SS-EN ISO 1461

Oorganisk ytbeläggning - Varmförzinkade beläggningar på tillverkade järn- och stålföremål - Specifikationer och provningsmetoder (ISO 1461:1999)

Standard · Svensk standard
SS-EN ISO 1461

Status

Upphävd

Ersatt av

PDF

1.155 SEK
120,72 €

Tryckt

1.155 SEK
120,72 €

PDF + Tryckt

1.848 SEK
2.310 SEK

Denna standard specifierar de allmänna egenskaperna hos och kontrollmetoder
för beläggningar applicerade genom doppning i smält zink (som inte innehåller
mer än 2 % av andra metaller). Standarden gäller inte för:
a) plåt och tråd som varmförzinkas kontinuerligt
b) rör som varmförzinkas i automatiska anläggningar
c) varmförzinkade produkter för vilka specifika standarder existerar, vilka kanske
inkluderar tilläggskrav eller krav, som skiljer sig jämfört med denna europeiska
standard.
ANM: Särskilda produktstandarder kan införliva denna standard genom att ange dess
nummer eller kan införliva den med modifieringar specifika för produkten.
Efterbehandling eller ytterligare skiktpåläggning ovanpå varmförzinkningsskiktet
täcks ej av denna standard.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext