated triaxial compression tests on water saturated soils (ISO/DIS 17892-9:2016)
El- och elektronikutrustning för vägfordon ylva.yassine@sis.se 1.000 SEK El- och elektronikutrustning för vägfordon, SIS/TK 240 2016-12-04 ISO/DIS 26262-12, Road vehicles -- Functional safety -- Part 12: Adaptation for motorcycles
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-12-03 prEN ISO 22007-4, Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 4: Laser flash method (ISO/DIS 22007-4:2016)
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2016-12-02 ISO/DIS 20789, Anaesthetic and respiratory equipment - Passive humidifiers
Värmepumpar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Värmepumpar, SIS/TK 467 2016-12-02 prEN 12102-2, Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 2: Heat pump water heaters
Grafisk teknik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Grafisk teknik, SIS/TK 434 2016-12-02 ISO/DIS 2846-1, Graphic technology - Colour and transparency of printing ink sets for four-colour printing - Part 1: Sheet-fed and heat-set web offset lithographic printing
IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT) martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT), SIS/TK 542 2016-12-01 ISO/IEC DIS 17203, Information technology - Open Virtualization Format (OVF) specification
Femårsöversyn - Lantbruksmaskiner ylva.yassine@sis.se 0 SEK Lantbruksmaskiner, SIS/TK 228 2016-12-01 SS 3552, Agriculture - Agricultural machinery - Row spacing for cereals and row crops
Motorbränslen malin.widebeck@sis.se 400 SEK Motorbränslen, SIS/TK 415 2016-12-01 prEN 590:2013/A1:2016, Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods
Karaktärisering av avfall, mark och slam karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535 2016-12-01 ISO/DIS 20295, Soil quality - Determination of perchlorate in soil using ion chromatography
Plaströrssystem ola.jonsson@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2016-11-30 ISO/DIS 12176-1, Plastics pipes and fittings - Equipment for fusion jointing polyethylene systems - Part 4: Traceability coding
IT-system och IT-tjänster martina.lindgren@sis.se 400 SEK IT-system och IT-tjänster, SIS/TK 303 2016-11-30 ISO/IEC/IEEE 12207, Systems and software engineering - Software life cycle processes
Förbrukningsmaterial inom sjukvården jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330 2016-11-30 prEN ISO 15378, Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2015, with reference to good manufacturing practice (GMP) (ISO/DIS 15378:2016)
Femårsöversyn - Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-11-29 SS 27126, Geotechnical tests - Compression properties - Oedometer test, CRS-test - Cohesive soil
Femårsöversyn - Geoteknik och geokonstruktioner michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183 2016-11-29 SS 27127, Geotechnical tests - Shear strength - Direct simple shear test, CU- and CD-tests - Cohesive soil
Bestämning av ytråhet/ytjämnhet (luftläckagemetoder) - Metod enligt Sheffield christine.allansson@sis.se 400 SEK Massa och papper, SIS/TK 157 2016-11-28 ISO/DIS 8791-3, Paper and board - Determination of roughness/smoothness (air leak methods) - Part 3: Sheffield method
Bevakningstjänster anna-karin.jansson@sis.se 0 SEK Samhällssäkerhet, SIS/TK 494 2016-11-28 SS 99100, Security services - Operations, management and personnel
Oförstörande provning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Oförstörande provning, SIS/TK 125 2016-11-26 prEN ISO 22825, Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys (ISO/DIS 22825:2016)
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-11-25 prEN ISO 34101-3, Sustainable and traceable cocoa beans - Part 3: Requirements for traceability (ISO/DIS 34101-3:2016)
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2016-11-25 prEN ISO 11133:2014/A1, Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media - Amendment 1 (ISO 11133:2014/DAmd 1:2016)
Anläggningsmaskiner ylva.yassine@sis.se 400 SEK Anläggningsmaskiner, SIS/TK 225 2016-11-25 ISO/DIS 17757, Earth-moving machinery and mining - Autonomous and semi-autonomous machine system safety
Översikt över tillgängliga metoder för vidhäftningsprovning fredrik.stenberg@sis.se 400 SEK Oorganiska ytbeläggningar, SIS/TK 116 2016-11-25 prEN ISO 2819, Metallic coatings on metallic substrates - Electrodeposited and chemically deposited coatings - Review of methods available for testing adhesion (ISO/DIS 2819:2016)
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-11-25 prEN 16603-70-41, Space engineering - Telemetry and telecommand packet utilization
Terminologi och språkliga resurser martina.lindgren@sis.se 400 SEK Terminologi och språkliga resurser, SIS/TK 115 2016-11-25 ISO/DIS 17100:2015/Amd 1, Translation Services - Requirements for translation services - Amendment 1
Fritidsbåtar (under 24 m) michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Fritidsbåtar (under 24 m), SIS/TK 232 2016-11-25 prEN ISO 16147, Small craft - Inboard diesel engines - Engine-mounted fuel, oil and electrical components (ISO/DIS 16147:2016)
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-11-25 prEN ISO 34101-2, Sustainable and traceable cocoa beans - Part 2: Requirements for performance (related to economic, social, and environmental aspects) (ISO/DIS 34101-2:2016)
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-11-25 prEN ISO 34101-1, Sustainable and traceable cocoa beans - Part 1: Requirements for sustainability management systems (ISO/DIS 34101-1:2016)
Förpackningslogistik och spårbarhet martina.lindgren@sis.se 400 SEK Förpackningslogistik och spårbarhet, SIS/TK 166 2016-11-24 ISO/IEC DIS 29167-10, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 10: Crypto suite AES-128 security services for air interface communications
Gassystem amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Gassystem, SIS/TK 289 2016-11-22 ISO/DIS 3183:2012/A1, Petroleum and natural gas industries - Steel pipe for pipeline transportation systems
Renhetsteknik joel.jonsson@sis.se 400 SEK Renhetsteknik, SIS/TK 108 2016-11-21 ISO/DIS 12669, Hydraulic fluid power - Method for determining the required cleanliness level (RCL) of a system
Färg och lack erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Färg och lack, SIS/TK 433 2016-11-21 ISO/DIS 6270-3, Determination of resistance to humidity - Part 3: Condensation (in-cabinet exposure with heated, bubbling water reservoir)
Rengöring, desinfektion och sterilisering anna.sjogren@sis.se 600 SEK Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349 2016-11-21 prEN ISO 11737-1, Sterilization of health care products - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on product (ISO/DIS 11737-1:2016)
Identifikation, interoperabilitet och statistik martina.lindgren@sis.se 400 SEK Identifikation, interoperabilitet och statistik, SIS/TK 543 2016-11-20 ISO/DIS 20614, Data Exchange Protocol for Interoperability and Preservation
Innemiljö och energianvändning i byggnader anette.noren@sis.se 400 SEK Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189 2016-11-20 prEN ISO 16484-5, Building automation and control systems (BACS) - Part 5: Data communication protocol (ISO/DIS 16484-5:2016)
Förpackningslogistik och spårbarhet martina.lindgren@sis.se 400 SEK Förpackningslogistik och spårbarhet, SIS/TK 166 2016-11-20 ISO/IEC DIS 19823-10, Information technology - Conformance test methods for security service crypto suites - Part 10: Crypto suite AES-128
Tätskikt och geosynteter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Tätskikt och geosynteter, SIS/TK 177 2016-11-19 prEN ISO 13438, Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance to oxidation (ISO/DIS 13438:2016)
Tätskikt och geosynteter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Tätskikt och geosynteter, SIS/TK 177 2016-11-19 prEN 16002, Flexible sheets for waterproofing - Determination of the resistance to wind load of mechanically fastened flexible sheets for roof waterproofing
Kärnenergi amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Kärnenergi, SIS/TK 405 2016-11-18 ISO/DIS 22875, Nuclear energy - Determination of chlorine and fluorine in uranium dioxide powder and sintered pellets
Grafisk teknik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Grafisk teknik, SIS/TK 434 2016-11-17 ISO/DIS 16613-1, Graphic technology - Variable content replacement - Part 1: Using PDF/X for variable content replacement (PDF/VCR-1)
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-11-16 prEN 15651-3, Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 3: Sealants for sanitary joints
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-11-16 prEN 13368-3, Fertilizers - Determination of chelating agents in fertilizers by chromatography - Part 3: Determination of Fe chelated by [S,S]-EDDS, or the amount of the chelating agent, by ion pair chromatography
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-11-16 prEN 15651-2, Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 2: Sealants for glazing
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-11-16 prEN ISO 3656:2011/A1, Animal and vegetable fats and oils - Determination of ultraviolet absorbance expressed as specific UV extinction -Amendement 1 (ISO 3656:2011/DAM 1:2016)
Rengöring, desinfektion och sterilisering anna.sjogren@sis.se 400 SEK Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349 2016-11-16 ftSS 8760015, General requirements for distribution logistics of sterile medical devices intended for health care organization”
Identifikation, interoperabilitet och statistik martina.lindgren@sis.se 400 SEK Identifikation, interoperabilitet och statistik, SIS/TK 543 2016-11-15 ISO/DIS 28500, Information and documentation - WARC File Format
Fasta bränslen karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Fasta bränslen, SIS/TK 412 2016-11-15 prEN ISO 18134-2, Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method - Part 2: Total moisture - Simplified method
Vägtrafikinformatik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255 2016-11-15 ISO/DIS 19237, Intelligent transport systems - Pedestrian detection and collision mitigation systems (PDCMS) - Performance requirements and test procedures
Vägtrafikinformatik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255 2016-11-15 ISO/DIS 14813-6, Intelligent transport systems -- Reference model architecture(s) for the ITS sector -- Part 6: Data presentation in ASN.1
Hälso- och sjukvårdsinformatik jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334 2016-11-15 prEN ISO 11073-00103, Health informatics - Personal health device communication - Part 00103: Overview (ISO/IEEE 11073-00103:2015)
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-11-15 prEN 15651-5, Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 5: Assessment and verification of constancy of performance, marking and labelling
Hälso- och sjukvårdsinformatik jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334 2016-11-15 prEN ISO 11073-10442, Health informatics - Personal health device communication - Part 10442: Device specialization - Strength fitness equipment (ISO/IEEE 11073-10442:2015)
Hälso- och sjukvårdsinformatik jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334 2016-11-15 prEN ISO 11073-10441, Health informatics - Personal health device communication - Part 10441: Device specialization - Cardiovascular fitness and activity monitor (ISO/IEEE 11073-10441:2015)
Hydraulik och pneumatik maria.andersson@sis.se 400 SEK Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106 2016-11-15 ISO/DIS 6162-2, Hydraulic fluid power - Flange connections with split or one-piece flange clamps and metric or inch screws - Part 2: Flange connectors, ports and mounting surfaces for use at a pressure of 42 MPa (420 bar), DN 13 to DN 76
Rörledningsprodukter och ventiler amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118 2016-11-14 prEN ISO 3183:2012/A1, Petroleum and natural gas industries - Steel pipe for pipeline transportation systems (ISO 3183:2012/DAM 1:2016)
Sjukvårdstextilier jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Sjukvårdstextilier, SIS/TK 332 2016-11-14 ftSS 8760035, Health care textiles - Drapes
Hydraulik och pneumatik maria.andersson@sis.se 400 SEK Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106 2016-11-14 ISO/DIS 8434-1, Metallic tube connections for fluid power and general use - Part 1: 24 degree cone connectors
Sjukvårdstextilier jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Sjukvårdstextilier, SIS/TK 332 2016-11-14 ftSS 8760034, Health care textiles - Operating textiles - Operating theatre drapes (sterile)
Vibration och stöt karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2016-11-12 ISO/DIS 21940-2, Mechanical vibration — Rotor balancing — Part 2: Vocabulary
Oförstörande provning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Oförstörande provning, SIS/TK 125 2016-11-12 prEN ISO 20486, Non-destructive testing - Leak testing - Calibration of reference leaks for gases (ISO/DIS 20486:2016)
Oförstörande provning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Oförstörande provning, SIS/TK 125 2016-11-12 prEN ISO 20485, Non-destructive testing - Leak testing - Tracer gas method (ISO/DIS 20485:2016)
Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298 2016-11-11 prEN 13445-3:2014/A6, Unfired pressure vessels - Part 3: Design
Gassystem amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Gassystem, SIS/TK 289 2016-11-11 prEN 15399, Gas infrastructure - Safety Management Systems for gas networks with maximum operating pressure up to and including 16 bar
Läder - Provningar av färghärdighet - Färghärdighet mot saliv christine.allansson@sis.se 400 SEK Läder och skodon, SIS/TK 158 2016-11-11 prEN ISO 20701, Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to saliva
Cisterner och processkärl amparo.lassholm@sis.se 500 SEK Cisterner och processkärl, SIS/TK 295 2016-11-11 prEN 12285-3, Workshop fabricated steel tanks - Part 3: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and nonflammable water polluting liquids for heating and cooling of buildings
Lyftkranar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Lyftkranar, SIS/TK 262 2016-11-10 ISO/DIS 8686-5, Cranes - Design principles for loads and load combinations - Part 5: Overhead travelling and portal bridge cranes
Vibration och stöt karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2016-11-09 ISO/DIS 7919-3:2009/Amd 1, Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts - Part 3: Coupled industrial machines
Innemiljö och energianvändning i byggnader anette.noren@sis.se 400 SEK Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189 2016-11-09 prEN 14063-1, Thermal insulation products for buildings - In-situ formed expanded clay lightweight aggregate products - Part 1: Specification for the loose-fill products before installation
Fjäder och dun christine.allansson@sis.se 400 SEK Textil, SIS/TK 160 2016-11-09 prEN 1883, Feather and down - Sampling in view of tests
Vibration och stöt karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2016-11-09 ISO/DIS 7919-4:2009/Amd 1, Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts - Part 4: Gas turbine sets with fluid-film bearings
Vibration och stöt karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2016-11-09 ISO/DIS 10816-4:2009/Amd 1, Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 4: Gas turbine sets with fluid-film bearings
Vibration och stöt karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2016-11-09 ISO/DIS 10816-3:2009/Amd 1, Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 r/min and 15 000 r/min when measured in situ
Vibration och stöt karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Vibration och stöt, SIS/TK 111 2016-11-08 ISO/DIS 20816-2, Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 2: Land-based gas turbines, steam turbines and generators in excess of 40 MW, with fluid-film bearings
Utrustning för avfallshantering ylva.yassine@sis.se 400 SEK Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252 2016-11-07 prEN 12574-4, Stationary waste containers - Part 4: Waste-Mechatronics
Markutrustningar för flygplatser ylva.yassine@sis.se 400 SEK Markutrustningar för flygplatser, SIS/TK 259 2016-11-07 ISO/DIS 11532, Aircraft ground equipment - Graphical symbols
Grafisk teknik jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Grafisk teknik, SIS/TK 434 2016-11-07 ISO/DIS 20654, Graphic technology - Measurement and calculation of spot colour tone value
Ergonomi johanna.naslund@sis.se 400 SEK Ergonomi, SIS/TK 380 2016-11-07 prEN 12665, Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements
Leksaker johanna.naslund@sis.se 400 SEK Leksaker, SIS/TK 392 2016-11-07 prEN 71-8, Safety of toys - Part 8: Activitity toys for domestic use
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-11-06 prEN ISO 177, Plastics - Determination of migration of plasticizers (ISO/FDIS 177:2016)
Femårsöversyn - Bromsar för bilar och släpvagnar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Bromsar för bilar och släpvagnar, SIS/TK 217 2016-11-04 SS 3146, Road vehicles - Double connection for pneumatic brakes on towed vehicles
Information och automation i produktlivscykeln jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Information och automation i produktlivscykeln, SIS/TK 280 2016-11-04 ISO/DIS 18828-3, Industrial automation systems and integration - Standardized procedures for production systems engineering - Part 3: Information flows in production planning processes
Luftkvalitet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Luftkvalitet, SIS/TK 423 2016-11-04 ISO/DIS 19087, Workplace air - Measurement of respirable crystalline silica by infrared spectrometry
Professionell skötsel, kemtvätt och kemtvätt i vatten av tyger och plagg christine.allansson@sis.se 400 SEK Textil, SIS/TK 160 2016-11-04 prEN ISO 3175-3, Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 3: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using hydrocarbon solvent (ISO/DIS 3175-3:2016)
Möbler för kontorsmiljö - Kontorsarbetsstolar - Säkerhetskrav christine.allansson@sis.se 400 SEK Möbler, SIS/TK 391 2016-11-03 prEN 1335-2, Office furniture - Office work chair - Part 2: Safety requirements
Plaströrssystem ola.jonsson@sis.se 400 SEK Plaströrssystem, SIS/TK 226 2016-11-02 ISO/DIS 21307, Plastics pipes and fittings - Butt fusion jointing procedures for polyethylene (PE) pipes and fittings used in the construction of gas and water distribution systems
Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet, SIS/TK 243 2016-11-02 prEN 12693, Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Positive displacement refrigerant compressors
Femårsöversyn - Fysiskt informationsbevarande martina.lindgren@sis.se 500 SEK Fysiskt informationsbevarande, SIS/TK 544 2016-11-01 SS 613302, Forms. Order for production of forms
Femårsöversyn - Fysiskt informationsbevarande martina.lindgren@sis.se 500 SEK Fysiskt informationsbevarande, SIS/TK 544 2016-11-01 SS 613301, Forms. Pads and sets, definitions, dimensions
Vägmaterial elin.lindblom@sis.se 400 SEK Vägmaterial, SIS/TK 202 2016-11-01 prEN 13302, Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity of bituminous binder using a rotating spindle apparatus
Skorstenar elin.lindblom@sis.se 400 SEK Skorstenar, SIS/TK 199 2016-11-01 prEN 1457-2, Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part 2: Flue liners operating under wet conditions - Requirements and test methods
Skorstenar elin.lindblom@sis.se 400 SEK Skorstenar, SIS/TK 199 2016-11-01 prEN 1457-1, Chimney - Clay/ceramic flue liners - Part 1: Flue liners operating under dry conditions - Requirements and test methods
Anläggningsmaskiner ylva.yassine@sis.se 400 SEK Anläggningsmaskiner, SIS/TK 225 2016-10-31 prEN ISO 19014-3, Earth-moving machinery - Safety - Part 3: Environmental performance and test requirements of electronic and electrical components used in safety-related parts of the control system (ISO/DIS 19014-3:2016)
Svetsutrustning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsutrustning, SIS/TK 119 2016-10-30 prEN ISO 3821, Gas welding equipment - Rubber hoses for welding, cutting and allied processes (ISO/DIS 3821:2016)
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-10-30 prEN ISO 29664, Plastics - Artificial weathering including acidic deposition (ISO 29664:2010)
Svetsutrustning erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsutrustning, SIS/TK 119 2016-10-30 prEN ISO 14114, Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes - General requirements (ISO/DIS 14114:2016)
Innemiljö och energianvändning i byggnader anette.noren@sis.se 400 SEK Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189 2016-10-29 ISO/DIS 17800, Facility Smart Grid Information Model
Natursten emma.lindahl@sis.se 400 SEK Natursten, SIS/TK 508 2016-10-29 prEN 14157, Natural stone test methods - Determination of the abrasion resistance
Bevarande av kulturarv malin.widebeck@sis.se 400 SEK Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479 2016-10-28 prEN 17036, Conservation of Cultural Heritage - Artificial ageing with simulated solar radiation
Byggakustik emma.lindahl@sis.se 400 SEK Byggakustik, SIS/TK 197 2016-10-28 prEN ISO 10848-4, Acoustics - Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 4: Application to junctions with at least one Type A element (ISO/DIS 10848-4:2016)
Byggakustik emma.lindahl@sis.se 400 SEK Byggakustik, SIS/TK 197 2016-10-28 prEN ISO 10848-3, Acoustics - Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 3: Application to Type B elements when the junction has a substantial influence (ISO/DIS 10848-3:2016)
Byggakustik emma.lindahl@sis.se 400 SEK Byggakustik, SIS/TK 197 2016-10-28 prEN ISO 10848-2, Acoustics - Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 2: Application to Type B elements when the junction has a small influence (ISO/DIS 10848-2:2016)
Byggakustik emma.lindahl@sis.se 400 SEK Byggakustik, SIS/TK 197 2016-10-28 prEN ISO 10848-1, Acoustics - Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 1: Frame document (ISO/DIS 10848-1:2016)
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-10-28 prEN ISO 4064-5, Water meters for cold potable water and hot water - Part 5: Installation requirements (ISO 4064-5:2014)
Femårsöversyn - Konstruktionsstål ola.jonsson@sis.se 0 SEK Konstruktionsstål, SIS/TK 142 2016-10-25 SS 211120, Structural steels - Application of SS-EN 10025 in construction works in Sweden
El- och elektronikutrustning för vägfordon ylva.yassine@sis.se 400 SEK El- och elektronikutrustning för vägfordon, SIS/TK 240 2016-10-24 ISO/DIS 20077-1, Road Vehicles - Extended vehicle (ExVe) methodology - Part 1: General information
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-10-24 prEN 1762, Rubber hoses and hose assemblies for liquefied petroleum gas, LPG (liquid or gaseous phase), and natural gas up to 25 bar (2,5 MPa) - Specification
Plast erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-10-24 prEN 17033, Plastics - Biodegradable mulch films for use in agriculture and horticulture - Requirements and test methods
Färg och lack erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Färg och lack, SIS/TK 433 2016-10-24 prEN ISO 6270-2, Paints and varnishes - Determination of resistance to humidity - Part 2: Condensation (in-cabinet exposure) (ISO/DIS 6270-2:2016)
Europeisk standardisering utan svenskt deltagande marie.frank@sis.se 400 SEK 2016-10-21 prEN 16603-10, Space engineering - System engineering general requirements
Skyddskläder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Skyddskläder, SIS/TK 402 2016-10-21 prEN ISO 19918, Protective clothing - Protection against chemicals - Measurement of cumulative permeation of chemicals with low vapour pressure through materials (ISO/DIS 19918:2016)
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2016-10-21 prEN ISO 19020, Microbiology of food chain - Horizontal method for the immunoenzymatic detection of staphylococcal enterotoxins in foodstuffs (ISO/DIS 19020:2016)
Kroppsskydd för sport och fritid michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Kroppsskydd för sport och fritid, SIS/TK 378 2016-10-21 prEN 13277-8, Protective equipment for martial arts - Part 8: Additional requirements and test methods for karate face protectors
Ögonskydd michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Ögonskydd, SIS/TK 399 2016-10-21 prEN 14458, Personal eye-equipment - High performance visors intended only for use with protective helmets
Additiv tillverkning malin.widebeck@sis.se 400 SEK Additiv tillverkning, SIS/TK 563 2016-10-20 prEN ISO 52915, Specification for Additive Manufacturing File Format (AMF) Version 1.2 (ISO/ASTM 52915:2016)
Femårsöversyn - Mikrobiologiska vattenundersökningar karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Mikrobiologiska vattenundersökningar, SIS/TK 425 2016-10-20 SS 28179, Faecal streptococci in water - Enumeration with colony counting methods
Femårsöversyn - Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning jenny.acaralp@sis.se 400 SEK Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, SIS/TK 344 2016-10-20 SS 875001, Wheelchairs - Maximum overall dimensions
Träbearbetningsmaskiner och -verktyg ylva.yassine@sis.se 400 SEK Träbearbetningsmaskiner och -verktyg, SIS/TK 247 2016-10-20 prEN ISO 19085-8, Woodworking machines - Safety - Part 8: Wide-belt calibrating and sanding machines (ISO/DIS 19085-8:2016)
Tryckkärlsstål amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Tryckkärlsstål, SIS/TK 137 2016-10-19 prEN 13480-2:2012/A10, Metallic industrial piping - Part 2: Materials
Post katrin.bjerhag@sis.se 400 SEK Post, SIS/TK 322 2016-10-19 prEN 14615, Postal services - Digital postage marks - Applications, security and design
Leksaker johanna.naslund@sis.se 400 SEK Leksaker, SIS/TK 392 2016-10-18 prEN 71-14:2014/A1, Safety of toys - Part 14: Trampolines for domestic use
Mjuka cellmaterial erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Plast, SIS/TK 156 2016-10-18 prEN ISO 1856, Flexible cellular polymeric materials - Determination of compression set (ISO/DIS 1856:2016)
Förpackningslogistik och spårbarhet katrin.bjerhag@sis.se 400 SEK Förpackningslogistik och spårbarhet, SIS/TK 166 2016-10-18 ISO/IEC DIS 18047-6, Information technology - Radio frequency identification device conformance test methods - Part 6: Test methods for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz
Motordrivna trädgårdsredskap ylva.yassine@sis.se 400 SEK Motordrivna trädgårdsredskap, SIS/TK 230 2016-10-18 prEN 12733, Agricultural and forestry machinery - Pedestrian controlled motor mowers - Safety
Lyftkranar jennifer.arleheim@sis.se 400 SEK Lyftkranar, SIS/TK 262 2016-10-17 ISO/DIS 9927-5, Cranes - Inspections - Part 5: Bridge and gantry cranes
Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298 2016-10-17 prEN 13445-1:2014/A2, Unfired pressure vessels - Part 1: General
Effektiv energianvändning karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Effektiv energianvändning, SIS/TK 558 2016-10-17 ISO/DIS 27917-1, Capture, transport and geological storage of CO2 - Vocabulary - Part 1: Cross-cutting terms
Trävaror - Trälister - Mått erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Trä, SIS/TK 182 2016-10-16 ftSS 232812, Timber - Wood trim - Sizes
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-10-16 ISO/DIS 4079, Rubber hoses and hose assemblies - Textile-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids - Specification
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-10-16 ISO/DIS 3862, Rubber hoses and hose assemblies - Rubber-covered spiral-wire-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids - Specification
Gummi och gummiprodukter erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154 2016-10-16 ISO/DIS 1436, Rubber hoses and hose assemblies - Wire-braid-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids - Specification
Brandsäkerhet karin.ekstrom@sis.se 400 SEK Brandsäkerhet, SIS/TK 181 2016-10-16 ISO/DIS 17755-2, Fire safety - Statistical data collection - Part 2: Definitions of terms
Femårsöversyn - Vatten- och avloppssystem emma.lindahl@sis.se 400 SEK Vatten- och avloppssystem, SIS/TK 198 2016-10-15 SS 134004, Lime products for industrial purposes - Determination of chemically bound water in quick lime according to Karl Fischer with potentiometric end pointdetermination
Kvalificering av standardsvetsdatablad erika.vanhainen@sis.se 400 SEK Svetsteknik, SIS/TK 134 2016-10-15 prEN ISO 15612, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification by adoption of a standard welding procedure (ISO/DIS 15612:2016)
Femårsöversyn - Vatten- och avloppssystem emma.lindahl@sis.se 400 SEK Vatten- och avloppssystem, SIS/TK 198 2016-10-15 SS 134005, Lime products for industrial purposes - Determination of fluidness in lime products
Femårsöversyn - Vatten- och avloppssystem emma.lindahl@sis.se 400 SEK Vatten- och avloppssystem, SIS/TK 198 2016-10-15 SS 134003, Lime products for industrial purposes - Determination of the slaking reactivity of quick lime
Livsmedel och foder michaela.stromsten@sis.se 400 SEK Livsmedel och foder, SIS/TK 435 2016-10-14 prEN ISO 20976-1, Microbiology of the food chain - Guidelines for conducting challenge tests of food and feed products - Part 1: Challenge tests to study the growth potential, lag time and the maximum growth rate (ISO/DIS 20976-1:2016)
Anestesi- och respiratorutrustning mattis.rundgren@sis.se 400 SEK Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2016-10-14 ISO/DIS 9170-1, Terminal units for medical gas pipeline systems - Part 1: Terminal units for use with compressed medical gases and vacuum
Stålrör, rördelar och rörflänsar amparo.lassholm@sis.se 400 SEK Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118 2016-10-14 prEN 736-1, Valves - Terminology - Part 1: Definition of types of valves
Korrosion amparo.lassholm@sis.se 500 SEK Korrosion, SIS/TK 146 2016-10-14 ISO/DIS 17782, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Qualification of manufacturers of special materials
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext