SS-EN ISO 14021

Miljömärkning och miljödeklarationer - Egna miljöuttalanden (Typ II miljömärkning) (ISO 14021:1999)

Standard · Svensk standard
SS-EN ISO 14021

Status

Gällande

Tillägg

PDF

2.150 SEK
220,93 €
Inklusive korrigering och/eller tillägg

Tryckt

2.150 SEK
220,93 €
Inklusive korrigering och/eller tillägg

PDF + Tryckt

3.440 SEK
3.942 SEK
Inklusive korrigering och/eller tillägg

I denna internationella standard anges krav på egna miljöuttalanden för produk-ter såsom påståenden, symboler och grafiska bilder. Vidare beskrivs utvalda ter-mer som vanligen förekommer i egna miljöuttalanden, och villkor för deras an-vändning. Denna standard beskriver dessutom en allmän metodik för utvärderingoch kontroll av egna miljöuttalanden och specifika utvärderings- och kontrollme-toder för de utvalda uttalandena i denna standard.

Lagstadgad miljöinformation och miljömärkning, lagstadgade miljöuttalandeneller andra gällande rättsliga krav utesluts, åsidosätts eller påverkas inte på nå-got sätt av denna standard.

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext